Je was op zoek naar: refractometrului (Roemeens - Maltees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Roemeens

Maltees

Info

Roemeens

constanta refractometrului

Maltees

kostant ta' rifrattometru

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

refractometrie

Maltees

rifrattometrija

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

«suc de struguri concentrat» înseamnă sucul de struguri necaramelizat obținut prin deshidratarea parțială a sucului de struguri realizată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât indicele refractometric, determinat la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită, să nu fie mai mic de 50,9 %.

Maltees

‘meraq tal-għeneb konċentrat’ tfisser meraq tal-għeneb mhux karamellizzat miksub permezz ta’ deidratazzjoni parzjali tal-meraq tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi ddeterminat f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

mustul de struguri concentrat este must de struguri necaramelizat care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode ce se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 50,9 %.

Maltees

most tal-għeneb konċentrat għandu jkun most tal-għeneb mhux karamellizzat li jinkiseb permezz ta’ deidratazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi ddeterminat skont l-artikolu 120 g, f’temperatura ta’ 20 °c, mhiex inqas minn 50,9 %.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20oc de refractometrul utilizat conform unei metode ce urmează a se stabili în conformitate cu articolul 80 alineatul (5) primul paragraf și cu articolul 91 primul paragraf litera (d) să nu fie mai mică de 61,7 %;

Maltees

jinkiseb bid-deidrazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f'konformità mal- mal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 80(5) u l-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 91 f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 61,7 %;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

„suc de struguri concentrat” înseamnă sucul de struguri necaramelizat obținut prin deshidratarea parțială a sucului de struguri realizată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât indicele refractometric, determinat la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită, să nu fie mai mic de 50,9 %.

Maltees

“meraq tal-għeneb konċentrat” tfisser meraq tal-għeneb mingħajr karamella miksub b’deidrazzjoni parzjali ta’ meraq tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f’temperatura ta’ 20°c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

„mustul de struguri concentrat” înseamnă must de struguri necaramelizat care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită în conformitate cu articolul 80 alineatul (5) primul paragraf și cu articolul 91 primul paragraf litera (d) să nu fie mai mică de 50,9 %.

Maltees

"most tal-għeneb konċentrat" tfisser most tal-għeneb mingħajr karamella li jinkiseb b’deidrazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb magħmula bi kwalunkwe metodu awtorizzat minbarra bi sħana diretta b’mod li l-figura indikata b’rifrattometru użat skont metodu li għandu jkun preskritt f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 80(5) u l-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-artikolu 91 f’temperatura ta’ 20 °c ma tkunx anqas minn 50,9 %.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Roemeens

se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °c de refractometrul utilizat conform unei metode care se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 61,7 %;

Maltees

li jinkiseb permezz ta’ deidratazzjoni parzjali ta’ most tal-għeneb imwettqa bi kwalunkwe metodu awtorizzat għajr bis-sħana diretta, b’tali mod li ċ-ċifra indikata fir-refrattometru użat skont metodu li għandu jiġi stabbilit skont l-artikolu 120 g, f’temperatura ta’ 20 °c, ma tkunx anqas minn 61,7 %;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

privind metoda refractometrică de măsurare a reziduului uscat solubil din produsele obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, de abrogare a regulamentului (cee) nr. 543/86 şi de modificare a anexei i din regulamentul consiliului (cee) nr. 2658/87

Maltees

dwar il-metodu refrattometru biex jitkejjel residwu xott solubbli fi prodotti proċessati minn frott u ħaxix, li jħassar ir-regolament (kee) nru 543/86 u li jemenda l-anness i tar-regolament tal-kunsill (kee) nru 2658/87

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

întrucât art. 10 alin. (7) din regulamentul (cee) nr. 426/86 prevede că, referitor la produsele enumerate în anexa iii, prin conţinut de zaharoză se înţelege cifra rezultată prin folosirea refractometrului, înmulţită cu un coeficient specific şi redusă cu o valoare determinată;

Maltees

billi l-artikolu 10(7) tar- regolament (kee) nru 426/86 jipprovdi illi ‘l-kontenut ta’ zokkor miżjud ’ għall-prodotti elenkati fl-anness iii tfisser il-kejl miksub bl-użu ta’ refrattometru, multiplikat b’fattur speċifiku u ridott b’figura fissa;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

întrucât metoda refractometrică aplicabilă este definită în regulamentul comisiei (cee) nr. 543/863 de stabilire a metodelor de determinare a conţinutului de zahăr din produsele obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor; întrucât s-a dovedit necesar ca acestei metode să i se aducă modificările de rigoare, în special în scopul precizării procedurii privind produsele ce conţin alcool; întrucât introducerea noii metode prevăzute de prezentul regulament face necesară abrogarea regulamentului (cee) nr. 543/86;

Maltees

billi l-metodu refrattometru li għandu jintuża huwa definit fir-regolament tal-kummissjoni (kee) nru 543/86 [3], li jistipula l-metodi kif jitkejjel iz-zokkor proċessat minn frott u ħaxix; billi huwa meħtieg li jsiru l-emendi xierqa għal dan il-metodu, partikolarment sabiex tiġi speċifikata l-proċedura għal prodotti alkoħoliċi; billi l-introduzzjoni tal-metodu l-ġdid stipulat f’dan ir-regolament toħloq il-ħtieġa li jiġi revokat ir-regolament (kee) nru 543/86;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

metoda refractometrică utilizată pentru determinarea conţinutului de zahăr din produsele enumerate în anexa iii la regulamentul (cee) nr. 426/86 este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Maltees

il-metodu refrattometru li għandu jintuża biex jiġi stabbilit il-kontenut taz-zokkor fil-prodotti elenkati fl-anness iii ta’ regolament (kee) nru 426/86 għandu jkun kif muri fl-anness ta’ hawn.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

etichetarea menţionează conţinutul total de zahăr prin cuvintele "conţinut total de zahăr ... g la 100 g", acest gramaj reprezentând valoarea determinată cu ajutorul refractometrului la 20 c pentru produsul finit, cu o toleranţă de ± 3 grade refractometrice.

Maltees

it-tikketjar għandu jindika l-kontenut totali taz-zokkor bil-kliem "kontenut totali ta'… g ta' zokkor għal kull 100 g", biċ-ċifra indikata tirrappreżenta l-valur stabbilit b'refrattometru f'20 °c tal-prodott imlesti, bla ħsara għal tolleranza ta' ± 3 % tal-gradi tar-refrattometru.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Roemeens

- produsele nefermentate: indicele refractometric sau masa în volume,

Maltees

- prodotti mhux iffermentati: l-indiċi li jirrifratta jew id-densità,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

(2) producţia de izoglucoză se constată imediat după încheierea procesului de izomerizare şi înainte de orice operaţiune de separare a componentelor sale, glucoza şi fructoza, sau înainte de orice operaţiune de amestecare, prin măsurarea fizică a volumului produsului propriu-zis şi determinarea conţinutului de substanţă uscată cu ajutorul metodei refractometrice.

Maltees

2. il-produzzjoni ta’ l-isoglukosju għandha tkun irreġistrata malli l-proċess ta’ isomerizzazzjoni jkun spiċċa u qabel kull operazzjoni biex jiġu sseparati l-kostitwenti tal-glukosju u taz-zokkor fil-frott jew biex jipproduċu taħlitiet, b’qisien fiżiċi tal-volum tal-prodott bħala tali u d-determinazzjoni tal-kontenut tal-materjal niexef bil-metodu tar- refraktometrija.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

(b) determinarea conţinutului de substanţă uscată prin metoda refractometrică şi măsurarea conţinutului de fructoză în greutate în stare uscată, pe baza unei eşantionări zilnice reprezentative;

Maltees

(b) determinazzjoni tal-kontenut ta’ materjal niexef b’kejl refraktometriku tal-kontenut taz-zokkor fil-meraq tal-frott skond il-piż fi stat niexef, fuq il-bażi ta’ teħid ta’ kampjuni rappreżentattivi ta’ kull jum;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK