Je was op zoek naar: taxonomic (Roemeens - Nederlands)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Roemeens

Nederlands

Info

Roemeens

nivel taxonomic

Nederlands

taxonomische rang

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

conceptul taxonomic al «localspeciesname» include conceptul de «referencespeciesname».

Nederlands

het taxonomische concept van de localspeciesname omvat het concept van de referencespeciesname.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

denumirea științifică utilizată în nomenclatorul național împreună cu conceptul său taxonomic național.

Nederlands

wetenschappelijke naam die wordt gebruikt in de nationale naamgeving met zijn nationale taxonomische concept.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

conceptul taxonomic al «localspeciesname» este inclus în conceptul de «referencespeciesname».

Nederlands

het taxonomische concept van de localspeciesname is opgenomen in het concept van de referencespeciesname.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

denumirea științifică și numele autorului utilizate în nomenclatorul național, împreună cu conceptul său taxonomic național.

Nederlands

wetenschappelijke naam plus auteur die wordt gebruikt in nationale naamgeving met zijn nationale taxonomische concept.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

liste de referință care definesc un standard taxonomic și nomenclatural în funcție de care pot fi cartografiate denumirile de specii și conceptele taxonomice locale.

Nederlands

referentielijsten die een naamgeving en taxonomische norm definiëren waarmee plaatselijke namen en taxonomische concepten in kaart kunnen worden gebracht.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

listă de referință care definește un standard taxonomic și nomenclatural în funcție de care trebuie cartografiate toate denumirile locale de specii și toate conceptele taxonomice.

Nederlands

referentielijst die een naamgeving en taxonomische norm definieert op basis waarvan alle plaatselijke soortnamen en taxonomische concepten in kaart moeten worden gebracht.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

listă de referință care definește un standard taxonomic și nomenclatural în funcție de care trebuie cartografiate toate denumirile de specii și toate conceptele taxonomice locale.

Nederlands

referentielijst die een naamgeving en een taxonomische norm definieert waartoe alle plaatselijke namen en taxonomische concepten in kaart moeten worden gebracht.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

(a) categoria taxonomică şi biologia (modul de reproducere şi polenizare, capacitatea de a se încrucişa cu specii înrudite) trebuie bine cunoscute,

Nederlands

a) de taxonomische positie en de biologie (voortplantingswijze, bestuivingsmechanisme en vermogen om met verwante soorten te hybridiseren) van de recipiënte plantesoort moeten goed bekend zijn,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

întrucât regulamentul (cee) nr. 3759/924 a identificat cele mai multe specii de peşti după denumirile taxonomice ale acestora;

Nederlands

overwegende dat in verordening (eeg) nr. 3759/92 (4) de meeste vissoorten zijn aangeduid met hun taxonomische benamingen;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

întrucât unele dintre speciile de peşti cunoscute în mod obişnuit drept păstrăvi au primit, la nivel internaţional, denumiri taxonomice noi atunci când aceste specii au fost transferate din genul salmo în genul oncorhynchus; întrucât această modificare a denumirilor taxonomice nu duce la o schimbare a clasificării tarifare a acestor specii, nici a structurii tarifului vamal comun; întrucât pare suficient să se facă trimitere la noile nume taxonomice prin intermediul unei note de subsol; întrucât anexa vii la respectivul regulament ar trebui modificată în consecinţă;

Nederlands

overwegende dat sommige vissoorten die algemeen bekend zijn als forel, internationaal nieuwe taxonomische benamingen hebben gekregen bij de herindeling van deze soorten bij het geslacht oncorhynchus in plaats van het geslacht salmo; dat deze verandering in de taxonomische benamingen geen verandering meebrengt in de tariefindeling van de betrokken soorten en evenmin in de structuur van het gemeenschappelijk douanetarief; dat het derhalve voldoende lijkt in een voetnoot naar de nieuwe taxonomische benamingen te verwijzen; dat bijlage vii van bovengenoemde verordening dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

În cazul în care un stat membru, în conformitate cu liniile directoare adoptate de conferinţa părţilor la convenţie, înregistrează pepiniere care exportă specimene propagate artificial din speciile cuprinse în anexa a la regulamentul (ce) nr. 338/97, acel stat membru poate elibera permise de export emise în avans pentru speciile din anexa a sau b disponibile în pepinierele respective, iar în aceste permise, la rubrica 23, se precizează numărul pepinierei, precum şi textul următor: "permis valabil numai pentru plantele propagate artificial, conform definiţiei din rezoluţia cites conf. 11.11. valabil numai pentru următoarele categorii taxonomice: .........".

Nederlands

wanneer een lidstaat, overeenkomstig de door de conferentie der partijen bij de overeenkomst vastgestelde richtsnoeren, de kwekerijen registreert die kunstmatig gekweekte specimens van de in bijlage a bij verordening (eg) nr. 338/97 opgenomen soorten uitvoeren, mag hij de betrokken kwekerijen van tevoren uitvoervergunningen voor in bijlage a of b opgenomen soorten verstrekken waarop in vak 23 het registratienummer van de kwekerij is aangebracht met de volgende vermelding: "vergunning uitsluitend geldig voor kunstmatig gekweekte planten zoals omschreven in resolutie 11.11 van de conferentie der partijen bij cites, uitsluitend geldig voor de volgende taxa ...".

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Roemeens

taxonomie

Nederlands

taxonomie

Laatste Update: 2014-06-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Roemeens

denumire taxonomică

Nederlands

taxonomische benaming

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

prin ansamblul speciilor care aparțin unei categorii taxonomice superioare sau unei părți bine determinate din respectiva categorie.

Nederlands

met de verzamelnaam van de soorten die behoren tot een hoger taxon of tot een aangegeven deel van dit taxon.

Laatste Update: 2014-10-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

pentru viruși, denumirea taxonomică a agentului, a serotipului, a tulpinii sau a mutantului.

Nederlands

voor virussen de taxonomische benaming van het agens, het serotype, de stam of de mutant.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

denumire taxonomică și tulpina bacteriilor, protozoarelor și ciupercilor; se indică dacă este vorba de o variantă sau de o tulpină mutantă;

Nederlands

taxonomische benaming en benaming van de stam voor bacteriën, protozoa en fungi, met vermelding of het om een materiaalvariant of om een gemuteerde stam gaat;

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Roemeens

(7) dacă se utilizează un certificat de sănătate a plantelor prevăzut în alin. (6), acesta trebuie să cuprindă denumirea ştiinţifică la nivelul speciei sau, dacă acest lucru nu este posibil pentru categoriile taxonomice cuprinse pe familii în anexele la regulamentul (ce) nr. 338/97, la nivel generic, astfel încât orhideele şi cactuşii propagaţi artificial şi menţionaţi în anexa b la regulamentul menţionat să poată fi menţionaţi ca atare. de asemenea, certificatele de sănătate a plantelor cuprind tipul şi cantitatea de specimene şi trebuie să poate ştampila, sigiliul sau altă indicaţie specifică care să precizeze că "specimenele sunt propagate artificial conform definiţiei cites".

Nederlands

7. wanneer een fytosanitair certificaat zoals bedoeld in lid 6 wordt gebruikt, wordt daarop de wetenschappelijke naam op soortniveau of, indien zulks onmogelijk is in het geval van de taxa die als familie in de bijlagen bij verordening (eg) nr. 338/97 zijn opgenomen, op geslachtsniveau vermeld; kunstmatig gekweekte orchideeën en cactussen van bijlage b bij die verordening mogen als zodanig worden vermeld. op de fytosanitaire certificaten worden ook het aantal specimens en de aard daarvan vermeld en zij worden voorzien van een stempel, zegel of andere specifieke vermelding luidens welke "de specimens kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig de omschrijving van cites".

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Roemeens

(1) În sensul art. 8 alin. (3) lit. (d) din regulamentul (ce) nr. 338/97, un stat membru poate elibera certificate emise anterior pentru crescătorii aprobaţi în acest scop de către o autoritate administrativă, cu condiţia ca aceştia să menţină evidenţe ale creşterii care să poate fi prezentate, la cerere, autorităţii administrative competente. În rubrica 20 a acestor certificate se include textul următor:"certificat valabil doar pentru următoarea/următoarele categorie/categorii taxonimică/taxonomice:..............".

Nederlands

1. met het oog op artikel 8, lid 3, onder d), van verordening (eg) nr. 338/97 mogen de lidstaten aan fokkers die daartoe door een administratieve instantie zijn geaccrediteerd, van tevoren certificaten verstrekken op voorwaarde dat de betrokkenen een fokregister bijhouden dat op verzoek aan de bevoegde administratieve instantie wordt overgelegd. op dergelijke certificaten wordt in vak 20 de volgende vermelding aangebracht: "certificaat uitsluitend geldig voor het (de) volgende taxon (taxa)...".

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Roemeens

precizează relația taxonomică conceptuală dintre identificatorul local și identificatorul de referință al speciei.

Nederlands

specificeert het taxonomische conceptverband tussen de plaatselijke soortidentifier en de identifier van de referentiesoort.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK