Vraag Google

Je was op zoek naar: disciplino (Spaans - Turks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Spaans

Turks

Info

Spaans

"Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete

Turks

Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

Laatste Update: 2012-05-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Spaans

90% de los encuestados cree que los blogs de RI han tenido un impacto positivo en la formulación de la política exterior y más del 51% de los encuestados pensaba que los blogs de RI han tenido un impacto beneficioso en la disciplina de las relaciones internacionales.

Turks

Katılımcıların %90'ı Uluslararası İlişkiler bloglarının, dış politika belirlenmesinde faydalı bir etkisi olduğuna inanıyorlar; %51'den fazlası ise Uluslararası İlişkiler bloglarının uluslararası ilişkiler öğretisinde faydalı bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Ahora, las IR como disciplina están bastante basadas en la web (como en el caso de mi universidad - la Universidad de Dhaka).

Turks

Bugün Uluslararası İlişkiler programları (eğer üniversitem Dhaka Üniversitesindeki programı ele alırsak) daha çok web-tabanlı hale geldi.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

En enero del 2012, la revista Foreign Policy publicó los resultados de una encuesta sobre cómo los medios sociales y la Web 2.0 impactan la disciplina de las RI.

Turks

Ocak 2012'de Foreign Policy dergisi sosyal medya ve Web 2.0 'ın uluslararası ilişkiler öğretisi üzerine etkisini araştırmak üzere yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

En su mayor parte, no se escriben con disciplina académica y no pueden sustituir a la escritura académica.

Turks

Çoğunlukla, bu tip örnekler bilimsel bir düzenle yazılmıyorlar böylece akademik yazıların yerini tutmuyorlar.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Internet está cambiando la disciplina, obviamente.

Turks

İnternetin öğretiyi açıkça değiştirtiği bir gerçek.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Sin embargo, mis alumnos leen mucho más ampliamente, a través de más disciplinas, que cuando fui estudiante.

Turks

Yalnız, şu bir gerçek ki; artık benim öğrencilerim, benim öğrenciliğim sırasında yaptığımdan daha geniş ve daha kapsamlı okumalar yapabilmektedir.

Laatste Update: 2016-02-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

1.Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la unión económicay monetaria, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución, seadoptarán medidas relativas a los Estados miembros que formen parte de la zona deleuro, para: a) b) reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria; elaborar las orientaciones de política económica referentes a dichos Estados velando por que sean compatibles con las adoptadas para elconjunto de la Unión y garantizar su vigilancia.

Turks

18 Ekim 1961 tarihinde Torino’da imzalanan Avrupa Sosyal Haklar Antlaşması’nda ve1989’da imzalanan İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Antlaşması’ndabelirtilen temel sosyal haklarıgöz önünde bulunduran Birlik ve Üye Devletler; ilerlemesürdürülürken uyumlulaşmayımümkün kılmak için istihdamın teşvik edilmesi, gelişmişyaşama ve çalışma koşulları, uygun sosyal koruma, sosyal ortaklar arasındaki diyalog,sürekli yüksek istihdam ve işten çıkarmalarla savaşgörüşü doğrultusunda insan kaynaklarının geliştirilmesi konularınıhedef alırlar

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

2.La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y delnivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar erroresmanifiestos. En particular, examinará la observancia de la disciplina presupuestaria atendiendo a los dos criterios siguientes:

Turks

Komite’nin görevleri aşağıdakilerdir: a)Bakanlar Konseyi’nin veya Komisyon’un talebi üzerine ya da kendi inisiyatifiyle, söz konusu kurumlara sunulmak üzere görüşler sağlamak;b)Üye Devletlerin ve Birlik’in ekonomik ve mali durumunu izlemek veözellikle üçüncü ülkeler ve uluslararasıkurumlarla girişilen mali ilişkilerhakkında olmak üzere, bu konu hakkında Bakanlar Konseyi’ne ve Komisyon’a düzenli rapor vermek;c)Madde III-247’yi ihlal etmeyecek şekilde, Bakanlar Konseyi’nin [Madde III-48 - III-71, 2., 3., 4. ve 6. paragraflar, Madde III-72, III-74, III-75ve III-76, Madde III-77 6. paragraf, Madde III-78 2. paragraf, Madde III-79 5. ve 6. paragraflar, Madde III-83, III-90, Madde III-92 2. ve 3.paragraflar, Madde III-95, Madde III-96 2. ve 3. paragraflar ve Madde III-224 ve Madde III-228’de belirtilen çalışmalarının hazırlanmasınakatkıda bulunmak ve Bakanlar Konseyi tarafından kendisine verilendiğer danışma ve hazırlık görevlerini yürütmek;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

5.A fin de garantizar la disciplina presupuestaria, la Unión no adoptará actosque puedan incidir de manera considerable en el presupuesto sin garantizar que la propuesta o la medida puedan ser financiadas dentro del límite de los recursos propios de la Unión y del marco financiero plurianual previsto en el artículo54.

Turks

5.Bütçe disiplinini koruma görüşüyle hareket ederek, Birlik bütçe açısındanbüyük olumsuz bir etki yapabilecek herhangi bir faaliyeti, söz konusu tasarının veya tedbirin Birlik’in kendi kaynaklarıile Madde 54’te bahsedilen yıllık mali çerçevenin sınırlarıdahilinde finanse edilebileceğine dair güvence sağlamadan benimsemez.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Asimismo, es responsable de la política estatal en materia de financiación de la educación. En el ámbito de la educación profesional terciaria (CINE 5B) el ministerio acredita los programas de estudio de cada disciplina teniendo en cuenta el dictamen de la  Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání.

Turks

Bakanlýk, mevzuatý hazýrlar ve eðitim sektöründeki sanatýn durumunu saðlayarak ve izleyerek eðitim sistemini bir bütün olarak planlamaktan ve kalkýndýrmaktan sorumludur.Ayrýca eðitim için devlet finansman politikasýndan da sorumludur.Yükseköðrenim mesleki eðitim (ISCED 5B) alanýnda, bakanlýk, ?

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Capítulo 3 – Evaluacióninterna delaformacióninicial del profesorado de los profesores y ayudantes para impartirlo.Los informes globales por departamento y facultad se utilizan paramedir las variaciones en las percepciones de los estudiantes a lo largo del tiempo y entre las distintas disciplinas,y para comparar el rendimiento de éstos por grupo.Asimismo se abordan aspectos tales como la eventual relevancia del género de los estudiantes en los resultados y la idoneidad de la metodología didáctica empleada.

Turks

Bölüm 3 – Sınıf Öğretmenliği Eğitimde İç Değerlendirme

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Catedra País: Rumanía Variantes gramaticales: Catedr*Nivel: Institución educativa Nota explicativa: Órgano encargado de una o más disciplinas, o de un área del programa de estudios en un campo especíco, instituido en facultades y departamentos, de conformidad con la Ley de Educación y los estatutos y reglamento interno de una institución de educación superior.

Turks

Catedra Ülke:Romanya Dilbilgisel Deðiþkenler: Catedr* Düzey: Eðitim Kurumu Açýklayýcý Not: Belli bir alanda ilgili bir ya da daha fazla konuya ya da müfredatta bir alana denk gelen organdýr; Eðitim Yasasýna ve belli bir yüksek öðrenim kurumunun sözleþme ve düzenlemelerine göre fakülte ve bölümlerde kurulur.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Conseil facultaire País: Luxemburgo Nivel: Institución educativa Nota explicativa: El Consejo de Facultad propone el programa docente y el de investigación de ésta en el marco del contrato institucional de la Universidad de Luxemburgo y forma de entre sus miembros comités de professeurs que se encargan de la concesión de permisos para la investigación en una determinada disciplina de la facultad.

Turks

Conseil facultaire Ülke:Lüksemburg Düzey: Eðitim Kurumu Açýklayýcý Not: Lüksemburg Üniversitesi'nin kurumsal anlaþmasý altýnda fakülte öðretim programýný ve araþtýrma programýný öneren organ. Bu konsey, bir fakültenin bilim dalýnda sürdürülmek üzere verilmiþ bir araþtýrma için yetki vermekten sorumlu professeurskomitesinden oluþur.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Consta de un presidente, un presídium (que incluye al presidente, dos vicepresidentes, un secretario y siete miembros/jefes de sección) y siete secciones que corresponden a las disciplinas de humanidades y ciencias sociales (49 miembros), ciencias económicas (15 miembros), ciencias naturales, agrícolas y forestales (35 miembros), medicina (36 miembros), ciencias matemáticas, físicas y químicas y de la tierra (35 miembros), formación técnica (38 miembros) y arte (12 miembros).

Turks

üye/bölüm baþkaný), beþeri bilimler ve sosyal bilimler (49 üye), iktisat (15 üye), tabiat, tarým ve orman bilimleri (35 üye), týp bilimleri (36 üye), matematik, fizik, kimya ve yer bilimleri (35 üye), teknik bilimler (38 üye) ve sanat (12 üye) disiplinlerine denk 7 bölümden oluþmaktadýr.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Disciplinas diferentes pueden hacer referencia a tipos de validez distintos; sin embargo, en el caso de los estudios cuantitativos, lo que importa garantizar es que:

Turks

Farklı disiplinler farklı türde geçerlilik kavramlarına referansta bulunabilir ancak nicel araştırmalarda önemli olan aşağıdakilerin sağlanmasıdır:

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Disciplinnämnd País: Suecia Variantes gramaticales: Disciplinnämnden, disciplinnämnderna Nivel: Institución educativa Nota explicativa: Consejo de Disciplina que existe en toda institución de educación superior.

Turks

Disciplinnämnd Ülke: Ýsveç Dilbilgisel Deðiþkenler: Disciplinnämnden, disciplinnämnderna Düzey: Eðitim Kurumu Açýklayýcý Not: Bütün yüksek öðrenim kurumlarýnda olan bir disiplin organý.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

El consejo se compone de 21 miembros, especialistas de diferentes disciplinas, que son elegidos para un mandato de tres años a propuesta del presidente: 10 cientícos elegidos por las instituciones de educación superior, 10 representantes de diversas organizaciones de usuarios elegidos por las cámaras profesionales, los empleadores, los organismos cientícos y los municipios de Budapest y de otras ciudades, y un representante del Oktatási Minisztérium. Ningún miembro del  Magyar Akkreditációs Bizottság (Comité Húngaro de Acreditación) puede formar parte de este órgano.

Turks

Bu organýn, akademik organlardan olan ve Baþbakan'ýn önerisiyle üç yýl için seçilen 21 uzman üyesi bulunmaktadýr. Kurumlar tarafýndan seçilen dereceli on akademik uzman ve komitelerin, iþverenlerin, akademik organlarýn ve Budapeþte'deki belediyelerin ve diðer kasabalarla þehirlerin deðiþik kullanýcý kuruluþlarýnýn 10 temsilcisi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

En la Academia Internacional de Filosofía los fundadores nombran el Senat, que se compone de entre 5 y 11 miembros, todos catedráticos de diferentes disciplinas.

Turks

IAP'de, Senatkurucular tarafýndan atanýr ve hepsi farklý alanlarda profesör olan 5-11 üyeden oluþur. Senat'a Rektor baþkanlýk eder.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Spaans

Este comité ha de tener permanentemente 29 miembros titulares y estatutarios designados por las instituciones de educación superior, institutos de investigación y organizaciones profesionales, cuyo nombramiento es aprobado por el Primer Ministro y cuenta, además, con un cierto número de miembros sin derecho a voto, de modo que las principales disciplinas estén representadas en él. A cada responsable de programa se le asignan varios comités de expertos.

Turks

Komitenin her zaman yüksek öðrenim kurumlarý, araþtýrma enstitüleri ve meslek kuruluþlarý tarafýndan gönderilen 29 tam yasal üyesi vardýr.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK