Vraag Google

Je was op zoek naar: nejsložitější (Tjechisch - Deens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Tjechisch

Deens

Info

Tjechisch

3.1.1 Komise zdůrazňuje, že trh s hypotečními úvěry je jedním z nejsložitějších finančních trhů, ať kvůli různorodým subjektům, které jsou do něj zapojeny, anebo kvůli rozmanitosti formálních podob, kterých může nabýt.

Deens

3.1.1 Kommissionen påpeger, at realkreditmarkedet er et af de mest komplekse finansielle markeder, både på grund af det store antal aktører og på grund af de mange former, det rent teknisk kan antage.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

4.2 Zlepšení právních předpisů (stávajících i budoucích) by nemělo mít za cíl pouze zjednodušení, ale také koherentní používání právních konceptů a jasnost formulací, a to prioritně v oblastech, kde se právní předpisy nejrychleji vyvíjejí, kde je jich nejvíce nebo kde jsou nejsložitější.

Deens

4.2 Forbedringen af den eksisterende og fremtidige lovgivning skal ikke blot sigte på forenkling, men også på en sammenhængende anvendelse af de juridiske begreber, klar affattelse, især inden for de områder, hvor lovgivningen udvikler sig hurtigst, er mest omfattende eller mest kompleks.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

EU je toho názoru, že by se měla i nadále snažit o to, aby nedocházelo k případům úpadku států, a to i v těch nejsložitějších situacích.

Deens

EU går ind for, at man selv i de vanskeligste situationer fortsætter indsatsen for at forebygge statssammenbrud.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

Neustálý dialog s organizovanou občanskou společností a v jejím rámci vzniká a sílí v rozvinuté demokracii, kde mají občanů přístup ke znalostem a informacím, které umožňují čelit i těm nejsložitějším problémům bez ohledu na překážky dané ideologiemi a nevědomostí.

Deens

En fortløbende dialog med og inden for det organiserede civilsamfund opstår og får plads i et modent demokrati, hvor viden og information er udbredt blandt borgerne, hvilket gør det muligt at takle selv de mest vanskelige problemer uden de ideologiske hindringer og begrænsninger, der skyldes uvidenhed.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

Parky, kterými jsme se doposud zabývali, jsou z organizací zaměřených na inovaci nejsložitější a představují největší organizační snahy, protože v rámci podpory inovace poskytují veškeré (výše uvedené) výhody parků.

Deens

De hidtil behandlede parker er de mest komplekse af de innovationsorienterede organisationer og rummer det største organisatoriske potentiale, fordi de med hensyn til at fremme innovation kan tilbyde de fordele, som omtales ovenfor.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

A stejně tak i jejich orgány mají výhradní odpovědnost za kontrolu a prosazování – jedno z nejsložitějších a nejzásadnějších hledisek každého úspěšného režimu řízení rybolovu.

Deens

Og det er dens myndigheder, der har eneansvar for kontrol og håndhævelse – et af de mest komplicerede og afgørende aspekter af enhver vellykket fiskeriforvaltningsordning.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

Díky všem změnám, které zahrnuje, je adolescence jedním z nejsložitějších období našeho života.

Deens

Teenageårene er blandt de mest komplekse perioder i vores liv på grund af alle de forandringer, der sker i denne periode.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

Z hlediska hospodářské soutěže byly nejsložitějšími případy DONG/

Deens

De konkurrencemæssigt set mest komplicerede sager var DONG/Elsam/Ener-

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

20. EU bude lépe řešit otázky problémových partnerů a zranitelných států, kde žije třetina světové chudé populace. EU zesílí své úsilí v oblasti prevence konfliktů [6] a podpoří opatření proti oslabování role státu v oblasti reformy veřejné správy, budování právního státu, boje proti korupci a budování životaschopných státních institucí, čímž se napomůže plnění celé řady základních funkcí a zabezpečí potřeby jejich občanů. EU bude podle možnosti přispívat v rámci celostátních systémů a strategií ke zvyšování kapacity oslabených států. EU je toho názoru, že by se měla i nadále snažit o to, aby nedocházelo k případům úpadku států, a to i v těch nejsložitějších situacích.

Deens

20. EU vil forbedre sin indsats over for vanskelige partnerskaber og svagt funderede stater, hvor en tredjedel af verdens fattige lever. EU vil styrke sine bestræbelser inden for konfliktforebyggende arbejde [6] og gøre sit til at forebygge, at stater bliver svagt funderede, ved hjælp af reformer vedrørende regeringsførelse, retsstatsprincippet, foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og opbygning af levedygtige statslige institutioner for at hjælpe dem med at varetage en række grundlæggende funktioner og opfylde borgernes behov. EU vil, hvor det er muligt, gennem staternes egne systemer og strategier arbejde på at øge svagt funderede staters kapacitet. EU går ind for, at man selv i de vanskeligste situationer fortsætter indsatsen for at forebygge statssammenbrud.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

3.1.1 Komise zdůrazňuje, že trh s hypotečními úvěry je jedním z nejsložitějších finančních trhů, ať kvůli různorodým subjektům, které jsou do něj zapojeny, anebo kvůli rozmanitosti formálních podob, kterých může nabýt. Kromě toho existuje přímá souvislost mezi trhem s hypotečními úvěry a makroekonomií v tom smyslu, že každá odchylka v hospodářském cyklu a v úrokových mírách ovlivňuje objem a vývoj hypotečního úvěru. Konkrétně, růst objemu hypotečních úvěrů v EU je ovlivněn makroekonomickými faktory (snížením úrokových sazeb a vysokým růstem cen nemovitostí v mnoha zemích) a strukturálními faktory (větší liberalizací a integrací finančních trhů).

Deens

3.1.1 Kommissionen påpeger, at realkreditmarkedet er et af de mest komplekse finansielle markeder, både på grund af det store antal aktører og på grund af de mange former, det rent teknisk kan antage. Der er også en direkte sammenhæng mellem realkreditmarkedet og makroøkonomien for så vidt som ændringer i økonomiske cykler og rentesatser influerer på realkreditmarkedets omfang og udvikling. Rent praktisk er væksten i realkreditten i EU blevet understøttet af både makroøkonomiske faktorer (som faldende renter og den kraftige stigning i huspriserne i visse lande) og af strukturudviklingen (som stigende liberalisering og integration af EU's finansmarkeder).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

4.2 Zlepšení právních předpisů (stávajících i budoucích) by nemělo mít za cíl pouze zjednodušení, ale také koherentní používání právních konceptů a jasnost formulací, a to prioritně v oblastech, kde se právní předpisy nejrychleji vyvíjejí, kde je jich nejvíce nebo kde jsou nejsložitější. Můžeme zde citovat příklad právních předpisů týkajících se vnitřního trhu a životního prostředí, dopravní politiky nebo statistik.

Deens

4.2 Forbedringen af den eksisterende og fremtidige lovgivning skal ikke blot sigte på forenkling, men også på en sammenhængende anvendelse af de juridiske begreber, klar affattelse, især inden for de områder, hvor lovgivningen udvikler sig hurtigst, er mest omfattende eller mest kompleks. Her kan som eksempel nævnes lovgivningen om det indre marked og miljøet, transportpolitikken og statistik.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

4.7 Metoda aktivního dialogu s organizovanou občanskou společností a v jejím rámci. Neustálý dialog s organizovanou občanskou společností a v jejím rámci vzniká a sílí v rozvinuté demokracii, kde mají občanů přístup ke znalostem a informacím, které umožňují čelit i těm nejsložitějším problémům bez ohledu na překážky dané ideologiemi a nevědomostí.

Deens

4.7 Metoden med aktiv dialog med og inden for det organiserede civilsamfund. En fortløbende dialog med og inden for det organiserede civilsamfund opstår og får plads i et modent demokrati, hvor viden og information er udbredt blandt borgerne, hvilket gør det muligt at takle selv de mest vanskelige problemer uden de ideologiske hindringer og begrænsninger, der skyldes uvidenhed.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

6.3.3 V současné době existují inovační parky ve všech zemích Evropské unie, od Lisabonu až po Athény. Parky, kterými jsme se doposud zabývali, jsou z organizací zaměřených na inovaci nejsložitější a představují největší organizační snahy, protože v rámci podpory inovace poskytují veškeré (výše uvedené) výhody parků.

Deens

6.3.3 I dag findes der innovationsparker i alle Den Europæiske Unions lande, fra Lissabon til Athen. De hidtil behandlede parker er de mest komplekse af de innovationsorienterede organisationer og rummer det største organisatoriske potentiale, fordi de med hensyn til at fremme innovation kan tilbyde de fordele, som omtales ovenfor.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK