Vraag Google

Je was op zoek naar: nevyberes (Tjechisch - Deens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Tjechisch

Deens

Info

Tjechisch

na základě obdržených nabídek Komise rozhodne postupem uvedeným v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 2529/2001, že stanoví maximální částku podpory, nebo že nevybere žádnou nabídku;

Deens

På grundlag af de modtagne bud træffer Kommissionen efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2529/2001 beslutning om enten at fastsætte et maksimumsbeløb for støtte eller om, at licitationen skal være uden virkning.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

VTHVR může do výběru zařadit i métier, která tento systém řazení nevybere, ale která mají zvláštní význam z hlediska řízení.

Deens

STECF kan udvide udvalget med metierer, der ikke er medtaget som følge af prioriteringssystemet, men som er af særlig forvaltningsmæssig betydning.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

Podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení lze učinit rozhodnutí nevybrat v souvislosti s tímto konkrétním dílčím nabídkovým řízením žádnou nabídku.

Deens

I henhold til artikel 8, stk. 2, i nævnte forordning kan det bestemmes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Tjechisch

o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 1. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004

Deens

om ikke at gennemføre den 1. dellicitation for hvidt sukker, der er afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1327/2004

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2692/89 může Komise na základě předložených nabídek a podle postupu stanoveného v článku 22 nařízení (ES) č. 3072/95 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

Deens

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Členské státy nevyberou provozovatele pozemských komplementárních komponentů družicových pohyblivých služeb ani mu neudělí povolení, dokud není rozhodnutím Komise přijatým podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 odst. 3 ukončeno výběrové řízení podle hlavy II.

Deens

Medlemsstaterne udvælger og udsteder først tilladelse til operatører af supplerende jordbaserede komponenter til mobile satellitsystemer, når den i afsnit II fastlagte udvælgelsesprocedure er afsluttet ved en kommissionsbeslutning, vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, eller artikel 6, stk. 3.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(2) Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 [3], může Komise podle postupu stanoveného v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 a na základě předložených nabídek rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

Deens

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75 [3] kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 21
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(2) Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 [3], může Komise podle postupu stanoveného v článku 26 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

Deens

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75 [3] kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 26 i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(2) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2692/89 může Komise na základě předložených nabídek a podle postupu stanoveného v čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.

Deens

(2) På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

- jednání osoby povinné k výběru daně z příjmů z úspor, která úmyslně nevybere splatnou daň, a to zcela nebo zčásti, jež se trestá pokutou podle čl. 26 odst. 4 monackého trestního zákoníku,

Deens

- det forhold, at en person, som er pålagt at opkræve skat af indtægter fra opsparing, forsætligt ikke opkræver denne skat eller kun opkræver et utilstrækkeligt beløb; dette kan straffes med en bøde, hvis størrelse er fastlagt i den monegaskiske straffelovs artikel 26, stk. 4

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

- nevybrat nabídku na dodávku

Deens

- at der ikke gives tilslag,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví minimální prodejní cenu nebo podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2131/93 rozhodne, že z obdržených nabídek žádnou nevybere.

Deens

1. Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsætter Kommissionen minimumssalgsprisen, eller den beslutter ikke at give tilslag, jf. artikel 10 i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1. Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví pro každou dotyčnou obilovinu a na každý členský stát minimální prodejní cenu nebo podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2131/93 rozhodne, že z obdržených nabídek žádnou nevybere.

Deens

1. Efter proceduren i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1784/2003 fastsætter Kommissionen en minimumssalgspris for hver kornart og hver berørt medlemsstat, eller den beslutter, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 10 i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

1431/76, nebo že nevybere žádnou nabídku.";

Deens

1431/76 , og/eller i givet fald at licitationen skal vaere uden virkning " .

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Tjechisch

2644/80, nebo že nevybere žádnou nabídku;

Deens

2644/80 fastsatte betingelser, eller om, at licitationen skal vaere uden virkning

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

366/67/EHS, nebo že nevybere žádnou nabídku.

Deens

366/67/EOEF , eller at licitationen skal vaere uden virkning .

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Jestliže všechny předložené nabídky obsahují požadavky na příliš velká množství čerstvých produktů, může členský stát nevybrat žádnou z nabídek pro danou šarži.

Deens

Hvis der i alle indgivne tilbud forlanges for store mængder friske produkter, kan medlemsstaten undlade at give tilslag på det pågældende parti.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Může být rozhodnuto o tom, že se žádná nabídka nevybere.

Deens

Det kan besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Podle ustálené soudní praxe [25] je fakt, že stát nevybere daň, která by normálně měla být vybrána, ekvivalentní spotřebování státních zdrojů.

Deens

Ifølge Domstolens faste retspraksis [25] sidestilles statens manglende opkrævning af skyldig skat med forbrug af statsmidler.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Pokud je konečné antidumpingové clo vyšší než prozatímní clo, rozdíl mezi oběma cly se nevyměří a nevybere.

Deens

Er den endelige antidumpingtold højere end den midlertidige told, opkræves forskellen ikke.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK