Vraag Google

Je was op zoek naar: mauricijský (Tjechisch - Spaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Tjechisch

Spaans

Info

Tjechisch

Dronte mauricijský

Spaans

Raphus cucullatus

Laatste Update: 2014-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

alexandr mauricijský

Spaans

Cacatúa de collar de Mauricio

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

alexander mauricijský

Spaans

Psittacula echo (I)

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

poštolka mauricijská

Spaans

Cernícalo de Mauricio

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

prezidenta Mauricijské republiky,

Spaans

El Presidente de la República de Mauricio,

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

Mauricijské celní orgány přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Spaans

Las autoridades aduaneras de la República de Mauricio adoptarán las medidas necesarias para que se lleven a cabo verificaciones cuantitativas de las exportaciones de los productos indicados en el artículo 1.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce mauricijských celních orgánů, celních orgánů Společenství a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky udělené tímto rozhodnutím.

Spaans

A fin de asegurar una gestión eficiente en estrecha colaboración entre las autoridades de la República de Mauricio, las autoridades aduaneras de la Comunidad y la Comisión, dichas disposiciones deben aplicarse mutatis mutandis a las cantidades importadas en virtud de la excepción concedida por la presente Decisión.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

Příslušné mauricijské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Spaans

Las autoridades competentes de la República de Mauricio presentarán a la Comisión cada tres meses una relación de las cantidades para las que se hayan expedido certificados de circulación EUR.1 en virtud de la presente Decisión, así como los números de serie de dichos certificados.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

V zájmu účinnějšího sledování využívání dané odchylky by měly mauricijské orgány pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných průvodních osvědčeních EUR.1.

Spaans

Para un control más eficiente de la aplicación de la excepción, las autoridades de la República de Mauricio deben comunicar regularmente a la Comisión información detallada sobre los certificados de movimiento EUR.1 expedidos.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné oznámit vládám Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice vypovězení uvedeného protokolu.

Spaans

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para notificar la denuncia del citado Protocolo a los Gobiernos de Barbados, Belice, la República del Congo, la República de Costa de Marfil, la República de las Islas Fiyi, la República Cooperativa de Guyana, Jamaica, la República de Kenia, la República de Madagascar, la República de Malawi, la República de Mauricio, la República de Mozambique, la Federación de San Cristóbal y Nieves, la República de Surinam, el Reino de Suazilandia, la República Unida de Tanzania, la República de Trinidad y Tobago, la República de Uganda, la República de Zambia y la República de Zimbabue.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Tjechisch

(1) V souladu s čl. 12 odst. 3 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách [2] vedly smluvní strany jednání před ukončením doby platnosti protokolu s cílem určit na základě společné dohody podmínky protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.

Spaans

(1) De conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas mauricianas [2], las Partes contratantes celebraron negociaciones, al final del período de aplicación del Protocolo, para concretar de común acuerdo los términos del Protocolo para el siguiente período y, en su caso, cualquier enmienda o adición necesaria al anexo.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

(2) Po restrukturalizaci mauricijské veřejné správy byly pravomoci v oblasti osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu převedeny z OVS na úřad "Division of Veterinary Services (DVS) of the Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources".

Spaans

(2) A raíz de una reestructuración de la administración de Mauricio, la autoridad competente de ese país en materia de certificados sanitarios de productos de la pesca ha pasado a ser la Division of Veterinary Services (DVS) of the Ministry of Agriculture, Food Technology and Natural Resources.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Tjechisch

Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a jednak Barbadosem, Belize, republikou Pobřeží slonoviny, Fidžijskou republikou, Kooperativní republikou Guyana, Jamajkou, Keňskou republikou, Konžskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawiskou republikou, Mauricijskou republikou, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou a jednak Indickou republikou o dodávkách surového třtinového cukru k rafinování se schvalují jménem Společenství.

Spaans

Quedan aprobados, en nombre de la Comunidad, los Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y, por una parte, Barbados, Belice, la República del Congo, Fiyi, la República Cooperativa de Guyana, la República de Côte d'Ivoire, Jamaica, la República de Kenia, la República de Madagascar, la República de Malaui, la República de Mauricio, la República de Surinam, Saint Kitts y Nevis, el Reino de Suazilandia, la República Unida de Tanzania, la República de Trinidad y Tobago, la República de Uganda, la República de Zambia y la República de Zimbabue, y, por otra parte, la República de la India, sobre el suministro de azúcar de caña en bruto destinado al refinado.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

KOM(1999) 273 _BAR_ _BAR_ Návrh rozhodnutí Rady a zástupců členských států zasedajících v Radě, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se státy AKT s cílem změnit třetí úmluvu AKT-EHS podepsanou v Lomé dne 8. prosince 1984, čtvrtou úmluvu AKT-EHS podepsanou v Lomé dne 15. prosince 1989 a čtvrtou úmluvu AKT-ES pozměněnou Mauricijskou dohodou ze dne 4. listopadu 1995 _BAR_ _BAR_

Spaans

COM(1999) 273 _BAR_ _BAR_ Propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Estados miembros en el seno del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a celebrar negociaciones con los Estados ACP con vistas a la modificación del Tercer Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 8 de diciembre de 1984, del Cuarto Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 y del Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé revisado por el Acuerdo de Mauricio el 4 de noviembre de 1995 _BAR_ _BAR_

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Komise si vyhrazuje právo vyžádat si od mauricijského orgánu příslušného pro rybolov dodatečné informace o těchto výsledcích a přezkoumat dotyčné platby podle skutečného provádění opatření.

Spaans

La Comisión se reserva el derecho a solicitar a las autoridades mauricianas responsables de la pesca cualquier información complementaria sobre dichos resultados y a proceder a la revisión de los pagos en función de la aplicación efectiva de las medidas.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Mauricijské ministerstvo rybolovu zašle delegaci Komise na Mauriciu podrobnou výroční zprávu o provádění těchto opatření a o dosažených výsledcích do tří měsíců od výročního dne podpisu tohoto protokolu.

Spaans

Cada año, el Ministerio mauriciano responsable de la pesca presentará a la Delegación de la Comisión en Mauricio, a más tardar tres meses después del aniversario de la celebración del Protocolo, un informe pormenorizado sobre la aplicación de estas medidas y los resultados obtenidos.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

PREZIDENT MAURICIJSKÉ REPUBLIKY,

Spaans

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE MAURICIO,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 7
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Pokud roční množství úlovků plavidel Společenství v mauricijských vodách toto množství překročí, výše uvedené vyrovnání se úměrně zvýší o 75 EUR za každou další ulovenou tunu.

Spaans

Si las capturas anuales efectuadas por los buques de la Comunidad en aguas de Mauricio rebasan esta cantidad, la compensación antes mencionada se incrementará proporcionalmente en una cantidad de 75 euros por cada tonelada adicional capturada.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Protokol, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách, se schvaluje jménem Společenství.

Spaans

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas mauricianas durante el período comprendido entre el 3 de diciembre de 2003 y el 2 de diciembre de 2007.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Tjechisch

Příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách se zrušuje a nahrazuje se přílohou tohoto protokolu.

Spaans

El anexo del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas mauricianas queda derogado y sustituido por el anexo del presente Protocolo.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 7
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK