Je was op zoek naar: afreolus (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

mae hyn yn mynd yn gwbl afreolus

Engels

this is getting completely out of control

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

gallai tenantiaid afreolus golli eu budd-daliadau tai

Engels

unruly tenants could lose their housing benefits

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae angen cymorth penodol ar y plentyn afreolus hwnnw

Engels

that unruly child needs specific support

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ni ddywedwyd dim afreolus neu sarhaus o ran ein trefn ar y pryd

Engels

nothing disorderly or offensive in terms of our order was said at that time

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid yw'n gwrtais cyfeirio at aelodau eraill fel rhai afreolus

Engels

it is not courteous to refer to other members as hysterical

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fe'i gorfodwyd mewn ymgais i atal cynnydd afreolus mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol

Engels

it was imposed in a bid to stop anti-social behaviour spiralling out of control

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rhowch gyfle i'r proffesiwn addysgu , heb fygythiad gan ddisgyblion afreolus

Engels

give the profession a chance to teach , free from the threat of unruly pupils

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rhaid inni fynd i'r afael ag ymddygiad afreolus cyn iddo waethygu ymhellach

Engels

we must tackle unruly behaviour before it deteriorates further

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rhaid rhoi hawl i benaethiaid ysgol ddelio â disgyblion afreolus fel y gwelont orau

Engels

headteachers must be given the right to deal with the unruly pupil as they see fit

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , ymddengys fod gennym ddosbarth afreolus yn y siambr y prynhawn yma

Engels

it seems , however , that we have an unruly class in the chamber this afternoon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yr oedd ganddi ymrwymiad gwleidyddol mawr , ond yn anochel byddem yn dechrau chwerthin yn afreolus

Engels

she had great political commitment , but inevitably i would end up crying with laughter

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae nifer gynyddol o athrawon yn destun ymosodiad corfforol ac ymddygiad afreolus gan leiafrif bach o fyfyrwyr

Engels

an increasing number of teachers find themselves subject to physical assault and disorderly behaviour by a small minority of students

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ystyriaeth allweddol arall yw'r hyder a gollwyd oherwydd y ddadl gyhoeddus afreolus hon

Engels

another key consideration is the lost confidence caused by this hysterical public debate

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

amddiffyniad y fam oedd ei bod o dan bwysau eithriadol oherwydd bod yn rhaid iddi fagu dau blentyn afreolus

Engels

the mother's defence was that she was under extreme stress having to bring up two boisterous children

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dylid gwneud mwy o ddefnydd o deledu cylch cyfyng a hebryngwyr mewn ymdrech i atal ymddygiad afreolus a bwlio

Engels

more use should be made of closed-circuit television and escorts to discourage unruly behaviour and bullying

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

gobeithiaf y bydd fy nghyfraniad yn llai brawychol ac afreolus na'r un a wnaethpwyd gan aelod cynulliad arall

Engels

i hope that my contribution will be less alarmist or hysterical than that made by another assembly member

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn rhy aml , clywn am bobl ifanc yn cael eu beirniadu am ymgynnull ar gornel strydoedd ac am ymddwyn yn afreolus

Engels

all too often , we hear of young people being criticised for hanging around street corners and making a general nuisance of themselves

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

maent wedi dysgu drwy brofiad fod gwell elw a gwir gost defnydd afreolus o ynni'n bwysig iddynt fel busnes

Engels

it has learned the hard way that the value of an improved bottom line and the real cost of out-of-control energy consumption is important to it as a business

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

er enghraifft , gellid rhoi dau gymar ar denantiaeth isradd oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol plentyn afreolus iddynt sydd yn ei arddegau

Engels

for example , a couple may be placed on a demoted tenancy due to the anti-social behaviour of their unruly teenaged child

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

glyn davies : rhaid peidio â pheryglu addysg disgyblion ufudd a gweithgar drwy gadw plant afreolus a threisgar mewn ysgolion

Engels

glyn davies : the education of well-behaved and hard-working pupils must not be jeopardised by keeping unruly and violent children in schools

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK