Vraag Google

Je was op zoek naar: dall (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Dall

Engels

Blindness

Laatste Update: 2011-08-13
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Coluddyn dall

Engels

Caecum#

Laatste Update: 2012-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

_Anfon copi-carbon dall (bcc) bob amser at:

Engels

Always _blind carbon-copy (bcc) to:

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Cydnabuwyd ers dros 150 o flynyddoedd bod angen dull mwy priodol o dderbyn gwybodaeth ar y dall neu'r rhannol ddall

Engels

It has been recognised for over 150 years that the blind or partially sighted require a more appropriate method of receiving information

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r Cynulliad yn haeddu gwybod ai diffyg gweledigaeth yw hyn neu deyrngarwch dall i gyn gyflogwyr yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Engels

The Assembly deserves to know whether it is a lack of vision or blind loyalty to the former employers at the Welsh Local Government Association

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr wyf am gyfeirio at fater arbennig y tynnwyd fy sylw ato yn ystod yr haf ynghylch pobl sydd â'r batholeg ddeuol o fod yn fyddar a dall

Engels

I want to refer to a particular issue that was drawn to my attention in the summer about people who have the dual pathology of being deaf and blind

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Fodd bynnag , dadleuodd nifer o Aelodau heddiw am ymrwymiad dall i adeilad newydd y Cynulliad , beth bynnag fo'r gost

Engels

However , many Members have argued today for a blind commitment to the new Assembly building , no matter what the cost

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Ymrwymiad dall ydyw i fri , statws a gweledigaeth -- ac i beth ? Ar gyfer y 60 o wleidyddion yn y Siambr hon

Engels

It is a blind commitment to prestige , status and vision -- and for what ? For the 60 politicians in this Chamber

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

Engels

%t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment %u: Full mailto: URL

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwasgwch y botwm yma i ddewis eich hoff ddibynnydd ebost. Noder bod rhaid bod y briodwedd weithredadwy wedi' i gosod ar y ffeil y dewiswch er mwyn ei derbyn. Gallwch hefyd ddefnyddio sawl daliwr lle i' w hamnewid â' r gwerthoedd gwir pan elwir y dybynnydd ebost:% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

Engels

Press this button to select your favorite email client. Please note that the file you select has to have the executable attribute set in order to be accepted. You can also use several placeholders which will be replaced with the actual values when the email client is called: %t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Tra mai da o beth a phriodol yw cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus , mae'n hen bryd i Lafur a Phlaid Cymru roi heibio'u casineb dall tuag at y cerbyd modur

Engels

While support for public transport is right and proper , it is about time that Labour and Plaid Cymru got over their blind hatred of the motor vehicle

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn y DU , daeth y cynllun bathodyn oren o gonsesiynau parcio i bobl anabl a dall i rym yn Rhagfyr 1971 , yn rhinwedd rheoliadau a wnaethpwyd o dan adran 21 o Ddeddf y Cleifion a'r Anabl Cronig 1970

Engels

In the UK , the orange badge scheme of parking concessions for disabled and blind people came into operation in December 1971 , by virtue of regulations made under section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Wrth ymgynghori i greu strategaethau cymunedol , y mae'n bwysig bod awdurdodau lleol yn ystyried barn cymunedau diddordeb megis y byddar , y trwm eu clyw neu'r dall yn ogystal â chymunedau daearyddol

Engels

When consulting to create community strategies , it is important that local authorities consider the opinions of communities of interest such as the deaf , hard of hearing or blind as well as geographical communities

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

Engels

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Lorraine Barrett : O ran cymorth i gampau unigol yng Nghymru , a ystyriwch anghenion chwaraewyr bowliau dall neu'n rhannol ddall ? A ymunwch â mi i ddymuno'n dda i un o'm hetholwyr , Rosa Crean , sy'n cynrychioli Cymru yn Kuala Lumpur yn y bencampwriaeth baralympig ryngwladol ? Anfonodd gerdyn post yn dweud y bydd yn ceisio ei gorau glas i ennill hyd yn oed mwy o fedalau aur i Gymru

Engels

Lorraine Barrett : With regard to support for individual sports in Wales , will you give consideration to the needs of blind and partially sighted bowls players ? Will you join me in sending good luck wishes to my constituent , Rosa Crean , who is representing Wales in Kuala Lumpur in the international paralympic championships ? She sent a postcard saying that she will try her best to win even more gold medals for Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK