Vraag Google

Je was op zoek naar: di flewyn ar dafod (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Siaradais â Chris Green a lleisiais fy marn heb flewyn ar dafod

Engels

I spoke to Chris Green and made my feelings known in no uncertain terms

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr wyf yn wleidydd sy'n hoffi siarad heb flewyn ar ei dafod

Engels

I am a politician who likes to speak his mind

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Os nad pwynt o drefn mohono , dywedaf hynny heb flewyn ar dafod

Engels

If it is not a point of order , I shall say so unreservedly

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Buasai wedi dymuno rhoi'r Gweinidog ar brawf , a chael atebion di-flewyn ar dafod

Engels

He would have wanted to put the Minister on the spot , and to get straight answers

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mewn llawer o achosion , â siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod , nid yw hynny'n wir

Engels

In many instances , frankly , it is not

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn eu posteri a'u sloganau , maent yn ddiflewyn ar dafod

Engels

In their posters and slogans , they do not pull their punches

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r rhai sy'n cymryd rhan ar hyn o bryd yn hyderus ac yn ddi-flewyn-ar-dafod

Engels

The people who become involved at present are confident and forthright

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dywedodd , heb flewyn ar dafod , fod tanwariant o ryw £2 .6 miliwn y flwyddyn ar amddiffyn rhag llifogydd yn ei farn ef

Engels

He said , in no uncertain terms , that , in his opinion , there was an underspend of some £2 .6 million per annum in flood protection

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae hynny'n ddigon plaen , ac yr ydych chi , David , yn gwerthfawrogi'r fath siarad heb flewyn ar dafod

Engels

That is straightforward , and you , David , value that kind of straight talking

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Ciplun gonest , di-flewyn-ar-dafod , yw'r wybodaeth yn adroddiad y prif arolygydd o gyflwr y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Engels

The information in the chief inspector's report is an honest , candid snapshot of the state of social services in Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Nick Bourne : Dyna'r pwynt yr oeddwn i ar fin ei wneud , ond fe'i gwnaethpwyd yn llawer mwy di-flewyn ar dafod gan Glyn

Engels

Nick Bourne : That is the point that I was about to make , but Glyn made it much more graphically

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Pam na rydd ef ateb di-flewyn ar dafod i ni a dweud y byddai penderfyniad ym Mehefin yn fanteisiol i Gymru ac y gwna bopeth posibl i sicrhau hynny ?

Engels

Why will he not give us a straight answer and say that a June decision would be advantageous to Wales and that he will do everything possible to deliver that ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gobeithiaf y bydd y comisiynydd plant yn ymchwilio i hyn ac yn dweud wrthym yn ddi-flewyn ar dafod fel y mae pethau mewn gwirionedd yn y flwyddyn sydd i ddod

Engels

I hope that the children's commissioner will take this forward and tell us some uncomfortable truths in the year ahead

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gobeithiaf y cawn drafodaeth agored a di-flewyn-ar-dafod pan ddaw cynrychiolwyr o'r Trysorlys i'r Pwyllgor Datblygu Economaidd ar gais y Prif Ysgrifennydd

Engels

I hope that we will have an open and frank discussion when representatives from the Treasury attend the Economic Development Committee on the First Secretary's proposal

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'n dweud yn gwbl agored a di-flewyn-ar-dafod fod torri rhestrau aros wedi profi'n her fwy o lawer nag yr oedd neb yn ei disgwyl

Engels

It quite candidly and openly states that cutting waiting lists has proved to be a far greater challenge than anyone anticipated

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'n anhygoel ei bod yn barod i ddweud , yn ddiflewyn ar dafod , mai dyna oedd ei rhesymau

Engels

It is extraordinary that it was prepared to say , barefacedly , that those were its reasons

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Glyn Davies : Yr oeddwn yn falch iawn o ddarllen eich sylwadau di-flewyn-ar-dafod am fethiant y gweision sifil yn Whitehall , dan Lywodraeth Lafur , i ymgysylltu â datganoli

Engels

Glyn Davies : I was greatly impressed to read your forthright comments about the failure of the civil servants in Whitehall , under a Labour Government , to engage with devolution

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dywedir yn ddiflewyn ar dafod nad yw rhai cynlluniau rhai awdurdodau addysg yn cyfeirio at brif agweddau agenda cynhwysiant cymdeithasol y Cynulliad Cenedlaethol

Engels

It is stated bluntly that some of the LEA plans make no reference to the main aspects of the National Assembly's social inclusion agenda

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn anffodus , methodd yr adroddiad â gwasgu'r danadl ac , i fod yn ddi-flewyn-ar-dafod , methodd ag argymell y dylid dirwyn Cyswllt Busnes i ben

Engels

Unfortunately , the report has failed to grasp the nettle and , to be blunt , failed to recommend the wind-up of Business Connect

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r comisiynydd plant wedi bod yn ddi-flewyn-ar-dafod yn ei adroddiadau gwahanol ynghylch y ffordd y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymateb i nifer o faterion , yn ei farn ef

Engels

The children's commissioner , in his various reports , has not pulled any punches regarding the way in which he thinks that the Assembly Government is responding on a number of issues

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK