Vraag Google

Je was op zoek naar: goleuadau (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Goleuadau traffig

Engels

Traffic lights

Laatste Update: 2013-09-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Goleuadau traffig

Engels

Traffic signals

Laatste Update: 2012-06-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Gellid caniatáu goleuadau stryd

Engels

Street lighting would be permissible

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwelaf fod y goleuadau ymlaen eto

Engels

I see that the lights have come back on

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Twmpath hyblyg iawn yn cyfuno goleuadau tawel a llewyrchog

Engels

Highly flexible bump combining diffuse and specular lightings

Laatste Update: 2014-08-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae unrhyw swn yn boenus ac mae goleuadau llachar yn brifo eu llygaid

Engels

Any noise is painful and bright lights hurt their eyes

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Nododd y crwner ddiffyg goleuadau stryd fel prif ffactor yn y ddamwain

Engels

The coroner cited the lack of street lighting as a major factor in the accident

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r goleuadau traffig yn ofnadwy o araf o gwmpas y safle hwn

Engels

The traffic lights around this site are painfully slow

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae gan yr heddlu hefyd farn glir ac amlwg ar fanteision goleuadau stryd mewn perthynas â throseddu

Engels

The police also have clear and obvious views on the benefits of street lighting with regard to crime

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae ganddynt gystadleuaeth ar gyfer yr ardd orau ac ar gyfer y goleuadau Nadolig gorau sydd wedi dod yn boblogaidd mewn sawl tref

Engels

They have a best garden competition and a best Christmas lights competition , which has become a feature in many towns

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae rhai cymunedau am gael goleuadau stryd gwell a mwy o heddlu ar y strydoedd yn hytrach na neuadd gymuned , er enghraifft

Engels

Some communities want improved street lighting and more police officers on the street rather than a community hall , for example

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwelwn yn aml ar ein cyfrifiaduron bod goleuadau traffig dros dro yn Nhrawsfynydd neu lle bynnag a diolchwn i Peter Law am y wybodaeth

Engels

We often see on our computers that there are temporary traffic lights at Trawsfynydd or wherever and we thank Peter Law for that information

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Os oes tystiolaeth bod goleuadau gwell yn y strydoedd yn rhoi gwell gwerth am arian na CCTV , gallwn ystyried hynny yn nes ymlaen

Engels

If there is evidence that improved street lighting provides better value for money than CCTV , we can consider that at a later date

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Byddai goleuadau da a theledu cylch cyfyng yn rhai o'r meysydd parcio hynny yn ffordd ddefnyddiol o atal troseddau

Engels

Good lighting and CCTV in some of those car parks would be an useful crime deterrent

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Sut y gwneir hynny ? Rhaid peri i bobl dderbyn cyfrifoldeb dros ddiffodd goleuadau neu eu set deledu pan ânt i'r gwely

Engels

How do you that ? You must get people to take responsibility for switching off lights , or their television when they go to bed

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Credaf y byddai gwell goleuadau stryd yn hybu cynlluniau teledu cylch cyfyng sydd eisoes ar waith mewn cymunedau fel ystâd Holway yn fy etholaeth i , sef Delyn

Engels

I believe improved street lighting would benefit existing CCTV schemes in communities such as the Holway estate in my constituency of Delyn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Er mis Mawrth 2003 , mae'r Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn darparu cyllid grant i awdurdodau lleol yn Lloegr i wella goleuadau stryd

Engels

From March 2003 , the Labour Government in Westminster has made grant funding available to local authorities in England to improve street lighting

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Alun Pugh : Nid oes gennyf unrhyw gyfrifoldeb dros y goleuadau traffig ym mae Caerdydd , ond weithiau byddaf mor rhwystredig â chithau wrth geisio mynd o gwmpas

Engels

Alun Pugh : I have no responsibility for the traffic lighting in Cardiff bay , but occasionally I get as frustrated as you do when trying to get around

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Janet Davies : Sut y diffoddwn y goleuadau yn y Cynulliad , a'r switsis wedi'u tynnu ?

Engels

Janet Davies : How will we turn off the lights in the Assembly when the switches have been removed ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Y rhain yw rhan 4 cynllun gwella canol tref Rhymni , gwelliannau amgylcheddol i sgwâr Llanbradach yng nghanol y pentref , a lledu llwybrau troed a goleuadau stryd yng nghanol tref Bargod

Engels

They are Rhymney phase 4 town centre improvement , the Llanbradach square environmental improvements in the village centre , and Bargoed town centre footpath widening and street lighting

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK