Je was op zoek naar: mae'r môr yn faith (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

mae'r rhestr o gyflawniadau yn faith

Engels

the list of achievements is immense

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae hyn yn mynd ychydig yn faith eto

Engels

this is getting a bit long again

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yr oedd y rhagymadrodd yn fait ; mae'r cwestiwn ychydig yn faith yn awr

Engels

the preamble was lon ; the question is a bit long now

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'r datganiad gwledig yn faith ond gobeithiaf eich bod chi oll wedi cael cyfle i'w ddarllen

Engels

the rural statement is long but i hope that you have all had a chance to read it

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae hwn yn mynd braidd yn faith , ac nid yw'n bwynt o drefn i mi

Engels

this is getting a little bit long , and it is not a point of order for me

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'r mater hwn wedi'i drafod yn faith a gwneuthum awgrymiadau ynghylch y modd y gellid cywiro'r sefyllfa

Engels

this issue has been debated at length and i have made suggestions as to how the situation might be rectified

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

siaradodd janet yn faith am y gronfa her dysgu

Engels

janet spoke at length about the learning challenge fund

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae oes y nwyon hyn , fel deuocsid carbon , ocsid nitrig a methan , yn faith

Engels

the lives of these gases , such as carbon dioxide , nitric oxide and methane , are lengthy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ni allwn osgoi'r cwestiwn mawr o fforddiadwyedd y gofal plant hwnnw , a drafodasom yn faith eisoes

Engels

we cannot dodge the big question of the affordability of that childcare , which we have already debated at great length

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid yw mewn trefn i lefarydd plaid ddyfynnu ei eiriau ei hun yn faith

Engels

it is not in order for a party spokesperson to quote himself at length

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

beth yw'r fantais i ni ? mae hyn wedi'i ddweud eisoes , felly nid oes angen i mi ei ailadrodd yn faith

Engels

what is the dividend for us ? it has already been said , so i do not have to repeat it at great length

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

y llywydd : ni fyddai'n briodol i mi siarad yn faith o gwbl ar y mater hwn

Engels

the presiding officer : it would not be appropriate for me to comment at any length on this matter

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

dechreuaf drwy ganolbwyntio ar fater na thrafodwyd yn faith yn yr areithiau cychwynnol -- mater lles

Engels

i will start by focusing on an issue that was not discussed at length in the initial speeches -- the issue of wellbeing

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

gan fy mod eisoes wedi siarad yn faith ar y pwnc , nid ailadroddaf fy rhesymau dros gynnig y cynnig hwn

Engels

as i have already spoken at length on this , i will not repeat my reasons for proposing this motion

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

david melding : mae'r materion hyn wedi eu trafod yn faith , felly ni'ch blinaf ag eglurhad hir o pam y mae'r grŵp ceidwadol yn erbyn cyfuno'r ymddiriedolaeth gwasanaethau arhosiad byr fawr hon a'r ymddiriedolaeth gymunedol

Engels

david melding : these matters have been discussed at length , so i will not trouble you with a long explanation of why the conservative group is against the merger between this large acute trust and the community trust

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

christine chapman : yn gyntaf , mae rhai aelodau wedi siarad yn faith am ` gimigau ': maent yn cael croeso mawr yn fy etholaeth i

Engels

christine chapman : first , some members have talked at length about ` gimmicks ': they are going down extremely well in my constituency

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ar bensiynau , brif weinidog , yr ydych wedi cyfeirio yn hir ac yn faith , ac yn emosiynol , at ddeddf pensiynau 1995

Engels

on pensions , first minister , you have talked at great length and in emotional terms about the pensions act 1995

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid newid a gynigwyd gan y ceidwadwyr ydoed ; fe'i trafodwyd yn faith yn ngrwp ymgynghorol y cynulliad cenedlaethol -- a gallaf weld bod kirsty yn cytuno

Engels

that was not just a conservative-inspired chang ; it was discussed at length on the national assembly advisory group -- and i can see kirsty nodding her head

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

beth yw diben cael ystafell gyfrifiadurol os oes dŵr yn diferu drwy dyllau yn y to ? mae hyn yn fater difrifol , nid yn unig i ysgolion uwchradd , ond hefyd i ysgolion cynradd

Engels

what is the point of having a computer suite if there is water dripping through the holes in the roof ? this is a serious issue , not only for secondary schools , but also for primary schools

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
7,483,421,239 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK