Je was op zoek naar: o’ch ffrind wneud pedwar peth yn yr tŷ (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

buom yn ceisio pedwar peth yn y contract hwn

Engels

we have been looking for four things from this contract

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

disgwyliaf y bydd yr un peth yn digwydd yn yr adolygiad addysg uwch

Engels

i expect that the same will happen in the higher education review

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

shwmae sue. dw i'n eich i ffrwrdd am wythnos gwyliau. wneud pedwar peth yn yr gwaith ,rhowch ddwr y planhigion, codi'r bost, bwyd siop a gwiriwch y rheegell

Engels

thanks sue your friend

Laatste Update: 2020-08-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Wels

shwmae sue. dw i'n eich i ffrwrdd am wythnos gwyliau. wneud pedwar peth yn yr gwaith ,rhowch ddwr y planhigion, codi'r bost, bwyd siop a gwiriwch y rheegell

Engels

thanks sue your friend

Laatste Update: 2020-08-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Wels

mae'r un peth yn wir am grantiau yn yr alban -- ni chânt hwythau eu hanwybyddu'n llwyr ychwaith

Engels

the same is true of grants in scotland -- they are not fully disregarded either

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'r un peth yn wir am y sefyllfa yn yr alban , ac maent yn symud ymlaen gyda'u cynllun hwy

Engels

the same is true of the situation in scotland , and they are moving forward with their scheme

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

leighton andrews : ni wn ryw lawer am eich gallu fel chwaraewr rygbi , ond yr ydych yn rhannu un peth yn gyffredin â lyn howells , yn yr ystyr bod eich mamau yn etholwyr imi yn y rhondda

Engels

leighton andrews : i do not know about your rugby playing , but you have one thing in common with lyn howells , in that both your mothers are constituents of mine in the rhondda

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

rhaid inni ddisgwyl cynnydd sylweddol yn yr effeithiau iechyd neu'r ysgytwad arferol a achosir gan y sioc o ddarganfod llifogydd yn eich ty ac yna , a chwithau ar fin cael trefn ar bethau , yr un peth yn digwydd eto

Engels

we must expect a substantial increase in the usual health effects or trauma caused by the shock of finding your house flooded and then , just as you are about to get yourself back on your feet , it happening again

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

nid oes dim byd o'i le ar gystadleuaeth deg , ond nid yw hyn yn deg , oherwydd byddai'n galluogi cwmnïau -- swyddfeydd post o'r iseldiroedd a'r almaen yn fwy na thebyg -- i ymgymryd â'r agweddau proffidiol , tra na allem wneud yr un peth yn yr almaen a'r iseldiroedd

Engels

there is nothing wrong with fair competition , but this is not fair because it would enable companies -- probably dutch and german post offices -- to take the profitable aspects , whereas we could not do the same in germany and holland

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fel y dywedais yn gynharach , mae hynny'n allweddol i ddenu pobl o'r grwpiau anodd i'w cyrraedd yn yr ardaloedd hynny yn fy etholaeth -- ac mae perygl imi fod yn blwyfol yn awr , ond bydd yr un peth yn berthnasol i ardaloedd eraill ledled cymru -- i'r canolfannau economaidd er mwyn sicrhau eu bod yn elwa ar yr economi ffyniannus sy'n tyfu

Engels

as i said earlier , that is key in getting people from the hard-to-reach groups in those areas in my constituency -- and i run the risk of being parochial here , but the same will apply to other areas across wales -- to the economic hubs to ensure that they benefit from the prosperous economy that is growing

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'r un peth yn wir am lu o faterio ; mae'r gweinidog dros ddatblygu economaidd yn debyg i marie celeste y llywodraeth , nis gwelwyd yn yr un o'r rheini , nac yn abergwaun , lle y collwyd swyddi yn dewhirst

Engels

the same is true of a host of issue ; the minister for economic development is like the government's marie celeste , he has not been seen at either of those , nor at fishguard , where jobs were lost at dewhirst

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , beth yw diben sôn am rôl holl bwysig addysg , yn enwedig addysg uwch , os oes gennym gyllideb addysg sy'n dechrau gyda llai o arian y pen na lloegr a'r alban , ac yna'n cynnig cyfradd cynyddu ymhell islaw gweddill y du ac eto'n cyflawni cyfradd twf gyflymach ? pam breuddwydio am ` gysylltiadau electronig o'r radd flaenaf ' ac yna dyrannu'r hyn sydd yn amlwg yn swm annigonol ar gyfer seilwaith band llydan , na fydd yn cyflwyno band llydan i boblogaeth cymru yn yr ychydig flynyddoedd nesaf ? mae'r un peth yn wir am drafnidiaeth gyhoeddus

Engels

however , what is the point of talking about the crucial role of education , especially higher education , if we have an education budget that starts with less money per head than england and scotland , and then proposes a rate of increase well below the rest of the uk and yet delivers a faster rate of growth ? why fantasise about ` world-class electronic communications ' and then allocate what is clearly an inadequate total sum for broadband infrastructure , which will not deliver broadband to the population of wales in the next few years ? the same applies to public transport

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yr ydym wedi ailstrwythuro llawer o gwangos : mae naw corff wedi'u plethu i un yn yr awdurdod datblygu cymru presenno ; mae'r un peth yn wir am sefydlu elwa -- fel y nodwyd yn y drafodaeth rhwng david davies a minnau -- lle mae chwech neu saith o gyrff wedi uno

Engels

we have restructured many quangos : nine bodies have been merged into one in the current welsh development agenc ; the same is true of the establishment of elwa -- as noted in the exchange between david davies and me -- where six or seven bodies have merged

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK