Vraag Google

Je was op zoek naar: livscykelperspektivet (Zweeds - Deens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Deens

Info

Zweeds

PEF-metoden baserar sig på livscykelperspektivet.

Deens

Miljøaftryksmetoden er baseret på livscyklustilgangen.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

En OEF-studie ska grundas på livscykelperspektivet.

Deens

En undersøgelse af en organisations miljøaftryk skal udarbejdes på baggrund af en livscyklustilgang.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

En PEF-studie ska grundas på livscykelperspektivet.

Deens

En undersøgelse af et produkts miljøaftryk skal baseres på en livscyklustilgang.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

En studie om organisationers miljöavtryck (OEF-studie) ska grundas på livscykelperspektivet.

Deens

En undersøgelse af en organisations miljøaftryk skal baseres på en livscyklustilgang.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Det betyder att påverkansbedömningen för miljöavtryck kompletterar andra väl beprövade verktyg genom att tillföra livscykelperspektivet.

Deens

Vurderingen af virkninger af miljøaftryk supplerer derfor andre velafprøvede redskaber, som udvider livscyklusperspektivet.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Livscykelperspektivet innebär att man beaktar alla resursflöden och miljöeffekter som hör samman med en produkt eller en organisation längs hela försörjningskedjan.

Deens

Ved en livscyklustilgang tages der hensyn til alle ressourcestrømme og miljøvirkninger i forbindelse med et produkt eller en organisation fra et forsyningskædeperspektiv.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Zweeds

Livscykelperspektivet inom miljöförvaltning, och livscykeltänkande generellt, innebär att man beaktar all relevant växelverkan med miljön förknippad med en vara, en tjänst, en verksamhet eller ett företag utifrån hela försörjningskedjan.

Deens

Livscyklustilgangen til miljøforvaltning og livscyklustankegangen generelt omfatter alle relevante miljøvirkninger i forbindelse med en vare, tjeneste, aktivitet eller enhed fra et forsyningskædeperspektiv.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Jag tycker att de passar bättre inom resursstrategin och jag tror inte heller att man inom integrerad produktpolitik skall förespråka användning av vissa material , oavsett om det rör sig om biobaserade material , kompositmaterial eller annat, eftersom man då riskerar att strunta i livscykelperspektivet .

Deens

Efter min mening hører de snarere hjemme inden for ressourcestrategien, og jeg tror heller ikke, man i den integrerede produktpolitik skal anbefale brugen af bestemte materialer, uanset om det er biobaserede materialer, kompositmaterialer eller andet, idet man så risikerer at glemme livscyklusperspektivet.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Forskning och innovation ska bedrivas utifrån ett livscykelperspektiv och ska förbättra kvaliteten och tillgängligheten för data, mätmetoder och system som är relevanta för resurseffektivitet och miljöinnovationer samt underlätta utvecklingen av innovativa kompensationssystem.

Deens

Ud fra en livscyklustilgang skal vi gennem forskning og innovation øge kvaliteten og tilgængeligheden af de data, målemetoder og systemer, der er relevante i forhold til ressourceeffektivitet og miljøinnovation, og fremme udviklingen af innovative udligningsordninger.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Detta omfattar användardriven innovation, affärsmodeller, industriell symbios, produktservicesystem, produktdesign, livscykelperspektiv och vagga till vagga-strategier samt utforskning av sätt att minska mängden råvaror i produktionen och konsumtionen och problemlösning i sammanhanget och ökad spridning på marknaden.

Deens

Der vil bl.a. blive tale om brugerdrevne former for innovation, forretningsmodeller, industriel symbiose, produkttjenestesystemer, produktdesign og fremgangsmåder baseret på hele livscyklussen og "vugge til vugge"-princippet samt undersøgelse af måder, hvorpå mængderne af råstoffer i produktionen og forbruget kan reduceres og hindringer i denne forbindelse kan overvindes.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

För att stödja den handlingsplanen, och utgående från ett besläktat mandat i meddelandet Integrerad produktpolitik - Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv [8], håller kommissionen nu på att via det gemensamma forskningscentret (GFC) utveckla en handledning [9] för kvantifiering och analys av produkters och processers miljökonsekvenser under hela livscykeln, bland annat deras koldioxidutsläpp och energieffektivitet.

Deens

Til støtte for denne handlingsplan og på basis af et mandat i meddelelsen Integreret produktpolitik - Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv [8] er Kommissionen nu via Det Fælles Forskningscenter i færd med at udarbejde en vejledende håndbog [9] om måling og analyse af, hvordan produkter og processer, herunder CO2-udledning og energieffektivitet, indvirker på miljøet igennem hele deres livscyklus.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Resultaten från OEF-studier som har genomförts enligt denna OEF-guide och relevanta OEFSR-dokument kan användas som stöd för jämförelse av miljöprestanda för organisationer inom samma sektor utifrån livscykelperspektivet, och för att ge stöd för jämförande påståenden (avsedda att förmedlas till allmänheten).

Deens

Resultaterne af miljøaftryksundersøgelser, der er gennemført i overensstemmelse med denne vejledning og det relevante regeldokument, kan anvendes til at støtte sammenligningen af miljøpræstationerne for organisationer i samme sektor i hele deres livscyklus og til at støtte sammenlignende påstande (som vil blive offentliggjort).

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Både Produkters miljöavtryck (PEF) [5] och OEF innebär att kvantifieringen av miljöprestanda görs ur ett livscykelperspektiv.

Deens

Både produkters miljøaftryk (PEF - Product Environmental Footprint) [5] og vejledningen om organisationers miljøaftryk repræsenterer en livscyklustilgang til kvantificering af miljøpræstationer.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Här bör dock noteras att OEF-guiden, med tanke på multikriteriell miljöbedömning på organisatorisk nivå i ett livscykelperspektiv, nödvändigtvis måste gå längre än befintliga vägledningsdokument i fråga om vissa viktiga aspekter.

Deens

Det skal dog bemærkes, at vejledningen om organisationers miljøaftryk går længere end eksisterende vejledninger inden for vigtige aspekter. Det er nødvendigt for at give mulighed for en multikriterievurdering af miljøvirkningerne på organisationsplan ved hjælp af en livscyklustilgang.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

I dokumentet föreslås olika sätt att öka resursproduktiviteten och lösgöra ekonomisk tillväxt från både resursanvändning och miljöpåverkan, genom att utgå från ett livscykelperspektiv (dvs. beakta utvinning av råmaterial, produktion, användning, slutlig avfallshantering och nödvändiga transporter på ett integrerat sätt).

Deens

Dokumentet indeholder forslag til, hvordan ressourceproduktiviteten kan forøges, og hvordan økonomisk vækst kan afkobles fra både ressourceanvendelse og miljøvirkninger ud fra et livscyklusperspektiv (dvs. ved at tage udvinding af råvarer, produktion, anvendelse, endelig affaldshåndtering og al nødvendig transport i en integreret tilgang i betragtning).

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Organisationers miljöavtryck (OEF) är ett multikriteriemått på miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv för en organisation som tillhandahåller varor eller tjänster [7].

Deens

Organisationers miljøaftryk (Organisation Environmental Footprint - OEF) er et multikriteriemål for en produktions- eller servicevirksomheds miljøpræstation i hele virksomhedens livscyklus [7].

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Organisationers miljöavtryck (Organisation Environmental Footprint, OEF) är ett multikriteriemått på miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv för en organisation som tillhandahåller varor eller tjänster.

Deens

Organisationers miljøaftryk (Organisation Environmental Footprint - OEF) er et multikriteriemål for en produktions- eller servicevirksomheds miljøpræstation i hele virksomhedens livscyklus.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Livscykelperspektivet innebär att man beaktar hela spektrumet av resursflöden och miljöeffekter som hör samman med en produkt genom hela försörjningskedjan, inklusive alla steg från råmaterialanskaffning och bearbetning till distribution, användning och slutbehandling och alla relevanta relaterade miljöeffekter (i stället för att fokusera på enskilda faktorer inom livscykeln).

Deens

En livscyklustilgang omfatter alle ressourcestrømme og miljøvirkninger i forbindelse med et produkt fra et forsyningskædeperspektiv, herunder alle faser fra anskaffelse af råvarer til forarbejdning, distribution, anvendelse og bortskaffelse samt alle relevante tilknyttede indvirkninger på miljøet (i stedet for at fokusere på én del af livscyklussen).

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

I PEFCR-dokumentet beskrivs de typer av information som ska anges för en produkt utifrån ett livscykelperspektiv och hur denna information ska tas fram.

Deens

Regeldokumentet beskriver den type oplysninger, der skal gives om et produkt ud fra et livscyklusperspektiv, og hvordan disse oplysninger genereres.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

PEF-guiden grundas på livscykelperspektivet [14] och erbjuder en metod för modellering av miljöpåverkan av material- och energiflöden och resulterande utsläpps- och avfallsströmmar [15] som hör samman med en produkt [16], utifrån hela försörjningskedjan [17] (från utvinning av råmaterial [18] och användning till slutlig avfallshantering).

Deens

Med udgangspunkt i en livscyklustilgang [14] fastlægges der i vejledningen om produkters miljøaftryk en metode til at udarbejde scenarier for miljøvirkningerne af materiale- og energistrømme samt emissioner og affaldsstrømme [15] i forbindelse med et produkt [16] fra et forsyningskædeperspektiv [17] (fra udvinding af råvarer [18] via produktion og anvendelse til endelig affaldshåndtering).

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK