Vraag Google

Je was op zoek naar: revisionsverksamheten (Zweeds - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Engels

Info

Zweeds

Den interna revisionsverksamheten bör förbättras.

Engels

The internal audit function should be improved.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Dessutom måste stora revisionsföretag hålla isär revisionsverksamheten och övrig verksamhet för att undvika intressekonflikter.

Engels

In addition, large audit firms will be obliged to separate audit activities from non-audit activities in order to avoid all risks of conflict of interest.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Revisionsverksamheten under 2002 inriktades på uppföljning av viktiga resultat som påverkar medlemsstaternas beredskap att avsluta program.

Engels

Audit activity in 2002 focused on following up major findings with an impact on Member States’ readiness to close programmes.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Revisionsverksamheten under 2002 inriktades på uppföljning avviktiga resultat som påverkar medlemsstaternas beredskap att avsluta program.

Engels

Significant irregularities were detected in programmesaudited in two Member States (Spain and Italy).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Personalstyrkan har ökat och man har bemödat sig om att stödja utvecklingen av den interna revisionskapaciteten och revisionsverksamheten inom kommissionens olika avdelningar.

Engels

As well as increasing thenumbers of staff, efforts were made to support the development of the internalaudit capacities and activities of the Commission’s various departments.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Därför föreslår kommissionen att tillsynen av revisionsverksamheten samordnas inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Engels

Therefore, the Commission proposes that the coordination of the auditor supervision activities is ensured within the framework of the European Markets and Securities Authority (ESMA).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Parlamentet noterar bekymrat centraliseringen av revisionsverksamheten inom den centrala revisionsmyndigheten i det tjeckiska finansministeriet, då revisionsrätten har rapporterat att denna revisionsmyndighet har varit ineffektiv.

Engels

notes with concern the centralisation of the audit activities under the main audit authority in the Czech Ministry of Finance since the Court of Auditors reported that this audit authority was ineffective;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För perioden 2007-13 har Europeiska kommissionen antagit en handlingsplan för att ytterligare integrera kontrollen och revisionsverksamheten inom EU, både på nationell och regional nivå.

Engels

Thematic audits are also carried out and, where major weaknesses are found in the systems, the Commission and Member States agree action plans to remedy these.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Det skall innehålla en bedömning av om ansökan om slutbetalning är giltig och de ekonomiska uppgifterna korrekta och skall, där så är lämpligt, understödjas av en slutrapport över revisionsverksamheten.

Engels

It shall address the validity of the final payment application and the accuracy of the financial information, and, where appropriate, be supported by a final audit activity report.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Förslaget att inrikta revisionsverksamheten och resurserna på högriskprogram och att möjliggöra proportionella kontrollåtgärder för program med verkningsfulla kontrollsystem skulle hantera de största riskerna på ett effektivare sätt och leda till ett mer effektivt utnyttjande av revisionsresurser hos både medlemsstaterna och kommissionen.

Engels

The proposal to focus audit activities and resources to high risk programmes, and to allow proportionate control measures for programmes with effective control systems, would address the principal risks in a more effective manner and lead to a more efficient use of existing audit resources both at national and Commission level.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Europeisk tillsyn av revisionsbranschen: Eftersom revision är en global verksamhet är det viktigt att samordningen av och samarbetet om tillsynen av revisionsverksamheten tillgodoses både på EU-nivå och internationellt.

Engels

European supervision of the audit sector: In addition, given the global context of audit, it is important that coordination of and cooperation on the oversight of audit networks is ensured both at EU level as well as internationally.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För att ta hänsyn till utvecklingen inom revisionsverksamheten och revisionsmarknaden ska Esma överlämna förslag till tillsynsstandarder till kommissionen i syfte att ange de tekniska kraven för innehållet i den överlåtelsedokumentation som ska lämnas till den tillträdande revisorn samt införandet av en europeisk kvalitetscertifiering för revisorer som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Engels

In order to take account of developments in auditing and the audit market, ESMA is requested to submit regulatory technical standards to the Commission in order to specify technical requirements on the content of the handover file that the new auditor should receive and the establishment of a European quality certificate for auditors carrying out statutory audits of PIEs.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Integreringen av genomförandeorganet för forskning och genomförandeorganet för europeiska forsknings­rådet i revisionsverksamheten, och uppdelningen av GD Energi och transport i två generaldirektorat ( 7 ), kräver ökade samord­ningsinsatser.

Engels

The integration of the Research and European Research Council Executive Agencies into the audit activities, together with the division of DG Transport and Energy into two DGs ( 7 ), requires enhanced coordination efforts.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Den skall informeras om den årsrapport över revisionsverksamheten som avses i artikel 29.2 b första strecksatsen eller den del av rapporten som avser det berörda operativa programmet samt om eventuella synpunkter som kommissionen kan ha efter genomgången av rapporten eller beträffande den delen av rapporten.

Engels

be informed of the annual activity report referred to in the first indent of Article 29(2)(b), or of the part of the report referring to the operational programme concerned, and of any relevant comments the Commission may make after examining that report or relating to that part of the report;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Den skall, i förekommande fall, informeras om den årsrapport över revisionsverksamheten som avses i artikel 29.2 b första strecksatsen samt om eventuella synpunkter som kommissionen kan ha efter sin genomgång av rapporten.

Engels

it shall be informed, as applicable of the annual audit activity report(s) referred to in Article 29(2)(b) first indent, and of any relevant comments the Commission may make after examining that report;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Även om vissa inledande steg har tagits för att genomföra de prioriteringar på kort sikt som anges i partnerskapet för anslutning behöver, med hänsyn till förvaltningen av stödet inför anslutningen och av stödet från strukturfonderna, betydande ansträngningar fortfarande göras för att förbättra finanskontrollen och revisionsverksamheten och för att höja personalens kompetens.

Engels

The institute employs 85 persons and has primarily a technical function coordinating the operations of other technical facilities in this field. Staffing levels remain below the required level in several key areas for harmonisation and implementation of the acquis.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Jag förstår innebörden i vad han säger när han återigen påminner oss om att den interna revisionsverksamheten, undersökningen av kontrakt , var en direkt följd av resolutionsförslaget om ansvarsfrihet , vilket i själva verket utarbetades av Casaca själv och några av hans nära kolleger .

Engels

I understand the force of what he says when he reminds us again that the internal audit activity, the examination of contracts, was a direct product of the discharge resolution drafted, in fact, by Mr Casaca himself and some of his close colleagues.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Zweeds

Det finns fortfarande utrymme för att förbättra medlemsstaternas korrigeringsmekanismer och revisionsverksamhet, inte minst därför att vissa av felen kunde ha upptäckts eller korrigerats av medlemsstaterna med hjälp av tillgänglig information innan betalningarna gjordes.

Engels

There continues to be room for improving Member States’ correction mechanisms and audit activities, not least because some of the errors found could have been detected or corrected by Member States on the basis of available information before payments were made.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

En revisionskommitté ska inrättas för att övervaka kommitténs revisionsverksamhet och tillhörande uppgifter.

Engels

An audit committee shall be set up to oversee Committee auditing activities and associated tasks.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Det nuvarande generaldirektoratet för ekonomistyrning kommer att avskaffas när dess interna revisionsverksamhet överförs till den interna revisionstjänsten och när styrekonomens förhandsgodkännande avskaffas enligt den nya budgetförordningen.

Engels

The current DG Financial Control will be abolished following the incorporation of its internal audit activities into the Internal Audit Service and the abolition, in the new Financial Regulation, of the ex-ante visa by the financial controller.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK