Vraag Google

Je was op zoek naar: storcirkelns (Zweeds - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Engels

Info

Zweeds

storcirkelns plan

Engels

plane of the great circle

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Storcirkel

Engels

Great circle

Laatste Update: 2015-04-23
Gebruiksfrequentie: 12
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Zweeds

Indikatorn för genomsnittlig horisontell flygningseffektivitet underväg är skillnaden mellan längden på underväg-delen av den aktuella rutten och den optimala rutten som i genomsnitt är storcirkeln.

Engels

the average horizontal en route flight efficiency indicator is the difference between the length of the en route part of the actual trajectory and the optimum trajectory which, in average, is the great circle,

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Zweeds

av väg längs storcirkeln

Engels

of the great circle path

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Om markerad, ritas ekliptikan på himmelskartan. Ekliptikan är en storcirkel på himlen som solen verkar följa under ett år. Alla andra kroppar i solsystemet följer också ungefärligt ekliptikan.

Engels

If checked, the ecliptic will be drawn on the sky map. The ecliptic is a great circle on the sky that the Sun appears to follow over the course of one year. All other solar system bodies roughly follow the ecliptic as well.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Ekliptikan är en tänkt storcirkel på himmelssfären, som solen verkar flytta sig längs under året. Det är förstås jordens bana runt solen som verkligen orsakar ändringen i solens skenbara riktning. Ekliptikan lutar från himmelsekvatorn med 23, 5 grader. De två punkterna där ekliptikan korsar himmelsekvatorn är kända som dagjämningspunkterna.

Engels

The ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth's orbit around the Sun causing the change in the Sun's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by 23.5 degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Det normala geografiska koordinatsystemet antar att jorden är ett perfekt klot. Det är nästan sant, så för de flesta ändamål är geografiska koordinater utmärkta. Om mycket hög precision är nödvändig, måste man ta hänsyn till jordens verkliga form. Jorden är en ellipsoid, med avståndet runt ekvatorn ungefär 0, 3% längre än storcirkeln som går genom polerna. Det geodetiska koordinatsystemet tar hänsyn till den ellipsoida formen, och uttrycker positionen på jordens yta med kartesiska koordinater (x, y och z).

Engels

The normal geographic coordinate system assumes that the Earth is a perfect sphere. This is nearly true, so for most purposes geographic coordinates are fine. If very high precision is required, then we must take the true shape of the Earth into account. The Earth is an ellipsoid; the distance around the equator is about 0.3% longer than a Great Circle that passes through the poles. The Geodetic Coordinate system takes this ellipsoidal shape into account, and expresses the position on the Earth's surface in Cartesian coordinates (X, Y, and Z).

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Linjer med konstant latitud kallas breddgrader. De spårar upp cirklar på jordens yta, men den enda breddgraden som är en storcirkel är ekvatorn (latitud = 0 grader). Linjer med konstant longitud kallas meridianer. Meridianen som passerar genom Greenwich är nollmeridianen (longitud = 0 grader). I motsats till breddgrader är alla meridianer storcirklar, och meridianer är inte parallella: de korsar varandra på nord - och sydpolen.

Engels

Lines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=0 degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=0 degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Tänk dig ett klot, som jorden, eller himmelssfären. Skärningen mellan vilket plan som helst och klotet ger en cirkel på ytan av klotet. Om planet råkar innehålla klotets centrum, är skärningscirkeln en storcirkel. Storcirklar är de största cirklar som kan ritas på ett klot. Dessutom är den kortaste vägen mellan två godtyckliga punkter på ett klot alltid längs en storcirkel.

Engels

Consider a sphere, such as the Earth, or the Celestial Sphere. The intersection of any plane with the sphere will result in a circle on the surface of the sphere. If the plane happens to contain the center of the sphere, the intersection circle is a Great Circle. Great circles are the largest circles that can be drawn on a sphere. Also, the shortest path between any two points on a sphere is always along a great circle.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Meridianen är en tänkt storcirkel på himmelssfären som är vinkelrät mot den lokala horisonten. Den passerar genom den norra punkten på horisonten, genom himmelspolen, upp till zenit, och genom södra punkten på horisonten.

Engels

The Local Meridian is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere that is perpendicular to the local Horizon. It passes through the North point on the Horizon, through the Celestial Pole, up to the Zenith, and through the South point on the Horizon.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Himmelsekvatorn är en tänkt storcirkel på himmelssfären. Himmelsekvatorn är det grundläggande planet i det ekvatoriella koordinatsystemet, så den definieras som samlingen av alla punkter med deklinationen noll grader. Den är också projektionen av jordens ekvator på himlen.

Engels

The Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth's equator onto the sky.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Ett grundläggande krav för att kunna studera himlen är att kunna avgöra var på himlen saker finns. För att ange positioner på himlen, har astronomer utvecklat flera koordinatsystem. Vart och ett använder ett rutnät med koordinater som projiceras på himmelssfären, analogt med det geografiska koordinatsystemet som används på jordens yta. Koordinatsystemen skiljer sig bara i sitt val av grundplan, som delar himlen i två likadana halvklot längs en storcirkel. (grundplanet för det geografiska koordinatsystemet är jordens ekvator). Varje koordinatsystem namnges efter sitt val av grundplan.

Engels

A basic requirement for studying the heavens is determining where in the sky things are. To specify sky positions, astronomers have developed several coordinate systems. Each uses a coordinate grid projected on the Celestial Sphere, in analogy to the Geographic coordinate system used on the surface of the Earth. The coordinate systems differ only in their choice of the fundamental plane, which divides the sky into two equal hemispheres along a great circle. (the fundamental plane of the geographic system is the Earth's equator). Each coordinate system is named for its choice of fundamental plane.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Anledningen till jordens precession är komplicerad. Jorden är inte ett perfekt klot, utan den är något tillplattad, vilket betyder att storcirkeln vid ekvatorn är längre än en storcirkelmeridian som passerar genom polerna. Dessutom befinner sig månen och solen utanför jordens ekvatorialplan. Som resultat orsakar månens och solens dragningskraft ett svagt vridmoment, förutom en linjär kraft, på den tillplattade jorden. Det här vridmomentet på den snurrande jorden leder till precessionsrörelsen.

Engels

The reason for the Earth's precession is complicated. The Earth is not a perfect sphere, it is a bit flattened, meaning the Great Circle of the equator is longer than a meridonal great circle that passes through the poles. Also, the Moon and Sun lie outside the Earth's Equatorial plane. As a result, the gravitational pull of the Moon and Sun on the oblate Earth induces a slight torque in addition to a linear force. This torque on the spinning body of the Earth leads to the precessional motion.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Anledningen till jordens precession är komplicerad. Jorden är inte ett perfekt klot, utan den är något tillplattad, vilket betyder att storcirkeln vid ekvatorn är längre än en storcirkelmeridian som passerar genom polerna. Dessutom befinner sig månen och solen utanför jordens ekvatorialplan. Som resultat orsakar månens och solens dragningskraft ett svagt vridmoment, förutom en linjär kraft, på den tillplattade jorden. Det här vridmomentet på den snurrande jorden leder till precessionsrörelsen.

Engels

The reason for the Earth's precession is complicated. The Earth is not a perfect sphere, it is a bit flattened, meaning the Great Circle of the equator is longer than a meridonal great circle that passes through the poles. Also, the Moon and Sun lie outside the Earth's Equatorial plane. As a result, the gravitational pull of the Moon and Sun on the oblate Earth induces a slight torque in addition to a linear force. This torque on the spinning body of the Earth leads to the precessional motion.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Ett grundläggande krav för att kunna studera himlen är att kunna avgöra var på himlen saker finns. För att ange positioner på himlen, har astronomer utvecklat flera koordinatsystem. Vart och ett använder ett rutnät med koordinater som projiceras på himmelssfären, analogt med det geografiska koordinatsystemet som används på jordens yta. Koordinatsystemen skiljer sig bara i sitt val av grundplan, som delar himlen i två likadana halvklot längs en storcirkel. (grundplanet för det geografiska koordinatsystemet är jordens ekvator). Varje koordinatsystem namnges efter sitt val av grundplan.

Engels

A basic requirement for studying the heavens is determining where in the sky things are. To specify sky positions, astronomers have developed several coordinate systems. Each uses a coordinate grid projected on the Celestial Sphere, in analogy to the Geographic coordinate system used on the surface of the Earth. The coordinate systems differ only in their choice of the fundamental plane, which divides the sky into two equal hemispheres along a great circle. (the fundamental plane of the geographic system is the Earth's equator). Each coordinate system is named for its choice of fundamental plane.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Tänk dig ett klot, som jorden, eller himmelssfären. Skärningen mellan vilket plan som helst och klotet ger en cirkel på ytan av klotet. Om planet råkar innehålla klotets centrum, är skärningscirkeln en storcirkel. Storcirklar är de största cirklar som kan ritas på ett klot. Dessutom är den kortaste vägen mellan två godtyckliga punkter på ett klot alltid längs en storcirkel.

Engels

Consider a sphere, such as the Earth, or the Celestial Sphere. The intersection of any plane with the sphere will result in a circle on the surface of the sphere. If the plane happens to contain the centre of the sphere, the intersection circle is a Great Circle. Great circles are the largest circles that can be drawn on a sphere. Also, the shortest path between any two points on a sphere is always along a great circle.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Ekliptikan är en tänkt storcirkel på himmelssfären, som solen verkar flytta sig längs under året. Det är förstås jordens bana runt solen som verkligen orsakar ändringen i solens skenbara riktning. Ekliptikan lutar från himmelsekvatorn med 23,5 grader. De två punkterna där ekliptikan korsar himmelsekvatorn är kända som dagjämningspunkterna.

Engels

The ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth's orbit around the Sun causing the change in the Sun's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by 23.5 degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Om markerad, ritas ekliptikan på himmelskartan. Ekliptikan är en storcirkel på himlen som solen verkar följa under ett år. Alla andra kroppar i solsystemet följer också ungefärligt ekliptikan.

Engels

If ticked, the ecliptic will be drawn on the sky map. The ecliptic is a great circle on the sky that the Sun appears to follow over the course of one year. All other solar system bodies roughly follow the ecliptic as well.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Det normala geografiska koordinatsystemet antar att jorden är ett perfekt klot. Det är nästan sant, så för de flesta ändamål är geografiska koordinater utmärkta. Om mycket hög precision är nödvändig, måste man ta hänsyn till jordens verkliga form. Jorden är en ellipsoid, med avståndet runt ekvatorn ungefär 0,3% längre än storcirkeln som går genom polerna. Det geodetiska koordinatsystemet tar hänsyn till den ellipsoida formen, och uttrycker positionen på jordens yta med kartesiska koordinater (x, y och z).

Engels

The normal geographic coordinate system assumes that the Earth is a perfect sphere. This is nearly true, so for most purposes geographic coordinates are fine. If very high precision is required, then we must take the true shape of the Earth into account. The Earth is an ellipsoid; the distance around the equator is about 0.3% longer than a Great Circle that passes through the poles. The Geodetic Coordinate system takes this ellipsoidal shape into account, and expresses the position on the Earth's surface in Cartesian coordinates (X, Y, and Z).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

Himmelsekvatorn är en tänkt storcirkel på himmelssfären. Himmelsekvatorn är det grundläggande planet i det ekvatoriella koordinatsystemet, så den definieras som samlingen av alla punkter med deklinationen noll grader. Den är också projektionen av jordens ekvator på himlen.

Engels

The Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth's equator onto the sky.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK