Vraag Google

Je was op zoek naar: järnvägsanställdas (Zweeds - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Frans

Info

Zweeds

Vad beträffar järnvägssektorn är säkerheten uppenbarligen alltid avgörande för de järnvägsanställdas arbete.

Frans

En matière ferroviaire, on sait que la sécurité est l’ essentiel du travail du cheminot, c’ est son travail de tous les instants.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Jag anser att det skulle vara bättre om vi kunde säkerställa arbetstagarnas stöd, i synnerhet de järnvägsanställdas , för reformer och förändringar.

Frans

Je crois qu’ il serait préférable que nous nous assurions du soutien des employés, du personnel ferroviaire en particulier, dans le cadre des réformes et des changements.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

. Resultaten av förlikningen om detta andra järnvägspaket kan helt enkelt inte godtas, eftersom de står i strid med järnvägsanvändarnas och de järnvägsanställdas intressen och säkerhetsintressena.

Frans

   .- Les résultats des conciliations sur ce second paquet ferroviaire sont tout simplement inacceptables, car ils sont contraires aux intérêts des usagers, des cheminots et de la sécurité.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Det gäller framför allt transport av radioaktivt avfall , som behandlas med en oacceptabel lättsinnighet i Frankrike , framför allt när det gäller La Hague, utan hänsyn till de järnvägsanställdas och befolkningens hälsa.

Frans

C' est particulièrement vrai pour le transport des déchets radioactifs, traité avec une intolérable légèreté en France, notamment dans le cas de La Hague, au mépris de la santé des cheminots et de la population.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Herr talman! Den ökande konkurrensutsättningen av det europeiska järnvägsnätet , vilket förespråkas i Jarzembowskis betänkande , är en bakåtsträvande åtgärd som allvarligt skadar både användarnas och de järnvägsanställdas intressen.

Frans

Monsieur le Président, l' ouverture croissante du réseau ferroviaire européen à la concurrence, que préconise le rapport Jarzembowski, est une démarche rétrograde, gravement préjudiciable aussi bien aux intérêts des usagers qu' à ceux des travailleurs du rail.

Laatste Update: 2012-03-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

När de arbetsuppgifter som är uppräknade i artiklarna 6, 12 och 17 har en omedelbar effekt för den sociala miljön eller för de järnvägsanställdas arbetsförhållanden, skall byrån samråda med arbetsmarknadens parter inom ramen för den verksamhet som bedrivs av kommittén för social dialog.

Frans

Pour les travaux prévus aux articles 6, 12, 17, et lorsque ceux-ci ont un impact direct sur l’environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l’Agence consulte les partenaires sociaux dans le cadre du comité de dialogue social.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Järnvägsanställd

Frans

cheminot

Laatste Update: 2018-12-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

För övrigt bör de järnvägsanställda och deras fackföreningar i stor utsträckning och på ett tidigt stadium involveras i förfaranden som syftar till att säkerställa driftssäkerhet och i eventuella omstruktureringar av järnvägsföretagen, eftersom dessa frågor är nära förbundna med deras arbetsvardag.

Frans

Par ailleurs, les cheminots et leurs syndicats doivent être impliqués globalement et en temps utile dans les procédures destinées à assurer la sécurité des services et dans la restructuration éventuellement nécessaire de leurs entreprises ferroviaires, car ces questions sont directement liées au travail quotidien de ces travailleurs.

Laatste Update: 2017-04-25
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

I tillämpningsområdet för det ändrade direktivet skall ingå läkare under utbildning, personer i offshore-arbete och järnvägsanställda samt alla icke mobila arbetstagare inom de sektorer som inte omfattas (sektorerna för luft-, järnvägs-, väg- och sjötransporter, inlandssjöfart, havsfiske, annat arbete till sjöss samt läkares arbete under utbildning) som skall garanteras samma rättigheter när det gäller

Frans

La directive modifiée intégrera dans son champ d'application les médecins en formation, les personnes travaillant au large des côtes dans les activités off-shore et les travailleurs du chemin de fer ainsi que tous les travailleurs non mobiles des secteurs exclus (les secteurs aérien, ferroviaire, routier, maritime, de la navigation intérieure, de la pêche hauturière et d'activités au large des côtes, de même que du travail des médecins en formation) et leur garantira les mêmes droits en ce qui concerne:

Laatste Update: 2017-04-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

I utvärderingen skall man beakta åsikterna hos företrädare för järnvägsanställda, för arbetsmarknadens parter och för konsumentorganisationer.

Frans

Cette évaluation tient compte de l’avis des représentants de la profession, des partenaires sociaux et des organisations de clients.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

År 2005 uppgick antalet järnvägsanställda (nationella företag, nya operatörer och infrastrukturförvaltare) i gemenskapens 25 medlemsstater till knappt 1 200 000 personer.

Frans

Pour la Communauté des 25, en 2005, l’emploi ferroviaire (entreprises nationales, nouveaux opérateurs et gestionnaires d’infrastructure) représente un peu moins d’ 1 200 000 personnes.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Yrkeskraven behövs också för att järnvägsanställda fritt skall kunna välja arbete inom olika medlemsstater.

Frans

C’est en outre une condition pour permettre la libre circulation des travailleurs dans le secteur ferroviaire.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Avtal om vissa aspekter av anställningsvillkoren för järnvägsanställda i internationell trafik.

Frans

Accord sur certains aspects des conditions d'engagement du personnel roulant des chemins de fer dans le transport transfrontalier;

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

11 Vid utformningen av säkerhetssystemet bör man beakta att rådets direktiv 89/391/EG av den 12 juni 198914 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, och tillhörande enskilda direktiv av betydelse i sammanhanget, äger full tillämplighet på skyddet av järnvägsanställdas hälsa och säkerhet.

Frans

11 Le système de gestion de la sécurité devrait tenir compte du fait que les dispositions de la directive 89/391/CE du Conseil, du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail14, ainsi que celles de ses directives filles, sont entièrement applicables à la protection de la santé et la sécurité des travailleurs du secteur ferroviaire.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Generellt bör de järnvägsanställda och deras fackföreningar i stor utsträckning och på ett tidigt stadium involveras i förfaranden som syftar till att säkerställa driftssäkerhet, och vid eventuella omstruktureringar av järnvägsföretagen, eftersom dessa områden är nära förbundna med deras arbetsvardag.

Frans

En règle générale, les cheminots et leurs syndicats devraient être impliqués globalement et en temps utile dans les procédures destinées à assurer la sécurité des services et dans la restructuration éventuellement nécessaire de leurs entreprises ferroviaires, car ces questions sont directement liées au travail quotidien de ces travailleurs.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Järnvägsförvaltningarna och de fackförbund som organiserar järnvägsanställda i OSS-länderna anser att det är angeläget att införa bestämmelser om gränskontroller och harmonisering av lagstiftningen på transportområdet.

Frans

Les administrations et les syndicats des chemins de fer des pays de la CEI jugent prioritaire l'adoption de dispositions concernant les formalités douanières et l'harmonisation de la législation des transports.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Inom ramen för styrkommittéesammanträdet i Sopran i Ungern den 20–21 maj 2003 träffades företrädare för järnvägsföretag och för fackföreningar för järnvägsanställda inom korridor IV.

Frans

La réunion du comité directeur, tenue les 20 et 21 mai 2003 à Sopron (Hongrie), a permis à des représentants d'entreprises ferroviaires et à des syndicats de cheminots du corridor IV de se rencontrer et d'engager une discussion fructueuse sur le développement du transport ferroviaire.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Inom ramen för styrkommittésammanträdet i Sopron i Ungern den 20–21 maj 2003 träffades företrädare för järnvägsföretag och för fackföreningar för järnvägsanställda inom korridor IV.

Frans

La réunion du comité directeur, tenue les 20 et 21 mai 2003 à Sopron (Hongrie), a permis à des représentants d'entreprises ferroviaires et à des syndicats de cheminots du corridor IV de se rencontrer et d'engager une discussion fructueuse sur le développement du transport ferroviaire.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Byråns verksamhet (särskilt enligt artiklarna 16 och 17 och enligt ett flertal bestämmelser i säkerhetsdirektivet och direktivet om driftskompatibilitet) kommer att ha en väsentlig inverkan på arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de järnvägsanställda.

Frans

L'activité de l'Agence (telle qu'elle est définie notamment dans les articles 16 et 17 et dans de nombreuses dispositions des directives sur la sécurité et sur l'interopérabilité) aura un large impact sur l'environnement social et les conditions de travail des cheminots.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Först måste det dock finnas en politisk vilja och tillräckliga ekonomiska medel för investeringar samt ett engagerat samarbete med de järnvägsanställda, användarna och kunderna.

Frans

Cela suppose il est vrai au préalable l'existence d'une réelle volonté politique, la mise à disposition des moyens d'investissement nécessaires et l'instauration d'une coopération active entre les cheminots, les usagers et les clients.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK