Vraag Google

Je was op zoek naar: innehållsrelaterade (Zweeds - Nederlands)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Nederlands

Info

Zweeds

Om jag inte kan rösta ja till ekonomiutskottets ändringsförslag, då är det enbart av formella och inte av innehållsrelaterade skäl.

Nederlands

Als ik het enige amendement van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid niet kan aannemen, is dat om louter formele en niet om inhoudelijke redenen.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Zweeds

Jag hoppas verkligen att alla sådana kriterier inte blir innehållsrelaterade, så de fattiga länderna slipper förlora ännu fler framstående specialister.

Nederlands

Ik hoop dat zulke criteria niet inhoudelijk van aard zijn, zodat de arme landen niet nog meer van hun uitstekende specialisten verliezen.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

De åtgärder som vidtas inom ramen för detta program syftar till att stärka den europeiska innehållsindustrins ställning och kommer att komplettera andra innehållsrelaterade åtgärder, särskilt de

Nederlands

Overwegende dat de beleidsacties in het kader van dit programma ter versterking van de positie van de Europese inhoudindustrie een aanvulling zullen zijn op andere inhoudgerichte acties, met name die

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Vidare skall medlemsstaterna förespråka, när så är lämpligt, att sådana bestämmelser införs som kräver att innehållsrelaterade brott tillämpas på handlingar som utförs med hjälp av datorsystem.

Nederlands

Voorts bepleiten de lidstaten, voorzover nodig, dat regels voor misdrijven met betrekking tot inhoud ook gelden voor door middel van een computersysteem gepleegde misdrijven.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

I de bästa fallen var förhandsbedömningen verkligen en process, och resultatet var ett förbättrad SPD istället för en utvärderingsrapport som måhända uppfyllde de innehållsrelaterade kraven på en förhandsbedömning men som inte var integrerad i SPD.

Nederlands

Dankzij het nieuwe wettelijke kader dat volgt uit het Verdrag van Amsterdam en de Europese werkgelegenheidsstrategie is de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen nu steviger in de nieuwe Structuurfondsverordeningen verankerd.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Jag anser det alltså vara mycket skadligt att ställa denna information till förfogande igen mot ett högt pris, för det innebär också att man därmed inte kommer att komma i gång med de innehållsrelaterade tjänsterna .

Nederlands

Ik vind het dus buitengewoon schadelijk als wij die informatie dan weer tegen een hoge prijs ter beschikking stellen want dat betekent ook dat daarmee die content-diensten niet van de grond gaan komen.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För att få rättvist resultat använde man sig av en metod som skulle ta hänsyn till mångfalden av teman, typen av projekt och den geografiska balansen, utöver de innehållsrelaterade kriterierna i förhållande till Leadermetoden.

Nederlands

Om een „eerlijk resultaat” te verkrijgen, werd naast de inhoudelijke Leadercriteria ook rekening gehouden met thematische verscheidenheid, het soort project en het geografisch evenwicht.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Bestämmelser i konventionen bör på lämpligt sätt komplettera den materiella straffrätten och bör omfatta brott mot sekretess, integritet och tillgänglighet i fråga om datauppgifter, datarelaterade brott såsom databrott och förfalskning och innehållsrelaterade brott såsom inom området för barnpornografi.

Nederlands

De bepalingen van het verdrag inzake cybercriminaliteit zouden het desbetreffende strafrecht adequaat moeten aanvullen en betrekking moeten hebben op misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van computergegevens, computermisdrijven zoals computerfraude en -vervalsing en misdrijven met betrekking tot de inhoud, bijvoorbeeld op het gebied van kinderpornografie.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Istället för två arbetsgrupper – en som hanterar tekniska aspekter och en som hanterar innehållsrelaterade frågor – kommer terminologiarbetet i IATE från och med 2006 att organiseras av en interinstitutionell grupp för terminologisk samordning.

Nederlands

Op b a s is van de z e e n q u ê t e s k o n eveneens de b e h o e f t e w o r de n b e v e s t i g d n a a r b e t e r a a n g e p a s t e w e r k p l e k k e n , u i t g e r u s t m e t meer de r e b e e l d s c h e r m e n voor het t e g e l i j k e r t i j d z i c h t b a a r m a k e n e n r a a d p l e g e n van de z e d o c u m e n t e n e n v e r s c h i l l e n de o nl in e - d a t a b a s e s .

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För att få ett rättvist resultat användeman sig av enmetod som skulle ta hänsyn till mångfalden av teman, typen av projekt och den geografiska balansen, utöver de innehållsrelaterade kriterierna i förhållande till Leader-metoden.

Nederlands

Omeen„eerlijk resultaat”te verkrijgen, werd naast de inhoudelijke Leader-criteria ook rekening gehoudenmet thematische verscheidenheid, het soort projecten het ge o g r a ë s c h evenwicht.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För att få ett rättvisande resultat använde man sig av en metod som skulle ta hänsyn till mångfalden av teman, typen av projekt och den geografiska balansen, utöver de innehållsrelaterade kriterier som är kopplade till Leader-metoden.

Nederlands

Om een „eerlijk” resultaat te verkrijgen, werd naast de inhoudelijke Leader-criteria ook rekening gehouden met thematische verscheidenheid, het soort project en geografische evenwicht.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Här ska ingå några samarbetsåtgärder/projekt fördelade mellan de fyra teman som Leader+ har. Dessutom togs hänsyn till projekttypen och den ge og ra ë ska balansen samt de innehållsrelaterade kriterier som gäller för Leader.

Nederlands

Hoe dan ook neemt voortborduren op successen een prominente plek in binnen de Leader-traditie en zal ook de Waarnemingspost zeker op deze ingeslagen weg voortgaan.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Direktivet ” Television utan gränser ” bidrar till exempel till att trygga mediernas mångfald genom en rad innehållsrelaterade bestämmelser, särskilt bestämmelserna om att främja europeiska produktioner och oberoende producenters arbete.

Nederlands

De richtlijn inzake televisie zonder grenzen draagt bijvoorbeeld bij tot het waarborgen van het pluralisme in de media door middel van een aantal inhoudgerelateerde bepalingen, vooral door de bepalingen inzake de bevordering van Europese producties en de bevordering van het werk van onafhankelijke producenten.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Inom ramen för forskningsprogrammen kommer kommissionen, förutom allmän innehållsrelaterad forskning (sökmotorer, språkteknik, etc.), att vidta följande specifika initiativ på området kulturellt innehåll.

Nederlands

In het kader van de onderzoekprogramma's zal de Commissie, naast het lopende algemene inhoudgerelateerde onderzoek (zoekmachines, taaltechnologie, enz.), de volgende specifieke initiatieven op het gebied van culturele inhoud nemen.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

• Bra pedagogisk och innehållsrelaterad utformning är avgörande för elärande.

Nederlands

• Goede, pedagogische inhoud is essentieel voore-learning.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Alla innehållsrelaterade åtgärder måste komplettera andra pågående initiativ på nationell nivå och på gemenskapsnivå, vilka beskrivs särskilt i kommissionens handlingsplan "Europas väg till informationssamhället", och bör genomföras i samklang med gemenskapsprogram om forskning (program för avancerad teknik, teknik, avancerade telekommunikationstjänster och telematik) och kommissionens åtgärder och initiativ på områdena utbildning, yrkesutbildning C), kultur, små och medelstora företag samt strukturfonderna.

Nederlands

Overwegende dat acties inzake het inhoudbeleid een aanvulling moeten zijn op andere lopende nationale en communautaire initiatieven, zoals met name in het actieplan van de Commissie „Europa op weg naar de informatiemaatschappij: een actie plan" wordt beschreven, en in synergie met programma's van het Vierde Kaderprogramma (programma's voor geavanceerde technologie, technologie, geavanceerde communicatiediensten en telematica), met de beleidsmaatregelen en initiatieven van de Commissie op het gebied van onderwijs f), beroepsopleiding, cultuur en MKB, alsook met de Structuurfondsen moeten worden uitgevoerd;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

beslutsfattarna kvantitativ och innehållsrelaterad information om effekten av riktlinjer för förebyggande arbete i skolorna.

Nederlands

de kwaliteit van de praktische implementatie van preventiebeleid, zowel wat betreft de inhoud als de reikwijdte.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

2. Bestämmelser i konventionen bör på lämpligt sätt komplettera den materiella straffrätten och bör omfatta brott mot sekretess, integritet och tillgänglighet i fråga om datauppgifter, datarelaterade brott såsom databrott och förfalskning och innehållsrelaterade brott såsom inom området för barnpornografi. Medlemsstaterna bör säkerställa att definitionen av brott på området för barnpornografi spänner över ett så stort antal särskilda brottsliga verksamheter som möjligt. Vidare skall medlemsstaterna förespråka, när så är lämpligt, att sådana bestämmelser införs som kräver att innehållsrelaterade brott tillämpas på handlingar som utförs med hjälp av datorsystem.

Nederlands

2. De bepalingen van het verdrag inzake cybercriminaliteit zouden het desbetreffende strafrecht adequaat moeten aanvullen en betrekking moeten hebben op misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van computergegevens, computermisdrijven zoals computerfraude en -vervalsing en misdrijven met betrekking tot de inhoud, bijvoorbeeld op het gebied van kinderpornografie. De lidstaten moeten erop toezien dat de omschrijving van misdrijven in verband met kinderpornografie een uitgebreid gamma van specifieke criminele activiteiten omvat. Voorts bepleiten de lidstaten, voorzover nodig, dat regels voor misdrijven met betrekking tot inhoud ook gelden voor door middel van een computersysteem gepleegde misdrijven.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK