Pergunte ao Google

Você procurou por: minstens (Africâner - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Africâner

Inglês

Informações

Africâner

Was dit minstens die moeite werd?

Inglês

Was it at least worth it?

Última atualização: 2016-10-27
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Africâner

- Minstens elke jaar 'n paar moorde.

Inglês

At least a few homicides a year.

Última atualização: 2016-10-27
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Africâner

elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer skriftelike kennis van minstens

Inglês

communications network service licensee notice in writing of not less than six weeks of

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

(9) Die Owerheid moet die lys van elektroniese kommunikasiefasiliteite minstens

Inglês

(9) The Authority must review the list of electronic communications facilities at least

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

’n finansiële belang van minstens vyftig persent het;

Inglês

or (iii) have at least a fifty percent financial interest;

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

Ek het nog nie so 'n grote gesien nie moet minstens 800gram wees

Inglês

I've never seen one that big. It must weigh at least 800g.

Última atualização: 2016-10-27
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Africâner

Minstens 40. Dan gee ons hom gas môre. Dan sit ons bietjie spoed in...

Inglês

Two bottles of beer... or 5000 metres in the morning and a day's leave for whoever can beat me.

Última atualização: 2016-10-27
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Africâner

(5) Die Owerheid moet die lys van klaslisensiehouers minstens een keer per jaar

Inglês

(5) The Authority must at least once annually update and publish the list of class

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

persone van histories benadeelde groepe, wat minstens 30% moet wees of die

Inglês

historically disadvantaged groups, which must not be less than 30%, or such

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

word, as ‘‘Suid-Afrikaanse musiek’’ indien sodanige werk aan minstens twee

Inglês

‘‘South African music’’ if such work complies with at least two of the

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

en minstens ses maande voor die verval van hulle klaslisensie in kennis stel van hulle

Inglês

than six months prior to the expiration of their class licence, notify the Authority of their

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

Universele Diens-en-Toegangsfonds in aanmerking kom, minstens halfjaarliks hersien

Inglês

for construction payments from the Universal Service and Access Fund.

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

(c) minstens een keer elke drie jaar ’n strategiese plan vir die Agentskap opstel en

Inglês

(c) prepare and update a strategic plan for the Agency at least once every three

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

(8) intrek, moet hy aan die lisensiehouer vooraf minstens 30 dae skriftelik kennis gee en

Inglês

subsection (8), it must give the licensee prior written notice of at least 30 days and the

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

Ons werk daaraan om goed geleë informele nedersettings op te gradeer en om teen 2014 aan minstens 500 000 huishoudings behoorlike dienste en grondbesit te verskaf.

Inglês

We are working to upgrade well-located informal settlements and provide proper service and land tenure to at least 500 000 households by 2014.

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

Ons mikpunt is om die slaagsyfer vir hierdie toetse van die huidige gemiddeld van tussen 35 en 40% tot minstens 60% teen 2014 te verhoog.

Inglês

We aim to increase the pass rate for these tests from the current average of between 35 and 40% to at least 60% by 2014.

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

Modelle, diagramme en bewysstukke van gegewens wat deel uitmaak van die getuienis in 'n geding en vir inspeksie na die Hof gebring is, word minstens 10 dae voordat die saak verhoor of voorgelê word, in die bewaring van die Griffier geplaas.

Inglês

Models, diagrams and exhibits of material forming part of the evidence taken in a case and brought to the Court for its inspection shall be placed in the custody of the Registrar at least 10 days before the case is to be heard or submitted.

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

'n aangeleentheid beoog in artikel 167 (4) (a) van die Grondwet; en die verkryging van voorskrifte van die Hof, sodanige aansoek by wyse van kennisgewing van mosie gebring, gesteun deur 'n beëdigde verklaring wat die feite bevat waarop die applikant vir regshulp steun, met vermelding van 'n adres binne 25 kilometer van die Griffier se kantoor wat die pos- en straatadres saam met faks-en telefoonnommers en 'n e-pos-adres, waar toepaslik, vermeld, waar hy of sy kennisgewing en betekening van alle dokumente in die verrigtinge sal aanvaar en met vermelding van 'n datum, minstens vyf dae na die betekening daarvan aan die respondent, waarvoor of waarop sodanige respondent die applikant skriftelik in kennis moet stel of hy of sy van voorneme is om die aansoek te bestry en voorts met 'n verklaring dat as kennis nie aldus gegee word nie, die Griffier versoek sal word om die aangeleentheid voor die Hoofregter te plaas om ingevolge subreël (4) hanteer te word.

Inglês

in respect of a matter contemplated in section 167 (4) (a) of the Constitution; and the obtaining of directions from the Court, such application shall be brought on notice of motion supported by an affidavit as to the facts upon which the applicant relies for relief and shall set out an address within 25 kilometres from the office of the Registrar stating the physical and postal address with facsimile, telephone numbers and an e-mail address, where available, at which he or she will accept notice and service of all documents in the proceedings and shall set forth a day, not less than five days after service thereof on the respondent, on or before which such respondent is required to notify the applicant in writing whether he or she intends to oppose such application and shall further state that if no such notification is given, the Registrar will be requested to place the matter before the Chief Justice to be dealt with in terms of subrule (4).

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Africâner

(b) Indien 'n persoon die Hof wil toespreek in 'n ander amptelike taal as die taal waarin die persoon se skriftelike betoog uitgedruk is, gee gemelde persoon die Griffier minstens sewe dae voor die aanhoor van die betrokke aangeleentheid skriftelike kennis van sy of haar voorneme om 'n ander amptelike taal te gebruik, en meld watter taal dit is.

Inglês

(b) Should a person wish to address the Court in an official language other than the language in which such person's written argument is couched, such person shall, at least seven days prior to the hearing of the matter in question, give written notice to the Registrar of his or her intention to use another official language and shall indicate what that language is.

Última atualização: 2011-10-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK