Pergunte ao Google

Você procurou por: arbeitgeberanteil (Alemão - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Alemão

Maltês

Informações

Alemão

-Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung;

Maltês

-il-kontribuzzjoni ta'min iħaddem lill-assigurazzjoni f'każ ta'mard,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

-Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung;

Maltês

-il-kontribuzzjonijiet ta'min iħaddem lill-iskema tas-sigurta soċjali,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

— den Arbeitgeberanteil an der Krankenversicherung für die Empfänger der Vergütungen,

Maltês

— il-kontribuzzjoni ta’ min iħaddem għall-assikurazzjoni kontra l-mard ta’ persuni eliġibbli għall-allowances,

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte.

Maltês

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba sabiex tkopri r-remunerazzjoni ta', u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-persuna li timpjiega għal, personal awżiljarju.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil werden wie die Lohnsteuer direkt vom Lohn des Arbeitnehmers einbehalten.

Maltês

Minnaħa l-oħra, il-ħaddiema indipendenti jridu jnaqqsu huma stess il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tagħhom.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Die Mittel decken ferner den Arbeitgeberanteil an der Krankenversicherung und die Auswirkungen der auf diese Vergütungen anwendbaren Berichtigungskoeffizienten.

Maltês

Hija tkopri wkoll il-kontribuzzjoni ta’ min iħaddem għall-assikurazzjoni kontra l-mard u l-impatt tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għal dawn l-allowances.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Im ersten Fall wird der Arbeitgeberanteil dieser Beiträge von der Einrichtung gezahlt, im zweiten zahlt die Kommission diese Arbeitgeberbeiträge für die Einrichtungen.

Maltês

tenut li jħallas il-kontribuzzjonijiet ta’ min iħaddem lill-iskema tal-pensjonijiet Komunitarji.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Das Zentrum trägt den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen, die nach den am Ort der dienstlichen Verwendung des örtlichen Bediensteten geltenden Vorschriften zu leisten sind.

Maltês

Iċ-Ċentru għandu jkopri s-sehem tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta'min iħaddem meħtieġa taħt ir-regolamenti attwali tal-post fejn il-membru tal-persunal lokali ser jaqdi d-doveri tiegħu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Das Zentrum trägt den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen, die nach den am Ort der dienstlichen Verwendung des örtlichen Bediensteten geltenden Vorschriften zu leisten sind.

Maltês

Iċ-Ċentru jassumi, fil-qasam tas-sigurtà soċjali, il-kontribuzzjonijiet li jaqgħu fuq min iħaddem bis-saħħa tar-regoli li jeżistu fil-lokalità fejn l-impjegat lokali hu mitlub li jwettaq dmirijietu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Während der Dauer der Arbeitslosigkeit zahlt die Arbeitslosenversicherung den Arbeitgeberanteil an den Beiträgen zur staatlichen und betrieblichen Rentenversicherung (allerdings ohne Beiträge zur Altersvorsorge der 2. Säule).

Maltês

L-impjegati li jeżerċitaw waħda mill-professjonijiet li ġejjin għandhom dritt għal benefiċċji ta’ qgħad talmaltemp: bennej, mastrudaxxa, kaħħâl, ħaddiem filbarriera, min jibni t-toroq, min jiksi l-bjut, min iqiegħed iċ-ċangaturi, min jaqta’ l-ġebel, min ipoġġi l-madum ta’ l-art u l-ħajt, ġardinar tal-pajsaġġ, min jagħmel il-landa, min inaddaf il-kanali, ħaddiem li jaħdem għallistabbilizzazzjoni ta’ rampi max-xtut tax-xmara u ta’ artijiet, ħaddiem speċjalizzat fl-inżul u tlajja’ ta’ l-art u ħaddiem tal-foresti, sakemm dawn ta’ l-aħħar ma jeżerċitawx l-attività tagħhom f’sezzjoni ta’ intrapriża agrikola.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Der Begriff „Lohnsumme“ umfasst die Kosten von Löhnen und Gehältern, Sondervergütungen und sonstigen Vergütungen für Beschäftigte einschließlich des Arbeitgeberanteils für soziale Sicherheit und Altersversorgung.

Maltês

It-terminu “pagi” għandu jinkludi l-prezz tas-salarji, il-pagi, il-bonusijiet u kull kumpens ieħor għall-ħaddiema, inklużi l-ispejjeż relatati tal-pensjoni u s-sigurtà soċjali li jerfa’ l-impjegatur.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Die Kosten der beiden Maßnahmen werden sich auf insgesamt 30 Mrd. EUR bzw. 1,5 % des BIP belaufen, was dem Gesamtanstieg der Körperschaftsteuer im Zeitraum 2010-2013 entspricht, und würden nur die Hälfte der Differenz abdecken, die in Bezug auf den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge zwischen Frankreich und dem Durchschnitt des Euro-Währungsgebiets besteht.

Maltês

Iż-żewġ miżuri se jammontaw għal EUR 30 biljun jew 1,5 % tal-PDG, li huma proporzjonati maż-żieda kumplessiva fit-tassazzjoni tal-kumpaniji rreġistrati fl-2010-2013 u li tnaqqas biss bin-nofs id-differenza bejn Franza u ż-Żona tal-Euro f'termini ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mill-impjegatur.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Es existieren Internetseiten mit Telefonnummern sowohl in Ost- wie in Westeuropa, über die selbstständige Arbeitnehmer angeboten werden, für die weder Steuern, Arbeitgeberanteile noch Sozialabga­ben gezahlt werden müssen.

Maltês

Fl-Ewropa tal-Lvant kif ukoll tal-Punent, jeżistu siti ta’ l-internet, b’numri tat-telefon, li joffru ħaddiema indipendenti li m’hemmx għalfejn titħallsilhom taxxa jew sigurtà soċjali.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Es existieren Internetseiten mit Telefonnummern sowohl in Ost- wie in Westeuropa, über die selbstständige Arbeitnehmer angeboten werden, für die weder Steuern, Arbeitgeberanteile noch Sozial­abgaben gezahlt werden müssen.

Maltês

Fl-Ewropa tal-Lvant kif ukoll tal-Punent, jeżistu websites, b’numri tat-telefon, li joffru ħaddiema indipendenti li m’hemmx għalfejn titħallsilhom taxxa jew sigurtà soċjali.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

(48)Man schätzt,dass in Dänemark durch die Absenkung der Einkommensteuern und der Arbeitgeberanteile beigleichzeitigem Ausgleich durch Energieabgaben eine halbe Million neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.

Maltês

Il-żieda fil­possibiltà li wħud minn dawn 1­investimenti jiġu ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u 1possibiltà ghall-Istati Membri li japplikaw VAT u taxxi ohra u hlasijiet imnaqqsa jistghu jżidu ma' dan 1interess (48).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

-Arbeitgeberanteil zur Versicherung gegen Berufskrankheiten und zur Unfallversicherung sowie zusätzliche Ausgaben, die sich durch die Anwendung der Vorschriften des Statuts in diesem Bereich ergeben, zur Deckung der Ausgaben in Fällen, die nicht von der Versicherung getragen werden;

Maltês

-il-kontribuzzjoni ta'min iħaddem lill-assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard relatat mal-post tax-xogħol u spejjeż supplementarji li jirriżultaw minn dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti ta'l-Istaff biex ikopru l-ispejjeż li mhumiex koperti bl-assigurazzjoni,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

Maltês

Kondizzjonijiet ta'l-impieg ta'impjegati ċivili oħra tal-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 3 u t-Titolu III tagħhom. Kondizzjonijiet ta'l-impieg ta'impjegati ċivili oħra tal-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 3 u t-Titolu III tagħhom.Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-remunerazzjoni tal-, u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali għall-persunal awżiljarju esklużi l-ammonti relatati ma'l-għoli tal-ħajja (imsemmija fl-1 1 9 0), taħriġ (imsemmija fl-1 1 8 0), spejjeż ta'l-ivvjaġġar (imsemmija fl-1 1 8 1) u konċessjonijiet għal kuljum (imsemmija fl-1 1 8 4).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Die Beschäftigung nahm 2005 analog zu dem hohen Wirtschaftswachstum um 2% zu, und die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank von 12% im Jahr 2004 auf 10,1% im Jahr 2005. Zur Verbesserung des Funktionierens des Arbeitsmarkts wurden begrenzte Schritte unternommen. Von Januar 2006 an wurden die Rentenbeiträge um 6 Prozentpunkte gesenkt und der Arbeitgeberanteil von 70% auf 65% reduziert, so dass sich die Lohnnebenkosten verringerten und Anreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen und für die Verlagerung von Stellen aus der Schattenwirtschaft heraus entstanden. Das Arbeitsförderungsgesetz wurde im Februar 2006 geändert, wodurch bestimmte finanzielle Anreize für regionale Mobilität und für eine aktive Arbeitssuche geschaffen wurden. Die Vorbereitungen für eine Bewertung der Wirkung aktiver Arbeitsmarktprogramme haben begonnen. Ein Programm für die Reform des Sekundarbereichs wurde im Februar 2006 vom Ministerrat angenommen. In diesem Programm sind eine Umorganisation des Sekundarbereichs, die Einführung kurzfristiger Fortbildungsmodule und standardisierte landesweite Prüfungen vorgesehen.

Maltês

F’konformità mat-tkabbir ekonomiku qawwi, l-impjiegi żdiedu bi 2% fl-2005 u r-rata tal-qgħad nizlet minn 12% fl-2004 għal 10.1% fl-2005. Ftit passi ttieħdu biex titjieb il-funzjoni tas-suq tax-xogħol. Sa minn Jannar ta'l-2006, il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni tnaqqsu b’6 punti perċentwali u s-sehem imħallas mill-employer tnaqqas minn 70% għal 65%, biex għalhekk naqsu l-ispejjeż tax-xogħol mhux konnessi mal-paga u ngħataw inċentivi għall-ħolqien tax-xogħol u t-tneħħija ta'l-impjieg mis-settur informali. Il-Liġi dwar il-Promozzjoni ta'l-Impjiegi kienet emendata fi Frar ta'l-2006,li tipprovdi ċerti inċentivi finanzjarji lill-mobilità reġjonali u lit-tfittxija attiva għall-impjiegi. Bdew il-preparazzjonijiet għall-valutazzjoni ta'l-effettività tal-programmi tas-suq tax-xogħol. Fi Frar ta'l-2006 il-Kunsill tal-Ministri adotta programm tar-riforma fl-edukazzjoni sekondarja. Jaħseb għal ri-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva sekondarja, l-introduzzjoni tal-moduli ta'taħriġ vokazzjonali qosra u eżamijiet nazzjonali standardizzati.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

Maltês

Din l-approprjazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż ta'remunerazzjoni u ta'missjoni ta'konsulenti speċjali u l-kontribut ta'min iħaddem lill-assigurazzjoni f'każ ta'aċċidenti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt. In die Kategorie der Sonderberater gehören besonders: der medizinische Berater, der Rechtsberater, der technische Berater usw.

Maltês

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba sabiex tkopri is-salarju, l-ispejjeż għall-missjonijiet u l-kontribuzzjoni tal-persuna li timpjega għal assigurazzjoni tal-konsulenti speċjali kontra aċċidenti. Il-Kategorija ta'konsulenti speċjali tinkludi b'mod partikolari: l-uffiċjal mediku, il-konsulent legali, il-konsulent tekniku eċċ.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK