Você procurou por: ausgabenbeschränkung (Alemão - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Alemão

Tcheco

Informações

Alemão

dass ein durch vorschriften geregelter mehrjähriger finanzpolitischer rahmen auf nationaler ebene – auch durch ausgabenbeschränkung – dazu beitragen könnte, dass die mittelfristigen haushaltspläne eingehalten werden.

Tcheco

zejména uznali, že víceleté fiskální rámce na vnitrostátní úrovni, které vyplývají z předpisů, by mohly pomoci zajistit dodržování střednědobých rozpočtových plánů, a to kromě jiného omezením výdajů.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Alemão

nach der planung des programms soll das gesamtstaatliche defizit bis 2012 unter den referenzwert von 3 % des bip abgesenkt werden, was durch weitere ausgabenbeschränkung und zusätzliche einnahmen dank besserer einhaltung der steuervorschriften erreicht werden soll.

Tcheco

cílem programu je snížit do roku 2012 schodek veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % hdp, a to prostřednictvím dalšího omezování výdajů a pomocí dodatečných příjmů v důsledku důslednějšího dodržování daňových předpisů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Alemão

- nach erfolgter korrektur des übermäßigen defizits das mittelfristige haushaltsziel durch eine reduzierung des strukturellen saldos um jährlich mindestens 0,5 prozentpunkte rasch zu erreichen, und im hinblick darauf insbesondere die geplante ausgabenbeschränkung rigoros umzusetzen, damit die geplante entlastung der sozialbeiträge erfolgen kann, sowie sicherzustellen, dass die angekündigte körperschaftsteuerreform die finanzkonsolidierung nicht gefährdet,

Tcheco

- urychleně dosáhlo střednědobého rozpočtového cíle snížením strukturálního salda o minimálně 0,5 procentního bodu ročně po nápravě nadměrného schodku, zejména prováděním plánovaného omezování výdajů, které by umožnilo uskutečnit plánované snížení sociálních příspěvků, a zajistilo, aby ohlášená reforma daně z příjmu právnických osob neohrozila fiskální konsolidaci;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Alemão

gemäß dem im rahmen der multilateralen handelsverhandlungen der uruguay-runde geschlossenen agrarübereinkommen sind hinsichtlich der ausfuhrerstattungen jährlich ausgabenbeschränkungen einzuhalten. nach artikel 55 absatz 7 der verordnung (ewg) nr. 822/87 ist dieser verpflichtung durch erteilung von ausfuhrlizenzen nachzukommen. die durchführungsbestimmungen zu diesen maßnahmen sind festgelegt durch artikel 3 absatz 4 der verordnung (eg) nr. 1685/95 der kommission vom 11. juli 1995 über die ausfuhrlizenzen für wein und zur Änderung der verordnung (ewg) nr. 3388/81 über besondere durchführungsvorschriften für einfuhr- und ausfuhrlizenzen für wein (3).

Tcheco

vzhledem k tomu, podle dohody o zemědělství uzavřené v rámci uruguayského kola mezinárodních obchodních jednání musí být dodrženy v oblasti vývozních náhrad určitá výdajová omezení; že podle čl. 55 odst. 7 nařízení (ehs) č. 822/87 by se tomuto závazku mělo vyhovět udílením vývozních licencí; že prováděcí pravidla k těmto opatřením byla stanovena v čl. 3 odst. 4 nařízení komise (es) č. 1685/95 ze dne 11. července 1995 o vývozních licencích pro víno a o změně nařízení (ehs) č. 3388/81 o zvláštních prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence na víno [3];

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Alemão

2.4.1.1 aufgrund der ausgabenbeschränkungen, die unter anderem auch auf den stabilitätspakt zurückzuführen sind, ist es im allgemeinen nicht möglich, die versorgungsausgaben proportional zum anstieg der nachfrage nach sozialen leistungen zu erhöhen. möglich sind jedoch spürbare verbesserungen, indem das derzeitige angebot auf erwiesenermaßen wirksame leistungen konzentriert und die ungerechtfertigte inanspruchnahme von gesundheitsleistungen unterbunden wird. im sinne einer wirksamen gesundheitspolitik müssen jedoch auch die wechselbeziehungen zwischen gesundheitsversorgung und sozialfürsorge überdacht werden, um zu strukturen, behandlungsverfahren und leistungsprofilen zu gelangen, die den heutigen und künftigen anforderungen sowie den bedürfnissen der bevölkerung besser gerecht werden.

Tcheco

2.4.1.1 rozpočtová omezení, která zčásti pramení z paktu stability, obecně znemožňují vynakládání prostředků na sociální péči v poměru k rostoucí poptávce po sociálních službách. nicméně je možné výrazné zlepšení za pomoci restrukturalizace existujících služeb a zaměření se na služby, které se ukázaly jako efektivní, a zároveň za pomoci eliminace neoprávněného využívání zdravotnických služeb. efektivní zdravotnická politika dále znamená, že se bude muset znovu zvážit vzájemné působení zdravotnické péče a sociální pomoci s cílem určit struktury a typy léčení a odborných služeb, které lépe vyhovují stávajícím a budoucím kontextům a potřebám obyvatelstva.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

die derzeit herrschende günstige konjunktur sollte genutzt werden, um die verbleibenden haushaltsungleichgewichte in den euro-ländern rasch auszugleichen und die annäherung an deren mittelfristiges ziel solider haushaltspositionen mit besonderem augenmerk auf ausgabenbeschränkungen zu beschleunigen.

Tcheco

současný příznivý vývoj hospodářství by měl být využit k rychlému snižování rozpočtové nerovnováhy v zemích eurozóny i k rychlejšímu splnění jejich střednědobého cíle, tj. dosažení zdravých rozpočtových pozic, s důrazem na omezení výdajové strany.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

die finanzpolitik sollte zwar weiterhin durch anpassung der steuer- und sozialleistungssysteme die schaffung von arbeitsplätzen fördern, dabei aber auch sicherstellen, dass steuersenkungen von ausgabenbeschränkungen flankiert werden, die unter anderem durch eine höhere effizienz der öffentlichen ausgaben gestützt werden müssen.

Tcheco

fiskální politika by měla i nadále podporovat tvorbu pracovních míst pomocí úpravy daňového systému a sociálních dávek, zároveň však musí zajistit, aby snižování daní bylo doprovázeno omezováním výdajů, k němuž musí přispět mimo jiné i větší efektivita využívání veřejných financí.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

daher sollten das sparen unerwarteter mehreinnahmen sowie ausgabenbeschränkungen den binnenwirtschaftlichen nachfragedruck vermindern und so dazu beitragen, eine Überhitzung zu vermeiden.

Tcheco

v tomto ohledu by úspory neočekávaných příjmů a omezování výdajů měly vést ke snížení tlaků vyvolaných domácí poptávkou, a tak pomoci zabránit přehřátí ekonomiky.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

daher sind das sparen unerwarteter mehreinnahmen sowie ausgabenbeschränkungen von entscheidender bedeutung, um den binnenwirtschaftlichen nachfragedruck zu vermindern.

Tcheco

v tomto ohledu jsou úspory neočekávaných příjmů a omezování výdajů základním předpokladem pro snížení tlaků vyvolaných domácí poptávkou.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

die finanzpolitik sollte zwar weiterhin durch anpassung der steuerund sozialleistungssysteme die schaffung von arbeitsplätzen fördern, dabei aber auch sicherstellen, dass steuersenkungen von ausgabenbeschränkungen flankiert werden, die unter anderem durch eine höhere effizienz der öffentlichen ausgaben gestützt werden müssen.

Tcheco

fiskální politika by měla i nadále podporovat tvorbu pracovních míst pomocí úpravy daňového systému a sociálních dávek, zároveň však musí zajistit, aby snižování daní bylo doprovázeno omezováním výdajů, k němuž musí přispět mimo jiné i větší efektivita využívání veřejných financí.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

zwar sollte die schaffung von arbeitsplätzen durch anpassung der steuerund sozialleistungssysteme gefördert werden, doch muss dabei sichergestellt sein, dass steuersenkungen von ausgabenbeschränkungen flankiert werden, die unter anderem durch eine

Tcheco

tvorbu pracovních míst by měla podporovat úprava daňového systému a sociálních dávek, zároveň však musí být zajištěno, aby snižování daní bylo doprovázeno omezováním výdajů, k němuž musí přispět mimo jiné i větší efektivita využívání veřejných financí.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

während die geplante gesamtanpassung auf ausgabenbeschränkungen basieren soll, setzt der großteil der maßnahmen im jahr 2011 auf der einnahmenseite an.

Tcheco

zatímco plánovaná celková korekce je založena na omezení výdajů, většina opatření v roce 2011 se týká strany příjmů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

der haushalt soll 2012 ein defizit von 2,5 % des bip aufweisen und in der folge schrittweise bis auf 1,5 % des bip im jahr 2015 sinken, was hauptsächlich durch eine ausgabenbeschränkung erzielt werden soll.

Tcheco

schodek rozpočtu by se v roce 2012 snížil na 2,5 % hdp a postupně by se dále snižoval, až by v roce 2015 dosáhl úrovně 1,5 %, a to především díky omezování výdajů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

2.4.1.1 aufgrund der ausgabenbeschränkungen, die unter anderem auch auf den stabilitätspakt zurückzuführen sind, ist es im allgemeinen nicht möglich, die versorgungsausgaben proportional zum anstieg der nachfrage nach sozialen leistungen zu erhöhen.

Tcheco

2.4.1.1 rozpočtová omezení, která zčásti pramení z paktu stability, obecně znemožňují vynakládání prostředků na sociální péči v poměru k rostoucí poptávce po sociálních službách.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

durch ausgabenbeschränkungen, über die derzeit nur wenig informationen vorliegen, soll das haushaltsdefizit im jahr 2010 auf 2,3 % des bip gesenkt werden.

Tcheco

further ahead, the programme targets a budget deficit of 2.3% of gdp in 2010 based on expenditure restraint about which there is presently little information.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

das haushaltsszenario des programms umfasst einen starken rückgang des anteils der staatlichen einnahmen und ausgaben am bip, der auf mehrere einkommensverringernde maßnahmen sowie auf gezielte ausgabenbeschränkungen zurückzuführen ist.

Tcheco

rozpočtový scénář nastíněný v programu počítá s prudkým poklesem podílu veřejných příjmů a výdajů na hdp, což odráží mnohá opatření snižující příjmy doprovázená cíleným omezováním výdajů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

im einklang mit dem verfahren bei einem übermäßigen defizit (vÜd) ist in der im programm beschriebenen haushaltsstrategie vorgesehen, das gesamtstaatliche defizit bis 2012 unter den referenzwert von 3 % des bip abzusenken, was durch weitere ausgabenbeschränkungen und zusätzliche einnahmen erreicht werden soll.

Tcheco

v souladu s postupem při nadměrném schodku (edp) je cílem rozpočtové strategie stanovené v programu snížit do roku 2012 celkový schodek veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % hdp, a to prostřednictvím dalšího omezování výdajů a pomocí dodatečných příjmů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

die geplante konsolidierung basiert hauptsächlich auf ausgabenbeschränkungen.

Tcheco

plánovaná konsolidace je založena zejména na omezení výdajů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Alemão

im einklang mit dem verfahren bei einem übermäßigen defizit ist in der im programm beschriebenen haushaltsstrategie vorgesehen, das gesamtstaatliche defizit bis 2013 unter den referenzwert von 3 % des bip abzusenken, was in erster linie durch ausgabenbeschränkungen, aber auch durch einige maßnahmen zur erhöhung der einnahmen erreicht werden soll.

Tcheco

v souladu s postupem při nadměrném schodku je cílem rozpočtové strategie popsané v programu snížit do roku 2013 schodek veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % hdp, a to hlavně omezením výdajů, ale také díky některým opatřením ke zvýšení příjmů.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK