Você procurou por: слънцезащитно (Búlgaro - Húngaro)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Búlgaro

Húngaro

Informações

Búlgaro

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република

Húngaro

a kínai népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Следователно наблюдаваните тенденции по отношение на слънчевите модули оказват голямо въздействие върху потреблението на слънцезащитно стъкло.

Húngaro

a napelemmodulok kapcsán megfigyelhető tendenciák tehát jelentős hatással bírnak a szolárüveg felhasználása szempontjából.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Поради това преразгледаната извадка от производители износители или групи от производители износители на слънцезащитно стъкло е следната:

Húngaro

a szolárüveg exportáló gyártóit, illetve exportáló gyártók csoportjait tömörítő felülvizsgált minta tehát a következő:

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Това се дължи главно на факта, че съдействащите ползватели купуват значителни количества слънцезащитно стъкло от производители от Съюза.

Húngaro

ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az együttműködő felhasználók a szolárüveg jelentős mennyiségét uniós gyártóktól szerzik be.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Вследствие на това потреблението на слънчеви модули, а от там и търсенето на слънцезащитно стъкло остават на високо ниво през разглеждания период.

Húngaro

a napelemmodulok felhasználása, és így a szolárüveg iránti kereslet is tehát magas maradt a figyelembe vett időszakban.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Въпреки липсата на търговски и нетърговски пречки, през РП на турския пазар не е извършван на практика никакъв внос на слънцезащитно стъкло.

Húngaro

a kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi jellegű akadályok hiánya ellenére a vizsgálati időszakban a törökországi piacon gyakorlatilag nem importáltak szolárüveget.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Не бяха представени доказателства обаче, че промишлеността на Съюза не би била в състояние да посрещне евентуално увеличеното търсене на слънцезащитно стъкло с противоотражателно покритие.

Húngaro

annak alátámasztására azonban, hogy az uniós gazdasági ágazat nem lenne képes kielégíteni a fényvisszaverő réteggel bevont szolárüveg iránti kereslet esetleges bővülését, nem szolgáltattak bizonyítékot.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Тази извадка се състоеше от четирима производители от Съюза, за които на Комисията беше известно още преди да започне разследването, че произвеждат слънцезащитно стъкло.

Húngaro

ez a minta négy olyan uniós gyártóból állt, amelyekről a bizottság a vizsgálat megindítása előtt tudta, hogy szolárüveget gyártanak.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Заедно с жалбата бе получено и искане за въвеждане на регистрационен режим за вноса на слънцезащитно стъкло от засегнатата държава, но в последствие то бе оттеглено на 2 октомври 2013 г.

Húngaro

a panaszbejelentéssel együtt az érintett országból származó szolárüvegimport nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet is benyújtottak, amelyet azonban 2013. október 2-án visszavontak.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Освен това при разследването беше показано, че флоатното стъкло явно може да бъде използвано като слънцезащитно стъкло и се произвежда както от промишлеността на Съюза, така и от китайските износители.

Húngaro

a vizsgálat továbbá arra is rámutatott, hogy az úsztatott üveg egyértelműen alkalmazható szolárüvegként, és azt az uniós gazdasági ágazat és a kínai exportőrök egyaránt előállítják.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Освен това промишлеността на Съюза би следвало да получи по-добър достъп до капитал и да продължи да инвестира в научноизследователска и развойна дейност и иновации на пазара на слънцезащитно стъкло.

Húngaro

ezen túlmenően javulna az uniós gazdasági ágazat tőkéhez való hozzájutása és további k+f beruházásokra és innovációra lenne lehetősége a szolárüveg piacán.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Междувременно с цел проучване на всички възможности за избор на подходяща държава аналог службите на Комисията бяха определили единадесет трети държави с пазарна икономика с възможно производство на слънцезащитно стъкло и въз основа на публично достъпна информация поканиха 24 дружества от тези държави да съдействат на Комисията.

Húngaro

a bizottság szolgálatai annak érdekében, hogy a megfelelő analóg ország kiválasztásához minden lehetőséget megvizsgáljanak, miután a nyilvánosan hozzáférhető forrásokra támaszkodva tizenegy piacgazdasággal rendelkező harmadik országról állapították meg, hogy feltételezhetően rendelkeznek szolárüveggyártással, felkérték a szóban forgó országok 24 vállalatát, hogy működjenek együtt a bizottsággal.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Поради това че за произвежданото в Турция през РП слънцезащитно стъкло не е прилагана технология за нанасяне на покритие и никаква част от него не е произведена по производствен процес за флоатно стъкло, за няколко вида на продукта не са реализирани продажби на турския вътрешен пазар.

Húngaro

minthogy a szolárüveg törökországi gyártási folyamata során a vizsgálati időszakban nem alkalmaztak bevonási eljárást és a törökországi szolárüveget egyetlen alkalommal sem úsztatott eljárással készítették, számos terméktípus esetében nem került sor értékesítésre a törökországi belföldi piacon.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Вносителят заяви също така, че от обхвата на продукта следва да бъде изключено флоатното стъкло, тъй като то се произвежда по различен производствен процес от този за пресовано стъкло, което според вносителя е единственият вид слънцезащитно стъкло.

Húngaro

az importőr kifejtette továbbá, hogy az úsztatott üveget ki kell vonni a termékkörből, mert azt más eljárással állítják elő, mint az importőr által egyetlen szolárüvegtípusnak tekintett hengerelt üveget.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Освен това тъй като според твърдението продуктите за домашно обзавеждане от флоатно стъкло не могат да се използват като заместители на продуктите от слънцезащитно стъкло, беше заявено, че флоатното стъкло не следва да се счита за сходен продукт и следва да бъде изключено от обхвата на разследването.

Húngaro

emellett, mivel állítása szerint a szolárüvegtermékek nem helyettesíthetők úsztatott üvegből készített lakberendezési termékekkel, az úsztatott üveg nem minősül hasonló terméknek és ki kell vonni a vizsgálat hatálya alól.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

При все това всички видове градинарско стъкло и стъкло за мебели, които могат да имат подобни технически характеристики като слънцезащитното стъкло, остават на този етап в обхвата на разглеждания продукт, тъй като потенциално могат да бъдат използвани като слънцезащитно стъкло.

Húngaro

ugyanakkor a jelenlegi szakaszban az érintett termék meghatározása alá tartozik a kertészeti, illetve bútorüveg valamennyi olyan típusa, amely a szolárüveggel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkezik, mivel adott esetben ezeket fel lehet használni szolárüvegként.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Освен това може да се изчисли, че ако се наложат антидъмпингови мита върху внасяното от КНР слънцезащитно стъкло, въздействието върху общите разходи за слънчевите модули би трябвало да е по-малка от 1 %.

Húngaro

ezenfelül a becslések szerint a knk-ból származó szolárüveg-behozatalra alkalmazandó dömpingellenes vámok kivetése esetén a napelemmodulok összköltségére gyakorolt hatás nem fogja elérni az 1 %-ot sem.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

При разследването беше показано, че производителите от Съюза действително продължават да бъдат конкурентоспособни на тази пазарна ниша въпреки относително по-високите им цени благодарение на явно по-ниското качество на внасяното от КНР слънцезащитно стъкло с покритие.

Húngaro

a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az uniós gyártók az általuk alkalmazott viszonylag magasabb árak ellenére is versenyképesek ebben a piaci szegmensben, annak köszönhetően, hogy a knk-ból importált bevont szolárüvegek látszólag alacsonyabb minőséget képviselnek.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Трима от ползватели изразиха силна подкрепа за налагането на антидъмпингови мита, като изтъкнаха, че промишлеността на Съюза произвежда слънцезащитно стъкло с по-добро качество, което не винаги може да бъде доставено от китайските дружества.

Húngaro

három felhasználó határozottan a dömpingellenes vámok kivetése mellett foglalt állást, arra hivatkozva, hogy az uniós gazdasági ágazat gyártói olyan, magasabb minőséget képviselő szolárüveget állítanak elő, amelyet a kínai vállalatok nem minden esetben képesek biztosítani.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Búlgaro

Като общ съвет за намаляване до минимум на риска от рак на кожата трябва да се ограничи излагането на слънчева светлина и uv облъчване, като се носи защитно облекло и се използва слънцезащитен продукт с висок защитен фактор.

Húngaro

a bőrrák fokozott kockázatának csökkentése érdekében a napfényt és az uv sugárzást kerülni kell megfelelő ruházat viselésével és magas védőfaktorú krém használatával.

Última atualização: 2012-04-12
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK