Pergunte ao Google

Você procurou por: mostrejadors (Catalão - Espanhol)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Catalão

Espanhol

Informações

Catalão

Mostrejadors automàtics .

Espanhol

Muestreadores automáticos .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Mostrejadors tipus .

Espanhol

Muestreadores tipo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Mostrejadors manuals i automàtics .

Espanhol

Equipos de muestreo manuales y automáticos .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Mostrejadors discontinus , de concentració de contaminant i puntuals .

Espanhol

Muestreadores discontinuos , de concentración de contaminante y puntuales .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

) , a partir de les característiques del material mostrejat per tal d ' obtenir un material homogeni i representatiu .

Espanhol

) , en función de las características del material muestreado a fin de obtener un material homogéneo y representativo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

3.6 El nombre d ' estacions de les diferents categories de mostreig pot variar quan la concurrència d ' alguna de les situacions que consten a l ' article 16.1 de les determinacions normatives del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya , aprovat pel Decret 188 / 2010 , de 23 de novembre , impedeixi o dificulti la correcta execució dels mostrejos i les determinacions dels valors .

Espanhol

3.6 El número de estaciones de las diferentes categorías de muestreo puede variar cuando la concurrencia de alguna de las situaciones relacionadas en el artículo 16.1 de las determinaciones normativas del Plan de gestión del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña , aprobado por el Decreto 188/ 2010 , de 23 de noviembre , impida o dificulte la correcta ejecución de los muestreos y las determinaciones de los valores .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

4.2 La freqüència de les diferents categories de mostreig pot variar quan la concurrència d ' alguna de les situacions indicades a l ' article 16.1 de les determinacions normatives del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya , aprovat pel Decret 188 / 2010 , de 23 de novembre , impedeixi o dificulti la correcta execució dels mostrejos i les determinacions dels valors .

Espanhol

4.2 La frecuencia de las diferentes categorías de muestreo puede variar cuando la concurrencia de alguna de las situaciones relacionadas en el artículo 16.1 de las determinaciones normativas del Plan de gestión del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña , aprobado por el Decreto 188/ 2010 , de 23 de noviembre , impida o dificulte la correcta ejecución de los muestreos y las determinaciones de los valores .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Al llarg d ' aquest període es programen els mostrejos per a cada un dels elements de qualitat , amb les freqüències necessàries per a l ' obtenció de les dades i ajustades als requeriments normatius , de tal manera que a finals de 2018 sigui possible l ' avaluació de l ' estat de totes i cada una de les masses d ' aigua compreses en el Districte de conca fluvial de Catalunya .

Espanhol

A lo largo de este periodo se programan los muestreos por cada uno de los elementos de calidad , con las frecuencias necesarias para la obtención de los datos y ajustadas a los requerimientos normativos , de manera tal que a finales de 2018 sea posible la evaluación del estado de todas y cada una de las masas de agua comprendidas en el Distrito de cuenca fluvial de Cataluña .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Capturar la informació Georeferenciada , a partir de les aportacions parcel · làries dels mateixos agricultors integrats en el projecte , així com de les captures de dades mitjançant sondes o mostrejos de camp .

Espanhol

Capturar la información Georeferenciada , a partir de las aportaciones parcelarias de los propios agricultores integrados en el proyecto , así como de las capturas de datos mediante sondas o muestreos en campo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Durant aquesta fase , en funció dels resultats , potser s ' han de fer ampliacions successives dels mostrejos o d ' altres aspectes de la investigació fins que es consideri que es té prou informació per avaluar el risc i planificar el sanejament del subsòl , si escau .

Espanhol

Durante esta fase , en función de los resultados , tal vez deben efectuarse ampliaciones sucesivas de los muestreos o de otros aspectos de la investigación hasta que se considere que se tiene suficiente información para evaluar el riesgo y planificar el saneamiento del subsuelo , si procede .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

El Consorci d ' Aigües és el promotor d ' un pla de pensions d ' empresa l ' aportació al qual és un 4 % de la suma dels conceptes salarials següents : salari base , complement per lloc de treball , plus de torns , plus de guàrdia , plus de reten , plus de dedicació , garantia ad personam i plus mostrejador .

Espanhol

El Consorcio de Aguas es el promotor de un plan de pensiones de empresa cuya aportación será un 4 % de la suma de los conceptos salariales siguientes : salario base , complemento de puesto de trabajo , plus de turnos , plus de guardia , plus de retén , plus de dedicación , garantía « ad personam » y plus de muestreo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

En aquest darrer any de vigència d ' aquest Programa , s ' ha considerat necessari introduir algunes modificacions puntuals en relació amb les taules que estableixen la freqüència en la realització de determinats mostrejos , atès que les dades obtingudes amb els anteriors mostrejos realitzats ja permeten assolir l ' objecte del Programa sense que calgui realitzar els previstos per al 2012 amb la freqüència que s ' hi estableix .

Espanhol

En este último año de vigencia de este Programa , se ha considerado necesario introducir algunas modificaciones puntuales en relación con las tablas que establecen la frecuencia en la realización de determinados muestreos , dado que los datos obtenidos con los anteriores muestreos realizados ya permiten alcanzar el objeto del Programa sin que haya que realizar los previstos para el 2012 con la frecuencia que se establece .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

En conseqüència , es duran a terme 72 mostrejos dins del període 2013-2018 .

Espanhol

En consecuencia , se llevarán a cabo 72 muestreos dentro del periodo 2013-2018 .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

En el cas en què de resultes d ' una inspecció es detectin incorreccions en la presentació de la canal , el pesatge , classificació o marcatge de les canals , el departament competent en matèria de ramaderia i alimentació ha d ' aplicar les mesures cautelars que estableix l ' article 49 de la Llei 14 / 2003 , de 13 de juny , de qualitat agroalimentària i , si s ' escau , ha d ' augmentar els controls , tant pel que fa al nombre de canals mostrejades com a la freqüència de les inspeccions , sense perjudici de les sancions que siguin procedents d ' acord amb l ' article 20 .

Espanhol

En el caso en que de resultas de una inspección se detecten incorrecciones en la presentación de la canal , el pesaje , clasificación o marcaje de las canales , el departamento competente en materia de ganadería y alimentación tiene que aplicar las medidas cautelares que establece el artículo 49 de la Ley 14/ 2003 , de 13 de junio , de calidad agroalimentaria y , en su caso , tiene que aumentar los controles , tanto con respecto al número de canales muestreadas como la frecuencia de las inspecciones , sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con el artículo 20.

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Fase de tractament de les dades mostrejades a camp .

Espanhol

Fase de tratamiento de los datos muestreados en campo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Freqüència de mostrejos

Espanhol

Frecuencia de muestreos

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

La majoria dels mostrejos es fan en piezòmetres i algun pou .

Espanhol

La mayoría de los muestreos se hacen en piezómetros y algún pozo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Les diferents operacions de mostreig poden ser parcialment coincidents en els períodes mostrejats , tot i que aquesta coincidència no pot ser superior al 50 % del temps mostrejat .

Espanhol

Las diferentes operaciones de muestreo pueden ser parcialmente coincidentes en los períodos muestreados , aunque esta coincidencia no puede ser superior al 50 % del tiempo de muestreo .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Mostreja i prepara provetes .

Espanhol

Muestrea y prepara probetas .

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Catalão

Mostrejador automàtic , nevera per a patrons i armari de seguretat per a substància inflamables del Centre de Gestió de Residus Orgànics

Espanhol

de Gestión de Residuos Orgánicos

Última atualização: 2015-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK