Pergunte ao Google

Você procurou por: handelsfrø (Dinamarquês - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Francês

Informações

Dinamarquês

handelsfrø

Francês

semences commerciales

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

j) "Handelsfrø": frø,

Francês

j) Semences commerciales: les semences

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Destruktion af resterende lagre af handelsfrø

Francês

Détruire les stocks commerciaux de semences restants.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Tilbagekaldelse af resterende lagre af handelsfrø hos erhvervsdrivende

Francês

Récupérer les stocks commerciaux de semences encore détenus par les opérateurs.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med basisfrø, certificeret frø af enhver art og handelsfrø:

Francês

Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Direktiv 66/401/EØF tillader handel med basisfrø, certificeret frø og handelsfrø af visse arter foderplanter.

Francês

La directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Etiketten skal være hvid for basisfrø, blå for certificeret frø af første generation efter basisfrø, rød for certificeret frø af efterfølgende generationer og brun for handelsfrø.

Francês

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Ved undersøgelsen af frø med henblik på godkendelse og ved undersøgelsen af handelsfrø udtages prøverne af ensartede partier, størstevægten af et parti og mindstevægten af en prøve angives i bilag III.

Francês

Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

ii) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5, litra b), opfylder de i bilag II for handelsfrø fastsatte betingelser, og

Francês

ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

frø i kategorien »handelsfrø« (»Kauppasienien«/ »handelsutsäde«) som defineret i gældende finsk lovgivning.

Francês

— semences de la catégorie «semences commerciales» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), telle que définie dans la législation finlandaise existante.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Direktiv 2002/57/EF tillader handel med basisfrø, certificeret frø af enhver art og handelsfrø af visse arter olie- og spindplanter.

Francês

La directive 2002/57/CE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales de certaines espèces de plantes oléagineuses et à fibres.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Medlemsstaterne foreskriver, at enhver kemisk behandling af basisfrø, af certificeret frø af enhver art eller af handelsfrø anføres enten på den officielle etiket eller på en leverandøretiket, samt uden på eller inde i pakningen.

Francês

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Medlemsstaterne foreskriver, at prøver i forbindelse med udførelsen af kontrol af sorterne, i forbindelse med undersøgelsen af frø med henblik på godkendelse og i forbindelse med undersøgelsen af handelsfrø, udtages af myndighederne efter egnede metoder.

Francês

Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Medlemsstaterne foreskriver, at prøver i forbindelse med udførelsen af kontrol af sorterne, i forbindelse med undersøgelse af frø med henblik på godkendelse og i forbindelse med undersøgelse af handelsfrø, udtages af myndighederne eller under officielt tilsyn efter egnede metoder.

Francês

Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Støtte til fremstilling af særlige sorter af certificeret frø eller handelsfrø af et begrænset antal arter af grønfoder omfattet af forordning (EØF) nr. 2358/71.

Francês

Aide à la production de certaines variétés de semences certifiées ou commerciales d'un nombre limité d'espèces fourragères couvertes par le règlement (CEE) n° 2358/71.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Kriterier for og kvalitetskontrol af planteafgrøder, der skal lukkes og mærkes som "Basisfrø", "Certificeret frø" og "Handelsfrø", fastsættes i artikel 2 til 7 i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF.

Francês

Les articles 2 à 7 des trois directives susmentionnées définissent les critères de production et de contrôle de qualité pour la fermeture des emballages de semences et leur marquage comme "semences de base", "semences certifiées" ou "semences commerciales".

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

(15) Det bør bestemmes, at olie- og spindplantefrø, som er høstet i tredjelande, kun vil kunne bringes i handelen i Fællesskabet, hvis det frembyder samme garantier som frø, der er officielt godkendt eller officielt tilladt som handelsfrø inden for Fællesskabet, og som er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne.

Francês

(15) Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

(16) I perioder, hvor forsyningen med certificeret frø af olie- og spindplanter af de forskellige kategorier eller med handelsfrø støder på vanskeligheder, bør frø, som er underkastet mindre strenge krav, midlertidigt godkendes, ligesom frø, der tilhører sorter, der hverken er opført på den fælles eller den nationale sortsliste.

Francês

(16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

(6) I almindelighed må frø af olie- og spindplanter kun kunne bringes i handelen, hvis de i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt undersøgt og godkendt som basisfrø eller som certificeret frø, eller for visse arter, officielt undersøgt og anerkendt som handelsfrø.

Francês

(6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Efter proceduren i artikel 20 kan det fastsættes, at medlemsstaterne kan kræve, at pakninger med basisfrø, certificeret frø af alle kategorier eller handelsfrø i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i dette direktiv, forsynes med en leverandøretiket (som enten kan være en etiket, der er forskellig fra den officielle etiket, eller være et påtryk med leverandørens angivelser på selve pakningen).

Francês

Conformément à la procédure prévue à l'article 20, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK