Pergunte ao Google

Você procurou por: kompromitterende (Dinamarquês - Grego)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Grego

Informações

Dinamarquês

Det er både kompromitterende og pinligt for EU, hvis kampagnen gennemføres som planlagt.

Grego

Θα εκθέσει και θα φέρει την ΕΕ σε δύσκολη θέση αν η εκστρατεία πραγματοποιηθεί στη χώρα όπως σχεδιάζεται.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

efterforskning, undersøgelse og kontrol af kompromitterende elektromagnetiske emissioner og foranstaltninger til at fjerne dem.

Grego

«TEMPEST» είναι η έρευνα, η μελέτη και ο έλεγχος του κινδύνου διαρροής μέσω ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και τα μέτρα εξάλειψης των εκπομπών αυτών.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Manglende overholdelse af anvisningerne på klargøring af InductOs kan være kompromitterende for sikkerheden og effekten.

Grego

Η μη τήρηση των οδηγιών προετοιμασίας του προϊόντος InductOs μπορεί να μειώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

Hvorfor i løbet af tre måneder? Hvilke hemmelige eller kompromitterende ting skulle der kunne stå i en sådan rapport?

Grego

Αυτό μου είπαν και πριν από ένα χρόνο.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Dette princip skal sikre, at føreren distraheres mindst muligt ved anvendelse af et førerinformations- eller kommunikationssystem under kørslen, så førerens fulde kontrol over køretøjet ikke kompromitteres.

Grego

Σκοπός της αρχής αυτής είναι να εξασφαλιστεί ότι η προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση αποσπάται στο ελάχιστο δυνατό από τη χρήση συστήματος πληροφοριών ή επικοινωνιών για τον οδηγό, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητά του να ελέγχει πλήρως το όχημα.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Resuméet skal kunne læses separat, uden at resultaterne og anbefalingerne (hvis de er anført) kompromitteres.

Grego

Η σύνοψη πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιαστεί ως αυτόνομο έγγραφο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα/συστάσεις (εφόσον περιλαμβάνονται).

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

straks genudstede en ny positivliste med en ikke-kompromitteret privatnøgle i tilfælde af, at den offentliggjorte positivliste var underskrevet med en kompromitteret eller afviklet privat nøgle

Grego

επανεκδίδουν, χωρίς καθυστέρηση, νέο κατάλογο εμπίστευσης με το μη παραβιασμένο ιδιωτικό κλειδί σε περίπτωση που ο δημοσιευμένος κατάλογος εμπίστευσης υπογράφηκε με παραβιασμένο ή καταργημένο ιδιωτικό κλειδί·

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

EUCI anses for at være kompromitteret, hvis de som følge af et brud på sikkerheden helt eller delvist er videregivet til uautoriserede personer.

Grego

Διαρροή ΔΠΕΕ προκύπτει όταν, εξαιτίας παραβίασης της ασφάλειας, αυτές κοινολογούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

der indføres de nødvendige sikkerhedsprogrammer for at minimere risikoen for, at EUCI kompromitteres eller bortkommer

Grego

να σχεδιάζονται τα απαραίτητα προγράμματα ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαρροής ή απώλειας ΔΠΕΕ,

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Dårlig likviditetsstyring og risikable investeringer, som har vist sig at være uøkonomiske, har kompromitteret selskabets evne til at finansiere sine nukleare forpligtelser.

Grego

Η χαμηλής ποιότητας διαχείριση του ταμείου και οι επικίνδυνες επενδύσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν πρόσφατα αντιοικονομικές, έθεσαν σε κίνδυνο την ικανότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τις πυρηνικές της υποχρεώσεις.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Derfor kan forskellige dele af den mobile togkontrolenhed opgraderes eller fornyes særskilt (så længe det ikke kompromitterer interoperabiliteten) i forbindelse med:

Grego

Συνεπώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ή να αναβαθμιστούν ξεχωριστά διαφορετικά μέρη του εποχούμενου συγκροτήματος ελέγχου — χειρισμού (εφόσον δεν διακυβεύεται η διαλειτουργικότητα) και να αφορούν:

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ved forebyggende vedligeholdelse eller fejlretning kan det dog ske, at delsystemet ikke kan overholde værdierne i grundparametrene; vedligeholdelsesreglerne skal sikre, at sikkerheden ikke kompromitteres af disse aktiviteter.

Grego

Κατά την προληπτική ή διορθωτική συντήρηση όμως το υποσύστημα μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχει τις τιμές τις αναφερόμενες στις βασικές παραμέτρους. Οι κανόνες συντήρησης διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών δεν διακυβεύεται η ασφάλεια.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

at de TSI-krav, der tidligere har været vurderet, ikke kompromitteres.

Grego

δεν διακυβεύονται οι απαιτήσεις της ΤΠΔ που έχουν ήδη εξεταστεί.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Kvaliteten af vedligeholdelsen skal sikre, at sikkerheden ikke kompromitteres heraf.

Grego

Η ποιότητα της συντήρησης διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν αποβαίνουν σε ζημία της ασφάλειας.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Dette princip skal sikre, at føreren distraheres mindst muligt ved anvendelse af et førerinformations- eller -kommunikationssystem under kørslen, så førerens fulde kontrol over køretøjet ikke kompromitteres.

Grego

Σκοπός της αρχής αυτής είναι να εξασφαλιστεί ότι η προσοχή του οδηγού αποσπάται το ελάχιστο δυνατό από τη χρήση, ενόσω οδηγεί, ενός συστήματος πληροφοριών ή επικοινωνιών για τον οδηγό, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητά του να ελέγχει πλήρως το όχημα.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Bæredygtig udvikling kan defineres som en form for udvikling, der opfylder de aktuelle behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at imødegå deres behov.

Grego

Η στρατηγική τη Λισσαβόνα, piου υιοθετήθηκε τον Μάρτιο 2000 αpiό το Ευρωpiαϊκό Συβούλιο, καθορίζει έναν «νέο στρατηγικό στόχο piροκειένου να ενισχυθεί η αpiασχόληση, η οικονοική εταρρύθιση και η κοινωνική συνοχή στο piλαίσιο ια οικονοία βασισένη στη γνώση».

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den har også været brugt til at kompromittere Polen ude i verden.

Grego

Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως μέσον για να εκθέσει διεθνώς την Πολωνία.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den materialistiske, organiske, biologiske udformning af dokumentet kompromitterer enhver etisk, noralsk overvejelse, enhver virkelig human tanke.

Grego

Κύριε Πρόεδρε, επισημαίνω τέλος, την αναμφισβήτητη αντίύε­ση της Εκκλησίας απέναντι στην οδηγία αυτή.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den sikrer således på optimal måde, at dens retspraksis bliver kendt — og gennem denne fællesskabsretten — men uden på nogen måde at kompromittere sin uafhængighed og sine voteringers hemmelighed.

Grego

Ένα μέλλον που εμπνέει κάποια ανΓ]συ-χία αν λάβουμε υπόψη τον διεθνή και τον κοινο­τικό περίγυρο.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Der skal ofte kun et ubetydeligt finansieringsunderskud til, for at et projekts effektivitet i større eller mindre grad kompromitteres.

Grego

Ορισμένες φορές αρκεί μια μικρή περικοπή των χρηματοδοτικών πόρων για να θέσει σε κίνδυνο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την αποτελε­σματικότητα του σχεδίου.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:



Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK