Pergunte ao Google

Você procurou por: gys (Dinamarquês - Holandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Holandês

Informações

Dinamarquês

gys

Holandês

beving

Última atualização: 2009-07-01
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

1992 - det magiske år, hvor det indre marked skulle stå færdigt - blev en regulær gyser.

Holandês

In het veiligheidsbeleid wordt de West-Europese Unie (WEU) een nieuwe rol toegewezen.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Alene tanken om, at alle asiater skal have det samme energiforbrug som os europæere, får mange fra forskelligt hold til at gyse.

Holandês

Nu weten wij uiteraard wel dat er op dit ogenblik nieuwe gegevens zijn maar die zijn niet ten gronde gecheckt en garanties zijn er op dit ogenblik niet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Blak (S). — Hr. formand, John Iversens betænkning om opfølgningen af bemærkningerne til dechargen for 1988 er et flot stykke arbejde, men 1988regnskabet har også været en gyser af rang.

Holandês

De heer Blak (S). — (DA) Mijnheer de Voorzitter, met zijn overslag over het lot van de bij de kwijting van 1988 gemaakte opmerkingen heeft John Iversen een prima stuk werk geleverd, maar de begroting van 1988 is ook een griezelstuk van de eerste orde geweest.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Blak (S). — Hr. formand, hr. Wynns betænkning om gennemførelsen af budgettet er et flot stykke arbejde, men også en gyser af rang.

Holandês

Naar ik hoop zal echter uit dit debat duidelijk worden dat, zoals de heer Cornelissen reeds zei, de besprekingen over de begroting 1992 rekening moeten houden met het financiële kader na deze datum.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Borger i Unionen er den, som har statsborgerskab i en medlems stat.« Selv om denne del, som fru Bindi også henviser til i sin betænkning, ikke længere indeholder den skæbnesvangre sammenkobling, der fandtes i et tid ligere traktatudkast, hvorefter unionsstatsborgerskabet ikke kan tildeles selvstændigt og kun kan bort falde sammen men det nationale statsborgerskab, gyser jeg over eksklusiviteten i denne artikel A, stk. 1.

Holandês

Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een Lid-Staat bezit." Hoewel het deel waarnaar mevrouw Bindi in haar verslag verwijst, niet meer de fatale koppeling bevat van een vorige ontwerp-tekst, volgens welke het Unie-staatsburgerschap niet afzonderlijk kan worden verleend, en alleen samen met het nationale staatsburgerschap kan worden ingetrokken, gruw ik van de exclusiviteit van dit artikel A, lid I. In artikel G, lid 2 van de preambule van het Luxemburgse ontwerp staat het zo: „De Unie eerbiedigt de rechten en vrijheden die worden erkend in het Verdrag bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden".

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Briterne tilsidesætter til stadighed Rom-Traktaterne og Den Europæiske Fælles Akt og gør det med så stort held, at det får én til at gyse.

Holandês

Het is ook een kwestie van beleefdheid dat u, als u 17 vragen van de agenda schrapt, de indieners van die vragen verwittigt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Da Sophiane Gysen var af den opfattelse, at kassens administrative afgørelser vedrørende denne indeholdelse var truffet på grundlag af en uretmæssig fastsættelse af de tre børns position og derfor måtte annulleres, anlagde hun sag ved den forelæggende ret.

Holandês

Van mening dat de administratieve besluiten van de verzekeringskas inzake deze inhouding op grond van een onrechtmatige vaststelling van de rang van haar drie kinderen zijn genomen, zodat zij nietig moeten worden verklaard, heeft Gysen zich tot de verwijzende rechter gewend.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

De tal, som nævnes i denne betænkning, får en virkelig til at gyse!

Holandês

De getallen die ons in dit verslag worden voorgeschoteld zijn werkelijk huiveringwekkend!

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Dels virker det, som om vi står over for en sand mangedobling af den vold, som bøm udsættes for. De angivne tal får en til at gyse.

Holandês

Enerzijds lijkt het dat wij een ware verveelvuldiging meemaken van de mishandelingen waarvan de kinderen slachtoffer zijn.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Den rolle og den kontrol, som normalt bør varetages af Parlamentet, er de sikrede og i givet fald hvorledes? Og ordet komitologi, som med rette får Europa-Parlamentet til at gyse — og formodentlig også Dem, hr. formand — dette ord komitologi bryder vi os ikke om.

Holandês

Staat men borg voor de rol die het Parlement normaliter vervult en voor diens controlefunctie, en zo ja, hoe dan?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Denne gysen over for andre er yt i dag; den stammer fra tiden før Den Europæiske Union, før åbningen af grænserne, fra en tid, hvor vi alle hver især holdt os inden for vore egne fire vægge og blev panikslagne, når et usædvanligt ansigt dukkede op ved vinduet.

Holandês

Tazdaït (V). - (FR) Ik denk dat het corrigendum aan de Vergadering moet worden voorgelegd, aangezien het van recente datum is en nog niet in de tekst van het verslag is verwerkt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Denne racistiske gyser fortier i øvrigt, at kun 5% af de ca. 22 millioner flygtninge i verden kommer til de vestlige industri lande.

Holandês

Zij voert voor Deense gerechtshoven voortdurend campagne om te worden vrijgesproken van de beschuldiging een racistische organisatie te zijn.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Det er en gyser om bratte toneændringer og marginale personers dobbeltbundethed og med et desillusioneret vid. Hovedpersonen er en tyskfødt tyrker af anden indvandrergeneration. neration.

Holandês

Het gaat hier om een detectivefilm over de plotselinge veranderingen van toon, de ambiguïteit van de marginale per­sonnages en een gedesillusioneerde humor, waarbij de held een Duitse Turk is van de twee­de generatie migranten.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Det er en historisk gyser, at rige lande nu forsøger via GATT at erobre verden med marked, med fødevarer.

Holandês

Het Amerikaans multilateralisme is, anders gezegd, heel eenvoudig.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Det er faktisk, hvad jeg vil kalde en gyser af et forslag.

Holandês

Dit is iets dat, zowel binnen de andere instellingen van de Gemeenschap als binnen die van onszelf, al aanleiding begint te geven tot controverse.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Det familietillæg til Sophiane Gysens to mindre børn, der udbetales af A.s.b.l. Groupe S — Caisse d’Assurances sociales pour indépendants (herefter »kassen«), oppebæres også af Sophiane Gysen, der deler forældremyndigheden over disse børn med sin anden mand.

Holandês

Uit hoofde van een rechterlijke beslissing ontvangt Gysen ook de gezinsbijslagen die door VZW Groep S — Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen (hierna: „verzekeringskas”) worden uitgekeerd voor de twee jongste kinderen, waarover zij samen met haar tweede echtgenoot het ouderlijk gezag uitoefent.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Det forekommer ud fra sagens akter, at årsagen til den forskellige behandling, som kassen giver disse to tilfælde, beror på det særlige retlige grundlag for det tillæg, der efter vedtægten udbetales til Sophiane Gysen for det barn, der er født i 1989.

Holandês

Uit het dossier blijkt dat de verschillende behandeling door de verzekeringskas van deze twee gevallen terug te voeren is op de specifieke rechtsgrondslag van de toelage die op grond van het Statuut voor het in 1989 geboren kind van Gysen wordt uitbetaald.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Dette er en gyselig Huxley-fremtid, som Kommissionen vil gå i møde med fødevarerne, med landbruget og med miljøet. De Grønne afviser dette fundamentalt.

Holandês

Wie aan nieuwe levensmiddelen denkt, moet dit vierde criterium in aanmerking nemen om de op deze nieuwe levensmiddelen toe te passen wetge­ving te kunnen evalueren.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

Efter denne dato har Kommissionen udbetalt fuldt familietillæg til Sophiane Gysen for hendes ældste søn i faderens navn og for dennes regning.

Holandês

Sindsdien keren de diensten van de Commissie Gysen het volledige bedrag van de gezinstoelagen voor haar oudste zoon uit, namens en voor rekening van de vader.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK