Pergunte ao Google

Você procurou por: cottons (Dinamarquês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Italiano

Informações

Dinamarquês

Hvad angår praksis fra US-Upland Cotton-sagen, har Kommissionen fuldt ud taget hensyn hertil i sine konklusioner, og den kinesiske regerings henvisning til denne praksis er faktisk meget relevant.

Italiano

Quanto alla giurisprudenza nella causa «Stati Uniti — Upland Cotton», la Commissione ne ha tenuto pienamente conto nelle sue conclusioni e considera il richiamo a tale giurisprudenza da parte del governo della RPC come molto pertinente.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ifølge US-Upland Cotton-sagen, som den kinesiske regering selv henviste til, vedrører referencen til »langtids« i punkt j) en tilstrækkelig varighed for at sikre en objektiv undersøgelse, som giver en grundig vurdering af programmet, og som forhindrer, at der lægges unødig vægt på enkeltstående eller atypiske oplysninger en given dag, måned, kvartal, halvår, år eller andre specifikke tidsperioder.

Italiano

Secondo la giurisprudenza «Stati Uniti — Upland Cotton», citata dallo stesso governo della RPC, «il riferimento alla lettera j) a una “lunga scadenza” è a un periodo di durata sufficiente a garantire un esame oggettivo che consenta una completa valutazione del regime e che eviti l'attribuzione di un'importanza eccessiva a eventi unici o atipici in un dato giorno, mese, trimestre, anno o altro periodo di tempo specificato».

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Til støtte for denne påstand citerede den kinesiske regering retspraksis fra WTO-panelets konklusioner i US-Upland Cotton-sagen og fremlagde forklaringer på grundlag af forskellige data og argumenter fra Sinosures årsregnskaber.

Italiano

A sostegno della sua asserzione il governo della RPC ha citato la giurisprudenza del panel dell'OMC nella causa «Stati Uniti — Upland Cotton» e ha presentato spiegazioni basate su vari dati ed elementi tratti dai bilanci di Sinosure.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresser: a) P.O.

Italiano

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY [alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT; b) KUT INDUSTRIAL COMPANY].

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Cotton-, fladstrikke- og stitch-bondingmaskiner samt kædestole

Italiano

Telai rettilinei per maglia in trama, telai rettilinei per maglieria, telai per maglieria-cucitrici e telai a catena

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(2) Proceduren blev indledt på grundlag af en klage indgivet i november 2002 af Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Communities ("Eurocoton" eller "klageren") på vegne af producenter, der tegnede sig for en væsentlig del af den samlede produktion i Fællesskabet af sengelinned af bomuld.

Italiano

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel novembre 2002, di una denuncia da parte del Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton o "il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

(2) Proceduren blev indledt på grundlag af en klage indgivet i november 2002 af Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Communities (Eurocoton, også benævnt "klageren") på vegne af producenter, der tegnede sig for mere end 25 % af den samlede produktion i Fællesskabet af sengelinned af bomuld.

Italiano

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel novembre 2002, di una denuncia da parte del Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton o "il denunciante") per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

- Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai

Italiano

- Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed _BAR_ Cotton Projects _BAR_

Italiano

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto _BAR_ Cotton Projects _BAR_

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

CARRAGEN FREMSTILLET AF EUCHEUMA COTTONn OG EUCHEUMA SPENOSUM. RAFFINERET MED ALTERN ATTv'E METODER

Italiano

CARRAGENE RAFFINATO ALTERNATIVAMENTE DA EUCHEUMA COTTONII ED EUCHEUMA SPINOSUM

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

CAT IT Β uddannelse med henblik på karrieremuligheder for kvinder i restaurationsbranchen forberedelse til karriere inden for den kemiske industri forberedelse til karriere inden for tekstilindustrien (Cotton and Allied Textiles Training Board) personlig udvikling: værksteder til de kvindelige arbejdere

Italiano

CATITB formazione finalizzata alla promozione professionale delle donne nel servizi di ristoro formazione finalizzata alla promozione professionale nel settore della chimica formazione finalizzata alla promozione professionale nell'industria tessile (Cotton and Allied Textiles Industries Training Board)

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Disse aspekter er de eneste, der kan være bebyrdende, til forskel fra aspekter, der henhører under andre fællesskabsretlige bestemmelser, som ikke på tilstrækkelig vis underbygger beslutningens dispositive del (jf. i denne retning og analogt dommen i sagen Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters mod Kommissionen, nævnt i præmis 313 ovenfor, præmis 57 og 58).

Italiano

Dall’altro lato consegue che, poiché la presa di posizione definitiva e giuridicamente vincolante della Commissione deve essere limitata agli aspetti di aiuto, solo questi sono in grado di arrecare pregiudizio, a differenza degli aspetti rientranti in altre disposizioni di diritto comunitario che non costituiscono il supporto necessario del dispositivo della sua decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenza Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters/Commissione, punto 313 supra, punto 57 e 58).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Fællesskabet deltog i et nyt møde, som Den mellemstatslige Arbejdsgruppe, der har til opgave at drøfte spørgsmål vedrørende oprettelse af »Cotton Development International« (CDI)3), afholdt i Genève fra den 17. til den 21. marts 1980.

Italiano

Il 17 marzo la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sugli orientamenti del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità europea per il periodo successivo al 1980 (2).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Kommissionen indledte den 14. januar proceduren efter EØF-traktatens artikel 93, stk. 2, i anledning af den støtte, den græske regering i august 1986 havde ydet til Piraiki Patraiki Cotton Manufacturing Co., som er den største græske tekstilproducent.

Italiano

La Commissione ha deciso Γ8 gennaio di aprire la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, CEE contro aiuti previsti dal governo belga per investimenti della divisione Meura degli atelier Louis Carton di Tournai, che produce materiale per la produzione di birra.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Vejledning til EU's databaser EC DB Tool og EC DB Cost med forskningsresultater om nedlæggelse af nuk­leare anlæg: Giuseppe Cottone, Europa­Kommissionen, GD

Italiano

Questo atlante, in formato A­3, fornisce informazioni dettaglia­te sui depositi di cesio­137 e di altre sostanze nucleari in Europa dal 26 aprile 1986 fino al 1996. Cat.: CG­NA­16­

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

»Det i artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2819/79 omhandlede importdokument udstedes eller påtegnes kun for de i bilag I anførte varer mod frem­læggelse af en eksportlicens, s.om er udstedt og påtegnet af de egyptiske kompetente myndigheder (Cotton Textile Consolidation Fund) i overensstem­melse med modellen, der er anført i bilag II«.

Italiano

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

»Det i artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2819/79 omhandlede importdokument udstedes eller påtegnes kun for de i bilag I anførte varer mod frem­læggelse af en eksportlicens, som er udstedt og påtegnet af de egyptiske kompetente myndigheder (Cotton Textile Consolidation Fund) i overensstem­melse med modellen, der er anført i bilag II«.

Italiano

Fatte salve le altre disposizioni de! regolamento (CEE) η. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

• Det i artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2819/79 omhandlede importdokument udstedes eller påtegnes kun for de i bilag I anførte varer mod frem­læggelse af en eksportlicens, som er udstedt og påtegnet af de egyptiske kompetente myndigheder (Cotton Textile Consolidation Fund) i overensstem­melse med modellen, der er anført i bilag II·.

Italiano

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione dì cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Palivizumab serumkoncentrationer på cirka 30 μg/ ml er vist at medføre en 99% reduktion i pulmonal RSV replikation i cotton rat modellen.

Italiano

Nei ratti del cotone, concentrazioni sieriche di palivizumab approssimativamente di 30 µg/ ml hanno dimostrato di produrre una riduzione della replicazione del VRS del 99% a livello polmonare.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

I deres alt for store iver for at beskytte denne" cotton-weed" har de lokale myndigheder besluttet at forbyde pilgrimsfart fra området udenom.

Italiano

In un eccesso di zelo per proteggere il cotone egiziano, l' autorità locale ha deciso di vietare i pellegrinaggi nella zona immediatamente circostante.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK