Pergunte ao Google

Você procurou por: taylorisme (Dinamarquês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Italiano

Informações

Dinamarquês

Taylorisme

Italiano

Taylorismo

Última atualização: 2012-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

II, 1, Fra Taylorisme til nye former for arbejdsorganisation: en ændring i arbejdernes forhold til kundskaber

Italiano

II.1 Dal Taylorismo alle nuove forme di organizzazione del lavoro: un cambiamento nel rapporto tra i lavoratori e il sapere

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Er dette ikke Taylorisme i omvendt rakkefølge, afledt af de samme mekanistiske antagelser vedr. mennesket på arbejdspladsen?

Italiano

Non si tratta forse di un Taylorismo inverso, ricavato dai medesimi presupposti meccanicistici sull' uomo al lavoro?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Problemstillingen bliver således et problem vedr. homogeniteten mellem angrebsmåden for uddannelsen og angrebsmåden for reorganisationen, idet de to angrebsmåder udelukkende er konvergerende aspekter af en arbejdsrekonstruering eller en genoplivningsproces, hvor Taylorisme har adskilt og afvitaliseret arbejdet.

Italiano

Il problema cosi posto diventa un problema di omogeneità tra 1'ap­proccio di formazione e quello di organizzazione, che non sono altro che due aspetti convergenti di un processo di ricostituzione o rivitalizzazione del lavoro che era stato parcellizzato e privato di vitalità dal Taylorismo.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Her rekonstrueres arbejdet som en helhed af de dele, i hvilke Taylorisme har inddelt det, og den progressive indlæring, der fører til en planlagt erhvervelse af højere færdigheder, antages at følge af og være baseret på denne rekonstruktion.

Italiano

Il lavoro è qui ricostruito nella sua globalità a partire dalle particelle in cui il Taylorismo lo aveva suddiviso, e l'apprendimento progressivo che deve portare alla prevista riqualificazione dovrà seguire in qualche modo a tale ricostruzione, su cui sarà basata.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Stillet over for de mest yderliggående konsekvenser af taylorisme (den vidtgående opdeling af arbejdsgangen) antog jobudvidelse en høj symbolsk værdi i udgangen af tresserne ­ en værdi som muligvis var begyndelsen af en omvendt udviklingstendens.

Italiano

A fronte della più estrema delle conseguenze del taylorismo (la fram­ mentazione spinta del ciclo di lavoro) la formula dell'allargamento del lavoro ha avuto alla fine degli anni '60 un elevato valore emble­ matico: quello di un possibile inizio di inversione di tendenza.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Så foreslog visse industrigrupper og management konsulenter, at det centrale problem var selve investeringsstyringen: Det færdige produkts taylorisme var blot resultatet af en tayloristisk fremgangsmåde, hvor slutbrugeren ikke havde nogen indflydelse på designet af sine værktøjer.

Italiano

Allora alcuni gruppi industriali e consulenti di gestione hanno avanzato l'ipotesi secondo la quale il problema fondamentale sarebbe la gestione stessa degli investimenti: il taylorismo del prodotto finito sarebbe semplicemente il risultato di un approccio tayloristico in cui l'utente finale non ha alcuna influenza sulla concezione dei suoi strumenti.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

"(...) arbejdsorganisationen i Frankrig (afskaffede) selv i taylorismens store tid aldrig helt autonomien (...)"

Italiano

"(...) in Francia nell'epoca d'oro del taylorismo l'organizzazione del lavoro non ha mai ridotto totalmente l'autonomia (...)"

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

"Den opfattelse, som den øverste virksomhedsledelse har haft af arbejds organisering i hele den periode, hvor taylorismen dominerede, hviler på det postulat, at det er muligt at etablere en struktur, der holder stand mod tiden (...).

Italiano

"Secondo la visione che i quadri superiori si erano creati durante il periodo tayloristico, l'organizza­zione si basava sul postulato in base al quale era possibile realizzare una struttura resistente nel tempo (...).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Andre angrebsmåder baseres på forskellige forudsætninger, nemlig at arbejderens engagement i eit job til trods for Taylorismen etadig er etørre end den officielle organisation faktisk kræver.

Italiano

Altri approcci partono però da un presupposto diverso: malgrado il Taylorismo, il coinvolgimento oprata nel lavoro resta più grande di quanto non sia strettamente richiesto dall' organizzazione ufficiale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Arbejdsmiljøet er opdelt i to forskellige kategorier: på den ene side er der stor autonomi (undtagen i Tyskland), som er påvirket af servicesektorens betydning (især bank- og finanssektoren samt distributionssektoren); på den anden side er der tidspres og taylorisme, som er forbundet med industrivirk somhederne (energisektoren, den kemiske industri og fremstillingsvirksomheder).

Italiano

Le condizioni di lavoro sono divise in due categorie: alta autonomia (salvo la Germania) da una parte, il j che è influenzato dal settore dei servizi (in particolare settore bancario e finanziario, e distribuzione), pressione di tempi e taylorismo dall'altra parte, collegati con l'industria (energia, industria chimica e manifatturiera).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Arbejdssociologien fik faktisk akademisk borgerret i det omfang, hvori den i mod sætning til taylorismen ikke indskrænkede kvalifikationsområdet til kun at om fatte arbejderens tekniske handlinger.

Italiano

In fondo, la sociologia del lavoro ha avuto diritto di cittadinanza accademica nella misura stessa in cui. al contrario del taylorismo, non riduceva il campo qualificatorio ai soli atti ritenuti tecnici dell'operaio.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Den opfattelse, som den øverste virksomhedsledelse har haft af arbejdsorganisering i hele den periode, hvor taylorismen dominerede, hviler på det postulat, at det er muligt at etablere en struktur, der holder stand mod tiden, som forbliver upåvirket af tidens tand og ændringer i omgivelserne.

Italiano

Ü chi può dire che tra 3­5 anni la situa­zione (economica, tecnica e sociale) cor­risponderà a quella prevista oggi?

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Denne angrebsmåde (og det gælder specielt jobudvidelse og job berigelse) er imidlertid baseret på antagelsen, at Taylorismen virkelig har tappet arbejderens job for alle kundskaber og alt samarbejde.

Italiano

Ma questo approccio si basa (e ciò è specialmente vero per quanto riguarda l'allargamento e l'arricchimento del lavoro) sul presupposto che il Taylorismo abbia veramente svuotato il lavoro operaio di tutte le dimensioni di sapere e collabora­zione.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Denne opfattelse er vanskelig at bringe i samklang med de mange forskningsresultater, der viser, at arbejdsorganisationen i Frankrig selv i taylorismens store tid al drig helt afskaffede autonomien10).

Italiano

E' difficile integrare questa visione con i numerosi risultati delle ricerche che di­mostrano che in Francia nell'epoca d'oro del taylorismo l'organizzazione del lavo­ro non ha mai ridotto totalmente l'auto­nomia (10).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Derfor gav masseproduktion og de hertil knyttede organisationsmønstre, der muliggjorde en hurtig og intensiv ud nyttelse af en analfabetisk og uuddannet arbejdsstyrke (det der kaldes »Taylorisme« eller »Fordisme«), anledning til et brud og en ubalance i samfundet. Mange pessimister, som lod sig påvirke af at vurdere disse fænomener på kort sigt, ekstrapolerede Smiths syn på en stigende arbejdsdeling, der ville have dømt største parten af arbejdsstyrken til dumhed og en kedelig tilværelse.

Italiano

In altre parole, il periodo di ristrutturazione dei tardi anni settanta e del decennio ottan­ta e la transizione verso la situazione attua­le, dominata da una concorrenza prevalen­temente innovativa, può essere ancora una volta considerata una nuova forma di adat­tamento e di capacità di sfruttare le risorse umane disponibili (è purtroppo impossibi­le analizzare qui i cambiamenti e i modelli che hanno caratterizzato negli anni e nei vari paesi, settori e organizzazioni aziendali, l'evoluzione tra i due stadi con­siderati).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Det kan derfor tilskrives nødvendigheden og ikke et tilfælde, at taylorismen og for dismen opstod i USA, udbredtes stærkt i netop denne region og udvikledes til det fremherskende produktionsparadigme i den industrialiserede verden.

Italiano

Nel primo filone possiamo sostanzialmente ricondurre gli interventi di Rosanvallon, di F. Prakke - C. K. Pasmooji, di R. Bilderbeek.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

Det synes, som om ikke blot taylorismen, dvs. arbejdsdeling, kommer til ophør, men også inddelingen af folk i »mere praktisk begavede« og »mere teoretisk begavede«.

Italiano

Se lo sviluppo andrà in tale direzione, il che non è ancora sicuro, si pone una serie di questioni:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Dinamarquês

I betragtning af de stigende krav om fleksibilitet skal de an satte endvidere have en høj grad af mobilitet og tænke på deres karriere. I praksis eksisterer der flere knap så avancerede former, såsom de nye former for taylorisme og 'lean production"' (Van Hoof, 1991).

Italiano

Inoltre, tenuto conto delle maggiori esigenze di flessibilità, i lavoratori necessitano pure di competenze inerenti alla mobilità e alla carriera.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

I de senere år har vi oplevet en meget interessant udvikling, som man måske kan betegne som indledningen til »tiden efter taylorismen«.

Italiano

Dopo la fase d'ideazione di un prodotto o di un servizio, e fino al suo collocamento sul mercato, bisogna utilizzare una «somma» di qualifiche che è praticamente si mile in tutti i paesi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK