Pergunte ao Google

Você procurou por: luftfartsprodukts (Dinamarquês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Polonês

Informações

Dinamarquês

det pågældende luftfartsprodukts geografiske område.

Polonês

położenia geograficznego danego produktu transportu lotniczego.

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

- det paagaeldende luftfartsprodukts geografiske omraade.

Polonês

- położenia geograficznego danego produktu transportu lotniczego.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

pakket luftfartsprodukt

Polonês

produkt wiązany

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

1. a) Et moderluftfartsselskab maa ikke diskriminere mod et konkurrerende CRS ved at naegte efter anmodning med samme hastighed at give dette de samme oplysninger om fartplaner, billetpriser og ledig kapacitet med hensyn til egne flyforbindelser, som det giver sit eget CRS, ved at naegte at distribuere sine luftfartsprodukter gennem et andet CRS eller ved at naegte med samme hastighed at acceptere eller bekraefte reservationer, der er foretaget gennem et konkurrerende CRS, for et hvilket som helst af moderluftfartsselskabets luftfartsprodukter, som distribueres gennem dets eget CRS.

Polonês

1. a) Przewoźnik macierzysty nie może dyskryminować konkurencyjnego KSR poprzez odmowę dostarczenia na żądanie jego operatorowi w jednakowym czasie takich samych informacji dotyczących rozkładów, taryf i dostępności w jego własnych połączeniach lotniczych, jakie wprowadza on do swojego KSR, bądź przez odmowę dystrybucji jego produktów transportu lotniczego poprzez inny KSR. Nie może także odmawiać przyjęcia lub potwierdzenia równie szybko rezerwacji dokonanej poprzez konkurencyjny KSR, dotyczącej jakiegokolwiek z jego produktów transportu lotniczego, które są dystrybuowane poprzez jego własny KSR.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

De betingelser, luftfartsselskaber kan paalaegge rejseagenter, naar de giver dem tilladelse til at saelge og udstede billetter til deres luftfartsprodukter, maa ikke stride mod stk. 1 og 2.«

Polonês

Jakikolwiek warunek stawiany przez przewoźnika lotniczego biuru podróży przy udzielaniu mu zezwolenia na sprzedaż i wystawianie biletów na produkt transportu lotniczego tego przewoźnika jest bez uszczerbku dla ust. l i 2."

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Deltagende luftfartsselskaber og andre leverandoerer af luftfartsprodukter skal drage omsorg for, at de data, de beslutter at levere til en CRS, er noejagtige, ikke-vildledende, gennemsigtige og ikke mindre omfattende end dem, der leveres til ethvert andet CRS.

Polonês

Przewoźnicy uczestniczący i inne podmioty oferujące produkty transportu lotniczego gwarantują, że dane, które zgodnie z ich decyzją są przekazywane do KSR, są dokładne, nie wprowadzają w błąd, są przejrzyste i równie wyczerpujące jak w każdym innym KSR.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Denne forordning finder anvendelse paa edb-reservationssystemer (CRS), der tilbydes til anvendelse og/eller anvendes paa Faellesskabernes omraade til distribution og salg af luftfartsprodukter uanset:

Polonês

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do komputerowych systemów rezerwacji (KSR), kiedy są oferowane do użytkowania i/lub użytkowane na terytorium Wspólnoty w celu dystrybucji i sprzedaży produktów transportu lotniczego niezależnie od:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Denne forordning finder anvendelse paa edb-reservationssystemer, der omfatter luftfartsprodukter, som tilbydes til anvendelse og/eller anvendes paa Faellesskabets omraade uanset:

Polonês

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do komputerowych systemów rezerwacji w zakresie, w jakim obejmują one produkty transportu lotniczego oferowane do korzystania i/lub wykorzystywane na terytorium Wspólnoty, niezależnie od:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Denne forordning finder anvendelse på ethvert edb-reservationssystem, der omfatter luftfartsprodukter samt jernbanetransportprodukter, der er medtaget i den primære præsentation på skærm, og som tilbydes til anvendelse eller anvendes på Fællesskabets område, uanset:

Polonês

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego komputerowego systemu rezerwacji, tak dalece, jak obejmuje on produkty transportu lotniczego i tak dalece, jak produkty transportu kolejowego są zawarte w głównych rejestrach i kiedy są one oferowane do użytku lub używane na terytorium Wspólnoty, niezależnie od:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Et moderluftfartsselskab eller et deltagende luftfartsselskab maa ikke kraeve, at en abonnent anvender et bestemt CRS i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer enten direkte eller indirekte.

Polonês

Przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie żąda od subskrybenta wykorzystania wybranego KSR do sprzedaży lub wydawania biletów na produkty transportu lotniczego, które dostarcza bezpośrednio lub pośrednio.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Et moderluftfartsselskab maa hverken direkte eller indirekte kraeve, at en abonnent anvender et bestemt CRS i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer direkte eller indirekte.

Polonês

Przewoźnik macierzysty nie żąda od subskrybenta bezpośrednio ani pośrednio korzystania z wybranego KSR w celu sprzedaży lub wystawiania biletów na jakikolwiek produkt transportu lotniczego oferowany bezpośrednio lub pośrednio przez niego.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

For så vidt angår denne artikel indbefatter alle henvisninger til flyvninger i denne forordning også jernbaneforbindelser, og henvisninger til luftfartsprodukter indbefatter også jernbanetransportprodukter.

Polonês

Do celów niniejszego artykułu wszelkie odniesienia do "połączeń"; w niniejszym rozporządzeniu uważa się za uwzględniające odniesienia do "usług kolejowych"; a odniesienia do "produktów transportu lotniczego"; uważa się za zawierające odniesienia do "produktów kolejowych";.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber maa ikke til en abonnents brug af et bestemt CRS knytte en provision for eller andre tilskyndelser til salg eller udstedelse af billetter til deres luftfartsprodukter.

Polonês

Przewoźnik macierzysty lub uczestniczący nie uzależnia zastosowania poszczególnego KSR przez subskrybenta od otrzymania prowizji lub innej rekompensaty za sprzedaż lub wydanie biletów na swoje produkty transportowe.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Moderluftfartsselskaber maa hverken direkte eller indirekte knytte en abonnents brug af et bestemt CRS sammen med en provision eller andre tilskyndelser til at saelge eller til ikke at saelge de luftfartsprodukter, der tilbydes paa deres flyvninger.

Polonês

Przewoźnik macierzysty nie wiąże bezpośrednio ani pośrednio korzystania przez subskrybenta z wybranego KSR z otrzymaniem prowizji lub stosowaniem innego bodźca lub antybodźca do sprzedaży produktów transportu lotniczego dostępnych w swoich lotach.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Oprettelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, i 2002 lagde grunden til en ensartet anvendelse af sikkerhedskravene, for dermed blev der etableret en central instans for certificering af luftfartsprodukters luftdygtighed og af organisationer, der arbejder med konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse.

Polonês

W szczególności utworzenie w 2002 roku Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) stanowiło podwaliny jednolitego zastosowania wymagań bezpieczeństwa zapewniając „jeden punkt” wydawania certyfikatów zdatności do lotu wszystkich produktów lotniczych, w tym ich projektu, wykonania i organizacji obsługi technicznej.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at luftfartsselskaber kan paalaegge rejseagenter saerlige betingelser, naar de giver dem tilladelse til at saelge og udstede billetter til deres luftfartsprodukter.

Polonês

Ustępy 1 i 2 są bez uszczerbku dla zastosowania jakiegokolwiek warunku, którego może wymagać przewoźnik lotniczy od biura podróży, upoważniając je do sprzedaży oraz wydania biletów na swoje produkty transportu lotniczego.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

a) at der for hver enkelt transaktion sker tilgang til den primaere praesentation paa skaerm som omhandlet i artikel 5, undtagen naar en forbruger kun oensker oplysninger om et enkelt luftfartsselskab, eller naar forbrugeren kun oensker oplysninger om pakkede luftfartsprodukter

Polonês

a) główny wykaz systemu, odpowiadający art. 5, jest udostępniany dla każdej indywidualnej transakcji, z wyjątkiem przypadku, gdy konsument żąda informacji tylko o jednym przewoźniku lub jedynie o wiązanych produktach transportu lotniczego;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

a) ikke-pakket luftfartsprodukt: transport af luftvejen ad en passager mellem to lufthavne, herunder enhver tilknyttet hjaelpeydelse og supplerende ydelser, der udbydes til salg og/eller saelges som en integrerende del af produktet

Polonês

a) "niewiązany produkt transportu lotniczego" oznacza przewóz pasażera drogą powietrzną między dwoma portami lotniczymi, włączając wszelkie pokrewne, dodatkowe usługi i świadczenia oferowane do sprzedaży i/lub sprzedawane jako integralna część tej usługi;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

a) »luftfartsprodukt«: passagerruteflyvning, herunder enhver tilknyttet ekstra ydelse eller supplerende ydelse, der udbydes til salg og/eller saelges som en integrerende del af flyvningen

Polonês

a) "produkt transportu lotniczego" oznacza regularne pasażerskie usługi lotnicze, w tym odnośne usługi pomocnicze i dodatkowe korzyści oferowane do sprzedaży i/lub sprzedane jako integralna część komunikacji lotniczej;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

b) pakket luftfartsprodukt: en paa forhaand aftalt kombination af et ikke-pakket luftfartsprodukt med andre ydelser, der ikke er hjaelpeydelser til flyvningen, og som udbydes til salg og/eller saelges til en samlet pris

Polonês

b) "wiązany produkt transportu lotniczego" oznacza uprzednio przygotowane połączenie niewiązanego produktu transportu lotniczego z innymi usługami, które nie stanowią usług dodatkowych dla transportu lotniczego, oferowanych do sprzedaży i/lub sprzedanych za łączną cenę;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK