MyMemory, a maior memória de tradução do mundo
Par de idiomas:
 Assunto   
Pergunte ao Google

Você procurou por: pensionsforummet (Dinamarquês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Polonês

Informações

Dinamarquês

Pensionsforummet

Polonês

forum emerytalne

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1

Referência: IATE

Dinamarquês

Pensionsforummet kan nedsætte arbejdsgrupper.

Polonês

Forum emerytalne może powoływać grupy robocze.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Pensionsforummet består af 45 medlemmer.

Polonês

W skład forum emerytalnego wchodzi 45 członków.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Kommissionen har også hørt medlemmerne af pensionsforummet[4].

Polonês

Komisja skonsultowała się również z członkami Forum ds. emerytur i rent[4].

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(1) Europa-Kommissionen foreslog i sin social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden af 28. juni 2000 at oprette et pensionsforum, som skal behandle spørgsmål vedrørende supplerende pensioner og mobilitet med alle relevante aktører.

Polonês

(1) W swojej Agendzie Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2000 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie forum emerytalnego w celu zajęcia się sprawą emerytur i mobilności ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami poprzez wydanie oświadczenia.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(2) Europa-Kommissionen støttede i sin meddelelse "Mod et indre marked for supplerende pensioner" af 11. maj 1999 (KOM(1999) 134 endelig udg.) idéen om at oprette et pensionsforum, som gruppen på højt niveau for fri bevægelighed havde fremsat, og besluttede følgelig at indkalde et sådant forum, der skal afholde mindst to møder om året, og som består af repræsentanter for regeringerne, arbejdsmarkedets parter, pensionsfondene og, hvis det er hensigtsmæssigt, andre institutioner, der arbejder på dette område.

Polonês

(2) W swoim oświadczeniu zatytułowanym "W stronę jednolitego rynku emerytur uzupełniających" z dnia 11 maja 1999 r. (COM (1999) 134 wersja ostateczna) Komisja Europejska poparła ideę powołania forum emerytalnego, przedstawioną przez Zespół na Wysokim Szczeblu ds. Swobodnego Przepływu, i wobec tego postanowiła, że forum to będzie zwoływane przynajmniej dwa razy do roku, a w jego skład wejdą przedstawiciele rządów, partnerów społecznych, funduszy emerytalnych i ewentualnie innych instytucji działających w tym obszarze.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Der nedsættes under Kommissionen et rådgivende udvalg vedrørende supplerende pensioner, herefter benævnt "Pensionsforummet".

Polonês

Ustanawia się Komitet ds. Dodatkowego Zabezpieczenia Emerytalnego (forum emerytalne) działający przy Komisji.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Dette gælder næsten uden undtagelse for svarene fra medlemmerne af pensionsforummet.

Polonês

Jest tak prawie bez wyjątku w odpowiedziach podanych przez członków Forum ds. emerytur i rent.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Drøftelserne i Pensionsforummet iværksættes, når Kommissionen anmoder om en udtalelse.

Polonês

Forum emerytalne bierze pod rozwagę kwestie, w zakresie których Komisja zwróci się o wyrażenie opinii.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Efter udløbet af den toårige periode beholder medlemmerne af Pensionsforummet deres plads, indtil de udskiftes, eller deres mandat fornyes.

Polonês

Po upływie kadencji członkowie forum emerytalnego pełnią swoje funkcje do momentu zastąpienia lub ponownego powołania.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

I de tilfælde, hvor der var oplysninger om arbejdstagere, der stilles dårligere i forbindelse hermed, var det oftest omtale fra regeringerne og medlemmerne af pensionsforummet af problemer som følge af forskellige skattesystemer og forskellige bestemmelser vedrørende erhvervelse af rettigheder.

Polonês

W odniesieniu do ewentualnych niekorzyści, na jakie natrafiają pracownicy w tym kontekście, rządy i członkowie forum najczęściej wskazywali na problemy wynikające z różnych systemów podatkowych i różnych zasad nabywania uprawnień.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

I sådanne tilfælde deltager kun Pensionsforummets medlemmer og repræsentanterne for Kommissionens tjenestegrene i møderne.

Polonês

W takich przypadkach, w posiedzeniach uczestniczą jedynie członkowie forum emerytalnego oraz przedstawiciele Komisji.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Kommissionen evaluerer senest to år efter denne afgørelses ikrafttræden Pensionsforummets arbejde, og hvorvidt det er nyttigt.

Polonês

Komisja oceni pracę i użyteczność forum emerytalnego w okresie dwóch lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Kommissionen forestår sekretariatet for Pensionsforummet og arbejdsgrupperne.

Polonês

Sekretariat dla forum emerytalnego i zespołów roboczych zapewniany jest przez Komisję.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Kommissionen kan høre Pensionsforummet om problemerne og udviklingen på fællesskabsplan i forbindelse med supplerende pensioner.

Polonês

Komisja może konsultować się z forum emerytalnym w kwestii jakichkolwiek problemów i zmian na poziomie wspólnotowym dotyczących emerytur uzupełniających.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Kommissionen udnævner medlemmerne af Pensionsforummet efter forslag fra medlemsstaternes regeringer, andre lande i EØS, arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan og andre organer, der er omhandlet i artikel 3.

Polonês

Członków forum emerytalnego mianuje Komisja na podstawie nominacji Państw Członkowskich, pozostałych krajów tworzących EOG, partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie Wspólnoty oraz innych jednostek wymienionych w art. 3.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Mandatet for medlemmerne af Pensionsforummet er på to år. Det kan fornyes.

Polonês

Kadencja członków forum emerytalnego wynosi dwa lata i może być odnawiana.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Medlemmerne af Pensionsforummet vælger for en periode på to år en formand og to næstformænd.

Polonês

Forum emerytalne wybiera jednego przewodniczącego i dwóch zastępców na okres dwóch lat.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Når Kommissionen anmoder Pensionsforummet om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for afgivelsen heraf.

Polonês

Komisja może, zwracając się o opinię do forum emerytalnego, ustalić termin, do którego taka opinia powinna zostać przedstawiona.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Pensionsforummet afholder sine møder på Kommissionens hjemsted efter indkaldelse af denne.

Polonês

Forum emerytalne jest zwoływane przez Komisję i zbiera się w jej siedzibie.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1

Referência: Anônimo

Adicionar uma tradução

Consiga uma tradução melhor através de colaborações humanasDenunciar abuso  | Sobre o MyMemory   | Fale conosco


MyMemory em seu idioma:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK