Pergunte ao Google

Você procurou por: indklaget (Dinamarquês - Romeno)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Romeno

Informações

Dinamarquês

Prisen på en mio. SEK blev dog trukket tilbage, da to medlemmer af kommunalbestyrelsen havde indklaget beslutningen til landsretten.

Romeno

Cu toate acestea, prețul de 1 milion SEK a fost revocat în urma unui apel înaintat de doi membri ai Consiliului Municipal la Curtea Administrativă a districtului.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(11) der må indføres konkrete bestemmelser om en indklaget parts ret til at blive hørt om spørgsmål, som Kommissionen har gjort indsigelse mod;

Romeno

(11) întrucât o dispoziţie expresă trebuie inclusă pentru dreptul acuzatului de a fi ascultat în chestiunile cu privire la care Comisia a primit obiecţii;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

7. Virksomheder har ret til at indklage foranstaltninger, som træffes i henhold til denne artikel, efter proceduren i artikel 4 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Romeno

(7) Societăţile au dreptul de a contesta măsurile luate în temeiul prezentului articol în conformitate cu procedura menţionată în art. 4 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Handlinger foretaget af enhver anden myndighed eller person kan ikke indklages for ombudsmanden.

Romeno

Nici o acţiune a unei alte autorităţi sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Avocatului poporului.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Hjemstedsmedlemsstatens kompetente myndigheder kan ligeledes i overensstemmelse med national ret indklage den pågældende transportvirksomhed for en kompetent national instans.

Romeno

De asemenea, respectând principiile dreptului intern, autorităţile competente din statul membru de stabilire pot deferi transportatorul în cauză unei instanţe de judecată competente.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

21 — Dette skønt Domstolen i dommen ikke udtrykkeligt har tilsluttet sig generaladvokat Geelhoeds opfattelse; denne har udtalt meget klart i punkt 48 i forslaget til afgørelse, at »det kan ikke være rigtigt, at tredjemænd, som berøres direkte af afgørelserne, ikke har mulighed for at indklage disse.

Romeno

21 — Și aceasta în condițiile în care Curtea, în hotărârea pe care a pronunțat-o, nu a îmbrățișat în mod expres opinia avocatului general Geelhoed, care afirmase foarte clar, la punctul 48 din Concluzii, că „este de neconceput ca terții interesați afectați în mod direct de decizii să nu le poată ataca.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

65 — Jf. i denne retning generaladvokat A. Geelhoeds forslag til afgørelse i Connect Austria-sagen (punkt 48), hvor han anførte, at »[d]et kan ikke være rigtigt, at tredjemænd, som berøres direkte af afgørelserne, ikke har mulighed for at indklage disse.

Romeno

65 — A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Geelhoed prezentate în cauza Connect Austria (citată anterior, punctul 48), în care a afirmat că „este de neconceput ca terții interesați afectați direct de decizii să nu poată să se adreseze unei instanțe pentru contestarea acestora.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Artikel 5a, stk. 3 i direktiv 90/387, som blev ophævet ved rammedirektivets artikel 26, da dette trådte i kraft, bestemte på samme måde som rammedirektivets artikel 4, stk. 1, at »medlemsstaterne sørger for, at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage afgørelsen til en uafhængig myndighed på nationalt plan«.

Romeno

Articolul 5a alineatul (3) din Directiva 90/387, abrogat în temeiul articolului 26 din Directivacadru în momentul intrării în vigoare a acesteia din urmă, dispune, la fel ca și articolul 4 alineatul (1) din Directivacadru, că „[s]tatele membre garantează că există, la nivel național, mecanisme adecvate care să permită unei părți afectate de o decizie a autorității naționale de reglementare să se adreseze unei instanțe independente de părțile interesate”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Det bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 5a, stk. 3, i direktiv 90/387 sørger medlemsstaterne for, at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage afgørelsen til en uafhængig myndighed på nationalt plan.

Romeno

În această privință, trebuie amintit că, potrivit articolului 5a alineatul (3) din Directiva 90/387/CEE, statele membre garantează existența, la nivel național, a unor mecanisme adecvate care să permită unei părți afectate de o decizie a ANR să se adreseze unei instanțe independente de părțile interesate.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Domstolen henviste først til, at »medlemsstaterne er forpligtet til konkret at sikre, at »borgernes af fællesskabsretten følgende rettigheder« »effektivt beskyttes«« 18, samt at artikel 5, stk. 3, i direktiv 90/387 forpligter »medlemsstaterne [til at sørge for], at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage afgørelse til en uafhængig myndighed på nationalt plan«.

Romeno

Curtea a amintit, în primul rând, că statele membre au responsabilitatea de a asigura, în fiecare caz, o protecție efectivă „a drepturilor individuale derivate din ordinea juridică comunitară” 18 și că articolul 5a alineatul (3) din Directiva 90/387 obligă „statele membre să garanteze existența, la nivel național, a unor mecanisme adecvate care să permită unei părți afectate de o decizie a autorității naționale de reglementare să se adreseze unei instanțe independente”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Handlinger foretaget af enhver anden myndighed eller person kan ikke indklages for ombudsmanden.

Romeno

Acţiunea oricărei alte autorităţi sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Henset til, at en afgørelse truffet af den nationale tilsynsmyndighed i medfør af artikel 4 i forordning nr. 2887/2000 falder inden for anvendelsesområdet for direktiv 90/38, kræver dette direktivs artikel 5a, stk. 3, at der i national ret fastsættes passende mekanismer, der gør det muligt for den part, som en sådan afgørelse får virkning for, at indklage afgørelsen til en uafhængig myndighed.

Romeno

Având în vedere faptul că o decizie a ANR adoptată în raport cu articolul 4 din Regulamentul nr. 2887/2000 aparține domeniului de aplicare al Directivei 90/387, articolul 5a alineatul (3) din această directivă impune faptul că dreptul național trebuie să prevadă mecanisme adecvate care să permită „părții afectate” de această decizie să se adreseze unei instanțe independente.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Jeg har tidligere i dette forslag til afgørelse bemærket, at ifølge artikel 5a i direktiv 90/387, der hører til den gamle lovgivning vedrørende telekommunikation, som forordningen har til formål at supplere, skal medlemsstaterne sørge for »at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage

Romeno

Am remarcat deja în prezentele concluzii că, potrivit articolului 5a din Directiva 97/387, aparținând vechiului cadru de reglementare pentru telecomunicații, pe care regulamentul urmărește să îl completeze, statele membre trebuie să garanteze „existența, la nivel național, a unor

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

dommen fastslog Domstolen vedrørende den sidstnævnte bestemmelse, at medlemsstaterne er forpligtet til konkret at sikre en effektiv beskyttelse af »borgernes af fællesskabsretten følgende rettigheder« 60, og at artikel 5a, stk. 3, i direktiv 90/387 forpligter »medlemsstaterne til at sørge for, at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage afgørelsen til en uafhængig myndighed på nationalt plan«.

Romeno

În Hotărârea Connect Austria, citată anterior, abordând această ultimă dispoziție, Curtea a amintit că statele membre au responsabilitatea de a asigura, în fiecare caz, o protecție efectivă a „drepturilor individuale derivate din ordinea juridică comunitară” 60și că articolul 5a alineatul (3) din Directiva 90/387 obligă „[s]tatele membre să garanteze existența, la nivel național, a unor mecanisme adecvate care să permită unei părți afectate de o decizie a autorității naționale de reglementare să se adreseze unei instanțe independente” [traducere neoficială].

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

»Medlemsstaterne sørger for, at parter, som en afgørelse fra det nationale myndighedsorgan får virkning for, har mulighed for at indklage afgørelsen til en uafhængig myndighed på nationalt plan.«

Romeno

„Statele membre garantează existența, la nivel național, a unor mecanisme adecvate care să permită unei părți afectate de o decizie a [ANR] să se adreseze unei instanțe independente de părțile interesate.” [traducere neoficială]

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

1. Ombudsmanden skal inden for rammerne af ovennaevnte traktater og paa de deri fastsatte betingelser bidrage til at paavise fejl og forsoemmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Faellesskabets institutioner og organer, med undtagelse af Domstolen og Retten i Foerste Insatans under udoevelsen af deres domstolsfunktioner, og til at fremsaette henstillinger med henblik paa at afhjaelpe disse fejl og forsoemmelser. Handlinger foretaget af enhver anden myndighed eller person kan ikke indklages for ombudsmanden.

Romeno

(1) În cadrul instituit de Tratatele menţionate anterior şi de condiţiile prevăzute în acestea, Avocatul poporului ajută la descoperirea cazurilor de proastă administrare din activitatea instituţiilor şi organismelor comunitare, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă atunci când acţionează în calitate juridică, şi face recomandări în vederea stopării acestora. Nici o acţiune a unei alte autorităţi sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Avocatului poporului.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK