Pergunte ao Google

Você procurou por: mærkningsoplysninger (Dinamarquês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Sueco

Informações

Dinamarquês

Mærkningsoplysninger

Sueco

Märkningsupplysningar

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Dinamarquês

Præsentation af mærkningsoplysninger

Sueco

Presentation av märkningsuppgifter

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen

Sueco

Märkningsuppgifter för foderråvaror och foderblandningar för livsmedelsproducerande djur

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

Sueco

Märkningsuppgifter för foderråvaror och foderblandningar för icke livsmedelsproducerande djur

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Denne kontrol bør omfatte ikke blot de obligatoriske, men også de frivillige mærkningsoplysninger.

Sueco

Sådana kontroller bör omfatta såväl obligatorisk som frivillig märkning.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For hver valgmulighed er de dertil svarende mærkningsoplysninger fastsat overfor i kolonne 4.

Sueco

För varje valmöjlighet fastställs de motsvarande märkningsdeklarationerna i kolumn 4.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De obligatoriske mærkningsoplysninger skal være lette at identificere og må ikke skjules af andre oplysninger.

Sueco

De obligatoriska märkningsuppgifterna ska vara lätta att identifiera och får inte skymmas av annan information.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ud over de obligatoriske mærkningsoplysninger kan mærkningen af fodermidler og foderblandinger også indeholde frivillige mærkningsoplysninger, forudsat at de generelle principper i denne forordning overholdes.

Sueco

Utöver de obligatoriska märkningskraven kan märkning av foderråvaror och foderblandningar också innehålla frivilliga uppgifter, förutsatt att de allmänna principerna i denna förordning iakttas.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Lederne af foderstofvirksomheder sikrer i de virksomheder, der er under deres ledelse, at de obligatoriske mærkningsoplysninger formidles i hele fødevarekæden, så den endelige bruger af foderet kan få stillet oplysningerne til rådighed i overensstemmelse med denne forordning.

Sueco

Foderföretagen ska säkerställa att det inom deras verksamhet vidarebefordras obligatoriska märkningsuppgifter genom hela livsmedelskedjan, så att fodrets slutanvändare i enlighet med denna förordning kan ta del av informationen.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Da køberne og især husdyravlerne ikke kun træffer deres valg på salgsstedet, hvor de kan undersøge foderemballagen, skal kravene vedrørende mærkningsoplysninger ikke kun gælde for etiketterne på produktet, men også for andre former for kommunikation mellem sælger og køber.

Sueco

Då köpare, särskilt djuruppfödare, inte bara väljer produkt vid försäljningsstället, där de själva kan undersöka förpackningen, bör kraven för märkning gälla inte enbart etiketterna på själva produkterna utan all kommunikation mellan försäljare och köpare.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De indeholder navnlig bestemmelser om præsentationen af mærkningsoplysninger, jf. artikel 14, om frivillig mærkning, jf. artikel 22, og om anvendelse af anprisninger, jf. artikel 13.

Sueco

De ska framför allt innehålla bestämmelser om presentationen av märkningsuppgifterna enligt artikel 14, om frivillig märkning enligt artikel 22 och om användningen av påståenden enligt artikel 13.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Fodermidler og foderblandinger, der markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere i henhold til artikel 23, stk. 2, skal være ledsaget af et dokument, der indeholder alle obligatoriske mærkningsoplysninger som fastsat i denne forordning.

Sueco

Foderråvaror eller foderblandningar som saluförs i lösvikt eller i ej förslutna förpackningar eller behållare i enlighet med artikel 23.2 ska åtföljas av ett dokument som innehåller alla märkningsuppgifter som enligt denna förordning är obligatoriska.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ud over at skulle opfylde kravene i artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der ikke er i overensstemmelse med kravene i fællesskabslovgivningen som nævnt i bilag VIII, såsom forurenede stoffer, være forsynet med de mærkningsoplysninger, der er fastsat i det pågældende bilag.

Sueco

Utöver de krav som fastställs i artiklarna 15, 16, 17 och 18 ska foder som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen enligt bilaga VIII, såsom kontaminerade varor, märkas enligt de krav som fastställs i den bilagan.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De obligatoriske mærkningsoplysninger skal gives i deres helhed på et fremtrædende sted på emballagen, beholderen, en dertil fæstnet etiket eller i ledsagedokumentet, jf. artikel 11, stk. 2, idet de skal være iøjnefaldende og let læselige og ikke må kunne slettes, og idet de gives på det officielle sprog eller mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat eller region, hvor foderet markedsføres.

Sueco

De obligatoriska märkningsuppgifterna ska samtliga vara tydligt placerade på förpackningen, behållaren, på en etikett som fästs därpå eller på det medföljande dokument som avses i artikel 11.2 på ett synligt, tydligt läsbart och outplånligt sätt på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat eller den region där fodret släpps ut på marknaden.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den mærkningsansvarlige skal sikre, at mærkningsoplysningerne gives og er indholdsmæssigt korrekte.

Sueco

Den person som är ansvarig för märkningen ska se till att märkningsuppgifterna finns med och är korrekta.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg [27], skal de mærkningsoplysninger, der er obligatoriske i henhold til denne forordning, undtagen oplysningerne i artikel 15, litra b), d) og e), samt i artikel 16, stk. 2, litra c), eller artikel 17, stk. 1, litra d), fremgå af det materiale, der bruges til fjernsalget eller gives på en anden passende måde, inden der indgås en aftale om fjernsalg.

Sueco

Om foder säljs med hjälp av distanskommunikation enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal [27] ska de märkningsuppgifter som enligt denna förordning är obligatoriska, med undantag för de uppgifter som avses i artikel 15 b, d och e samt artiklarna 16.2 c eller 17.1 d, framgå av det underlag i vilket distansförsäljningen bekräftas eller tillhandahållas på annat lämpligt sätt innan ett distansavtal ingås.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For kattefoder kan fabrikanten under mærkningsoplysningerne supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen »leverlipidose hos kat«

Sueco

När det gäller foder till katter kan tillverkaren lägga till ”Feline hepatic lipidosis” under särskilda näringsbehov.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det bør for sikkerhedsdatablade for stoffer, der angiver klassificerings- og mærkningsoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, før den 1. juni 2015 kræves, at de også angiver klassificeringsoplysninger i henhold til direktiv 67/548/EØF, for at gøre det muligt for leverandører af blandinger, der ikke benytter muligheden for at anvende både klassificeringen og mærkningen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 tidligere, at klassificere og mærke disse blandinger korrekt.

Sueco

De säkerhetsdatablad för ämnen som innehåller information om klassificering och märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 bör före den 1 juni 2015 även innehålla information om klassificering i enlighet med direktiv 67/548/EEG, så att också leverantörer av blandningar som inte använder möjligheten att tidigarelägga både klassificeringen och märkningen av blandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 kan klassificera och märka dessa blandningar på rätt sätt.

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(32) For alle andre mærkningsoplysninger end dem, der falder ind under den obligatoriske mærkningsordning, kræves der også et EF-regelsæt. På grund af de mange forskellige varebeskrivelser af oksekød, der afsættes i Fællesskabet er det mest hensigtsmæssigt med en frivillig mærkningsordning.

Sueco

(32) För att andra uppgifter än de som krävs enligt systemet för obligatorisk märkning av nötkött skall omfattas, behöver också en gemenskapsram för märkning av nötkött inrättas och med tanke på alla de olika förekommande beskrivningarna av nötkött som saluförs i gemenskapen är det lämpligast att upprätta ett system för frivillig märkning.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den medlemsstat, hvori et materiale eller en genstand markedsføres, kan, under overholdelse af traktatens bestemmelser, på sit område kræve, at mærkningsoplysningerne er anført på et eller flere af de officielle fællesskabssprog efter medlemsstatens eget valg.

Sueco

Inom sitt eget territorium får den medlemsstat där saluföringen av material eller produkter sker, i enlighet med fördragets regler, föreskriva att dessa uppgifter i märkningen skall ges på ett eller flera av gemenskapens officiella språk.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK