Pergunte ao Google

Você procurou por: landdistriktspolitikken (Dinamarquês - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Tcheco

Informações

Dinamarquês

Reform af landdistriktspolitikken

Tcheco

Reforma politiky rozvoje venkova

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Regionsudvalget er enigt i, at der skal være balance i udgifterne til landdistriktspolitikken.

Tcheco

Výbor regionů podporuje požadavek vyváženosti výdajů na politiku regionálního rozvoje.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

2.6 Landdistriktspolitikken kommer i stand via et eller flere programmer for landdistriktsudvikling.

Tcheco

2.6 Politika rozvoje venkova je formulovaná na základě jednoho nebo více programů rozvoje venkova.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Derfor vil det stadig være en vigtig opgave at finde tilstrækkelige støttemidler til landdistriktspolitikken.

Tcheco

Získávání odpovídajících finančních prostředků pro jejich zdolání proto zůstane naléhavým úkolem.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

1.4 Med Salzburg-konferencen (2003) fik landdistriktspolitikken nye kraftige impulser.

Tcheco

1.4 Konference v Solnohradu (Salzburg) v roce 2003 dodala politice rozvoje venkova nový silný impuls.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Med de territoriale strategier er den »områdebaserede tilgang« blevet indført i landdistriktspolitikken.

Tcheco

Výše uvedený přístup byl důležitým tématem pro inovaci politik v celé Evropě.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Landdistriktspolitikken må tage hensyn hertil og sikre denne forskelligartethed, herunder den sociale struktur og miljøet, for fremtiden.

Tcheco

Nová politika rozvoje venkova musí zohlednit a chránit tuto rozmanitost – ta zahrnuje i sociální strukturu a životní prostředí venkovských oblastí.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I mine øjne er det meget sandsynligt, at landdistriktspolitikken vil blive et endnu stærkere politisk instrument til at tackle en række af fremtidens udfordringer.

Tcheco

Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu bude politika rozvoje venkova ještě důležitější zbraní v arsenálu naší politiky pro boj s celou řadou problémů.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For det fremgår som bekendt af evalueringerne af de forskellige landdistriktsprogrammer for perioden 2000-2006, at netop den del af landdistriktspolitikken halter bagefter.

Tcheco

Hodnocení různých regionálních rozvojových programů pokrývajících období 2000-2006 skutečně ukázalo, že právě tato součást politiky regionálního rozvoje byla málo vyvinutá.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Kun på den måde kan man undgå spændingen mellem ønsket om en mere strategisk tilgang til landdistriktspolitikken på EU-plan og bevarelse af tilstrækkelig fleksibilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Tcheco

Je to jediný způsob, jak se vypořádat s rozpornými cíli: na jedné straně zajištěním strategického přístupu k politice rozvoje venkova na úrovni EU, na straně druhé udržením přiměřené pružnosti na národní, místní a regionální úrovni.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det irske Leader-netværk har fokus på at forene folk og opbygge partnerskaber og er koncentreret om at skabe kontakt mellem personer, hvis liv er berørt af landdistriktspolitikken.

Tcheco

Irská síť iniciativy Leader se zaměřuje na sjednocení lidí a budování partnerství. Soustředí se na zapojení lidí, jejichž životy ovlivňuje politika venkova.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

LAG’en er blevet en permanent støttemekanisme for landdistriktspolitikken på præfekturniveau, hvilket har resulteret i en ny form for styring, idet den efterhånden også fungerer som udviklingskontor for andre programmer.

Tcheco

MAS byla založena na základě čtyř rozvojových sdružení, neziskových a soukromých, začleňujících postupně veřejné subjekty z oblasti centrálního Alenteja.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I Cork-erklæringen understregedes det, at landdistriktspolitikken skal være tværfagligt udformet og gennemføres tværsektorielt. Politikken skal have en klar territorial dimension [10].

Tcheco

V Corku bylo zdůrazněno, že koncepce politiky rozvoje venkova musí být víceoborová a její uplatňování musí být víceodvětvové s jasným územním rozměrem [10].

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Man hverken kan eller bør ikke skære alle over én kam, og det er grunden til, at mange aspekter i den fælles landbrugspolitik giver et stort spillerum for individuelle løsninger – især inden for landdistriktspolitikken.

Tcheco

Poskytuje zemědělství také záchrannou síť, která je přátelská vůči trhu a je součástí politiky pojištění EU proti problémům zásobování potravinami v době vážného znepokojení nad tímto problémem.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For mange landdistrikter er indtægter under den fælles landbrugspolitik vigtigere end strukturfondsbevillinger, og det er den fremtidige finansiering af landdistriktspolitikken under den »anden søjle«, som er det kritiske spørgsmål.

Tcheco

Pro mnoho agrárních oblastí jsou příjmy ze Společné zemědělské politiky významnější než ty ze Strukturálního fondu a zásadní otázkou je budoucí financování politiky rozvoje venkova v rámci „druhého pilíře“.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det tekniske arbejde med landbrugs- og landdistriktspolitikken kan forekomme fjernt fra almindelige menneskers hverdag. Men det er ikke desto mindre en politik, der uden at gøre meget væsen af sig berører vor dagligdag på utroligt mange måder.

Tcheco

Také jsme převedli zásady reformované SZP do mezinárodního kontextu a hledali způsoby, jak podpořit obchod a zajistit zásobování potravinami na celém světě.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Landdistriktspolitikken alene kan således ikke løse alle de problemer, EU's landdistrikter har at slås med. Nogle steder overstiger problemerne, hvad forordningen kan klare, og vil kræve en fælles indsats fra forskellige fonde.

Tcheco

Politika rozvoje venkova nemůže sama o sobě vyřešit všechny obtíže, před kterými stojí venkovské oblasti EU. V některých místech problémy přesahují rámec nařízení a budou vyžadovat společnou snahu řady různých fondů.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I sin udtalelse om strukturfondsprogrammering [10] understregede EØSU, at det er en integreret del af byfornyelsen at sikre boligsanering og stille boliger til rådighed for arbejdstagere til en rimelig pris, og at denne indsats spiller en særlig rolle i såvel by- som landdistriktspolitikken. Udvalget er derfor skuffet over, at artikel 7 udtrykkeligt udelukker støtte til boligudgifter.

Tcheco

Ve svém stanovisku [10]Výbor zastává názor, že obnova bytové výstavby a zabezpečení přijatelného bydlení pro klíčové pracovníky byla nedílnou součástí obnovy a hrála klíčovou roli v městské politice a zejména v politice venkova, a proto je Výbor zklamán, že výdaje na bydlení jsou článkem 7 výslovně vyjmuty.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Sammenhængende hermed er det tvivlsomt, om der er tilstrækkelige budgetmidler til at føre en ambitiøs landdistriktspolitik.

Tcheco

Oprávněnou otázkou však zůstává, zda bude k dispozici dostatek zdrojů pro naplňování velkorysé politiky rozvoje venkova.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Udvalget opfordrer Kommissionen, Rådet og Parlamentet til at sikre sig, at de ændringer af landbrugspolitikken, som blev besluttet i juni 2003, ikke er til skade for god arealanvendelse og anmoder om, at de finansielle beløb til fordel for den anden søjle og landdistriktspolitikken er tilstrækkelige til at dække EU's prioriterede opgaver.

Tcheco

Výbor vyzývá Komisi, Radu a Parlament, aby zabezpečily, že změny SZP, na nichž se dohodly v červnu 2003, neohrozí dobrou praxi obhospodařování půdy a žádá, pro druhý pilíř a rozvoj venkova byly zajištěny dostatečné finanční prostředky, aby byly splněny priority Společenství."

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK