Pergunte ao Google

Você procurou por: ringbuchtechnik (Eslovaco - Holandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Eslovaco

Holandês

Informações

Eslovaco

-Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Nemecko

Holandês

-Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Duitsland

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 8
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Viedeň, Rakúsko,

Holandês

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wenen, Oostenrijk;

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

Túto žiadosť predložil SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH v mene výrobcov predstavujúcich veľkú časť výroby určitých MKV v spoločenstve („žiadatelia“).

Holandês

Het verzoek werd ingediend door SX Bürowaren en Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH namens producenten die goed zijn voor een groot deel van de productie van bepaalde ringbandmechanismen in de Gemeenschap.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

Obidve spoločnosti prevzala iná spoločnosť SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, ktorú zasa prevzal Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, navrhovateľ v tomto preskúmaní.

Holandês

Beide ondernemingen werden overgenomen door een andere onderneming, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, die op haar beurt werd overgenomen door Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, de klager in het kader van dit nieuwe onderzoek.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

Spoločnosti prešli výraznou reštrukturalizáciou, pričom súčasná štruktúra spoločnosti Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH vznikla v roku 2003, t. j. približne dva roky pred posudzovaným obdobím.

Holandês

De ondernemingen ondergingen een grondige herstructurering en de huidige structuur „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH” werd opgericht in 2003, d.w.z. ongeveer twee jaar voor de beoordelingsperiode.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

Žiadosť podal výrobca z Únie, spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ďalej len „žiadateľ“), predstavujúci podstatnú časť celkovej výroby mechanizmov krúžkových viazačov v Únii, v tomto prípade viac ako 50 %.

Holandês

Het verzoek werd ingediend door de EU-producent Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („de indiener van het verzoek”), die een groot deel, in dit geval meer dan 50 %, van de totale EU-productie van ringbandmechanismen vertegenwoordigt.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(8) Žiadosť predložili dvaja producenti zo Spoločenstva, spoločnosť Koloman Handler AG a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH (%quot%žiadatelia%quot%), ktorí majú hlavný podiel na celkovej produkcii MKV v Spoločenstve. Žiadosť bola založená na dôvodoch, že skončenie opatrení by malo pravdepodobne za následok vyššie objemy poškodzujúcich dumpingových dovozov pochádzajúcich z ČĽR.

Holandês

(8) Het verzoek was ingediend door twee EG-producenten, Koloman Handler AG en Krause Ringbuchtechnik GmbH, die goed zijn voor een groot deel van de productie van de hier bedoelde ringbandmechanismen in de Gemeenschap. Zij voerden aan dat nog grotere hoeveelheden met schadeveroorzakende dumping uit de Volksrepubliek China zouden worden ingevoerd indien de maatregelen vervielen.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(92) Výrobné odvetvie Spoločenstva má dlhú tradíciu, ale je veľmi pravdepodobné, že prestane existovať, ak súčasné reštrukturalizačné úsilie nesplní očakávanie. Spoločnosť Robert Krause GmbH%amp% Co. KG požiadala o vyhlásenie konkurzu v januári 1998. Jej nástupca, spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH, ktorú vlastní Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH od júna 1998, požiadala o vyhlásenie konkurzu v apríli 2002. Po získaní aktív a prevzatí zamestnancov spoločnosť Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH pravdepodobne neobnoví výrobu po predložení svojej žiadosti o začatie konkurzného konania. Spoločnosť SX Bürowaren Produktions-und Handels GmbH pokračuje v tradícii spoločnosti Koloman Handler AG. Ďalší konkurz by pravdepodobne znamenal koniec výrobného odvetvia Spoločenstva. Ak by výrobné odvetvie Spoločenstva prestalo vyrábať MKV, zručnosti naakumulované za viac než storočie a pracovné miesta by sa stratili.

Holandês

(92) De EG-producenten hebben een lange traditie maar kunnen waarschijnlijk niet blijven voortbestaan indien de huidige saneringsmaatregelen falen. Robert Krause GmbH%amp% Co. KG vroeg in januari 1998 zijn faillissement aan. De opvolger Krause Ringbuchtechnik GmbH, in het bezit van Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH sedert juni 1998 vroeg in april 2002 zijn faillissement aan. Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH nam de activa en het personeel van laatstgenoemde over maar zal na de aanvraag voor het inleiden van de faillissementsprocedures de productie waarschijnlijk niet hervatten. SX Bürowaren Produktions-und Handels GmbH zet de traditie van Koloman Handler AG voort. Nog een faillissement zal waarschijnlijk het einde betekenen van de EG-producenten. Wanneer de EG-producenten zullen ophouden met de productie van ringbandmechanismen, dan zal de expertise van meer dan een eeuw verloren gaan en zullen de nog resterende banen verdwijnen.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(2) Žiadosť podala 28. februára 2005 spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH v mene výrobcov, ktorí reprezentujú viac než 70% výroby určitých mechanizmov krúžkových viazačov v Spoločenstve.

Holandês

(2) Het verzoek werd op 28 februari 2005 ingediend door Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH namens producenten die goed zijn voor meer dan 70% van de productie van de hier bedoelde ringbandmechanismen in de EG.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(92) Priemyselné odvetvie Spoločenstva má dlhú tradíciu, ale je veľmi pravdepodobné, že prestane existovať, ak súčasné reštrukturalizačné úsilie nesplní očakávanie. Spoločnosť Robert Krause GmbH%amp% Co. KG požiadala o vyhlásenie konkurzu v januári 1998. Jej nástupca, spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH, ktorú vlastní Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH od júna 1998, požiadala o vyhlásenie konkurzu v apríli 2002. Po získaní aktív a prevzatí zamestnancov spoločnosť Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH pravdepodobne neobnoví výrobu po predložení svojej žiadosti o začatie konkurzného konania. Spoločnosť SX Bürowaren Produktions-und Handels GmbH pokračuje v tradícii spoločnosti Koloman Handler AG. Ďalší konkurz by pravdepodobne znamenal koniec priemyselného odvetvia Spoločenstva. Ak by priemyselné odvetvie Spoločenstva prestalo vyrábať MKV, zručnosti naakumulované za viac než storočie a pracovné miesta by sa stratili.

Holandês

(92) De EG-producenten hebben een lange traditie maar kunnen waarschijnlijk niet blijven voortbestaan indien de huidige saneringsmaatregelen falen. Robert Krause GmbH%amp% Co. KG vroeg in januari 1998 zijn faillissement aan. De opvolger Krause Ringbuchtechnik GmbH, in het bezit van Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH sedert juni 1998 vroeg in april 2002 zijn faillissement aan. Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH nam de activa en het personeel van laatstgenoemd over maar zal na de aanvraag voor het inleiden van de faillissementsprocedures de productie waarschijnlijk niet hervatten. SX Bürowaren Produktions-und Handels GmbH zet de traditie van Koloman Handler AG voort. Nog een faillissement zal waarschijnlijk het eind betekenen van de EG-producenten. Wanneer de EG-producenten zullen ophouden met de productie van ringbandmechanismen, dan zal de expertise van meer dan een eeuw verloren gaan en zullen de nog resterende banen verdwijnen.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(68) Keďže dopad niektorých položiek, ktoré neodrážajú obvyklý výkon podniku (hlavne odpis hodnoty firmy po akvizícii) bol významný, rozpätie prevádzkového zisku pred odpisom hodnoty firmy sa pre zhodnotenie ziskovosti výrobného odvetvia Spoločenstva považovalo za lepší ukazovateľ, než ziskové rozpätie pred zdanením. Výrobné odvetvie Spoločenstva trvalo zaznamenáva malé rozpätie prevádzkového zisku pri predaji nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve. Ziskovosť sa zlepšila z 0–3% v roku 1998 na 3,1%–6% v roku 1999 a potom neočakávane poklesla na hodnotu medzi 0% a – 3% v roku 2000 a bola nižšia než – 3% v OP. Tento negatívny výkon naozaj prispel k tomu, že dve dotknuté spoločnosti sa dostali do konkurzu. Spoločnosť Koloman Handler AG v júli 2001 a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH v apríli 2002 (t. j. čoskoro po skončení OP).

Holandês

(68) Omdat bepaalde factoren die geen beeld geven van de normale bedrijfsresultaten (met name de afschrijving van de goodwill na een overname) in dit geval wel belangrijk waren, werden de bedrijfsresultaten vóór de afschrijving van de goodwill als een betere indicator beschouwd dan de winst vóór belasting om de winstgevendheid van de EG-producenten te beoordelen. De EG-producenten hebben voortdurend geringe winsten gemaakt bij de verkoop aan onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap. De winstgevendheid liet een verbetering zien van 0-3% in 1998 tot 3,1-6% in 1999 en daalde abrupt tot 0-3% in 2000 en bleef in het onderzoektijdvak onder de -3%. Deze negatieve resultaten hebben zeker bijgedragen tot het feit dat beide betrokken ondernemingen failliet gingen: Koloman Handler AG in juli 2001 en Krause Ringbuchtechnik GmbH in april 2002 (d.w.z. kort na het einde van het onderzoektijdvak).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(5) Komisia dňa 28. februára 2005 dostala žiadosť podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia, aby prešetrila údajné obchádzanie antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých RMB s pôvodom v Číne. Žiadosť predložila spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH v mene výrobcov predstavujúcich hlavný podiel výroby určitých RMB v Spoločenstve (ďalej len%quot%žiadatelia%quot%). V žiadosti sa tvrdilo, že účinné antidumpingové opatrenia na dovoz určitých RMB s pôvodom v Číne sa obchádzajú prostredníctvom prepravy cez Laoskú ľudovodemokratickú republiku (ďalej len%quot%Laos%quot%).

Holandês

(5) Op 28 februari 2005 heeft de Commissie een verzoek op grond van artikel 13, lid 3, van de basisverordening ontvangen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit China. Het verzoek was afkomstig van Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH namens producenten die goed zijn voor een groot deel van de productie van bedoelde ringbandmechanismen in de Europese Unie. De indieners van het verzoek voerden aan dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit China werden ontdoken door overlading van die producten via Laos.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(2) žiadosť podali 18. augusta 2003 spoločnosti SX Bürowaren a Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH v mene výrobcov predstavujúcich 100% výroby spoločenstva niektorých mechanizmov krúžkových rozraďovačov;

Holandês

(2) Het verzoek werd op 18 augustus 2003 ingediend door SX Bürowaren en Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH namens producenten die goed zijn voor de volledig productie van bedoelde ringbandmechanismen in de Gemeenschap.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(68) Keďže dopad niektorých položiek, ktoré neodrážajú obvyklý výkon podniku (hlavne odpis hodnoty firmy po akvizícii) bol významný, rozpätie prevádzkového zisku pred odpisom hodnoty firmy sa pre zhodnotenie ziskovosti priemyselného odvetvia Spoločenstva považoval za lepší ukazovateľ, než ziskové rozpätie pred zdanením. Priemyselné odvetvie Spoločenstva trvalo zaznamenáva malé rozpätie prevádzkového zisku pri predaji nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve. Ziskovosť sa zlepšila z 0-3% v roku 1998 na 3,1%-6% v roku 1999 a potom neočakávane poklesla na hodnotu medzi 0% a -3% v roku 2000 a bola nižšia než -3% v OV. Tento negatívny výkon naozaj prispel k tomu, že dve príslušné spoločnosti sa dostali do konkurzu. Spoločnosť Koloman Handler AG v júli 2001 a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH v apríli 2002 (t. j. čoskoro po skončení OV).

Holandês

(68) Omdat bepaalde factoren die geen beeld geven van de normale bedrijfsresultaten (met name de afschrijving van de goodwill na een overname) in dit geval wel belangrijk waren, werden de bedrijfsresultaten vóór de afschrijving van de goodwill als een betere indicator beschouwd dan de winst vóór belasting om de winstgevendheid van de EG-producenten te beoordelen. De EG-producenten hebben voortdurend geringe winsten gemaakt bij de verkoop aan onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap. De winstgevendheid liet een verbetering zien van 0-3% in 1998 tot 3,1-6% in 1999 en daalde abrupt tot 0 à -3% in 2000 en bleef in het onderzoektijdvak onder de -3%. Deze negatieve resultaten hebben zeker bijgedragen tot het feit dat beide betrokken ondernemingen failliet gingen: Koloman Handler AG in juli 2001 en Krause Ringbuchtechnik GmbH in april 2002 (d.w.z. kort na het eind van het onderzoektijdvak).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Eslovaco

(5) Konanie sa začalo v dôsledku sťažnosti podanej 3. apríla 2001 nasledovnými výrobcami spoločenstva: Koloman Handler AG (Koloman), Rakúsko, a Krause Ringbuchtechnik GmbH%amp%Co.KG (Krause), Nemecko (sťažovatelia) predstavujúci podstatný podiel, v tomto prípade 90% výroby mechanizmov krúžkových blokov spoločenstva. Sťažnosť obsahovala dôkaz o dumpingu spomínaného výrobku a podstatnej ujme z neho vyplývajúcej, ktorá sa považovala za postačujúcu na zdôvodnenie konania.

Holandês

(5) De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een klacht die op 3 april 2001 was ingediend door de volgende EG-producenten: Koloman Handler AG, Oostenrijk ("Koloman"), en Krause Ringbuchtechnik GmbH%amp% Co. KG, Duitsland ("Krause"), die een groot deel -in dit geval ongeveer 90% -van de productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap vertegenwoordigden. De klacht bevatte bewijsmateriaal over de dumping van bedoeld product en de daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade dat toereikend werd geacht om tot de inleiding van een procedure over te gaan.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Eslovaco

(8) Žiadosť predložili dvaja výrobcovia zo Spoločenstva, spoločnosť Koloman Handler AG a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH ("žiadatelia"), ktorí majú hlavný podiel na celkovej výrobe MKV v Spoločenstve. Žiadosť bola založená na dôvodoch, že skončenie opatrení by malo pravdepodobne za následok vyššie objemy poškodzujúcich dumpingových dovozov pochádzajúcich z ČĽR.

Holandês

(8) Het verzoek was ingediend door twee EG-producenten, Koloman Handler AG en Krause Ringbuchtechnik GmbH, die goed zijn voor een groot deel van de productie van de hier bedoelde ringbandmechanismen in de Gemeenschap. Zij voerden aan dat nog grotere hoeveelheden met schadeveroorzakende dumping uit de Volksrepubliek China zouden worden ingevoerd indien de maatregelen vervielen.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Eslovaco

(2) Konanie sa začalo v dôsledku sťažnosti podanej 3. apríla 2001 nasledovnými výrobcami spoločenstva: Koloman Handler AG ("Koloman"), Rakúsko, a Krause Ringbuchtechnik GmbH%amp%Co.KG ("Krause"), Nemecko, ("sťažovatelia") predstavujúci podstatný podiel, v tomto prípade približne 90% výroby mechanizmov krúžkových blokov spoločenstva. Sťažnosť obsahovala dôkaz o dotácii spomínaného výrobku a podstatnej ujme z nej vyplývajúcej, ktorá sa považovala za postačujúcu na zdôvodnenie konania.

Holandês

(2) De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een klacht die op 3 april 2001 was ingediend door de volgende EG-producenten: Koloman Handler GmbH, Oostenrijk ("Koloman") en Krause GmbH%amp% Co. KG, Duitsland ("Krause"), die tezamen goed zijn voor een groot deel, namelijk ongeveer 90%) van de productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap. Het bij de klacht gevoegde bewijsmateriaal over de subsidiëring van genoemd product en de aanmerkelijke schade die daardoor was ontstaan werd voldoende geacht om een procedure in te leiden.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK