Pergunte ao Google

Você procurou por: prednizolónom (Eslovaco - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Eslovaco

Letão

Informações

Eslovaco

prednizolónom.

Letão

prednizolonu.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

17 TAXOTERE 75 mg/ m² v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom

Letão

18 TAXOTERE 75 mg/ m2 kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Eslovaco

Používa sa s prednizónom alebo s prednizolónom (protizápalové lieky).

Letão

Tās lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm);

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

Používa sa s prednizónom alebo s prednizolónom (protizápalové lieky).

Letão

Tās lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zāles);

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

17 Docetaxel Winthrop 75 mg/ m² v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom

Letão

Biežas blakusparādības ≥ 1 līdz < 10% pacientu

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne, nepretržite.

Letão

Kopumā 1006 pacienti ar KPS ≥ 60 tika randomizēti sekojošās terapijas grupās: docetaksels 75 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • docetaksels 30 mg/ m2 vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6 nedēļas. • Mitoksantronu 12 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz dienā.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

TAXOTERE v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom sa indikuje na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu.

Letão

TAXOTERE kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

Docetaxel Winthrop v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom sa indikuje na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu.

Letão

Docetaxel Winthrop kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

V randomizovanej multicentrickej klinickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť Docetaxel Winthrop v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu.

Letão

Docetaksela drošība un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā multicentru III fāzes pētījumā.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

V randomizovanej multicentrickej klinickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu.

Letão

Docetaksela drošība un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā multicentru III fāzes pētījumā.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Eslovaco

Mitoxantrón 12 mg/ m2 každé 3 týždne po 10 cyklov. • Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne, nepretržite.

Letão

Docetaksels 75 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • Docetaksels 30 mg/ m2 vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6 nedēļas. • Mitoksantronu 12 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz dienā.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

Mitoxantrón 12 mg/ m2 každé 3 týždne po 10 cyklov. • Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne, nepretržite.

Letão

Kopumā 1006 pacienti ar KPS ≥ 60 tika randomizēti sekojošās terapijas grupās: docetaksels 75 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • docetaksels 30 mg/ m2 vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6 nedēļas. • Mitoksantronu 12 mg/ m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā. • Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz dienā.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

18 Interakčné štúdie u zdravých dobrovoľníkov boli uskutočnené s cieľom zhodnotiť potenciál interakcie medzi mikafungínom a mykofenolát mofetilom, cyklosporínom, takrolimom, prednizolónom, sirolimom, nifedipínom, flukonazolom, ritonavirom, rifampicínom, itrakonazolom, vorikonazolom a amfotericínom B.

Letão

Lai izvērtētu mikafungīna un mikofenolāta mofetīla, ciklosporīna, takrolīma, prednizolona, sirolīma, nifedipīna, flukonazola, ritonavīra, rifampicīna, itrakonazola, vorikonazola un amfotericīna B mijiedarbības potenciālu, tikai veikti zāļu mijiedarbības pētījumi, iesaistot veselus brīvprātīgos.

Última atualização: 2012-04-10
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Eslovaco

1312 pacientov, ktorí dostávali 100 mg/ m2 a 121 pacientov, ktorí dostávali 75 mg/ m2 docetaxelu • v monoterapii. • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom. • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou. • 92 pacientov liečených docetaxel v kombinácii s trastuzumabom. • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom. • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 744 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

Letão

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/ m2 un 75 mg/ m2 docetaksela monoterapijā; • • 258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu; • 406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu; • 92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju; • 255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu; • 332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotas klīniski svarīgas ar terapiju saistītas blakusparādības); • 744 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski svarīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

1312 pacientov, ktorí dostávali 100 mg/ m2 a 121 pacientov, ktorí dostávali 75 mg/ m2 • v monoterapii • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom. • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou. • 92 pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom. • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom. • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 744 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

Letão

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/ m2 un 75 mg/ m2 docetakselu monoterapijā; • • 258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu; • 406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu; • 92 pacientiem, kas ārstēti ar docetaksela un trastuzumaba kombināciju; • 255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu; • 332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotas klīniski svarīgas ar terapiju saistītas blakusparādības); • 744 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski svarīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

1312 pacientov, ktorí dostávali 100 mg/ m2 a 121 pacientov, ktorí dostávali 75 mg/ m2 • v monoterapii. • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom. • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou. • 92 pacientov liečených docetaxel v kombinácii s trastuzumabom. • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom. • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 744 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou). • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5- fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

Letão

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/ m2 un 75 mg/ m2 docetaksela monoterapijā; • • 258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu; • 406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu; • 92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju; • 255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu; • 332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotas klīniski svarīgas ar terapiju saistītas blakusparādības); • 744 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski svarīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības). • 174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības).

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

Používa sa s prednizónom alebo s prednizolónom (protizápalové lieky). • Adenokarcinóme žalúdka (typ karcinómu žalúdka) v prípade pacientov, ktorí ešte nedostali žiadnu protirakovinovú liečbu.

Letão

Tās lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zāles); • kuņģa adenokarcinomu (kuņģa vēža veids) pacientiem, kas pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

Používa sa s prednizónom alebo s prednizolónom (protizápalové lieky). • adenokarcinóme žalúdka (typ karcinómu žalúdka) v prípade pacientov, ktorí ešte nedostali žiadnu protirakovinovú liečbu.

Letão

Tās lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm); • kuņģa adenokarcinomas (kuņģa vēža veida) ārstēšanā pacientiem, kas pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK