Pergunte ao Google

Você procurou por: imunokompromitovaných (Eslovaco - Português)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Eslovaco

Português

Informações

Eslovaco

pimekrolimus krém sa nemá používať u imunokompromitovaných dospelých či detí,

Português

O creme com pimecrolimus não deve ser utilizado em adultos ou crianças imunocomprometidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

imunokompromitovaných, u ktorých sa očakáva slabá odpoveď na miestnu liečbu.

Português

imunodeprimidos, nos quais se espera uma fraca resposta a uma terapêutica tópica.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

5 negatívnych výsledkov kožného tuberkulínového testu, zvlášť u ťažko chorých alebo imunokompromitovaných pacientov.

Português

O médico prescritor deve ser avisado sobre o risco de resultados falsos negativos nos testes de tuberculina, especialmente nos doentes em estado grave ou imunocomprometidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Eslovaco

Účinok in vivo Parenterálne podávaný anidulafungín účinkoval proti druhu Candida u imunokompetentných aj imunokompromitovaných modeloch myší a králikov.

Português

Actividade in vivo A administração parentérica de anidulafungina foi eficaz contra Candida spp. em modelos de ratinho e coelho imunocompetentes e imunocomprometidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Predpisujúcim lekárom je potrebné pripomenúť riziko falošne negatívnych výsledkov kožného tuberkulínového testu, zvlášť u ťažko chorých alebo imunokompromitovaných

Português

O médico prescritor deve ser avisado sobre o risco de resultados falsos negativos nos testes de tuberculina, especialmente nos doentes em estado grave ou imunocomprometidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Upozorňujeme predpisujúcich na riziko falošne negatívnych výsledkov tuberkulínových kožných testov, zvlášť u pacientov ťažko chorých alebo imunokompromitovaných.

Português

Chama- se a atenção dos prescritores para o risco de poderem surgir resultados falsos negativos no teste cutâneo de tuberculina, especialmente, em indivíduos com doença grave ou imunodeprimidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Predpisujúcim lekárom je potrebné pripomenúť riziko falošne negatívnych výsledkov kožného tuberkulínového testu, zvlášť u ťažko chorých alebo imunokompromitovaných pacientov.

Português

O médico prescritor deve ser avisado sobre o risco de resultados falsos negativos nos testes de tuberculina, especialmente nos doentes em estado grave ou imunocomprometidos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Po úprave imunitného systému u imunokompromitovaných pacientov s PML sa pozorovala stabilizácia alebo zlepšené výsledky (pozri časť 5. 2).

Português

Na sequência de reconstituição do sistema imunológico em doentes imunocomprometidos com LMP, observou- se estabilização e melhoria do estado (ver secção 5. 2).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Vzhľadom na to, že deferiprón sa spája s neutropéniou a agranulocytózou, liečba imunokompromitovaných pacientov nemá byť začatá, pokiaľ potenciálny úžitok neprevýši potenciálne riziko.

Português

Dado que a deferriprona pode estar associada a neutropenia e agranulocitose, não se deve iniciar a terapêutica em doentes imunocomprometidos, a menos que os potenciais benefícios ultrapassem os potenciais riscos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

U ťažko imunokompromitovaných jedincov neuvedomene zaočkovaných vakcínou obsahujúcou vírus osýpok bola hlásená encefalitída spôsobená inklúznymi telieskami vírusu osýpok, pneumonitída a úmrtie ako priamy dôsledok diseminovanej infekcie vírusom osýpok očkovacej látky.

Português

Em indivíduos gravemente imunocomprometidos inadvertidamente vacinados com a vacina contra o sarampo, tem sido referida a ocorrência de encefalite de corpos de inclusão do sarampo, pneumonite e desfecho fatal como uma consequência directa da disseminação da infecção do vírus da vacina contra o sarampo.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

U ťažko imunokompromitovaných jedincov, ktorí boli neuvedomene očkovaní vakcínou obsahujúcou vírus osýpok bola hlásená encefalitída spôsobená inklúznymi telieskami vírusu osýpok, pneumonitída a smrteľné následky ako priamy dôsledok diseminovanej infekcie vírusom osýpok očkovacej látky.

Português

Em indivíduos gravemente imunocomprometidos inadvertidamente vacinados com a vacina contra o sarampo, tem sido referida a ocorrência de encefalite de corpos de inclusão do sarampo, pneumonite e desfecho fatal como uma consequência directa da disseminação da infecção do vírus da vacina contra o sarampo.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Detský vek Odporúčané intravenózne dávkovanie u pediatrických pacientov je založené na združenej analýze farmakokinetických údajov získaných u populácie 82 imunokompromitovaných pediatrických pacientov vo veku 2 až < 12 rokov, ktorí boli hodnotení v troch farmakokinetických štúdiách (zameraných na jednorazové intravenózne dávky 3 mg/ kg a 4 mg/ kg dvakrát denne, opakované podanie intravenóznych dávok 3, 4, 6 a 8 mg/ kg dvakrát denne a opakované podanie perorálnej suspenzie v dávkach 4 mg/ kg a 6 mg/ kg dvakrát denne).

Português

A dose intravenosa recomendada para doentes pediátricos é baseada numa análise populacional de farmacocinética de dados agregados de 82 doentes pediátricos imunocomprometidos com idades dos 2 aos < 12 anos que foram avaliados em três estudos de farmacocinética (que analisaram a administração intravenosa de doses únicas de 3 e 4 mg/ kg duas vezes por dia, doses intravenosas múltiplas de 3, 4, 6 e 8 mg/ kg duas vezes por dia e doses múltiplas de suspensão oral de 4 mg/ kg e 6 mg/ kg duas vezes por dia).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Eslovaco

* Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie 82 imunokompromitovaných pacientov vo veku 2 až < 12 rokov ** Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie 47 imunokompromitovaných pacientov vo veku 2 až < 12 rokov

Português

* Baseado em análise populacional de farmacocinética em 82 doentes imunocomprometidos com idades dos 2 aos < 12 anos. ** Baseado em análise populacional de farmacocinética em 47 doentes imunocomprometidos com idades dos 2 aos < 12 anos.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Eslovaco

Detský vek Odporúčané perorálne dávkovanie na použitie v pediatrii je založené na analýze farmakokinetických údajov získaných u populácie 47 imunokompromitovaných pediatrických pacientov vo veku 2 až < 12 rokov, ktorí boli hodnotení vo farmakokinetickej štúdii zameranej na opakované podávanie perorálnej suspenzie v dávkach 4 mg/ kg a 6 mg/ kg dvakrát denne.

Português

Pediatria A dose oral recomendada em pediatria é baseada numa análise populacional de farmacocinética de dados obtidos a partir de 47 doentes imunocomprometidos com idades compreendidas entre os 2 e < 12 anos, que foram avaliados num estudo de farmacocinética que analisou a administração de um regime de doses de suspensão oral múltiplas de 4 a 6 mg/ Kg duas vezes por dia.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Eslovaco

Detský vek Farmakokinetika anidulafungínu po minimálne 5 denných dávkach sa skúmala u 24 imunokompromitovaných detských (2 až 11- ročných) a dospievajúcich (12 až 17- ročných) pacientov s neutropéniou.

Português

Pediatria Investigou- se a farmacocinética da anidulafungina após pelo menos 5 doses diárias em 24 doentes pediátricos imunocomprometidos (2 a 11 anos) e adolescentes com neutropenia (12 a 17 anos).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

Pacienti so zvýšeným rizikom výskytu oportúnnych infekcií vrátane imunokompromitovaných pacientov (vrátane tých, ktorí práve užívajú imunosupresíva alebo tých, ktorí sú imunokompromitovaní predchádzajúcou liečbou, napr. mitoxantronom alebo cyklofosfamidom, pozri tiež časti 4. 4 a 4. 8).

Português

Os doentes que apresentam maior risco de manifestação de infecções oportunistas, incluindo doentes imunocomprometidos (incluindo aqueles que estão actualmente a ser tratados com medicamentos imunossupressores ou aqueles imunocomprometidos por terapêuticas anteriores, por exemplo mitoxantrona ou ciclofosfamida, ver também secções 4. 4 e 4. 8).

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Eslovaco

• Pri zrýchlenom režime podávania v 0., 1., 2. a 12. mesiaci sa podporila potreba 4. dávky v 12. mesiaci • Podporili sa odporúčania pre sérologické testovanie a pre podanie ďalších dávok, ak je to potrebné, u imunokompromitovaných pacientov, u nereagujúcich pacientov z ďalších vysokorizikových skupín a v prípade predpokladanej expozície hepatitíde B. • Súčasné podávanie očkovacej látky s konjugátom pneumokokov sa neodporúča, pretože to nebolo v prípade HBVAXPRO dostatočne preskúmané. • U pacientov s renálnou dialýzou, u ktorých sa po posilňovacej dávke nedosiahol dostatočný titer protilátok, treba zvážiť použitie alternatívnych očkovacích látok proti hepatitíde B.

Português

• A necessidade da 4ª dose aos 12 meses foi reforçada, quando é utilizado o esquema acelerado de administração dos 0, 1, 2 e 12 meses. • Foram reforçadas as recomendações relativas aos testes serológicos e a administração de doses adicionais, consoante necessário, em doentes imunocomprometidos, em não respondedores de outros grupos de alto risco e no caso de pressuposição de exposição à hepatite B. • Não se recomenda a administração concomitante da vacina pneumocócica conjugada, dado não ter sido suficientemente estudada para o HBVAXPRO. • Em doentes submetidos a diálise renal em que é alcançado um título insuficiente de anticorpos após o reforço, deve ser considerada a utilização de vacinas anti- hepatite B alternativas.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Eslovaco

* Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie 82 imunokompromitovaných pacientov vo veku 2 až < 12 rokov ** Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie 47 imunokompromitovaných pacientov vo veku 2 až < 12 rokov

Português

** Baseado em análise populacional de farmacocinética em 47 doentes imunocomprometidos com idades dos 2 aos < 12 anos.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK