Pergunte ao Google

Você procurou por: koncesionarjem (Esloveno - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Esloveno

Polonês

Informações

Esloveno

— Oddaja dodatnih gradenj koncesionarjem

Polonês

— Udzielanie koncesjonariuszowi dodatkowych zamówień na roboty budowlane

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Nadzor nad koncesionarjem mora biti učinkovit, vendar ni nujno, da je posamezen.

Polonês

Lélos kai Sia, stanowiący kontynuację orzecznictwa w sprawie C-53/03 Syfait i in. (wyrok z dnia 31 maja 2005 r.).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Sprva je podjetje PNE izvajalo neposredne pritiske z občasnim posredovanjem, da bi nekaterim koncesionarjem omejilo prodajo na tuje trge.

Polonês

Po pierwsze, PNE wywierała bezpośrednie naciski, interweniując okazyjnie u niektórych dealerów w celu ograniczenia sprzedaży na wywóz.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Razvoj in dejavnost dobavitelj motornih vozil v okviru koncesijskih pogodb sprejme ukrep, ki izvozne prodaje izvzame iz sistema premij, ki jih da koncesionarjem, saj vplivajo na ekonomske pogoje teh transakcij.

Polonês

Zmiany organizacyjne i działalność

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

DaimlerChryslerju je bilo očitano, da je svojim koncesionarjem na španskem trgu prepovedal, da bi dobavljali turistična vozila za lizinške družbe, ki nimajo identificirane stranke, in s tem preprečil nastanek zalog in hitro dobavo vozila.

Polonês

Sytuację przedstawicieli tych należało bowiem przyrównać do sytuacji pracowników DaimlerChrysler, zintegrowanych z tym przedsiębiorstwem i tworzących z nim jeden podmiot gospodarczy.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Je licenčni organ v razmerju do zasebnega koncesionarja, ki je pristojen za izvajanje in vodenje faze uvajanja in faze delovanja GALILEA (v nadaljevanju „koncesionar“); v tem kontekstu sklene s koncesionarjem koncesijsko pogodbo; zagotavlja, da koncesionar upošteva koncesijsko pogodbo in k njej priložene specifikacije, v primeru neizpolnjevanja obveznosti koncesionarja pa sprejme vse ustrezne ukrepe, da zagotovi kontinuiteto storitev; koncesionarju dodeli pravico uporabe opredmetenih in neopredmetenih sredstev iz člena 3(1) v času trajanja koncesije.

Polonês

Jest organem udzielającym licencji wobec posiadacza prywatnej koncesji odpowiedzialnego za wprowadzanie w życie i zarządzanie fazami rozmieszczania i operacyjnej GALILEO (dalej zwany „posiadaczem koncesji”); występując w tym charakterze, zawiera z tym ostatnim umowę koncesyjną; zapewnia, że posiadacz koncesji wypełnia umowę koncesyjną i stosuje się do specyfikacji do niej załączonych oraz podejmuje wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia kontynuacji usług w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez posiadacza koncesji; przyznaje posiadaczowi koncesji prawo korzystania z materialnych i niematerialnych aktywów, o których mowa w art. 3 ust. 1 w trakcie trwania koncesji;

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Usklajuje ukrepe držav članic v zvezi s frekvencami, ki so potrebne za delovanje sistema; ima pravico do uporabe vseh teh frekvenc, ne glede na to, kje je sistem lociran; o vprašanjih, ki zadevajo uporabo teh frekvenc, se dogovarja neposredno s koncesionarjem.

Polonês

Koordynuje działania Państw Członkowskich w odniesieniu do częstotliwości niezbędnych do zapewnienia działania systemu; posiada prawo korzystania z tych wszystkich częstotliwości, niezależnie od miejsca systemu; kontaktuje się bezpośrednio z posiadaczem koncesji w kwestiach związanymi z korzystaniem z tych częstotliwości;

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Postopki za zadevni prenos premoženja bodo v zvezi s skupnim podjetjem GALILEO določeni v teku likvidacijskega postopka, ki ga določa člen 21 statuta skupnega podjetja GALILEO in je priloga k Uredbi (ES) št. 876/2002 [5], v zvezi s koncesionarjem pa v koncesijski pogodbi.

Polonês

Procedury rządzące przekazywaniem majątku będą, w przypadku Wspólnego Przedsiębiorstwa GALILEO, wyznaczone w czasie postępowania dotyczącego likwidacji określonego w art. 21 statutu Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo załączonego do rozporządzenia (WE) nr 876/2002 [5] oraz, w przypadku posiadacza koncesji, w umowie koncesyjnej.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Od januarja 1997 je bilo v letnih okrožnicah, poslanih vsem koncesionarjem, glede izvajanja novega sistema premij, potrjenih z drugimi poskusnimi elementi, predvideno, da so se pri izplačilu premije na splošno upoštevala samo tista osebna vozila, registrirana na nizozemskem trgu.

Polonês

Od stycznia 1997 r. roczne okólniki kierowane do wszystkich dealerów, dotyczące wprowadzenia nowego systemu premii i potwierdzone innymi dokumentami towarzyszącymi, określały, że samochodami osobowymi branymi pod uwagę przy obliczeniu premii są zasadniczo jedynie samochody rejestrowane na rynku niderlandzkim.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Po drugi strani podjetje Automobiles Peugeot SA poudarja, da bi bil zadevni sistem, in zlasti raven rabata, dodeljenega koncesionarjem, ki je dosegla njihove cilje prodaje, nepogrešljiva pri dodelitvi ustreznih gospodarskih spodbud za zagotovitev, da bi si koncesionarji čim bolj prizadevali za prodajo na svojih pogodbenih ozemljih.

Polonês

Z drugiej strony podkreśla, że badany system, a w szczególności wysokość rabatu przyznawanego dealerom, którzy osiągnęli określone dla nich cele sprzedaży, są niezbędne dla dostarczenia dealerom odpowiednich bodźców ekonomicznych do podjęcia maksymalnych starań w celu zwiększenia sprzedaży na obszarach objętych zawartymi z nimi umowami.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Toda od januarja 1997 dalje je bilo v letnih okrožnicah, poslanih vsem koncesionarjem, glede izvajanja novega sistema premij, potrjenih z drugimi poskusnimi elementi, predvideno, da so se pri izplačilu premije upoštevala samo tista osebna vozila, registrirana na nizozemskem trgu.

Polonês

Jednakże od stycznia 1997 r. roczne, kierowane do wszystkich dealerów okólniki dotyczące wprowadzenia nowego systemu premii i potwierdzone innymi dokumentami towarzyszącymi, określały, że samochodami osobowymi branymi pod uwagę dla wypłaty premii są zasadniczo jedynie samochody rejestrowane na rynku niderlandzkim.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Poleg tega je podjetje PNE koncesionarjem zmanjšalo možnosti, da bi se izognili temu sistemu po eni strani s preverjanjem skladnosti med podrobnostmi v zvezi z naročilom vozila, ki jih je koncesionar vnesel v programsko opremo, s katero je proizvajalec upravljal svoje odnose z mrežo (DIALOG), ter po drugi s podatki, pridobljenimi od nacionalnega organa za registracijo.

Polonês

Poza tym PNE ograniczała możliwości obejścia tego systemu przez dealerów, sprawdzając zgodność między numerem referencyjnym zamówienia samochodu wprowadzonym przez dealera do programu, za pomocą którego producent zarządzał stosunkami z siecią (DIALOG), a danymi otrzymanymi z krajowego urzędu rejestracyjnego.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Prvi ukrep, katerega izvajanje je potekalo med leti 1997 in 2003, je vključeval sistem premij, plačanih koncesionarjem, kar je povzročilo diskriminiranje pri prodaji na tuje trge, in je hkrati z vidika objektivnega delovanja, presegel tisto, kar je bilo potrebno za spodbujanje nizozemskih koncesionarjev, da bi si čim bolj prizadevali za prodajo na svojem pogodbenem ozemlju.

Polonês

Pierwszy środek, stosowany w latach 1997–2003, stanowił system premii wypłacanych dealerom, dyskryminujący sprzedaż na wywóz, który ze względu na swój obiektywny sposób funkcjonowania wybiegał poza działania konieczne do zachęcenia dealerów niderlandzkich do podjęcia maksymalnych starań w celu zwiększenia sprzedaży na obszarze objętym zawartą z nimi umową.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Posledica tega zakona je bila, kot ugotavlja predložitveno sodi�če, da se radijske frekvence, ki naj bi bile dodeljene koncesionarjem analogno, niso sprostile in da je bilo ostalim operaterjem, razen tistim, ki so že oddajali prek zemeljskih frekvenc, onemogočeno, da sodelujejo pri poskusnem digitalnem televizijskem oddajanju.

Polonês

Zdaniem sądu krajowego ustawa ta spowodowała, że nie zostały zwolnione częstotliwości radiowe, które miały być przydzielone posiadaczom koncesji w systemie analogowym oraz uniemożliwiła nadawcom innym niż nadawcy nadający faktycznie na naziemnych częstotliwościach radiowych wzięcie udziału w próbach realizacji telewizji cyfrowej.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Na koncu je Sodišče v skladu z ustaljeno sodno prakso razsodilo, da je treba za presojo, ali je sporazum treba šteti za prepovedanega zaradi izkrivljanja konkurence, preučiti konkurenco v dejanskem okviru, v katerem bi do nje prišlo, če ne bi bilo spornega sporazuma, in da je zato v okoliščinah, kot so te, v katerih je dobavitelj motornih vozil v okviru koncesijskih pogodb uvedel ukrep, ki izvozne prodaje izključuje iz sistema premij, ki so dodeljene koncesionarjem, treba preučiti ravnanje slednjih in konkurenčni položaj na zadevnem trgu, če izvozne prodaje ne bi bile izključene iz politike premij.V zadevi Komisija protiVolkswagnu (sodba z dne 13. julija 2006, C-74/04 P, še neobjavljena v ZOdl.) je Sodišče, ko je obravnavalo pritožbo Komisije zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 3. decembra 2003 v zadevi Volkswagen proti Komisiji (T-208/01, Recueil, str.

Polonês

W związku ze skargą o stwierdzenie uchybienia wniesioną przez Komisję przeciwko Królestwu Hiszpanii ze względu na stosowanie przez władze tego państwa praktyki polegającej na odmowie pozwolenia na wjazd lub wydania wizy obywatelom państw trzecich będącym małżonkami obywateli państw członkowskich wyłącznie z powodu rejestracji tych osób w systemie informacji Schengen (SIS), Trybunał w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko Hiszpanii (wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r., Zb.Orz. str.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

142 z dne 20. junija 2000, str. 4, v nadaljevanju: zakonska uredba 164/2000) določa, da je dejavnost distribucije zemeljskega plina načeloma dejavnost javnih služb, za katero občina podeli koncesijo koncesionarjem, izbranim izključno na podlagi razpisa za obdobje, ki ne sme presegati dvanajstih let.

Polonês

(GURI nr 142 z dnia 20 czerwca 2000 r., s. 4, zwany dalej „dekretem ustawodawczym 164/2000”) stanowi, że działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego jest co do zasady działalnością w zakresie usług publicznych powierzaną przez gminy koncesjonariuszom wybranym wyłącznie w drodze zaproszenia do składania ofert, na okres nieprzekraczający dwunastu lat.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

"Odvisno podjetje" pomeni podjetje, prek katerega lahko koncesionar izvaja, neposredno ali posredno, prevladujoč vpliv, ali podjetje, ki lahko izvaja prevladujoč vpliv nad koncesionarjem ali pa podjetje, ki je skupaj s koncesionarjem pod prevladujočim vplivom nekega drugega podjetja zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje. Prevladujoč vpliv podjetja se domneva, če neposredno ali posredno, glede na drugo podjetje:

Polonês

"Przedsiębiorstwo powiązane" oznacza przedsiębiorstwo, na które koncesjonariusz może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, lub przedsiębiorstwo, które może wywierać dominujący wpływ na koncesjonariusza, lub przedsiębiorstwo, które wspólnie z koncesjonariuszem podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa z uwagi na własność, zaangażowanie finansowe lub reguły określające jego działanie. Domniemywa się istnienie dominującego wpływu ze strony przedsiębiorstwa wobec innego przedsiębiorstwa, jeżeli to pierwsze przedsiębiorstwo, bezpośrednio lub pośrednio:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Esloveno

(20) Toda od januarja 1997 dalje je bilo v letnih okrožnicah, poslanih vsem koncesionarjem, glede izvajanja novega sistema premij, potrjenih z drugimi poskusnimi elementi, predvideno, da so se pri izplačilu premije upoštevala samo tista osebna vozila, registrirana na nizozemskem trgu. Zato vsak koncesionar, ki je v celoti dosegel te prodajne cilje na ozemlju in si je torej pridobil pravico do premije, kljub temu ni bil upravičen do tako pridobljene premije za plačilo (ali izplačilo) te pravice, če je prodajal potrošnikom nerezidentom. Tak sistem, obravnavan z vidika objektivnega delovanja, je torej presegel tisto, kar je bilo potrebno za spodbujanje nizozemskih koncesionarjev, da bi si čim bolj prizadevali za prodajo na svojem pogodbenem ozemlju. Narava tega sistema je pomenila značilno omejitev, omenjeno v Uredbi (ES) št. 1475/95, in je hkrati kršila člen 6(1)(8) na podlagi katerega izjema ne velja%quot%od tedaj, ko dobavitelj brez objektivno utemeljenega razloga distributerjem dodeli nadomestila, izračunana na podlagi namembnega kraja preprodanih motornih vozil ali stalnega prebivališča kupca%quot%. Poleg tega je podjetje PNE koncesionarjem zmanjšalo možnosti, da bi se izognili temu sistemu po eni strani s preverjanjem skladnosti med podrobnostmi v zvezi z naročilom vozila, ki jih je koncesionar vnesel v programsko opremo, s katero je proizvajalec upravljal svoje odnose z mrežo (DIALOG), ter po drugi s podatki, pridobljenimi od nacionalnega organa za registracijo.

Polonês

(20) Jednakże od stycznia 1997 r. roczne, kierowane do wszystkich dealerów okólniki dotyczące wprowadzenia nowego systemu premii i potwierdzone innymi dokumentami towarzyszącymi, określały, że samochodami osobowymi branymi pod uwagę dla wypłaty premii są zasadniczo jedynie samochody rejestrowane na rynku niderlandzkim. Wskutek tego każdemu dealerowi, który osiągnął swój cel sprzedaży na swoim obszarze i który uzyskał w związku z tym prawo do premii, odmawiano jednak wypłaty uzyskanej w ten sposób premii z powodu sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów niemieszkających w Niderlandach. Taki system ze względu na swój obiektywny sposób funkcjonowania wykraczał poza działania konieczne do zachęcenia dealerów niderlandzkich do podjęcia maksymalnych starań w celu zwiększenia sprzedaży na obszarze objętym zawartą z nimi umową. Tworzył jedno z charakterystycznych ograniczeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1475/95 i naruszających art. 6 ust. 1 pkt 8, zgodnie z którym wyłączenie nie jest stosowane "jeśli dostawca bez obiektywnie uzasadnionego powodu przyznaje dystrybutorom wynagrodzenie obliczane w zależności od miejsca przeznaczenia sprzedawanych pojazdów samochodowych lub miejsca zamieszkania kupującego". Poza tym PNE ograniczała możliwości obejścia tego systemu przez dealerów, sprawdzając zgodność między numerem referencyjnym zamówienia samochodu wprowadzonym przez dealera do programu, za pomocą którego producent zarządzał stosunkami z siecią (DIALOG), a danymi otrzymanymi z krajowego urzędu rejestracyjnego.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Esloveno

(28) V podkrepitev tega sklepa, je Francija začela naštevati pogoje za nastanek parka Bioscope in nato dodala še konkreten opis projekta, kot ga je opredelil sindikat Symbio v sodelovanju s podjetjem SMVP. Ta opis temelji na pedagoškem značaju parka in izobraževalnem vidiku razstavljenih zanimivosti, ki so zelo drugačne od tradicionalnih tematskih parkov. Francija vztraja na dejstvu, da park v nobenem primeru v prihodnosti ne more spremeniti zasnove, ker vsaka sprememba vpliva tudi na drugačno pedagoško usmeritev, ki bi bila v nasprotju s konvencijo med koncesionarjem in državo.

Polonês

(28) Na poparcie tego rozumowania Francja na wstępie przypomina Komisji warunki powstania idei realizacji parku Bioscope, a następnie podaje praktyczny opis projektu parku sporządzonego przez Symbio we współpracy z SMVP. Opis ten kładzie nacisk na edukacyjny charakter parku i jego atrakcji, tak bardzo różniących się od atrakcji w klasycznych parkach rozrywki. Francja kładzie nacisk na fakt, że park nie będzie mógł w żaden sposób zmienić swojej koncepcji w przyszłości, ponieważ każda zmiana zakłócająca jego funkcję edukacyjną byłaby sprzeczna z umową pomiędzy koncesjonariuszem i państwem.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Esloveno

Komisija je glede Nizozemske predvidela štiri ugovore, ki so podobne narave kot tisti glede Nemčije, in sicer: "i) omejevalna politika v zvezi z nadomestili za koncesionarje, ii) omejevalna politika pri promocijskih kampanjah, iii) politika omejene dobave koncesionarjem ter iv) posebna opozorila in neposredno zavezujoča navodila več koncesionarjem, s katerimi se je izvajalo omejevanje izvoza."

Polonês

W przypadku Niderlandów Komisja przyjęła cztery zastrzeżenia o charakterze podobnym do tych dotyczących Niemiec, a mianowicie: "i) restrykcyjnej polityki wynagradzania dealerów; ii) restrykcyjnej polityki w związku z niektórymi kampaniami promocyjnymi; iii) polityki ograniczania dostaw dla dealerów; oraz iv) kierowania ostrzeżeń i bezpośrednich nakazów do dealerów wprowadzających strategię ograniczania wywozu."

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK