Pergunte ao Google

Você procurou por: galim (Espanhol - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Espanhol

Italiano

Informações

Espanhol

pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti hijo de Lais, que era de Galim

Italiano

Saul aveva dato Mikal sua figlia, gia moglie di Davide, a Palti figlio di Lais, che abitava in Gallìm

Última atualização: 2012-05-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

¡Grita a gran voz, oh hija de Galim! ¡Escucha, oh Lais! ¡Pobrecita Anatot

Italiano

Grida con tutta la tua voce, Bat-Gallìm, stà attenta, Làisa, rispondile, Anatòt

Última atualização: 2012-05-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

(5) Europos Bendrijų integruotajame tarife (TARIC) nurodyti eilės numeriai, pagal kuriuos galima nustatyti importo tarifines kvotas, produktus, kuriems jos taikomos, o tam tikrais atvejais ir jų kilmę.

Italiano

(5) Fit-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (it-TARIC) hemm in-numri ta' l-ordnijiet, li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni tal-kwoti ta' tariffi għall-importazzjoni, il-prodotti involuti u f'ċerti każi l-oriġini tagħhom.

Última atualização: 2017-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Jei išdavus eksporto licencijas būtų arba galėtų būti viršyta turima biudžeto suma, ar per atitinkamą laikotarpį išnaudoti didžiausi kiekiai, kuriuos galima eksportuoti gaunant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr.

Italiano

Fejn il-kwistjoni tal-liċenzji ta' l-esportazzjoni tirriżulta jew tista' tirriżulta fil-qbiż ta' l-ammonti disponibbli tal-baġit jew fl-użu sħiħ tal-kwantitajiet massimi li jistgħu jiġu esportati b'rifużjoni matul il-perjodu kkonċernat, b'kunsiderazzjoni tal-limiti msemmija fl-Artikolu 33(11) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, jew fejn din ma tħallix l-esportazzjoni titkompla matul il-bqija tal-perjodu, il-Kummissjoni tista':

Última atualização: 2017-02-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

ir Lenkijos valdžios institucijos mano, kad tą dieną galima laikyti pagalbos suteikimo data.

Italiano

Din ingħatat fil- 21 ta' Ġunju 2004 li, skont l-awtoritajiet Pollakki, tista' titqies bħala d-data li fiha ngħatat l-għajnuna.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

- diegiamos mašinos su platesniu spausdinimo cilindru, todėl galima spausdinti lankus, pagal apimtį prilygstančius spausdinamiems rotacinės giliosios spaudos būdu (72, 80 ir net 96 puslapių); dėl to ofsetinė spauda dabar yra tinkama alternatyva spausdinant leidinius, turinčius iki 96 puslapių, kuriems tenka didžioji dalis tikslinės BVG rinkos;

Italiano

- L-introduzzjoni ta' magni b'ċilindu tal-istampar usa' li jippermettu l-istampar ta' sezzjonijiet li bħala daqs jixbħu lil dawk stampati bir-rotokalk (72, 80 u anki 96 paġna); L-istampar bl-offset għalhekk sar alternattiva vijabbli għal pubblikazzjonijiet li jkollhom sa 96 paġna, li jiffurmaw il-biċċa l-kbira tas-suq fil-mira tal-BVG;

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Dažna tokia praktika, kai EEE teritorijoje spausdinami žurnalai ir prekių katalogai yra skirti Rusijos rinkai, todėl galima būtų taikyti net platesnę rinkos, apimančios EEE ir Rusiją, apibrėžtį.

Italiano

Il-prattika komuni li jiġu stampati rivisti u katalogi fiż-ŻEE għas-suq Russu tiġġustifika definizzjoni aktar usa tas-suq li tħaddan iż-ŻEE flimkien mar-Russja.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Su tam tikro ilgio cilindru galima spausdinti kelių griežtai nustatytų dydžių žurnalus ir (arba) katalogus (cilindrų, naudojamų įmonėje, kuriai suteikiama pagalba, apskritimas yra […], tai atitinka […] puslapių).

Italiano

Permezz ta' ċilindru ta' tul speċifiku jkunu jistgħu jiġu stampati volum ta' ftit rivisti jew katalogi (jiġfieri għaċ-ċilindru b'ċirkonferenza ta' […] użat fil-faċilità mgħejjuna, dan ifisser [… ] paġna).

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

- padidėjo spausdinimo našumas (greitis), kurį galima prilyginti rotacinės giliosios spaudos mašinų greičiui (popieriaus juostos greitis siekia 15 m/sek.);

Italiano

- Żieda fil-produttività tal-istampar (il-ħeffa tal-istampar) li titqabbel sew mal-ħeffa tal-istampar tas-sistema tar-rotokalk (il-veloċità tal-infilzar tal-karta tilħaq il-15-il metru kull sekonda);

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Rotacinės giliosios spaudos presai yra ir našesni (rotacinės giliosios spaudos presu galima išspausdinti daugiau egzempliorių per trumpesnį laiką negu naudojantis ofsetinės spaudos presu), ilgesnis ir jų naudojimo laikas.

Italiano

Ukoll, l-istamperiji bir-rotokalk huwa aktar effiċjenti (jista' jsir ammont akbar ta' kopji fi żmien aqsar permezz ta' stamperija bir-rotokalk milli fuq stamperija bl-offset) u jdumu jservu aktar.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Tas išlaidas galima laikyti santykiškai mažomis, netgi tada, kai pristatymo atstumai dideli.

Italiano

Dawn l-ispejjeż jistgħu jitqiesu bħala li huma relattivament baxxi anki meta jkunu jridu jiġu koperti distanzi ikbar.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

(46) Lenkijos valdžios institucijos mano, kad naujausi technologiniai laimėjimai ofsetinės spaudos srityje lemia tai, kad abi technikos rūšis galima naudoti pakaitomis, be reikšmingų skirtumų gavėjams ir panašiomis kainomis, netgi tuo atveju, kai spausdinami dideli žurnalų ir prekių katalogų tiražai.

Italiano

(46) Il-Polonja ressqet l-argument li bħala riżultat tal-aħħar żviluppi teknoloġiċi fl-istampar bl-offset, iż-żewġ teknoloġiji jistgħu jintużaw waħda flok l-oħra mingħajr ma jkun hemm xi differenza sinifikanti għall-klijent u bi spiża kumparabbli, anki fil-każ ta' volumi akbar ta' stampar għal rivisti u katalogi.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Gamybinių pajėgumų augimas neviršija 5 % nė vienai iš rinkų, kurias galima laikyti atitinkamomis rinkomis

Italiano

Iż-żieda fil-kapaċità ma taqbiżx il-5 % f'xi wieħed mis-swieq rilevanti plawsibbli

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

(122) Be kita ko, spausdinimo mašinų, kuriose įdiegta ši technologija, cilindras būna tam tikro nustatyto maksimalaus ilgio, kuris atitinka naudojamos popieriaus juostos plotį, ir tai atitinka nustatytą standartinių spaudos puslapių skaičių (pagalbos gavėjos naudojamų mašinų atveju su plačiausiu cilindru, kurį galima naudoti, maksimalus spausdinamų standartinių puslapių skaičius yra […]).

Italiano

(122) B'mod partikolari, il-magni tal-istampar li jużaw din it-teknoloġija għandhom tul massimu speċifiku taċ-ċilindru, jiġifieri il-wisa' tal-romblu tal-karta użata li jikkorrispondi għal kwantità definita ta' paġni stampati standard (fil-każ tal-magni użati mill-benefiċjaru, permezz tal-aktar ċilindru wiesa' li jista' jintuża jista' jiġi stampat massimu ta' […] paġna).

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Taip pat reikia pažymėti, kad pagal programą, kad būtų galima taikyti programos 24 dalies b punktą, esamą vartojimą reikia apibrėžti EEE lygmeniu.

Italiano

ta' min wieħed jinnota wkoll li skont il-QMS il-konsum apparenti huwa determinat fuq livell taż-ŻEE għall-iskopijiet ta' applikazzjoni tal-paragrafu 24(b) tal-QMS.

Última atualização: 2013-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Kiekiai, kurie nėra paskirstomi, suteikiami, ar naudojami, yra perskirstomi laiku vadovaujantis 14 straipsniu, kad kvota būtų galima naudotis iki jos galiojimo termino pabaigos.

Italiano

Il-kwantitajiet li m'humiex allokati, assenjati jew użati għandhom jerġgħu jitqassmu skond l-Artikolu 14 fil-ħin sabiex jistgħu jintużaw qabel ma jintemm iż-żmien tal-kwota.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Nustačius kvotas, jos yra paskirstomos pareiškėjams kaip galima greičiau.

Italiano

Il-kwoti għandhom jiġu allokati fost l-applikanti kemm jista' jkun malajr wara li jkunu nfetħu.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Siekiant užtikrinti, kad visi pareiškėjai turėtų vienodą galimybę naudotis kvotomis, Komisija pranešime apie kvotos nustatymą konkrečiai nurodo datas ir laiką, per kurį galima pasinaudoti nepanaudotu Bendrijos kvotos likučiu.

Italiano

Biex tiżgura li l-applikanti jkollhom aċċess indaqs għall-kwota, il-Kummissjoni għandha tispeċifika d-dati u l-ħinijiet għall-aċċess għall-bilanċ disponibbli tal-Komunità fl-avviż li jiftaħ il-kwota.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Tačiau, siekiant išvengti galimo perteklinio importo susikaupimo, reikėtų kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėti klausimą, ar, pasibaigus kvotų galiojimo terminui, tikslingas toks perskirstymas, ir tinkamai nuspręsti, visų pirma dėl licencijų galiojimo termino, atsižvelgiant į produkto tipą ir tikslą, dėl kurio buvo nustatytos atitinkamos kvotos.

Italiano

Iżda, sabiex tiġi evitata l-possibbilità ta' ġbir eċċessiv ta' oġġetti importati, il-kwistjoni jekk dak it-tqassim mill-ġdid wara t-tmiem taż-żmien tal-kwota hux xieraq għandha tkun eżaminata fuq bażi ta' każ b'każ u l-arranġamenti relevanti għandhom ikunu deċiżi, meta tittieħed konsiderazzjoni partikolarment tal-perjodu tal-validità tal-liċenzi, it-tip tal-prodott in kwistjoni u l-għan li għalih iddaħħlu l-kwoti.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Espanhol

Jeigu nustatoma, kad nebuvo galima laiku perskirstyti tokių kiekių, nagrinėjant kiekvieną atvejį, priimamas sprendimas laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos dėl galimo jų perskirstymo per kitą kvotos laikotarpį.

Italiano

Jekk jinstab li ma kienx possibbli li ssir ir-ridistribuzzjoni ta' dawn il-kwantitajiet fil-ħin, id-distribuzzjoni tagħhom mill-ġdid matul il-perjodu ta' kwota sussegwenti għandha tkun deċiża, fuq bażi ta' każ b'każ, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(2).

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK