Você procurou por: proclamad (Espanhol - Tailandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Espanhol

Tailandês

Informações

Espanhol

las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y haced que nabot se siente frente al pueblo

Tailandês

พระนางทรงพระอักษรว่า "จงประกาศให้ถืออดอาหาร และตั้งนาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาช

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

¡proclamad esto entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a los valientes! acérquense y acudan todos los hombres de guerra

Tailandês

จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า จงเตรียมทำการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ทั้งหลาย ให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกล้ ให้เขาขึ้นมาเถิ

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

proclamad en los palacios de asdod y en los palacios de la tierra de egipto, y decid: "¡reuníos sobre los montes de samaria y ved los muchos tumultos y la opresión que hay en medio de ella

Tailandês

จงประกาศในปราสาททั้งหลายที่อัชโดด และในปราสาททั้งหลายในแผ่นดินอียิปต์ และกล่าวว่า "จงประชุมกันบนภูเขาแห่งสะมาเรีย และพินิจดูความโกลาหลอันยิ่งใหญ่มากมายและผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งหลายท่ามกลางเมืองนั้น

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

"anunciad en las naciones y proclamad. levantad bandera; anunciadlo y no lo encubráis. decid: 'tomada es babilonia, bel es avergonzado, marduc es hecho pedazos. sus imágenes son avergonzadas, y sus ídolos hechos pedazos

Tailandês

"จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง จงตั้งธงขึ้นและป่าวร้อง อย่าปิดบังไว้เลย และว่า `บาบิโลนถูกยึดแล้ว พระเบลก็ได้อาย พระเมโรดัคก็ถูกทุบแหลกเป็นชิ้นๆ รูปเคารพทั้งหลายของเมืองนั้นถูกกระทำให้ได้อาย และรูปปั้นทั้งหลายก็ถูกทุบแหลกเป็นชิ้นๆ

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

"jehovah ha proclamado hoy que tú eres su pueblo especial, como él te ha prometido, y que guardarás todos sus mandamientos

Tailandês

และในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงรับว่า ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน และว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

"oyen cómo gimo, y no hay quien me consuele. todos mis enemigos han oído de mi desgracia y se han alegrado de que tú lo hayas hecho. ¡haz que llegue el día que has proclamado, y sean ellos como yo

Tailandês

เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวาระที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

en esto consiste la remisión: todo aquel que dio un préstamo con el cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. no lo exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habrá sido proclamada la remisión de jehovah

Tailandês

ให้กระทำการปลดปล่อยดังนี้ เจ้าหนี้ทุกคนจะต้องยกสิ่งที่ตนให้เพื่อนบ้านยืมไปนั้นเสีย อย่าทวงสิ่งนั้นคืนจากเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของตนเลย เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

he aquí que jehovah ha proclamado hasta lo último de la tierra: "decid a la hija de sion: '¡he aquí tu salvador viene! ¡he aquí, su recompensa viene con él; y delante de él, su obra!'

Tailandês

ดูเถิด พระเยโฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศให้ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า "จงกล่าวแก่ธิดาของศิโยนว่า `ดูเถิด ความรอดของเจ้ามา ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์'

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Él fue manifestado en la carne, justificado por el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria

Tailandês

ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศ

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

más bien, primeramente a los que estaban en damasco, y en jerusalén y por toda la tierra de judea, y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento

Tailandês

แต่ข้าพระองค์ได้กล่าวสั่งสอนเขา ตั้งต้นที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแว่นแคว้นยูเดีย และแก่ชาวต่างประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ ให้หันมาหาพระเจ้าและกระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหม่แล้

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

no he encubierto tu justicia dentro de mi corazón; he proclamado tu fidelidad y tu salvación. no he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación

Tailandês

ข้าพระองค์มิได้งำความชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อและความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้ปิดบังความเมตตาและความจริงของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

porque así ha dicho jehovah: "regocijaos con alegría a causa de jacob, y gritad de júbilo ante la cabeza de las naciones. proclamad, alabad y decid: '¡oh jehovah, salva a tu pueblo, al remanente de israel!

Tailandês

เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า "จงร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะยาโคบ และเปล่งเสียงโห่ร้องเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ และกล่าวว่า `โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด คือคนที่เหลืออยู่ของอิสราเอล

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

porque la escritura dice al faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra

Tailandês

เพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า `เพราะเหตุนี้เองเราให้เจ้ามีตำแหน่งสูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วโลก

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

primeramente, doy gracias a mi dios por medio de jesucristo con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo

Tailandês

ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่านทั้งหลาย เพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทั่วโล

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

tú has proclamado hoy que jehovah es tu dios y que andarás en sus caminos, que guardarás sus leyes, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz

Tailandês

ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะดำเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติ และคำตัดสินของพระองค์ และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen preparados para aquel día

Tailandês

ให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปป่าวร้องให้ชนชาติทั้งปวงพร้อมเพื่อวันนั้

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia, y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que los judíos estuviesen preparados para aquel día y tomasen venganza de sus enemigos

Tailandês

สำเนาของหนังสือที่เขียนนั้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล และออกโดยการป่าวร้องแก่ชนชาติทั้งปวง พวกยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั้นแก้แค้นศัตรูของต

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

y al volverse josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte. entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra de jehovah que había proclamado el hombre de dios que había anunciado estas cosas

Tailandês

และเมื่อโยสิยาห์ทรงหันพระพักตร์ พระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขา และพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่นบูชา และทรงกระทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งคนแห่งพระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ ผู้ซึ่งป่าวร้องถึงสิ่งเหล่านี

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

y fue proclamado por dios sumo sacerdote según el orden de melquisedec

Tailandês

โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเด

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK