Pergunte ao Google

Você procurou por: cantero (Espanhol - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Espanhol

Tcheco

Informações

Espanhol

El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, creado en la democracia (1975) y orgullo de la nación, cantera de la que salió el afamado director de orquesta Gustavo Dudamel, fue alcanzado esta semana por el asesinato de dos de sus integrantes: Jimbert Hernández (15 años de edad) en Caracas; y Carlos Hernández (13 años de edad) en Cantaura, al oriente del país.

Tcheco

Systém mladých orchestrů Venezuely, který byl vytvořen během demokratického období (1975) a jako chlouba národa dal světu například slavného dirigenta Gustava Dudamela, byl tento týden zasažen vraždou dvou svých členů: Jimberta Hernándeze (15 let) v Caracasu a Carlose Hernándeze (13 let) v Cantauře na východě země.

Última atualização: 2016-02-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Otras tierras (superficie ocupada por edificios, corrales, caminos, estanques, canteras, tierra infértil, rocas, etc.)

Tcheco

Ostatní plochy (pozemky zastavěné budovami, hospodářské dvory, tratě a cesty, rybníky, lomy, neúrodná půda, skály atd.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

“mina” (mine), una excavación para la extracción de depósitos minerales, incluyéndose en este concepto las labores subterráneas y a cielo abierto para la extracción de productos básicos metálicos y las labores superficiales (canteras) para la extracción de minerales industriales,

Tcheco

‚Dolem‘ (těžebnou) (mine) se rozumí soubor zemních a podzemních důlních prací (zařízení) provedených za účelem těžby ložisek nerostných surovin, který zahrnuje hlubinná důlní díla a povrchová důlní díla (nazývaná rovněž povrchové doly, lomy) pro dobývání rudních komodit a rovněž povrchové doly pro dobývání průmyslových nerostů (které jsou obvykle nazývány lomy).

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Depresión, zanja, fosa u hoyo excavado para la extracción y suministro de grava, arena u otros materiales para fines de construcción de carreteras u otros análogos; es un tipo de cantera.

Tcheco

Deprese, příkop nebo jáma vyhloubená za účelem těžby štěrku, písku nebo jiných materiálů pro stavbu silnic nebo za jinými stavebními účely; typ zemníku.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

cantera

Tcheco

lom

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras cubiertos por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas [23].

Tcheco

odpady vznikající při vyhledávání, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu lomů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu [23].

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Servicios de instalación de maquinaria para explotación de canteras

Tcheco

Instalace a montáž těžebních strojů

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Partes de máquinas para la minería, la explotación de canteras y la construcción

Tcheco

Části strojů pro doly, lomy a stavebnictví

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Maquinaria para la minería y la explotación de canteras y equipo de construcción

Tcheco

Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Productos relacionados con la explotación de minas y canteras

Tcheco

Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Contenido del Derecho interno: las unidades que transporten (normalmente en camionetas) pequeñas cantidades de explosivos [1000 kg (netos) como máximo] a canteras y centros de trabajo podrán etiquetarse en las partes delantera y trasera utilizando el panel del modelo no 1.

Tcheco

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1000 kg (čisté hmotnosti)) do lomů a na pracoviště mohou být označeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Los equipos que por su diseño o función están limitados a la protección contra riesgos específicos de las industrias civiles, como la minería, la explotación de canteras, el sector agrario, la industria farmacéutica, los productos sanitarios, los productos veterinarios, el medio ambiente, la gestión de residuos o la industria alimentaria.

Tcheco

vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro civilní průmysl, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Otras superficies (terreno edificado, patios, caminos, estanques, canteras, tierras baldías, roquedales, etc.)

Tcheco

Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, tratěmi a cestami, rybníky, lomy, skálami, včetně neúrodné půdy atd.)

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

"e) la explotación (exploración, extracción y tratamiento) de minerales en minas y canteras o mediante perforación, con la excepción de las actividades de tratamiento térmico y químico y el almacenamiento relacionado con estas operaciones en las que intervengan sustancias peligrosas tal como se definen en el anexo I;

Tcheco

"e) využití (průzkum, těžbu a zpracování) nerostů v dolech a lomech nebo pomocí vrtů, s výjimkou operací chemického a tepelného zpracování a skladování souvisejícího s těmito operacemi, při němž se vyskytují nebezpečné látky, jak jsou vymezeny v příloze I;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

(6) Por consiguiente, esta Directiva debe abarcar la gestión de los residuos de las industrias extractivas en tierra firme, es decir, los residuos resultantes de la prospección, extracción (incluida la fase de desarrollo previa a la producción), tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras.

Tcheco

(6) V souladu s tím by tato směrnice měla zahrnovat nakládání s odpady z pozemního těžebního průmyslu, tj. s odpady vznikajícími při vyhledávání, těžbě (včetně fáze přípravy k dobývání), úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu lomů. Takové nakládání by však mělo odrážet zásady a priority stanovené ve směrnici 75/442/EHS, která se v souladu s čl.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

- el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la prospección y extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras.

Tcheco

- ukládání neznečištěné zeminy nebo inertních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné pocházejících z průzkumných a těžebních prací, z úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z provozu lomů a povrchových dolů.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Espanhol

- la reinyección de aguas subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras o asociadas a la construcción o al mantenimiento de obras de ingeniería civil,

Tcheco

- zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Espanhol

8) "tratamiento", el proceso o la combinación de procesos mecánicos, físicos, biológicos, térmicos o químicos que se aplican a los recursos minerales, incluidos los de la explotación de canteras, con el fin de extraer el mineral, y que incluye el cambio de tamaño, la clasificación, la separación, el lixiviado y el reprocesamiento de residuos previamente desechados, pero excluye las operaciones de fusión, los procesos industriales térmicos y las operaciones metalúrgicas;

Tcheco

8. "úpravou" mechanický, fyzikální, biologický, tepelný nebo chemický proces nebo kombinace procesů, které se používají u nerostných surovin a při provozu lomů s cílem těžby nerostu, včetně změny velikosti, třídění, oddělování a loužení, jakož i opětovné zpracování odpadu, s výjimkou tavení, tepelných výrobních procesů a hutnických prací;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

8) "tratamiento": el proceso o la combinación de procesos mecánicos, físicos, biológicos, térmicos o químicos que se aplican a los recursos minerales, incluidos los de la explotación de canteras, con el fin de extraer el mineral, y que incluye el cambio de tamaño, la clasificación, la separación, el lixiviado y el reprocesamiento de residuos previamente desechados, pero excluye las operaciones de fusión, los procesos industriales térmicos (distintos de la incineración de piedra caliza) y los procesos metalúrgicos;

Tcheco

8. "úpravou" mechanický, fyzikální, biologický, tepelný nebo chemický proces nebo kombinace procesů, které se používají u nerostných surovin a při provozu lomů s cílem těžby nerostu, včetně změny velikosti, třídění, oddělování a loužení, jakož i opětovné zpracování odpadu, s výjimkou tavení, tepelných výrobních procesů (kromě pálení vápence) a hutnických prací;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Espanhol

Existe información suficiente como para concluir que el riesgo de adquirir cáncer de pulmón aumenta en personas con silicosis (y aparentemente, no es así en trabajadores sin silicosis expuestos al polvo de sílice en canteras y en la industria de la cerámica).

Tcheco

Existuje dostatek informací pro vyslovení závěru, že relativní riziko rakoviny plic se zvyšuje u osob se silikózou (a zdá se, že k tomu nedochází u zaměstnanců bez silikózy, kteří jsou vystaveni působení křemenného prachu v lomech a v keramickém průmyslu).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK