Pergunte ao Google

Você procurou por: õigusevaldajale (Estoniano - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Inglês

Informações

Estoniano

EKSEMPLAR ÕIGUSEVALDAJALE

Inglês

COPY FOR THE RIGHT HOLDER

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

teatatakse peatamisest viivitamata importijale ja õigusevaldajale.

Inglês

the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

eksemplar numbriga 2, mis on ette nähtud õigusevaldajale.

Inglês

the copy for the right–holder, marked ‘2’.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Tagatise maksmine ei mõjuta muid õigusevaldajale kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid.

Inglês

Payment of the security shall not affect the other legal remedies available to the right-holder.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

b) eksemplar numbriga 2, mis on ette nähtud õigusevaldajale.

Inglês

(b) the copy for the right-holder, marked "2".

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

õigusevaldajale tuleb maksta küllaldast tasu iga kord vastavalt tingimustele, võttes arvesse volituse majanduslikku väärtust;

Inglês

the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kohtuorganitel on ka õigus kohustada rikkujat tasuma õigusevaldajale kulutused, mille hulka võib kuuluda kohane advokaaditasu.

Inglês

The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Riikliku kriisiolukorra või muude äärmiselt pakiliste asjaolude korral tuleb sellele vaatamata õigusevaldajale kasutamisest teatada niipea, kui see on võimalik.

Inglês

In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Tollipunkt võib rangelt analüüsimiseks ja järgneva menetluse hõlbustamiseks võtta kauba ülevaatusel kaubaproove ja anda need üle või saata õigusevaldajale selgesõnalise taotluse korral kooskõlas asjaomases liikmesriigis kehtivate eeskirjadega.

Inglês

When examining goods, the customs office may take samples and, according to the rules in force in the Member State concerned, hand them over or send them to the right-holder, at his express request, strictly for the purposes of analysis and to facilitate the subsequent procedure.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kui õigusevaldajale teatatakse artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus osundatud üksikasjad, kasutab ta kõnealust teavet ainult artiklites 10 ja 11 ning artikli 13 lõikes 1 kindlaksmääratud otstarbel.

Inglês

A right-holder receiving the particulars cited in the first subparagraph of Article 9(3) shall use that information only for the purposes specified in Articles 10, 11 and 13(1).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kohtuorganitel on õigus võtta vajaduse korral ajutisi meetmeid inaudita altera parte, eriti kui mis tahes viivitus tõenäoliselt tekitaks õigusevaldajale korvamatut kahju või kui on ilmne tõendite hävitamise oht.

Inglês

The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Seesuguse kautsjoni maksmine ei kahjusta mis tahes muid õigusevaldajale kättesaadavaid kaitsevahendeid, endastmõistetavaks peetakse kautsjoni tagastamist, kui õigusevaldaja ei suuda mõistliku ajavahemiku jooksul kasutada oma hagemisõigust.

Inglês

Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kui asjas on tehtud kinnitav otsus, võivad liikmed anda pädevatele võimuorganitele õiguse teatada õigusevaldajale saatja, importija ja saaja nimed ja aadressid ning kõnesolevate kaupade kogus.

Inglês

Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kahjustamata konfidentsiaalse teabe kaitsmist, sätestavad liikmed pädevate võimuorganite õiguse anda õigusevaldajale piisav võimalus lasta tolliorganite poolt kinni peetud kaupu inspekteerida, selleks et põhistada õigusevaldaja nõudeid.

Inglês

Without prejudice to the protection of confidential information, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kahjustamata muid õigusevaldajale kättesaadavaid hagemisõigusi ja arvestades kostja õigust taotleda asja kohtulikku läbivaatamist, peab pädevatel võimuorganitel olema õigus määrata õigusi rikkuvad kaubad hävitamisele või kõrvaldamisele vastavalt artiklis 46 toodud põhimõtetele.

Inglês

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Lisan eriteabe pettuse liigi ja olemuse kohta:Lisatud dokumentide arv (8)Lisatud fotode arv (8)EKSEMPLAR ÕIGUSEVALDAJALE

Inglês

I attach specific information concerning the type or pattern of fraud:Number of documents attached (8)Number of photos attached (8)COPY FOR THE RIGHT HOLDER

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kui taotluse teinud liikmesriigi seaduses ei sätestata teisiti, ei anna kooskõlas artikli 3 lõikega 2 koostatud taotluse vastuvõtmine õigusevaldajale õigust hüvitusele, juhul kui võltsitud või piraatkaupade avastaja ei ole tollipunkt ja kui kaubad on lastud ringlusse või ei ole võetud meetmeid kaupade kinnipidamiseks vastavalt artikli 6 lõikele 1.

Inglês

Save as provided by the law of the Member State in which the application is made, the acceptance of an application drawn up in accordance with Article 3 (2) shall not entitle the holder of a right to compensation where counterfeit or pirated goods are not detected by a customs office and are released or no action is taken to detain them in accordance with Article 6 (1).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kohtuorganitel on õigus kohustada õiguserikkujat maksma õigusevaldajale kahjutasu, mis oleks piisav kompenseerimaks kahju, mida õigusevaldaja on kannatanud oma intellektuaalomandiõiguse rikkumise tõttu õiguserikkuja poolt, kes teadis või pidi teadma, et ta paneb toime rikkumise.

Inglês

The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Riikliku mittekaubandusliku kasutuse korral, kui valitsus või hankija ilma patendiotsingut tegemata teab või põhjendatult eeldab teadvat, et kehtivat patenti kasutatakse või hakatakse kasutama valitsuse poolt või tarbeks, tuleb õigusevaldajale sellest kohe teatada;

Inglês

In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

EÜ pool ja allakirjutanud CARIFORUMi riigid tagavad, et pädevad õigusasutused võivad hageja taotluse korral, ilma et see piiraks õiguste rikkumisest õigusevaldajale tuleneda võivat kahju hüvitamise nõuet ja mis tahes hüvitist maksmata, anda korralduse kutsuda tagasi, turustuskanalitest püsivalt kõrvaldada või hävitada kaubad, mis on tunnistatud intellektuaalomandi õigust rikkuvaks.

Inglês

The EC Party and the Signatory CARIFORUM States shall ensure that the competent judicial authorities may order, at the request of the applicant and without prejudice to any damages due to the right holder by reason of the infringement, and without compensation of any sort, the recall, definitive removal from channels of commerce or destruction of goods that they have found to be infringing an intellectual property right.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK