Pergunte ao Google

Você procurou por: absorbeerimine (Estoniano - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Inglês

Informações

Estoniano

Likviidsuse absorbeerimine

Inglês

Absorption of liquidity

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

operatsiooni liik (likviidsuse lisamine või absorbeerimine ja kasutatava rahapoliitilise instrumendi liik);

Inglês

the type of operation (provision or absorption of liquidity and the type of monetary policy instrument to be used);

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 7
Qualidade:

Estoniano

toimingu liik (likviidsuse lisamine või absorbeerimine ja kasutatava rahapoliitika instrumendi liik),

Inglês

the type of operation (provision or absorption of liquidity and the type of monetary policy instrument to be used),

Última atualização: 2016-11-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

TABEL 1 Eurosüsteemi rahapoliitika toimingud Tehingute liigid Likviidsuse lisamine Likviidsuse absorbeerimine Tähtaeg Sagedus Menetlus

Inglês

TABLE 1 Eurosystem monetary policy operations Types of transactions Provision of liquidity Absorption of liquidity Maturity Frequency Procedure

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

TABEL 1 Eurosüsteemi rahapoliitika toimingud Tehingute liigid Likviidsuse lisamine Likviidsuse absorbeerimine Tähtaeg Sagedus Menetlus Rahapoliitika toimingud

Inglês

TABLE 1 Eurosystem monetary policy operations Monetary policy operations Types of transactions Provision of liquidity Absorption of liquidity Maturity Frequency Procedure

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

TABEL 1 Eurosüsteemi rahapoliitilised operatsioonid Tehingute liigid Rahapoliitilised Likviidsuse operatsioonid Likviidsuse lisamine absorbeerimine Avaturuoperatsioonid Põhilised refinantseerimisoperatsioonid Pöördtehingud --- Üks nädal Kord nädalas Tavapakkumised

Inglês

TABLE 1 Eurosystem monetary policy operations Monetary policy operations Types of transactions Provision of liquidity Absorption of liquidity Maturity Frequency Procedure

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kortikosteroidi manustamine inhaleerimise teel põhjustab adrenokortikaalsupressiooni ja pärast ravi lõppu on taastumine kiire; süsteemseid kõrvaltoimeid on vähem kui süsteemse kortikosteroidravi korral, sest süsteemne absorbeerimine on piiratud.

Inglês

Discussion of the specific advantages: inhalation corticosteroid therapy causes less adreno-cortical suppression with quick rebound after therapy ends and fewer systemic side effects than systemic corticosteroid therapy because of limited systemic absorption.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

kasutatakse tavaliselt vaid nende ohtlike ainete ja valmististe puhul, millega saastunud pindade puhastamiseks vesi ei sobi (nt kui vajalik on absorbeerimine poorse materjaliga või lahustamine lahustis vms), ja juhul, kui tervise ja/või ohutuse tõttu on oluline esitada etiketil hoiatus.

Inglês

normally limited to those dangerous substances and preparations for which water is not considered to be a suitable cleansing agent (e.g. where absorption by powdered material, dissolution by solvent etc. is necessary) and where it is important for health and/or safety reasons to provide a warning on the label.

Última atualização: 2016-11-30
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Jääkide uuringutest mullas tuleb teatada, kui DT50lab on pikem kui kolmandik ajavahemikust, mis jääb toimeaine kasutamise ja saagikoristuse vahele, ning kui on võimalik absorbeerimine järelkultuuride poolt, välja arvatud juhul, kui andmete põhjal, mis on saadud jääkide uuringutest mullas, saab usaldusväärselt hinnata mulda jäänud jääke järelkultuuri külvamise või istutamise ajal või kui on võimalik põhjendada, et kõnealused jäägid ei saa olla fütotoksilised külvikorrakultuuride suhtes või jätta keelatud jääke külvikorrakultuuridesse.

Inglês

Soil residue studies must be reported where DT50lab is greater than one-third of the period between the application and harvest and where absorption by the succeeding crop is possible, except where soil residues at sowing or planting of a succeeding crop can be reliably estimated from the data of the soil dissipation studies or where it can be justified that these residues can not be phytotoxic to or leave unacceptable residues in rotational crops.

Última atualização: 2016-11-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Tuleb esitada andmed jääkide uuringute kohta mullas, kui DT50lab on pikem kui kolmandik ajavahemikust, mis jääb toimeaine kasutamise ja saagikoristuse vahele, ning kui on võimalik absorbeerimine järelkultuurides, välja arvatud juhul, kui mullast kadumise uuringute andmete põhjal saab usaldusväärselt hinnata mulda jäänud jääke järelkultuuri külvamise või istutamise ajal või kui on võimalik põhjendada, et kõnealused jäägid ei saa olla fütotoksilised külvikorrakultuuride suhtes või ei saa jätta keelatud jääke külvikorrakultuuridesse.

Inglês

Soil residue studies must be reported where DT50lab is greater than one-third of the period between the application and harvest and where absorption by the succeeding crop is possible, except where soil residues at sowing or planting of a succeeding crop can be reliably estimated from the data of the soil dissipation studies or where it can be justified that these residues can not be phytotoxic to or leave unacceptable residues in rotational crops.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Konkreetsete eeliste kirjeldus: kortikosteroidi manustamine inhaleerimise teel põhjustab vähem adrenokortikaalsupressiooni ja pärast ravi lõppu taastuvad normaalsed funktsioonid kiiremini; süsteemseid kõrvaltoimeid on vähem kui süsteemse kortikosteroidravi korral, sest süsteemne absorbeerimine on piiratud.

Inglês

Discussion of the specific advantages: inhalation corticosteroid therapy causes less adreno-cortical suppression, with more rapid return to normal function after therapy ends, and fewer systemic side effects than systemic corticosteroid therapy because of limited systemic absorption.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Kõik protsessid, mis on otseselt või kaudselt seotud järgmiste protsessiüksustega: soolalahuse puhastamine, lubjakivi põletamine ja lubjapiima valmistamine, ammoniaagi absorbeerimine, NaHCO3 sadestamine, filtreerimine või NaHCO3 kristallide sadestamine emalahusest, Na2CO3 tootmine NaHCO3-st, ammoniaagi regenereerimine ja tihendamine ning suure tihedusega naatriumkarbonaadi tootmine.

Inglês

All processes directly or indirectly linked to the process units brine purification, limestone calcination and milk of lime production, absorption of ammonia, precipitation of NaHCO3, filtration or Separation of NaHCO3 crystals from mother liquor, decomposition of NaHCO3 to Na2CO3, recovery of ammonia and densification or production of dense soda ash are included

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Tavaliselt kasutatakse loomade hoidmiskohtades erinevaid materjale erinevate ülesannete täitmiseks: puhastamise hõlbustamiseks uriini ja väljaheite absorbeerimine; loomale teatud liigispetsiifilise käitumisharjumuse, nagu näiteks tuhnimise, kaevamise või uru tegemise võimaldamine; puhkamiseks mugava, pehme pinna või turvalise magamisaseme tagamine; loomale poegade kasvatamiseks pesa ehitamise võimaldamine.

Inglês

Various materials are commonly placed into the animal enclosure to serve the following functions: to absorb urine and faeces, and thus facilitate cleaning; to allow the animal to perform certain species-specific behaviour, such as foraging, digging or burrowing; to provide a comfortable, yielding surface or secure area for sleeping; to allow the animal to build a nest for breeding purposes.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Käesoleval lehel olevad andmed vastavad viites [1] toodud andmetele, milles soovitatakse teha kogutud vesinikseleniidile vastava seleeniumi analüüs, kasutades meetodit OSHA ID-105, mis on absorbeerimine grafiitahju meetodil (grafiitahi-aatomabsorptsioonspektromeetria), mis on valideeritud anorgaanilise arseeni määramiseks [2].

Inglês

$EGREE฀OF฀DIFlCULTY SIMPLE฀APPLICATION & INANCIAL฀COST ฀ HIGH /4(%2฀). & /2-!4)/.฀/ & ฀).4%2%34

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

Avalik pakkumise väljakuulutamise teade sisaldab tavaliselt järgmisi andmeid:--- pakkumistoimingu viitenumber,--- pakkumistoimingu kuupäev,--- toimingu liik( likviidsuse lisamine või absorbeerimine ja kasutatava rahapoliitika instrumendi liik),--- toimingu tähtaeg,--- enampakkumise liik( fikseeritud intressimääraga või muutuva intressimääraga pakkumine),--- teostamismeetod( Hollandi või Ameerika enampakkumine, vastavalt määratlusele punktis 5.1.5. d),--- toimigu kavandatud maht( tavaliselt ainult pikemaajalist refinantseerimistoimingute puhul),--- pakkumise fikseeritud intressimäär/ hind/ vahetustehingu punkt( fikseeritud intressimääraga pakkumiste puhul),--- minimaalne/ maksimaalne vastuvõetav intressimäär/ hind/ vahetustehingu punkt( vastavalt vajadusele),--- toimingu alguspäev ja tähtpäev( võimaluse korral) või instrumendi väärtuspäev ja tähtpäev( võlasertifikaatide emiteerimise puhul),--- asjaomased valuutad ja valuuta, mille summa on fikseeritud( vääringute vahetustehingute puhul),( 24) Käesolevas dokumendis tähistatakse terminiga « RKP pangapäev » iga päeva, mil konkreetse liikmesriigi keskpank on avatud eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks.

Inglês

The public tender announcement message normally contains the following information: — the reference number of the tender operation, — the date of the tender operation, — the type of operation( provision or absorption of liquidity and the type of monetary policy instrument to be used), — the maturity of the operation, — the type of auction( fixed rate or variable rate tender), — the method of allotment(‘ Dutch ’ or ‘ American ’ auction, as defined in Section 5.1.5( d), — the intended operation volume( normally only in the case of the longer-term refinancing operations), — the fixed tender interest rate/ price/ swap point( in the case of fixed rate tenders), — the minimum/ maximum accepted interest rate/ price/ swap point( if applicable), — the start date and maturity date of the operation( if applicable) or the value date and maturity date of the instrument( in the case of the issuance of debt certificates), — the currencies involved and the currency, the amount of which is kept fixed( in the case of foreign exchange swaps),( 24) Throughout this document, the term ‘ NCB business day ’ refers to any day on which the national central bank of a specific Member State is open for the purpose of conducting Eurosystem monetary policy operations.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Estoniano

Avalik pakkumise väljakuulutamise teade sisaldab tavaliselt järgmisi andmeid : --- pakkumistoimingu viitenumber , --- pakkumistoimingu kuupäev , --- toimingu liik ( likviidsuse lisamine või absorbeerimine ja kasutatava rahapoliitika instrumendi liik ) , --- toimingu tähtaeg , --- enampakkumise liik ( fikseeritud intressimääraga või muutuva intressimääraga pakkumine ) , --- teostamismeetod ( Hollandi või Ameerika enampakkumine , vastavalt määratlusele punktis 5.1.5 .

Inglês

--- the minimum / maximum accepted interest rate / price / swap point ( if applicable ) ; --- the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) ;

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK