Pergunte ao Google

Você procurou por: transporditeenus (Estoniano - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Polonês

Informações

Estoniano

avalik transporditeenus

Polonês

transport publiczny

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

Selleks võib olla väike restoran, transporditeenus, kohalik tootmine, hooldeteenus jne.

Polonês

Może to być niewielka restauracja, rma oferująca usługi transportowe, lokalny zakład produkcyjny, przedsiębiorstwa związane z opieką społeczną i medyczną itp.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

Nüüd ostetakse transporditeenus ja toiduained eraldi sisse.Tarnijad toovad oma tooted jaotuskeskusesse, kust need kõik ühe turustaja poolt laiali veetakse.

Polonês

Obecnie zakupu żywności i usług transportu dokonuje się oddzielnie. Zaopatrzeniowcy zawożą swoje towary do centrum dystrybucji, z którego są one następnie rozwożone przez jednego dystrybutora.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

Selle lähenemise peamised uuenduslikud elemendid olid eksperimentaalse transpordisüsteemi investeerimisriski kindlakstegemine, era- ja avaliku sektori koostöö edendamine maapiirkondades ning näide selle kohta, kuidas paindlik transporditeenus võib kogukonna vanu ja noori liikmeid positiivselt aidata.

Polonês

Podstawowe innowacyjne elementy podejścia to: określenie ryzyka inwestycyjnego eksperymentalnego systemu transportu, promowanie współpracy prywatno-publicznej na obszarachwiejskich oraz przedstawienie zalet elastycznych usług przewozowych dostosowanych i dla starszych, i dla młodszych członków społeczności lokalnej.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

( a ) „avalik reisijatevedu“: pädeva ametiasutuse korraldatav üldist majandushuvi pakkuv transporditeenus, mida pakutakse avalikkusele ilma piiranguteta ja jätkuvuse alusel;

Polonês

a) „publiczny transport pasażerski”: usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, organizowane przez właściwe władze i świadczone dla społeczeństwa w sposób niedyskryminacyjny i ciągły;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(4) Valges raamatus[?] määratletud ühise transpordipoliitika peamisteks eesmärkideks on tagada kindel, tõhus ja kvaliteetne transporditeenus tänu reguleeritud konkurentsile, mis tagab samas ka ühistransporditeenuste läbipaistvuse ja tõhususe nii sotsiaalsest, keskkonnakaitselisest kui maakorralduse aspektist lähtudes ning võimaldab pakkuda teatavatele reisijate kategooriatele ka teatavaid kindlaid sõidutariifide määrasid ning kaotada erinevused eri liikmesriikidest pärinevate transpordiettevõtete vahel, mis võiks olemuslikult moonutada konkurentsitingimusi.

Polonês

(4) Do głównych celów wspólnej polityki transportowej, tak jak określono w Białej Księdze[31], należy zapewnienie pewnych, skutecznych i wysokiej jakości usług transportowych, poprzez uregulowaną konkurencję zapewniającą również przejrzystość oraz efektywność usług transportu zbiorowego przy uwzględnieniu zwłaszcza czynników społecznych, środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego lub mając na celu zapewnienie określonych warunków taryfowych z myślą o niektórych kategoriach pasażerów oraz usunięcie dysproporcji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi z różnych Państw Członkowskich, które mogą w znacznym stopniu zniekształcić warunki konkurencji.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(88) 2004. aasta ühenduse suunised meretranspordile antava riigiabi kohta [42] võimaldavad siiski kehtestada avaliku teenindamise kohustuse või sõlmida avaliku teenindamise kokkuleppeid, kui rahvusvaheline transporditeenus on vajalik avaliku transpordi pakiliste vajaduste rahuldamiseks (punkt 9).

Polonês

(88) Niemniej jednak, wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego z 2004 r. [42] przewidują ze swojej strony możliwość nałożenia obowiązku świadczenia usług publicznych lub zawierania umów o świadczenie usług publicznych, w przypadku, gdy usługa w ramach transportu międzynarodowego jest konieczna z punktu widzenia dużego zapotrzebowania na transport publiczny (sekcja 9).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(m) „piirkondlik või pikamaatransport“: transporditeenus, mis ei ole ette nähtud üksnes ühe piirkonna, linna või linnapiirkonna transpordivajaduste rahuldamiseks või linna ja tema eeslinnade vaheline transport.

Polonês

m) „transport regionalny lub dalekobieżny”: usługa transportowa, która nie odpowiada na zapotrzebowanie na transport ośrodka miejskiego lub aglomeracji lub połączeń pomiędzy aglomeracją i jej przedmieściami.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

2.2 soovib, et täpsustataks mõiste "rahvusvaheline transporditeenus" määratlust nii, et selles sisalduks säte, et rahvusvaheline rong peab peatuma igas riigis, mida ta läbib vähemalt ühes olulisemas linnastus.

Polonês

2.2 pragnie uściślenia definicji usługi międzynarodowej przez wprowadzenie obowiązku usytuowania stacji końcowej przynajmniej w jednym dużym mieście w każdym kraju, którego dotyczy usługa międzynarodowa.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

… (m)"piirkondlik ja pikamaatranspordi transporditeenus": transporditeenus, mis ei ole ette nähtud üksnes ühe piirkonna, linna või linnapiirkonna transpordivajaduste rahuldamiseks või linna ja tema eeslinnade vaheline transport. _BAR_ (m) …"piirkondlik ja pikamaatranspordi transporditeenus": transporditeenus, mis ei ole ette nähtud üksnes ühe piirkonna, linna või linnapiirkonna transpordivajaduste rahuldamiseks või linna ja tema eeslinnade vaheline transport. spetsiifiliselt linna- või eeslinnatransporditeenus. _BAR_

Polonês

… (m)"transport regionalny lub dalekobieżny": usługa transportowa, która nie odpowiada na zapotrzebowanie na transport ośrodka miejskiego lub aglomeracji lub połączeń pomiędzy aglomeracją i jej przedmieściami. _BAR_ … (m)"transport regionalny lub dalekobieżny": usługa transportowa, która nie odpowiada na zapotrzebowanie na transport ośrodka miejskiego lub aglomeracji lub połączeń pomiędzy aglomeracją i jej przedmieściami która nie jest usługą o charakterze wyraźnie miejskim lub podmiejskim. _BAR_

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

Taksobuss a) strateegiliseks orienteerumiseks, järelevalveks ja kontrolliks loodi kohaliku tegevusrühma, riigi jamägikogukonna esindajatest tehniline komisjon; b) töötati tehniliselt ja majanduslikult välja uus integreeritud transporditeenus; c) uus transporditeenus käivitati ja seda katsetati valitud katsealal.

Polonês

Pierwsze działanie projektu polegało na zaspokojeniu potrzeb czterech wybranych gmin i obejmowało 3 etapy: • powołanie komitetu technicznego (złożonego z przedstawicieli LGD, ludności lokalnej oraz mieszkańców gminy górskiej) odpowiedzialnego za orientację strategiczną, monitorowanie i kontrolę; • opracowanie nowych usług przewozowych, zintegrowanych podwzględem technicznym i ekonomicznym; • stworzenie i pilotowanie nowych usług przewozowych na wybranym obszarze testowym.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

2.2 soovib, et täpsustataks mõiste "rahvusvaheline transporditeenus" määratlust nii, et selles sisalduks säte, et rahvusvaheline rong peab peatuma igas riigis, mida ta läbib vähemalt ühes olulisemas linnastus. Direktiivi eelnõu (KOM(2004) 139 lõplik) artiklis 1 toodud rahvusvahelise transporditeenuse määratlus piirdub ühe ainsa kriteeriumiga, nimelt sellega, et "rong peab ületama vähemalt ühe riigipiiri.". Selline lihtne määratlus võib endaga kaasa tuua kuritarvitusi (free riders), kuna rahvusvahelise transporditeenuse staatuse taotlemiseks piisaks sõitmisest esimesse teisel pool piiri asuvasse raudteejaama, samas kui peaaegu kogu käive saavutataks ühes ja samas riigis. Selline praktika võiks de facto endaga kaasa tuua antud riigi siseturu avamise;

Polonês

2.2 pragnie uściślenia definicji usługi międzynarodowej przez wprowadzenie obowiązku usytuowania stacji końcowej przynajmniej w jednym dużym mieście w każdym kraju, którego dotyczy usługa międzynarodowa. Definicja pasażerskich usług międzynarodowych zaproponowana w artykule pierwszym proponowanej dyrektywy [COM(2004) 139 final] ogranicza się do jednego kryterium – mianowicie by wszystkie wagony przejeżdżały co najmniej przez jedną granicę. Prostota tej definicji może być źródłem zachowań niepożądanych (free riders), ponieważ aby skorzystać ze statusu usługi międzynarodowej wystarczyłoby wówczas obsługiwać pierwszą stację znajdującą się za granicą, podczas gdy niemal całość obrotów byłaby osiągana w tym samym państwie. Praktyka taka oznaczałaby faktyczne otwarcie rynku wewnętrznego danego kraju;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 8
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

… (m)"piirkondlik ja pikamaatranspordi transporditeenus": transporditeenus, mis ei ole ette nähtud üksnes ühe piirkonna, linna või linnapiirkonna transpordivajaduste rahuldamiseks või linna ja tema eeslinnade vaheline transport. -(m) …"piirkondlik ja pikamaatranspordi transporditeenus": transporditeenus, mis ei ole ette nähtud üksnes ühe piirkonna, linna või linnapiirkonna transpordivajaduste rahuldamiseks või linna ja tema eeslinnade vaheline transport. spetsiifiliselt linna-või eeslinnatransporditeenus. -

Polonês

… (m)%quot%transport regionalny lub dalekobieżny%quot%: usługa transportowa, która nie odpowiada na zapotrzebowanie na transport ośrodka miejskiego lub aglomeracji lub połączeń pomiędzy aglomeracją i jej przedmieściami. -… (m)%quot%transport regionalny lub dalekobieżny%quot%: usługa transportowa, która nie odpowiada na zapotrzebowanie na transport ośrodka miejskiego lub aglomeracji lub połączeń pomiędzy aglomeracją i jej przedmieściami która nie jest usługą o charakterze wyraźnie miejskim lub podmiejskim. -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

(88) 2004. aasta ühenduse suunised meretranspordile antava riigiabi kohta [42] võimaldavad siiski kehtestada avaliku teenindamise kohustuse või sõlmida avaliku teenindamise kokkuleppeid, kui rahvusvaheline transporditeenus on vajalik avaliku transpordi pakiliste vajaduste rahuldamiseks (punkt 9). Samuti on nende teenuste osutamise eest lubatud kompensatsioonid tingimusel, et need vastavad asutamislepingu eeskirjadele ja menetlustele. Ka 1997. aasta suuniste punktiga 9 oli lubatud abi, mille eesmärgiks oli avaliku teenindamise kohustuste kompenseerimine.

Polonês

(88) Niemniej jednak, wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego z 2004 r. [42] przewidują ze swojej strony możliwość nałożenia obowiązku świadczenia usług publicznych lub zawierania umów o świadczenie usług publicznych, w przypadku, gdy usługa w ramach transportu międzynarodowego jest konieczna z punktu widzenia dużego zapotrzebowania na transport publiczny (sekcja 9). Jednocześnie, dozwolone są odszkodowania za świadczenie tego rodzaju usług, pod warunkiem ich zgodności z przepisami merytorycznymi i formalnymi określonymi w Traktacie. Również cytowany pkt 9 wytycznych z 1997 r. dopuszczał pomoc stanowiącą odszkodowanie za wykonywanie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK