Pergunte ao Google

Você procurou por: biotsiidina (Estoniano - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Tcheco

Informações

Estoniano

Seepärast ei ole lubatud selle kasutamine taimekaitsevahendina ega biotsiidina.

Tcheco

Proto není povolena pro použití jako přípravek na ochranu rostlin nebo biocid.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

Metüülbromiidi kolm kasutusala kõnealuses otsuses on liigitatud biotsiidina kasutamiseks, mille kohta kehtivad lisapiirangud.

Tcheco

Tři použití methylbromidu uvedená v tomto rozhodnutí jsou kategorizována jako „biocidní“ použití, na něž se vztahují dodatečná omezení.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Estoniano

Ei tohi turule viia kasutamiseks ainetena ega valmististe koostisosana, kui need toimivad biotsiidina vabaühendusega värvis.

Tcheco

Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s nátěry.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

ii) lubavad liikmesriigid viia turule ja kasutada biotsiidina põhiaineid, kui need on I B lisasse kantud.

Tcheco

ii) Členské státy povolí uvést na trh a používat pro biocidní účely komoditní látky poté, co byly zařazeny do přílohy I B.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Kuni 2011. aasta septembrini sisaldasid Prantsusmaa turul kättesaadavad tselluloosvatist isolatsioonimaterjalid boorhapet, mis toimis leegiaeglusti ja biotsiidina.

Tcheco

Do září 2011 obsahovaly izolační materiály z buničité vaty ve Francii kyselinu boritou, která měla funkci jako látka zpomalující hoření a biocidní látka.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I lisas loetlemata toimeaineid sellistena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000.

Tcheco

Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Laevadele keelatakse peale kanda biotsiidina tinaorgaanilisi ühendeid sisaldavaid kattumisvastaseid süsteeme või muid kattumisvastaseid süsteeme, mille pealekandmine või kasutamine on keelatud AFS-konventsiooniga.

Tcheco

Na žádné lodi nesmějí být použity přípravky proti obrůstání obsahující organické sloučeniny cínu jako biocidy nebo jiné přípravky proti obrůstání, jejichž používání nebo využívání zakazuje úmluva AFS.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Loomade hügieeniks kasutatava biotsiidina, et vältida kariloomade nakatumist koktsiidide, cryptosporidia ja ümarussidega; üksnes juhul, kui teisi samalaadse toimega vahendeid ei saa kasutada

Tcheco

veterinární hygienický biocidní přípravek pro prevenci infekcí způsobených kokcidiemi, kryptosporidiemi a hlísticemi u hospodářských zvířat; pouze v případech, kde nelze použít jiné prostředky s podobným účinkem

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Kui boorhappe kasutamine biotsiidina keelustati, asendas Prantsusmaa booriühendid ammooniumsooladega, et säilitada teatavate isolatsioonimaterjalide (sh tselluloosvatt) leegi levikut aeglustavad omadused.

Tcheco

Po zákazu kyseliny borité pro biocidní účely a za účelem zachování těch vlastností určitých izolačních materiálů (včetně buničité vaty), které zajišťují zpomalování hoření, nahradilo francouzské výrobní odvětví sloučeniny boru amonnými solemi.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Loomade hügieeniks kasutatava biotsiidina, et vältida kariloomade nakatumist koktsiidide, cryptosporidia ja ümarussidega; üksnes juhul, kui teisi samalaadse toimega vahendeid ei saa kasutada.

Tcheco

veterinární hygienický biocidní přípravek pro prevenci infekcí způsobených kokcidiemi, kryptosporidiemi a hlísticemi u hospodářských zvířat; pouze v případech, kde nelze použít jiné prostředky s podobným účinkem

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

"Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I või VII lisas loetlemata toimeaineid ainetena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000."

Tcheco

"Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I nebo příloze VII považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000."

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

lisas I B loetletud aine, mille peamine kasutusotstarve ei ole taimekaitse, kuid mida vähesel määral kas otse või toimeainest ja lihtsast lahjendusvedelikust koosnevas tootes biotsiidina kasutatakse, mis ise ei ole probleemne aine ja mida ei turustata otse biotsiidina kasutamiseks.

Tcheco

Látka uvedená v příloze I B, jejímž hlavním použitím není ochrana rostlin, ale která je v malé míře používána jako biocid buď přímo, nebo jako součást přípravku obsahujícího tuto látku v jednoduchém ředidle, a která sama není sledovanou látkou a není uváděna na trh přímo pro biocidní použití.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

“Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I või VII lisas loetlemata toimeaineid ainetena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000.”

Tcheco

„Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I nebo příloze VII považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.“

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2032/2003 [2] artiklis 4 on sätestatud, et alates jõustumise päevast käsitletakse kõiki olemasolevaid toimeaineid, mida ei ole loetletud kõnealuse määruse I lisas, ainetena, mida ei ole biotsiidina turule viidud enne 14. maid 2000.

Tcheco

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 [2] stanoví, že ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost se každá existující účinná látka neuvedená v příloze I nařízení považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Belgia Kuningriigil, Itaalia Vabariigil ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigil ei lubata metüülbromiidi kasutada biotsiidina alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ilma asjaomasele liikmesriigile määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktis a kirjeldatud korra alusel antud, lisades 1, 4 ja 8 näidatud eriotstarbelise “olulise kasutuse” loata.

Tcheco

Belgickému království, Italské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se od 1. září do 31. prosince 2006 nepovoluje používat methylbromid pro biocidní použití, pokud není danému členskému státu na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro „základní použití“ pro specifická použití uvedená v přílohách 1, 4 a 8.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Ühendkuningriik metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Tcheco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Spojenému království Velké Británie a Severního Irska na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Belgia metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Tcheco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Belgii na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2006 ei tohi Itaalia metüülbromiidi kasutada ilma määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 punktile a vastava olulise kasutuse loata siin märgitud biotsiidina kasutamiseks.

Tcheco

Methylbromid nesmí být používán od 1. září do 31. prosince 2006, pokud není Itálii na základě postupu popsaného v článku 4a nařízení (ES) č. 2032/2003 uděleno povolení pro toto biocidní použití.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Metüülbromiidi kogused, mida lubatakse kasutada biotsiidina, mille igasuguse kasutuse puhul on määruse (EÜ) nr 2032/2003 kohaselt pärast 1. septembrit 2006 vaja “olulise kasutuse” luba, on näidatud käesoleva otsuse lisades 1, 4 ja 8.

Tcheco

Množství methylbromidu pro základní použití, u nichž se vyžaduje povolení pro „základní použití“ podle nařízení (ES) č. 2032/2003 pro jakékoli použití po 1. září 2006, jsou uvedena v přílohách 1, 4 a 8 tohoto rozhodnutí.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Kui komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 76/769/EMÜ kohase ettepaneku keelata käesoleva määruse II lisas loetletud toimeaine turustamine või kasutamine teatavate või kõikide tooteliikide koostises, sealhulgas kasutamine biotsiidina, võib peatada käesolevas määruses sätestatud menetlused, mis käsitlevad selle aine kasutamist asjaomastes tooteliikides, kuni kõnealuse ettepaneku kohta langetatakse otsus.

Tcheco

Předloží-li Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh podle směrnice 76/769/EHS týkající se účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení s cílem zakázat uvedení dotyčné účinné látky na trh nebo zakázat její použití, včetně použití pro biocidní účely, v určitém typu nebo ve všech typech přípravků, může být postup stanovený v tomto nařízení v případě použití dotyčné látky v dotyčném typu přípravku (dotyčných typech přípravků) pozastaven do rozhodnutí o tomto návrhu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK