Pergunte ao Google

Você procurou por: mahepõllundusmeetodil (Estoniano - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Tcheco

Informações

Estoniano

i) mahepõllundusmeetodil toodetud söödatooraine(te) protsendile;

Tcheco

i) podíl krmné suroviny nebo krmných surovin z ekologické metody produkce;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

e) peab olema esitatud koos mahepõllundusmeetodil toodetud söödatoorainete nimistuga;

Tcheco

e) musí být doprovázeno seznamem jmen krmných surovin z ekologické metody produkce;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

1. mahepõllundusmeetodil saadud söödatooraine — mahepõllundusmeetodil toodetud söödatooraine või sellest valmistatud aine,

Tcheco

1. "krmnými surovinami z ekologické metody produkce" rozumí ekologicky vyprodukované krmné suroviny nebo krmiva připravená z těchto materiálů;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

Mahepõllundusmeetodil toodetud seemnete või seemnekartuli kättesaadavad sordid registreeritakse andmekogus vastavalt tarnija taotlusele.

Tcheco

Odrůdy, pro které osivo nebo sadbové brambory vyprodukované ekologickou metodou produkce jsou k dispozici, se na žádost dodavatele registrují v databázi.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

Mahepõllundusmeetodil tootmine eeldab, et artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamisel:

Tcheco

Z ekologické metody produkce vyplývá, že pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

Mahepõllundusmeetodil tootmine eeldab, et artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamisel:

Tcheco

Z ekologické metody produkce vyplývá, že pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a):

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

d) toote koostisse ei kuulu samaaegselt mahepõllundusmeetodil ja tavapärasel viisil toodetud samu söödatooraineid;

Tcheco

d) krmné suroviny z ekologické metody produkce nevstupují do složení produktu současně se stejnými krmnými surovinami produkovanými konvenčními prostředky;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

c) kasutatakse ainult lõikes 2 nimetatud mahepõllundusmeetodil toodetud seemneid või vegetatiivset paljundusmaterjali;

Tcheco

c) používá se výhradně osivo a vegetativní rozmnožovací materiál vyprodukovaný ekologickou metodou produkce uvedenou v odstavci 2;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

Mahepõllundusmeetodil tootmine eeldab, et artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toodete, välja arvatud seemnete ja vegetatiivse paljundusmaterjali valmistamisel:

Tcheco

Z ekologické metody produkce vyplývá, že pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

Komisjon uurib enne 31. juulit 2006 mahepõllundusmeetodil saadud seemnete ja taimse paljundusmaterjali kättesaadavust ja kasutamist ning käesoleva määruse rakendamise tõhusust ning teeb vajaduse korral asjakohased muudatused.

Tcheco

Nejpozději do 31. července 2006 Komise přezkoumá dostupnost a používání osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu získaného ekologickou metodou produkce a účinné provádění tohoto nařízení a případně učiní vhodná opatření.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

Peale selle kasutatakse järgmisi mõisteid:1. mahepõllundusmeetodil saadud söödatooraine — mahepõllundusmeetodil toodetud söödatooraine või sellest valmistatud aine,

Tcheco

Navíc se1. "krmnými surovinami z ekologické metody produkce" rozumí ekologicky vyprodukované krmné suroviny nebo krmiva připravená z těchto materiálů;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

mahepõllundusmeetodil toodetud söötade, söödasegude ja söödatoorainete etikettimisega seotud nõuete ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 muutmise kohta

Tcheco

o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Komisjon uurib enne 31. juulit 2006 mahepõllundusmeetodil saadud seemnete ja taimse paljundusmaterjali kättesaadavust ja kasutamist ning käesoleva määruse rakendamise tõhusust ning teeb vajaduse korral asjakohased muudatused.Artikkel 16

Tcheco

Nejpozději do 31. července 2006 Komise přezkoumá dostupnost a používání osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu získaného ekologickou metodou produkce a účinné provádění tohoto nařízení a případně učiní vhodná opatření.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

kui punkti 5.1 alapunktis a ja punktis 5.2 märgitud tooted ei ole kättesaadavad mahepõllundusmeetodil põhineva tootmisega põllumajandustootjatest ning vajadust nende järele on kinnitanud kontrolliv ametiasutus või eraõiguslik kontrolliasutus.

Tcheco

pokud produkty uvedené v bodu 5.1 písm. a) a v bodu 5.2 nejsou dostupné z hospodářství vyrábějících ekologickou metodou produkce a potřebu uzná kontrolní orgán nebo subjekt.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

"1. Mahepõllundusmeetodil tootmine eeldab, et artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toodete, välja arvatud seemnete ja vegetatiivse paljundusmaterjali valmistamisel:

Tcheco

"1. Z ekologické metody produkce vyplývá, že pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), kromě osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

(4) Lisaks tuleb näidata mahepõllundusmeetodil toodetud söödatoorainete protsent, üleminekujärgus toodete protsent ja põllumajandusliku päritoluga söötade koguprotsent kuivaine massi suhtes, mis võimaldab tootjatel järgida määruse (EMÜ) nr 2092/91 I lisa B osas ettenähtud päevase söödaratsiooni eeskirju.

Tcheco

(4) Podíl ekologicky vyprodukovaných krmných surovin, podíl přecházejících produktů a celkový podíl krmiv zemědělského původu je třeba také uvádět hmotností sušiny, aby producenti mohli vyhovět pravidlům pro denní krmné dávky stanoveným v části B přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 artiklis 2 nimetatud märgist sisaldavad kaubamärke ja müüginimetusi võib kasutada ainult siis, kui vähemalt 95 % toote kuivainest koosneb mahepõllundusmeetodil saadud söödatoorainest.

Tcheco

Obchodní značky a prodejní popisy nesoucí označení uvedené v článku 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 se mohou použít, pouze pokud alespoň 95 % sušiny produktu se skládá z krmné suroviny z ekologické metody produkce.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

See üleminekuperiood aga peaks kehtima ainult nende ülalmainitud märgistega kaubamärkide suhtes, mille registreerimisavaldus esitati enne nõukogu 19. juuli 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1804/1999, millega täiendatakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 loomakasvatustoodangu käsitlusega [7] ja milles ettevõtjat nõuetekohaselt teavitatakse asjaolust, et tooted ei ole valmistatud mahepõllundusmeetodil.

Tcheco

1804/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se za účelem zahrnutí živočišné výroby doplňuje nařízení (EHS) č. 2092/91 [7], a kde byl hospodářský subjekt náležitě informován o skutečnosti, že produkty nebyly vyprodukovány ekologickou metodou produkce.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(9) Liikmesriigid peaksid seetõttu tagama, et loodaks ja tehtaks kasutajatele kättesaadavaks andmekogu, millesse võib kanda seemned ja seemnekartuli, mis on toodetud mahepõllundusmeetodil ning mille puhul on kinni peetud seemnete ja taimse paljundusmaterjali mahepõllumajandusliku tootmise kriteeriumidest.

Tcheco

(9) Každý členský stát by proto měl zajistit, aby byla zřízena a uživatelům byla k dispozici databáze, ve které mohou zaregistrovat osivo a sadbové brambory vyprodukované ekologickou metodou produkce při dodržování obecně platných kritérií pro produkci osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(6) Komisjoni 5. veebruari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 223/2003 (mahepõllundusmeetodil toodetud söötade, söödasegude ja söödatoorainete märgistamisega seotud nõuete ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 muutmise kohta) [5] artiklis 6 on sätestatud tingimused, mille korral võib söötade märgistamise ja reklaamimise üleminekuperioodil veel kasutada kaubamärke, millel on mahepõllunduslikule tootmismeetodile viitav märge ja mis ei ole vastavuses nimetatud määrusega.

Tcheco

223/2003 ze dne 5. února 2003 o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 [5] stanoví podmínky, za kterých se mohou ochranné známky nesoucí označení ekologické metody produkce stále používat v průběhu přechodného období v označování a reklamě produktů určených k výživě zvířat, které nesplňují uvedené nařízení.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK