Pergunte ao Google

Você procurou por: korkeakouluopiskelijoista (Finlandês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Eslovaco

Informações

Finlandês

60 % norjalaisista korkeakouluopiskelijoista on naisia, kun taas oman yrityksen perustajista naisia on ainoastaan kolmannes.Yksityisistä osakeyhtiöistä vain joka kuudes kuuluu naisyrittäjälle.

Eslovaco

60 % študentov na nórskych univerzitách predstavujú ženy, ale iba tretina z nich si založí vlastný podnik a iba šestina žien-podnikateliek vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

2.3.12 Lisäksi luvuista käy ilmi, että valtaosa naisista pyrkii siirtymään työmarkkinoille. Kuitenkin vain 40 prosentilla korkeakoulututkinnon suorittaneista naisista on työpaikka siitä huolimatta, että naisten osuus korkeakouluopiskelijoista on 52 prosenttia.

Eslovaco

2.3.12 Z uvedených údajov vyplýva, že väčšina žien má prístup na pracovný trh. Avšak iba 40% žien s vyšším vzdelaním má zamestnanie, napriek tomu, že táto skupina predstavuje 52% študentov zapísaných na vysoké školy.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

korkeakouluopiskelijat kaikilla tasoilla, jatko-opiskelijat mukaan luettuina

Eslovaco

študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane doktorandov;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Tuen lisääminen eurooppalaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat Amerikan yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja varsinkin korkeakouluopiskelijoille.

Eslovaco

Pomoc sa zvyšuje pre európskych študentov na štúdium v Spojených štátoch a v Kanade, najmä na univerzitách.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

CMC (Communicating in Multilingual Contexts) on suunniteltu korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat parantaa kielitaitoaan hyödyntääkseen opiskelumahdollisuuksia ulkomailla.

Eslovaco

CMC (Communicating in Multilingual Contexts – Komunikácia vo viacjazyčnom prostredí) je určená na pomoc univerzitným študentom pri zlepšovaní jazykových zručností s cieľom využitia príležitostí štúdia v zahraničí.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Erasmus-ohjelma on viimeisten 20 vuoden aikana antanut yli 1,5 miljoonalle korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden hyötyä opiskelusta muissa Euroopan maissa.

Eslovaco

profitovať zo študijných skúseností v iných európskych krajinách a aj do budúcnosti bude vlajkovou loďou programu vzdelávania a odbornej prípravy EÚ.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Erasmus: korkeakouluopiskelijat ja -opettajat

Eslovaco

Erasmus: pre vysokoškolských študentov aučiteľov;

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Korkeakouluopiskelijat

Eslovaco

Vysokoškolskí študenti

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun, erittäin suositun Erasmus-ohjelman malliin perustuvien vaihto-ohjelmien piiriin tulisi ottaa myös perusasteen koulut.

Eslovaco

Mali by sa rozšíriť výmenné programy založené na mimoriadne úspešnom príklade programu ERASMUS pre univerzitných študentov s cieľom zahrnúť aj výmeny na úrovni základných a stredných škôl.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Opiskelijoiden harjoittelujaksot tarjoavat korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden harjoitella toisessa Euroopan maassa sijaitsevassa yrityksessä tai muussa organisaatiossa.

Eslovaco

Podobne aj študentská mobilita, čo sa týka miest na stážach, vysokoškolským študentom umožňuje vykonávať odbornú prípravu alebo stáž v nejakom podniku alebo inej organizácii v inej európskej krajine.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Pääharjoitteluohjelman lisäksi on varauduttu myös ottamaan korkeakouluopiskelijoita ja tohtorin tutkintoon tähtääviä opiskelijoita lyhytaikaisiksi ja palkattomiksi harjoittelijoiksi.

Eslovaco

Pracovníci EDPS môžu navštevovať všeobecné, ako aj jazykové školenia a kurzy, ktoré organizujú iné inštitúcie, najmä Komisia, a kurzy, ktoré organizuje Európska správna škola (EAS).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Se tarjoaa monille eurooppalaisille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden asua ensimmäistä kertaa ulkomailla, ja siitä on tullut suoranainen sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö.

Eslovaco

Mnohým študentom európskych vysokých škôl poskytuje možnosť po prvý raz v živote žiť v cudzej krajine, a dosiahol postavenie sociálneho a kultúrneho fenoménu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Suurin osa vieraista oli korkeakouluopiskelijoita ja rahoitusalan ammattilaisia.

Eslovaco

Väčšinu návštevníkov tvorili vysokoškolskí študenti a odborníci z finančného sektora.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Tavoitteena on kannustaa korkeakouluopiskelijoita ja vastavalmistuneita perustamaan yritys tai ryhtymään itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

Eslovaco

Povzbudiť väčší počet absolventov a študentov vyššieho vzdelávania, aby začali podnikať alebo sa stali samostatne zárobkovo činnými osobami.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös yleissivistävää koulua käyvät koululaiset kouluaikana sekä korkeakouluopiskelijat koulutuksensa aikana.

Eslovaco

Ak utrpíte pracovný úraz, musíte to ihneď oznámiť vášmu zamestnávateľovi; zamestnávateľ je povinný oznámiť úraz úrazovej poisťovni.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

• opintotukea saaville korkeakouluopiskelijoille

Eslovaco

Osoby narodené v roku 1937 alebo pred týmto rokom, sú v plnom rozsahu kryté bývalým systémom.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

•Communicating in Multilingual Contexts(CMC) on korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu sähköinen palvelu, jonka avulla he voivat parantaa kommunikoin-titaitojaan kuudessa eurooppalaisessa kielessä (englanti, espanja, hollanti, italia, portugali ja slovakki) ennen vaihto-opiskelijaksi lähtemistä.

Eslovaco

•Lost in… (Stratení v…) Táto interaktívna počítačová hra o učení sa jazykov sa zameriava na používateľov angličtiny a nemčiny, ktorí sa chcú naučiť po česky, dánsky, holandsky alebo poľsky. Je vhodná pre absolútnych začiatočníkov aj pokročilejších študentov.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-Nuorilla on erityisen hyvät mahdollisuudet hyötyä kehityksestä, sillä he suhtautuvat avoimesti uuteen osaamiseen ja teknologiaan. He voivat osallistua Lissabonin strategiaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen välityksellä [16]. Tärkeitä toiminta-alueita ovat työllistymistilaisuuksien tarjoaminen korkeakouluopiskelijoille sekä toimenpiteet koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi.

Eslovaco

-Mladým ľuďom to môže obzvlášť prospieť, keďže sú otvorení novým vedomostiam a technológiám. v rámci Lisabonskej stratégie môžu participovať prostredníctvom Paktu mládeže [16]. Dôležitými oblasťami aktivít sú: vytvorenie možností zamestnania pre študentov vyššieho vzdelávania a opatrení na zníženie predčasného zanechania štúdií.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

c) Lentoliikenteen harjoittajien on tarjottava viitehintaan nähden alennettuja, sosiaalisin perustein myönnettäviä hintoja vähintäänkin seuraaville matkustajaryhmille: alle 20-vuotiaat nuoret, alle 27-vuotiaat korkeakouluopiskelijat, joiden asuinpaikka on kyseisillä saarilla muualla kuin provinssien pääsaarilla, 65-vuotta täyttäneille sekä joukkueille, jotka osallistuvat virallisiin kilpailuihin Kanariansaarten autonomisella alueella. Näihin hintoihin sovellettavien alennusten on oltava vähintään 10 prosenttia viitehinnoista. Monilapsisille perheille myönnettävän alennetun hinnan osalta noudatetaan voimassaolevan lainsäädännön säännöksiä. Näiden hintojen käyttöä koskevat ehdot määrittelee liikenteenharjoittaja, ja ne ovat vastaavat kuin tarjoushintoihin sovellettavat ehdot.

Eslovaco

c) Dopravcovia sú povinní stanoviť skupinové tarify so zníženými cenami v porovnaní s cenami zodpovedajúcimi referenčnej tarife aspoň pre tieto kategórie cestujúcich: osoby mladšie ako dvadsaťdva rokov, pre vysokoškolských študentov mladších ako 27 rokov s pobytom na iných než hlavných ostrovoch, osoby, ktoré dovŕšili šesťdesiatpäť rokov veku, a skupiny, ktoré sú členmi federácie, na oficiálnych súťažiach v autonómnom spoločenstve Kanárske ostrovy. Zľavy, ktoré sa vzťahujú na ceny zodpovedajúce týmto tarifám, nesmú byť nižšie ako desať percent z cien, ktoré zodpovedajú referenčnej tarife. V prípade zľavnených cien pre mnohočlenné rodiny sa postupuje podľa ustanovení platnej legislatívy. Použitie týchto taríf podlieha podmienkam stanoveným dopravcom, ktoré musia byť v každom prípade podobné podmienkam, ktoré sa vzťahujú na reklamné tarify.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

c) Plus-ohjelma (tuet ranskankielisten kurssikirjojen myynnille Saharan eteläpuolisen Afrikan korkeakouluopiskelijoille).

Eslovaco

c) "Program Plus" (vysokoškolské skriptá vo francúzskom jazyku, určené študentom podsaharskej Afriky).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK