Você procurou por: leveysasteella (Finlandês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Eslovaco

Informações

Finlandês

yhdistyneen kuningaskunnan itärannikolla oleva kohta leveysasteella 56° pohjoista leveyttä,

Eslovaco

bod na východnom pobreží spojeného kráľovstva 55°00′ s. z. š.,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

tanskan länsirannikolla sijaitseva kohta leveysasteella 56° 00'pohjoista leveyttä,

Eslovaco

bod na západnom pobreží dánska 56°00′ s. z. š.,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

yhdistyneen kuningaskunnan itärannikolla oleva kohta leveysasteella 55° 00'pohjoista leveyttä,

Eslovaco

bod na východnom pobreží spojeného kráľovstva v zemepisnej šírke 55°00′ s. z. š.,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

yhdistyneen kuningaskunnan itärannikolla oleva kohta leveysasteella 56° 00'pohjoista leveyttä,

Eslovaco

bod na východnom pobreží spojeného kráľovstva v zemepisnej šírke 56°00′ s. z. š.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-puutavara kansilasti siirtyy helposti huonon sään vallitessa purjehdittaessa.-puutavarasta koostuvaan kansilastiin kertyy korkeilla leveysasteilla helposti jäätä talvisaikaan.

Eslovaco

1.14 súhlasí s tým, že námorné úrady členských štátov by mali byť schopné spoľahnúť sa na príslušné zdroje určené na vykonávanie povinností vlajkového štátu;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

1 jäsenvaltioiden on perustettava pysyvien koealojen verkko. koealojen valinta on vietävä päätökseen 30 päivään kesäkuuta 1994 mennessä ja enemmän kuin 50 prosenttia koealoista on perustettava noudattaen yhteisiä menetelmiä pysyvien koealojen verkon perustamiseksi jatkuvaa intensiiviseurantaa varten (tämän asetuksen liite i). jäsenvaltioiden on 15 päivään joulukuuta 1994 mennessä toimitettava komissiolle kaikkien koealojen osalta selonteko valintaperusteista ja täydellinen luettelo valituista koealoista, joka sisältää perustiedot, kuten sijainnin (pituusaste, leveysaste, korkeus merenpinnasta) ja puulajit, sekä yleiset tiedot kustakin liitteessä vii a eritellyn standardoidun kaavan mukaan perustetusta koealasta.

Eslovaco

1. sieť stálych pozorovaných pozemkov zriaďujú členské štáty. do 30. júna 1994 sa dokončí výber pozemkov a zriadi sa viac ako 50% pozemkov podľa spoločných metód zavádzania siete stálych pozorovaných pozemkov na účelyintenzívneho nepretržitého pozorovania (pozri prílohu i). posledné pozemky sa zriadia do 30. júna 1995. Členské štáty zašlú komisii za všetky pozemky do 15. decembra 1994 prehľad kritérií výberu a úplný zoznam vybraných pozemkov vrátane základných informácií, ako je umiestnenie (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka a výška) a druhy ako aj všeobecné informácie o pozemku za každý zriadený pozorovaný pozemok, štandardnou formou, ako sa bližšie uvádza v prílohe viia.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

1. tämän yleissopimuksen soveltamisalue, jäljempänä "yleissopimusalue", sisältää sellaiset luoteis-atlantin vesialueet, jotka sijaitsevat 35. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella ja sellaisen linjan länsipuolella, joka sijaitsee suoraan pohjoiseen 35. pohjoisesta leveysasteesta ja 42. läntisestä pituusasteesta aina 59. pohjoiseen leveysasteeseen asti, sitten suoraan länteen 44. läntisestä pituusasteesta ja sieltä suoraan pohjoiseen grönlannin rannikolle, sekä linjan 78°10 pohjoista leveyttä eteläpuolella sijaitsevat saint lawrencen lahden, davisinsalmen ja baffininlahden vesialueet.

Eslovaco

1. oblasťou, ktorej sa táto dohoda týka, v budúcnosti nazývanej dohodnutá oblasť, budú vody severozápadného atlantického oceánu severne od 35° 00'severnej šírky a na západ od línie prebiehajúcej severným smerom od 35° 00'severnej šírky a 42° 00'západnej dĺžky po 59° 00'severnej šírky, odtiaľ na západ k 44° 00'západnej dĺžky a odtiaľ severne k pobrežiu grónska a vodám zálivu sv. vavrinca, zálivu davisa straita a baffinovho zálivu južne od 78° 10'severnej šírky.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

1. tämän yleissopimuksen soveltamisalue, jäljempänä "yleissopimusalue", sisältää sellaiset luoteis-atlantin vesialueet, jotka sijaitsevat 35. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella ja sellaisen linjan länsipuolella, joka sijaitsee suoraan pohjoiseen 35. pohjoisesta leveysasteesta ja 42. läntisestä pituusasteesta aina 59. pohjoiseen leveysasteeseen asti, sitten suoraan länteen 44. läntisestä pituusasteesta ja sieltä suoraan pohjoiseen grönlannin rannikolle, sekä linjan 78°10 pohjoista leveyttä eteläpuolella sijaitsevat saint lawrencen lahden, davisinsalmen ja baffininlahden vesialueet.

Eslovaco

1. oblasťou, ktorej sa táto dohoda týka, v budúcnosti nazývanej dohodnutá oblasť, budú vody severozápadného atlantického oceánu severne od 35° 00'severnej šírky a na západ od línie prebiehajúcej severným smerom od 35° 00'severnej šírky a 42° 00'západnej dĺžky po 59° 00'severnej šírky, odtiaľ na západ k 44° 00'západnej dĺžky a odtiaľ severne k pobrežiu grónska a vodám zálivu sv. vavrinca, zálivu davisa straita a baffinovho zálivu južne od 78° 10'severnej šírky.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

2. kun perustetaan uusi tai ylimääräinen tason ii havaintoala, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kyseistä havaintoalaa koskevien ensimmäisten tietojen kanssa selonteko valintaperusteista sekä täydellinen havaintoalaluettelo, joka sisältää perustiedot, kuten sijainnin (pituusaste, leveysaste ja korkeus merenpinnasta) ja puulajit, ja yleiset tiedot kustakin perustetusta tason ii havaintoalasta standardoidussa muodossa.

Eslovaco

2. keď sa zriadi nová alebo dodatočná plocha úrovne ii, členské štáty spolu s prvým prenosom údajov o tejto ploche predložia komisii tiež prehľad výberových kritérií a úplný zoznam všetkých plôch vrátane základných informácií, ako sú napríklad poloha, t. j. zemepisná dĺžka a šírka a nadmorská výška, a druhy a tiež všeobecné informácie o plochách pre každú plochu úrovne ii zriadenú štandardnou formou.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

alueen pohjoisraja on yleisesti ottaen sama kuin oliivipuun viljelyalueen pohjoisraja sekä lämpötila-ja sadeominaisuuksiltaan alpiinisen, subalpiinisen ja vuoristovyöhykkeen eteläinen raja. rajat ovat selkeät, sillä näillä korkeus-ja leveysasteilla kylmyys on rajoittava tekijä.eteläinen raja päättyy välimeren rannalle.

Eslovaco

zemepisná oblasť zodpovedá zvyklostiam vysádzania olivových hájov a pestovania odrody cailletier, (vyskytovanie alebo nevyskytovanie sa tejto odrody v olivových porastoch je dobrým ukazovateľom zemepisných podmienok, ktoré sú charakteristické pre uvedené označenie), zvyklostiam zriaďovania spracovateľských podnikov a je v súlade s pôvodným charakterom prírodného prostredia (topografia, pedológia, klimatológia).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka saitsevat pohjoiseen ja länteen linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, siitä suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, siitä suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody, ktoré sa nachádzajú na sever a na západ od línie prebiehajúcej z bodu so severnou zemepisnou šírkou 48° a západnou dĺžkou 18°, odtiaľ na sever a na severnú šírku 60°, odtiaľ na východ na západnú dĺžku 5°, odtiaľ na sever na severnú šírku 60° 30′, odtiaľ na východ na západnú dĺžku 4°, odtiaľ na sever na severnú šírku 64°, odtiaľ na východ k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka saitsevat pohjoiseen ja länteen linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, siitä suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, siitä suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody, ktoré sa nachádzajú na sever a na západ od línie prebiehajúcej z bodu so severnou zemepisnou šírkou 48° a západnou dĺžkou 18°, odtiaľ na sever a na severnú šírku 60°, odtiaľ na východ na západnú dĺžku 5°, odtiaľ na sever na severnú šírku 60° 30′, odtiaľ na východ na západnú dĺžku 4°, odtiaľ na sever na severnú šírku 64°, odtiaľ na východ k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja länteen linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, siitä suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, siitä suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody ležiace na sever a západ od čiary začínajúcej v bode ležiacom na 48° severnej šírky a 18° západnej dĺžky, následne vedúcej severne k 60° severnej šírky, východne k 5° západnej dĺžky, severne k 60° 30'severnej šírky, východne k 4° západnej dĺžky, severne k 64° severnej šírky a následne východne k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja länteen linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, siitä suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, siitä suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, siitä suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody ležiace na sever a západ od čiary začínajúcej v bode ležiacom na 48° severnej šírky a 18° západnej dĺžky, následne vedúcej severne k 60° severnej šírky, východne k 5° západnej dĺžky, severne k 60° 30'severnej šírky, východne k 4° západnej dĺžky, severne k 64° severnej šírky a následne východne k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja länteen sellaisesta linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, sitten suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, sitten suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody, ktoré ležia severne a západne od čiary, ktorá vedie z bodu 48° s. z. š. (severnej zemepisnej šírky), 18° z. z. d. (západnej zemepisnej dĺžky); odtiaľ priamo na sever k 60° s. z. š.; východ k 5° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 60° 30′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k 4° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 64° s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja länteen sellaisesta linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, sitten suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, sitten suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody, ktoré ležia severne a západne od čiary, ktorá vedie z bodu 48° s. z. š. (severnej zemepisnej šírky), 18° z. z. d. (západnej zemepisnej dĺžky); odtiaľ priamo na sever k 60° s. z. š.; východ k 5° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 60° 30′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k 4° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 64° s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kaikki vesialueet, jotka sijaitsevat pohjoiseen ja länteen sellaisesta linjasta, joka ulottuu 48. pohjoisesta leveysasteesta ja 18. läntisestä pituusasteesta suoraan pohjoiseen 60. pohjoiseen leveysasteeseen, sitten suoraan itään 5. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 60° 30'pohjoista leveyttä, sitten suoraan itään 4. läntiseen pituusasteeseen, sitten suoraan pohjoiseen 64. pohjoiseen leveysasteeseen ja lopuksi suoraan itään norjan rannikolle.

Eslovaco

všetky vody, ktoré ležia severne a západne od čiary, ktorá vedie z bodu 48° s. z. š. (severnej zemepisnej šírky), 18° z. z. d. (západnej zemepisnej dĺžky); odtiaľ priamo na sever k 60° s. z. š.; východ k 5° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 60° 30′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k 4° z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 64° s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k pobrežiu nórska.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(aluksen arvioitu sijainti jälleenlaivaushetkellä, leveysastetta)

Eslovaco

(predpokladaná poloha plavidla v mieste, na ktorom sa plánuje vykonanie prekládky v zemepisnej šírke)

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(aluksen arvioitu sijainti jälleenlaivaushetkellä, leveysastetta)

Eslovaco

(predpokladaná zemepisná dĺžka plavidla v mieste, na ktorom sa plánuje vykonanie prekládky)

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(aluksen sijainti tietojen toimitushetkellä, leveysastetta)

Eslovaco

(poloha plavidla v čase prenosu v zemepisnej šírke)

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK