Pergunte ao Google

Você procurou por: tarkastuslentoihin (Finlandês - Holandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Holandês

Informações

Finlandês

Määräaikaisiin tarkastuslentoihin on kuuluttava

Holandês

Periodieke toetsing omvat het volgende:

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Thaimaan toimivaltaiset viranomaiset (Thai Department of Civil Aviation – Thai DCA) ovat ilmoittaneet komissiolle, että onnettomuuden jälkeen suoritetuissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sekä Orient Thai että sen tytäryhtiö One Two Go rikkoivat lennonvarmistuslakia erityisesti väärentämällä lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olleen yhdeksän lentäjän tarkastuslentojen tulokset.

Holandês

De bevoegde autoriteiten van Thailand (het Thaise burgerluchtvaartdepartement) hebben de Commissie meegedeeld dat uit het onderzoek na het ongeval is gebleken dat zowel Orient Thai als haar dochteronderneming One Two Go de wet op de luchtnavigatie hadden overtreden, met name door de bekwaamheidsbewijzen van negen piloten te vervalsen.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Lentokoneella ja synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus voidaan yhdistää lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoon.

Holandês

De vliegtraining/STD-training mag met de interne vaardigheidstest worden gecombineerd.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Muun vasemmanpuoleisella istuimella olevan ohjaajan kuin ilma-aluksen päällikön on kohdassa OPS 1 965(b) vaadittujen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä osoitettava, että hän hallitsee myös ne toimenpiteet ja menetelmät, jotka muutoin olisivat ilma-aluksen päällikön vastuulla tämän toimiessa avustavana ohjaajana.

Holandês

Een bestuurder die in de linkerstoel zit en niet als gezagvoerder optreedt, dient naast de interne vaardigheidstests zoals voorgeschreven in OPS 1.965 (b), vaardigheid aan te tonen in de routines en procedures welke anders tot de verantwoordelijkheid van de gezagvoerder als niet-besturend piloot zouden behoren.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

FCL:n vaatimukset täyttyvät, jos tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten suoritettujen tarkastuslentojen välinen aika ei ylitä FCL:ssä tyyppikohtaisesti vaadittua aikaa.

Holandês

Mits de periode tussen vaardigheidstests niet langer is dan die welke is voorgeschreven in de toepasselijke regeling voor afgifte van bewijzen van bevoegdheid als stuurhutpersoneel voor elk type, zal zijn voldaan aan de betreffende eisen met betrekking tot de afgifte van bewijzen van bevoegdheid als stuurhutpersoneel.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kun ohjaaja toimii oikeanpuoleisella istuimella, myös niiden tarkastuslentojen, jotka OPS:n mukaan vaaditaan vasemmanpuoleisella istuimella toimimiseen, on oltava voimassa.

Holandês

Bij het werken in de rechterstoel dienen tevens de volgens OPS vereiste tests voor het werken vanuit de linkerstoel geldig en actueel te zijn.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

ohjaamomiehistön jäsen on suorittanut kaksi peräkkäistä lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa ja toiminut 500 tuntia kyseisessä miehistötehtävässä kaupallisen ilmakuljetuksen aikana saman lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa;

Holandês

dienen stuurhutpersoneelsleden twee opeenvolgende interne vaardigheidstests te hebben afgelegd alsmede 500 uur dienst te hebben vervuld in de betreffende bemanningsfunctie op verkeersvluchten bij dezelfde exploitant.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Ennen kuin ohjaamomiehistön jäsen aloittaa koulutuksen ja toiminnan toisella lentokonetyypillä tai -versiolla, hänen on oltava hankkinut ensimmäisellä lentokoneella 3 kuukauden ja 150 tunnin lentokokemus, johon on kuuluttava vähintään yksi tarkastuslento.

Holandês

Alvorens te beginnen aan de training voor en het vliegen met een ander type of andere variant, dienen stuurhutpersoneelsleden ten minste drie maanden en 150 uur op het basisvliegtuig te hebben gevlogen, en daarbij ten minste één vaardigheidstest te hebben afgelegd.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten määräaikaiskoulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden on täytettävä ohjaajien vastaavat vaatimukset sekä heidän tehtäviinsä liittyvät erityisvaatimukset. Ne kohdat, jotka eivät koske järjestelmiä hoitavia ohjaamomiehistön jäseniä, jätetään kuitenkin suorittamatta.

Holandês

De periodieke training en toetsing van systeemoperateurs dient te voldoen aan de eisen voor bestuurders en eventuele aanvullende specifieke taken, met weglating van die zaken die niet van toepassing zijn op systeemoperateurs.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos ilma-aluksen päällikön on toimittava myös oikeanpuoleisella istuimella perämiehenä tai suoritettava koulutus- tai tarkastustehtäviä oikeanpuoleiselta istuimelta, hänen on suoritettava toimintakäsikirjassa määrätty lisäkoulutus ja tarkastuslennot kohdassa OPS 1 965(b) vaadittujen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä.

Holandês

Gezagvoerders die voor hun werkzaamheden ook vanuit de rechterstoel moeten opereren en de taken van de tweede bestuurder uitvoeren, of gezagvoerders die trainings- of examentaken moeten uitvoeren vanuit de rechterstoel, dienen aanvullende training en toetsing te ondergaan zoals vermeld in het vluchthandboek, tegelijk met de interne vaardigheidstests zoals voorgeschreven in OPS 1.965 (b).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Ilma-aluksen päällikön sijaisena toimivan ohjaajan on kohdassa OPS 1 965(b) vaadittujen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä oltava osoittanut, että hän hallitsee myös ne toimenpiteet ja menetelmät, jotka eivät normaalisti kuuluisi sijaisena toimivalle ohjaajalle.

Holandês

Een bestuurder die de gezagvoerder aflost dient, naast de interne vaardigheidstests zoals voorgeschreven in OPS 1.965 (b), vaardigheid aan te tonen in de routines en procedures welke normaal gesproken niet tot de verantwoordelijkheden van aflossende piloot zouden behoren.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä ohjaajien määräaikaiskoulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden yhteydessä.

Holandês

De periodieke training en toetsing van systeemoperateurs dient zo mogelijk tegelijkertijd plaats te vinden met de periodieke training en toetsing van een piloot.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot hyvitetään edellä olevan alakohdan (7) mukaisesti niin, että ne voidaan suorittaa vuorotellen kahdella tyypillä, jokainen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento jatkaa lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloa myös toisen tyypin osalta.

Holandês

Wanneer volgens bovenstaande subparagraaf (7) toestemming wordt verleend om interne vaardigheidstests afwisselend op elk van beide typen af te leggen, wordt door elke interne vaardigheidstest tevens de geldigheid van de interne vaardigheidstest voor het andere type verlengd.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos ohjaaja voidaan määrätä sekä ohjaavan ohjaajan että avustavan ohjaajan tehtäviin, tarkastuslentoon on kuuluttava molemmat tehtävät.

Holandês

Wanneer piloten taken krijgen opgedragen in de rol van zowel besturende als niet-besturende piloot, dienen zij in beide functies te worden getest.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen vastaanottajan on oltava tyyppitarkastuslentäjä.

Holandês

Interne vaardigheidstests dienen door een examinator voor typeaantekening te worden afgenomen.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

jos ohjaajalla on kokemusta lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa kahden lupakirjamerkinnän mukaisten oikeuksien käyttämisestä ja hänet nimitetään saman lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa ilma-aluksen päälliköksi toiseen näistä tyypeistä, ohjaajalla on vähintään 6 kuukautta ja 300 tuntia päällikkökokemusta ja hän on suorittanut kaksi peräkkäistä lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa, ennen kuin hän voi taas alkaa käyttää kahden lupakirjamerkinnän mukaisia oikeuksia;

Holandês

Indien een piloot ervaring heeft bij een exploitant en de voorrechten uitoefent van twee brevetaantekeningen, en vervolgens bij diezelfde exploitant bevorderd wordt tot gezagvoerder op één van die typen, is de vereiste minimumervaring als gezagvoerder zes maanden en 300 uur, en de piloot dient twee opeenvolgende interne vaardigheidstests te hebben afgelegd voordat hij weer in aanmerking komt voor het uitoefenen van twee brevetaantekeningen.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kohdassa OPS 1 965(b) vaaditaan kaksi lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa joka vuosi.

Holandês

OPS 1.965(b) vereist twee interne vaardigheidstests per jaar.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos muilla lentokonetyypeillä suoritettua koulutusta, tarkastuslentoja ja viimeaikaista kokemusta halutaan hyvittää, lentotoiminnan harjoittajan on selvitettävä viranomaiselle, mitä vaatimuksia ei tarvitse täyttää jokaisella tyypillä tai versiolla erikseen samankaltaisuuksien vuoksi.

Holandês

Wanneer om vrijstellingen wordt verzocht ter vermindering van de eisen met betrekking tot training, toetsing en recente ervaring bij het werken met verschillende vliegtuigtypen, dient de exploitant aan de autoriteit aan te tonen welke zaken dusdanig vergelijkbaar zijn dat zij niet bij elk type of variant herhaald hoeven te worden.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kohdan OPS 1 965 vaatimusten on täytyttävä jokaisessa tyypissä tai versiossa, jossa ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei viranomainen ole sallinut koulutuksen ja tarkastuslentojen hyvittämistä edellä olevan alakohdan (7) mukaisesti.

Holandês

OPS 1.965 voor elk gebruikt type of variant tenzij door de autoriteit vrijstellingen zijn verleend volgens bovenstaande subparagraaf (7).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos tarkastuslento on suoritettu edellisen reittitarkastuslennon kuuden viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kun edellisen reittitarkastuslennon voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 24 kalenterikuukautta.

Holandês

Bij afgifte binnen de laatste zes kalendermaanden van de geldigheid van een voorgaande lijntest, strekt de geldigheidstermijn zich uit van de datum van afgifte tot 24 kalendermaanden na de verloopdatum van die voorgaande lijntest.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK