MyMemory, a maior memória de tradução do mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Assunto   
Pergunte ao Google

Você procurou por: ärsykkeisiin ( Finlandês - Inglês )

    [ Desativar cores ]

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

Altistusajanjakson loppua kohti, mutta ei aikaisemmin kuin viikolla 11 olisi tutkittava aistien reagointi erilaisiin ärsykkeisiin (1) (esim. kuulo-, näkö- ja proprioseptiiviset ärsykkeet) (2), (3), (4), tarttumisotteen voimakkuus (5) ja motorinen aktiivisuus (6).

Inglês

Towards the end of the exposure period and in any case not earlier than in week 11, sensory reactivity to stimuli of different types (1) (e.g. auditory, visual and proprioceptive stimuli) (2), (3), (4), assessment of grip strength (5) and motor activity assessment (6) should be conducted.

Última atualização: 2017-02-27
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Kuolleet alkiot ja toukat olisi poistettava heti, kun ne havaitaan, koska ne voivat hajota nopeasti. Kuolleita yksilöitä poistettaessa on oltava erittäin varovainen, ettei vieressä olevia munia tai toukkia kosketa tai vahingoiteta fyysisesti, sillä ne ovat hyvin herkkiä ja hauraita. Kuolemantapaukset todetaan eri kehitysvaiheessa eri tavoin: - munat: erityisesti varhaisvaiheissa läpikuultavuus vähenee ja väri muuttuu, mikä johtuu valkuaisaineiden hyytymisestä ja/tai saostumisesta, josta on seurauksena valkoinen väri ja läpinäkymättömyys, - alkiot: vartalo ei liiku ja/tai sydän ei lyö ja /tai läpinäkymättömyys tai värinmuutos sellaisessa lajissa, jonka alkiot ovat normaalisti läpikuultavia, - toukat: toukat eivät liiku ja/tai niiden hengitysliikkeet puuttuvat ja/tai sydän ei lyö ja/tai keskushermosto on valkoinen ja läpinäkymätön ja/tai toukka ei reagoi mekaanisiin ärsykkeisiin.

Inglês

Dead embryos and larvae should be removed as soon as observed since they can decompose rapidly. Extreme care should be taken when removing dead individuals not to knock or physically damage adjacent eggs/larvae, these being extremely delicate and sensitive. Criteria for death vary according to life stage: - for eggs: particularly in the early stages, a marked loss of translucency and change in colouration, caused by coagulation and/or precipitation of protein, leading to a white opaque appearance, - for embryos: absence of body movement and/or absence of heartbeat and/or opaque discoloration in species whose embryos are normally translucent, - for larvae: immobility and/or absence of respiratory movement and/or absence of heartbeat and/or white opaque colouration of central nervous system and/or lack of reaction mechanical stimulus.

Última atualização: 2016-11-30
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

toukat: toukat eivät liiku ja/tai niiden hengitysliikkeet puuttuvat ja/tai sydän ei lyö ja/tai keskushermosto on valkoinen ja läpinäkymätön ja/tai toukka ei reagoi mekaanisiin ärsykkeisiin.

Inglês

for larvae: immobility and/or absence of respiratory movement and/or absence of heart-beat and/or white opaque colouration of central nervous system and/or lack of reaction mechanical stimulus.

Última atualização: 2014-11-21
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Muutokset käynnissä (esimerkiksi vaappuminen ja ataksia), asennossa (esimerkiksi selän köyristäminen) ja käsittelyyn, paikkaan tai muihin ympäristön ärsykkeisiin liittyvässä reaktiivisuudessa sekä klooniset tai tooniset liikkeet, kouristukset tai vapina, stereotypiat (esimerkiksi ylenmääräinen turkin hoito, epätavalliset pään liikkeet, jatkuva kehän kiertäminen) tai omituinen käytös (esimerkiksi pureminen tai ylenmääräinen nuoleminen, itsensä silpominen, takaperin käveleminen, ääntely) tai aggressiivisuus on kirjattava.

Inglês

Changes in gait (e.g. waddling, ataxia), posture (e.g. hunched-back) and reactivity to handling, placing or other environmental stimuli, as well as the presence of clonic or tonic movements, convulsions or tremors, stereotypes (e.g. excessive grooming, unusual head movements, repetitive circling) or bizarre behaviour (e.g. biting or excessive licking, self mutilation, walking backwards, vocalisation) or aggression should be recorded.

Última atualização: 2014-11-21
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Kuolleiksi lasketaan toukat, jotka eivät liiku tai reagoi mekaanisiin ärsykkeisiin.

Inglês

Criteria for death are immobility or lack of reaction to a mechanical stimulus.

Última atualização: 2014-11-21
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Ajaminen edellyttää, että kuljettaja tarkkailee ympäristöään jatkuvasti oleellisten ärsykkeiden erottamiseksi ja keskittää huomionsa niihin ärsykkeisiin, jotka vaativat häntä muuttamaan omaa toimintaansa.

Inglês

The driving task requires the driver to continuously monitor the environment to select relevant stimuli and to concentrate and focus attention on those stimuli which require adjustment of his/her behaviour.

Última atualização: 2014-11-17
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Tietynlaisessa ympäristössä kasvatetut kalat sopeutuvat ympäristössään esiintyviin ärsykkeisiin ja voivat stressaantua, jos ne siirretään vieraaseen ympäristöön.

Inglês

Fish reared in a particular environment will adapt to the stimuli presented there and may become stressed if moved to unfamiliar surroundings.

Última atualização: 2014-11-04
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Niiden luonnonvaraisuus tarkoittaa sitä, että ne ovat suuremmassa määrin varuillaan kuin kesyt lajit ja reagoivat voimakkaasti tuntemattomiin ja huolestuttaviin ärsykkeisiin.

Inglês

Their wild status means that they are more alert than domesticated species and thus are highly reactive to any unfamiliar and alarming stimuli.

Última atualização: 2014-11-04
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Ajaminen edellyttää, että kuljettaja tarkkailee ympäristöään jatkuvasti oleellisten ärsykkeiden erottamiseksi ja keskittää huomionsa niihin ärsykkeisiin, jotka vaativat häntä muuttamaan omaa toimintaansa.

Inglês

The driving task requires the driver to continuously monitor the environment to select relevant stimuli and to concentrate and focus attention on those stimuli which require an adjustment of his/her behaviour.

Última atualização: 2014-11-04
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Saksalaisen federalismin monitasoisessa poliittisessa järjestelmässä muutosvastarinta on muutoinkin hyvin voimakasta, ja järjestelmä reagoi hitaammin uusiin ärsykkeisiin kuin keskusjohtoiset valtiot.

Inglês

As it is, the multilevel political system of German federalism tends to be marked by inertia and is slower to react to new stimuli than centralized forms of government.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Vahvistaakseen edellytyksiään solmia kansalaisylpeyksiä ja reagoida ärsykkeisiin komitea on myös ryhtynyt yhteistyöhön paikallis- ja alueyhteisöjä edustavien eurooppalaisten järjestöjen kanssa, joiden panosta eurooppalaiseen keskusteluun pidetään hyvin myönteisenä.

Inglês

In order to boost its capacity for contact with the general public and its ability to react, the Committee has also launched measures for cooperation with European associations representing local and regional authorities, whose contribution to the European debate it values very highly.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Suuremmat annokset, yleensä ≥ 1 ml/ kg, aiheuttivat vaikeampia oireita, kuten reagoimattomuutta ärsykkeisiin, ja johtivat joissakin tapauksissa kuolemaan.

Inglês

Higher doses of the product, typically ≥ 1 ml/ kg, resulted in more severe signs including unresponsiveness and occasionally death.

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência:

Finlandês

liikuntakyvyttömyys, tasapainohäiriö, hidasliikkeisyys, aivoiskemia, aivohalvaus, aivoverisuonihäiriö, hammasratasjäykkyys, kouristus, koordinaation poikkeavuus, tajunnantason aleneminen, diabeettinen kooma, tarkkaavuushäiriö, kuolaaminen, dysartria, liikaunisuus, hypestesia, hypokinesia, letargia, tajunnanmenetys, kasvojen ilmeettömyys, liikehäiriö, tahattomat lihassupistukset, maligni neuroleptioireyhtymä, parkinsonistinen lepovapina, puhehäiriö, tardiivi dyskinesia, TIA- kohtaus, reagoimattomuus ärsykkeisiin

Inglês

Nervous system disorders akinesia, balance disorder, bradykinesia, cerebral ischaemia, cerebrovascular accident, cerebrovascular disorder, cogwheel rigidity, convulsion, coordination abnormal, depressed level of consciousness, diabetic coma, disturbance in attention, drooling, dysarthria, hypersomnia, hypoaesthesia, hypokinesia, lethargy, loss of consciousness, masked facies, movement disorder, muscle contractions involuntary, neuroleptic malignant syndrome, parkinsonian rest tremor, speech disorder, tardive dyskinesia, transit ischaemic attack, unresponsive to stimuli Eye disorders

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Toisin kuin tässä koe- eläinmallissa, jossa munasarjat vastasivat voimakkaasti ärsykkeisiin, ihmisen munasarjat vaihdevuosien jälkeen vastaavat suhteellisen heikosti sukuhormonistimulaatioon.

Inglês

In contrast to the highly responsive ovaries in this rodent model, the human ovary after menopause is relatively unresponsive to reproductive hormonal stimulation.

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Suurimman vaikutuksen vallitessa eläin on rentoutunut, makaa paikallaan eikä reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin.

Inglês

At maximal effect, the animal is relaxed, recumbent and does not respond to external stimulus.

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Tutkimukset Ruuminlämmön kohoaminen, eosinofiilimäärän suureneminen, veren valkosolumäärän pieneneminen, hemoglobiiniarvon lasku, veren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu, ruumiinlämmön aleneminen Infektiot Tonsilliitti, selluliitti, välikorvatulehdus, silmätulehdus, punkin aiheuttama ihottuma, hengitystieinfektio, kynsisilsa, krooninen välikorvatulehdus Veri ja imukudos Granylosytopenia Immuunijärjestelmä Lääkeaineyliherkkyys Aineenvaihdunta ja ravitsemus Ruokahaluttomuus, polydipsia Psyykkiset häriöt Sekavuustila, haluttomuus, orgasmivaikeus, tunnetilojen latistuminen Hermosto Reagoimattomuus ärsykkeisiin, tajunnanmenetys, maligni neuroleptioireyhtymä, diabeettinen kooma, aivohalvaus, tajunnantason aleneminen, aivoiskemia, aivoverisuonihäiriö, TIA- kohtaus, dysartria, tarkkaavuushäiriö, tasapainohäiriö, puhehäiriö, koordinaation poikkeavuus, liikehäiriö Silmät Silmän verekkyys, erite silmistä, silmien turvotus, kuivat silmät, kyynelnesteen erityksen lisääntyminen, valonarkuus, näkötarkkuuden heikkeneminen, silmien pyöritys, silmänpainetauti Kuulo ja tasapainoelin Tinnitus Verisuonisto Punastelu Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Hengityksen vinkuminen, aspiraatiokeuhkokuume, keuhkostaasi, hengityshäiriö, keuhkojen rahinat, nenäverenvuoto, hengitysteiden verentungos, hyperventilaatio, dysfonia Ruoansulatuselimistö Nielemishäiriö, ulosteenpidätyskyvyttömyys, fekalooma, huulen turpoaminen, huulitulehdus Iho ja ihonalainen kudos Iholeesio, ihotauti, ihon värimuutos, seborrooinen ihottuma, hyperkeratoosi, hilse, ihon punoitus Luusto, lihakset ja sidekudos Rabdomyolyysi, nivelten turvotus, poikkeava asento, nivelten jäykkyys Munuaiset ja virtsatiet Kastelu, virtsaamisvaivat, tiheävirtsaisuus Sukupuolielimet ja rinnat Ejakulaatiohäiriö, emätinerite, kuukautishäiriö Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Yleistynyt turvotus, kasvojen turvotus, kävelyn häiriöt, jano, vilunväristykset, ääreisosien kylmyys, lääkehoidon vieroitusoireyhtymä

Inglês

29 Immune System Disorders Drug hypersensitivity Metabolism and Nutrition Disorders Anorexia, Polydipsia Psychiatric Disorders Confusional state, Listless, Anorgasmia, Blunted affect Nervous System Disorders Unresponsive to stimuli, Loss of consciousness, Neuroleptic malignant syndrome, Diabetic coma, Cerebrovascular accident, Depressed level of consciousness, Cerebral ischemia, Cerebrovascular disorder, Transient ischemic attack, Dysarthria, Disturbance in attention, Balance disorder, Speech disorder, Coordination abnormal, Movement disorder Eye Disorders Ocular hyperemia, Eye discharge, Eye swelling, Dry eye, Lacrimation increased, Photophobia, Visual acuity reduced, Eye rolling, Glaucoma Ear and Labyrinth Disorders Tinnitus Vascular Disorders Flushing Respiratory, Thoracic, and Mediastinal Disorders Wheezing, Pneumonia aspiration, Pulmonary congestion, Respiratory disorder, Rales, Epistaxis, Respiratory tract congestion, Hyperventilation, Dysphonia Gastrointestinal Disorders Dysphagia, Faecal incontinence, Faecaloma, Lip swelling, Cheilitis Skin and Subcutaneous Tissue Disorders Skin lesion, Skin disorder, Skin discoloration, Seborrheic dermatitis, Hyperkeratosis, Dandruff, Erythema Musculoskeletal, Connective Tissue, and Bone Disorders Rhabdomyolysis, Joint swelling, Posture abnormal, Joint stiffness Renal and Urinary Disorders Enuresis, Dysuria, Pollakiuria Reproductive System and Breast Disorders Ejaculation disorder, Vaginal discharge, Menstrual disorder General Disorders and Administration Site Conditions Generalised oedema, Face oedema, Gait disturbance, Thirst, Chills, Peripheral coldness, Drug withdrawal syndrome

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:

Finlandês

41 ajatteluvaikeudet, refleksien häviäminen tai heikkeneminen, ilmaisu - tai ymmärtämisvaikeudet, puheen sammallus, puhevaikeudet tai puhekyvyn menetys, velttous, tasapaino - tai koordinaatiohäiriöt, kirvelyn tunne, lisääntynyt kipuherkkyys, tajunnantason lasku (ei vastetta ärsykkeisiin tai lähes tajuttomuus), sedaatio, keskittymisvaikeudet, hajuaistin häiriöt, makuaistin häiriöt tai menetys, vapina, kirvely ja puutuminen, kaksoiskuvat, näköhäiriöt, valonarkuus, korvien soiminen, huimaus tai kiertohuimaus, pyörrytys tai huimaus seisomaan noustessa, alhainen verenpaine, hengenahdistus, suun kuivuminen, pahoinvoinnin paheneminen, ripuli, ummetus, hikoilu, kutina, lihasheikkous, lihasspasmit, lihaskouristukset, lihas - tai nivelkipu, virtsaamisvaikeudet tai kipu virtsatessa, virtsaamisen aloitus - tai hallintavaikeudet, jännittyneisyys, kaatuilu, kipu tai kivun paheneminen, väsymys, kylmyyden tunne, kasvojen, säärten tai jalkaterien turvotus, rintakipu, kuume, verenkuvan muutokset, henkisen tilan huononeminen ja painon lasku.

Inglês

Decreased appetite, anxiety or worsened anxiety, hallucinations, inability to fall or stay asleep, agitation, disorientation, depression or worsened depression, nervousness, mood swings, mental status changes (thinking abnormal, confusion), paranoia, irritability, worsened confusion, difficulty with learning, memory or thinking, reflexes absent or impaired, problems expressing or understanding words, slurred speech, difficulty with speech or loss of ability to speak, sluggishness, balance or coordination impaired, burning sensation, increased pain sensitivity, reduced level of consciousness (unresponsive or almost unconscious), sedation, difficulty in concentrating, problems with the sense of smell, odd or no sense of taste, shaking, pins and needles, double vision, visual disturbance, intolerance to light, tinnitus (ringing in the ears), dizziness or spinning sensation, lightheadedness or dizziness when standing, low blood pressure, shortness of breath, dry mouth, abdominal pain, worsened nausea, diarrhoea, constipation, sweating, itching, muscle weakness, muscle spasms, muscle cramp, muscle or joint pain, difficult or painful urination, difficulty starting or controlling urination, feeling jittery, falling, pain or pain exacerbated, fatigue, feeling cold, swelling of the face, legs or feet, chest pain, fever, blood chemistry changes, mental impairment and weight decreased.

Última atualização: 2012-04-10
Assunto: Farmacêutica
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Näihin lukeutuvat neurobiologiset tekijät sekä luonteenpiirteet, kuten itsekkyys, vihamielisyys, impulsiivisuus, ärtyvyys, anhedonia, alhainen älykkyystaso, aivojen heikko reagoivuus ärsykkeisiin sekä arvoihin kohdistuva epäkunnioitus ja epäsosiaalinen käytös.

Inglês

These include neurobiological indicators as well as traits such as selfishness, hostility, impulsiveness, irritability, anhedonia, low intelligence, poor responsiveness of the brain to stimuli, as well as a lack of respect for values and antisocial behaviour.

Última atualização: 2012-03-21
Assunto: Ciências Sociais
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência:

Finlandês

Haittavaikutukset elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan Tutkimukset Veren prolaktiiniarvon nousua, painon nousu Yleinen EKG: ssä havaittava QT- ajan piteneminen, poikkeavat EKG- arvot, Melko harvinainen verensokerin kohoaminen, aminotransferaasiarvojen nousu, valkosolujen määrän lasku, ruumiinlämmön kohoaminen, eosinofiilien määrän lasku, hemoglobiinin lasku, veren kreatiinikinaasiarvon nousu Ruuminlämmön aleneminen Harvinainen Sydän Takykardia Yleinen Melko harvinainen Eteis- kammiokatkos, haarakatkos, eteisvärinä, sinusbradykardia, sydämentykytys Veri ja imukudos Melko harvinainen Anemia, trombosytopenia Granulosytopenia Harvinainen Agranulosytoosi Tuntematon Hermosto Parkinsonismib, päänsärky Hyvin yleinen Akatisiab, huimaus, vapinab, dystoniab, uneliaisuus, sedaatio, letargia, Yleinen dyskinesiab Melko harvinainen Reagoimattomuus ärsykkeisiin, tajunnanmenetys, pyörtyminen, tajunnantason aleneminen, aivohalvaus, TIA- kohtaus, dysartria, tarkkaavuushäiriö, hypersomnia, asentohuimaus, tasapainohäiriö, tardiivi dyskinesia, puhehäiriö, koordinaation poikkeavuus, hypestesia Maligni neuroleptioireyhtymä, diabeettinen kooma, aivoverisuonihäiriö, Harvinainen aivoiskemia, liikehäiriö Silmät Näön sumeneminen Yleinen Melko harvinainen Sidekalvotulehdus, silmän verekkyys, erite silmistä, silmien turvotus, kuivat silmät, kyynelnesteen erityksen lisääntyminen, valonarkuus Näkötarkkuuden heikkeneminen, silmien pyöritys, silmänpainetauti Harvinainen Kuulo ja tasapainoelin Melko harvinainen Korvakipu, tinnitus Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Hengenahdistus, nenäverenvuoto, yskä, nenän verentungos, nielun ja Yleinen kurkunpään kipu Melko harvinainen Hengityksen vinkuminen, aspiraatiokeuhkokuume, keuhkostaasi, hengityshäiriö, keuhkojen rahinat, hengitysteiden verentungos, dysfonia Uniapneaoireyhtymä, hyperventilaatio Harvinaienn Ruoansulatuselimistö Oksentelu, ripuli, ummetus, pahoinvointi, vatsakipu, ruoansulatusvaivat, suun Yleinen kuivuminen, mahavaivat Melko harvinainen Nielemishäiriö, gastriitti, ulosteenpidätyskyvyttömyys, fekalooma Suolitukos, haimatulehdus, huulen turpoaminen, huulitulehdus Harvinainen Munuaiset ja virtsatiet Vuoteen kastelu Yleinen

Inglês

Renal and urinary disorders Common Uncommon

Última atualização: 2011-10-23
Assunto: Medicina
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Finlandês

liikuntakyvyttömyys, tasapainohäiriö, hidasliikkeisyys, aivoiskemia, aivohalvaus, aivoverisuonihäiriö, hammasratasjäykkyys, kouristus, koordinaation poikkeavuus, tajunnantason aleneminen, diabeettinen kooma, tarkkaavuushäiriö, kuolaaminen, dysartria, liikaunisuus, hypestesia, hypokinesia, letargia, tajunnanmenetys, kasvojen ilmeettömyys, liikehäiriö, tahattomat lihassupistukset, maligni neuroleptioireyhtymä, parkinsonistinen lepovapina, puhehäiriö, tardiivi dyskinesia, TIA- kohtaus, reagoimattomuus ärsykkeisiin

Inglês

agitation, anorgasmia, anxiety, blunted affect, confusional state, insomnia, libido decreased, listless, mania, middle insomnia, nervousness, restlessness, sleep disorder

Última atualização: 2011-10-23
Assunto: Medicina
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência:
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Adicionar uma tradução

Pesquise frases traduzidas por humanosUsuários estão solicitando auxílio neste momento:behovsanställning (Sueco>Inglês) | le vent, le cri (Francês>Grego) | pani bharne ka hai (Hindi>Inglês) | essay on computer (Inglês>Nepalês) | eu como carne, eu so vegetariano (Português>Inglês) | nataka video za ex (Suaíli>Inglês) | ambujathammal life valkai varalaru (Inglês>Tamil) | talo ng masipag ang matalino (Tagalo>Inglês) | certifikatindehaveren (Dinamarquês >Português) | prevention of pollution essay in tamil (Inglês>Tamil) | kasingkahulugan ng naulinigan (Tagalo>Inglês) | ultraman hafiz (Inglês>Japonês) | peepal tree in botanical name in english (Hindi>Inglês) | and (Inglês>Suaíli) | tum kahan gayi thi (Hindi>Inglês)


Denunciar abuso  | Sobre o MyMemory   | Fale conosco


MyMemory em seu idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK