Você procurou por: hyväksyntälautakunnan (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

hallintoneuvostolle tiedotetaan säännöllisesti hyväksyntälautakunnan työn edistymisestä.

Inglês

the administrative board shall be regularly kept informed of the evolution of the work of the security accreditation board.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja allekirjoittaa lautakunnan puolesta lautakunnan hyväksymät päätökset.

Inglês

the chairperson of the security accreditation board shall sign, on behalf of the security accreditation board, the decisions adopted by the security accreditation board.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja edustaa virastoa asioissa, jotka eivät 8 artiklan mukaisesti kuulu toimitusjohtajan tehtäviin.

Inglês

the chairperson of the security accreditation board shall be responsible for representing the agency insofar as the executive director, according to article 8, is not responsible.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

komissio pitää hyväksyntälautakunnan jatkuvasti ajan tasalla lautakunnan päätösten vaikutuksista ohjelmien asianmukaiseen toteuttamiseen ja jäännösriskin käsittelysuunnitelmien täytäntöönpanosta.

Inglês

the commission shall keep the security accreditation board continuously informed of the impact of any envisaged decisions of the security accreditation board on the proper conduct of the programmes and of the implementation of residual risk treatment plans.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kaikista turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan ja galileon turvallisuuskeskuksen toimintaan liittyvistä muutoksista seuraa luonnollisesti vaikutuksia euroopan gnss-viraston toimintakustannuksiin.

Inglês

all of the amendments made to the remit of the accreditation committee and the gsmc will naturally have an impact on the european gnss agency's running costs.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

varmistaa, että turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan ja sen alaisuuteen 11 artiklan 11 kohdassa perustettujen elinten asianmukaisen toiminnan kannalta tarvittavat sihteeristö ja resurssit ovat käytettävissä.

Inglês

shall ensure that the secretariat and all the resources necessary for proper functioning are provided to the security accreditation board and to the bodies set up under its authority referred to in article 11(11).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

efta-valtiot osallistuvat täysimääräisesti ilman äänioikeutta viraston hallintoneuvoston ja viraston eurooppalaisten gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan toimintaan.

Inglês

the efta states shall participate fully, without the right to vote, in the administrative board of the agency and in the security accreditation board of the agency.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

on saanut hyväksyntälautakunnan asianmukaisen luvan asetuksen (eu) n:o 912/2010 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja

Inglês

has been duly authorised by the security accreditation board in accordance with article 11(2) of regulation (eu) no 912/2010; and

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

noudattaa sekä hyväksyntälautakunnan päätöksiä, 8 artiklaa että prs-vastaanottimien tai turvamoduulien kehittämistä ja valmistusta koskevaa liitteen 2 kohtaa siltä osin kuin ne liittyvät sen toimintaan.

Inglês

complies both with the decisions of the security accreditation board and with article 8 and point 2 of the annex regarding the development and manufacture of prs receivers or security modules, in so far as these relate to its activity.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan suorittama turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntä asetuksen (eu) n:o 912/2010 iii luvun mukaisesti;

Inglês

through its security accreditation board, the security accreditation in accordance with chapter iii of regulation (eu) no 912/2010;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

eurooppalaisten gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan olisi voitava perustaa sen alaisuudessa ja sen ohjeiden mukaan toimivia asianmukaisia elimiä, jotta se voi toteuttaa kaikki tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti.

Inglês

in order for it to carry out all of its activities quickly and effectively, the security accreditation board should be able to set up appropriate subordinate bodies acting on its instructions.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

jos komissio katsoo, että hyväksyntälautakunnan tekemä päätös voi vaikuttaa merkittävästi ohjelmien asianmukaiseen toteuttamiseen, esimerkiksi niiden kustannuksiin ja aikatauluun, se ilmoittaa asiasta välittömästi euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Inglês

if the commission considers that a decision taken by the security accreditation board may have a significant effect on the proper conduct of the programmes, for example in terms of costs and schedule, it shall immediately inform the european parliament and the council.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

vastattava pääsyn valvontaa koskevan mallin suunnittelusta, joka on yhteenveto tai luettelo hyväksyttävistä laitosalueista, ja josta sovitaan etukäteen jäsenvaltioiden ja hyväksyntälautakunnan välillä varmistaen siten, että kaikki jäsenvaltiot toteuttavat samantasoisen pääsyn valvonnan;

Inglês

each be responsible for devising a template for access control, which is to outline or list the areas/sites to be accredited, and which shall be agreed in advance between the member states and the security accreditation board, thereby ensuring that the same level of access control is being provided by all member states;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

annettava hyväksyntälautakunnan asianmukaisesti valtuuttamille henkilöille, myös lautakunnan päättämiä turvallisuustarkastuksia ja testejä varten, pääsy kaikkiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja kaikille lainkäyttövaltaansa kuuluville, järjestelmien turvallisuuteen liittyville laitosalueille kansallisten lakiensa ja asetustensa mukaisesti ja syrjimättä ketään kansalaisuuden perusteella;

Inglês

permit duly authorised persons appointed by the security accreditation board to have access to any classified information and to any areas/sites related to the security of systems falling within their jurisdiction, in accordance with their national laws and regulations, and without any discrimination on ground of nationality, including for the purposes of security audits and tests as decided by the security accreditation board;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

koska komissio asetuksen (ey) n:o 683/2008 mukaisesti hallinnoi kaikkia järjestelmien turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja jotta voidaan varmistaa turvallisuuskysymysten tehokas hallinnointi ja asetuksessa säädetty vastuualueiden tarkan jakamisen periaatteen noudattaminen, on ensiarvoisen tärkeää, että eurooppalaisten gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan toiminta rajoitetaan tiukasti järjestelmien turvallisuusjärjestelytoimien hyväksyntään, ja että ne eivät voi missään olosuhteissa korvata komissiolle asetuksen (ey) n:o 683/2008 13 artiklan nojalla uskottuja tehtäviä.

Inglês

given that the commission, in accordance with regulation (ec) no 683/2008, manages all aspects relating to system security, and in order to ensure efficient governance of security issues and compliance with the principle of strict division of responsibilities provided for under that regulation, it is essential that the activities of the security accreditation board be strictly limited to the security accreditation activities of systems and that they do not under any circumstances encroach on the tasks entrusted to the commission under article 13 of regulation (ec) no 683/2008.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

vastattava paikallistasolla alueellaan sijaitsevien eurooppalaisten gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnän alueeseen kuuluvien laitosalueiden turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä ja raportoitava tästä hyväksyntälautakunnalle.

Inglês

be responsible, at local level, for the accreditation of the security of areas that are located within their territory and form part of the security accreditation area for european gnss systems, and report, to this end, to the security accreditation board.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

hallintoneuvostolla olisi oltava valtuudet tehdä kaikki sellaiset päätökset, joilla voidaan varmistaa, että virasto pystyy suoriutumaan tehtävistään, lukuun ottamatta turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntää koskevia tehtäviä, jotka on annettu eurooppalaisten gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnalle.

Inglês

the administrative board should be empowered to take any decision which may ensure that the agency is able to accomplish its tasks with the exception of the security accreditation tasks, which should be entrusted to a security accreditation board for european gnss systems (hereinafter the ‘security accreditation board’).

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

lisäksi vastaanottimia valmistavalla organisaatiolla on oltava euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ey) n:o 912/2010 [9] mukainen gnss-järjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan, jäljempänä ’hyväksyntälautakunta’, lupa ja organisaation on noudatettava hyväksyntälautakunnan päätöksiä.

Inglês

furthermore, the receiver manufacturer must have been duly authorised by the security accreditation board for european gnss systems established by regulation (eu) no 912/2010 of the european parliament and of the council [9] (the 'security accreditation board') and must comply with its decisions.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

hyväksyntälautakunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, yksi edustaja komissiosta ja yksi korkean edustajan edustaja.

Inglês

the security accreditation board shall be composed of one representative per member state, one representative from the commission and one from the hr.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealla edustajalla, jäljempänä ’korkea edustaja’, ja esalla olisi oltava tarkkailijan asema hyväksyntälautakunnassa.

Inglês

the high representative for foreign affairs and security policy (hereinafter the ‘hr’) and the esa should have an observer role in the security accreditation board.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK