Pergunte ao Google

Você procurou por: käyttöoikeushintojen (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

Säänneltyjen tukkutason käyttöoikeushintojen vahvistamatta jättäminen NGA-verkoissa

Inglês

Non-imposition of regulated wholesale access prices on NGA networks

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Käyttöoikeushintojen katsotaan olevan vakaita, vaikka niiden nimellisarvo seuraakin jotain trendiä.

Inglês

Access prices are considered to be stable even where they follow a trend in nominal terms.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Säänneltyjen käyttöoikeushintojen on kuvastettava kyseisen seuraavan sukupolven liityntäverkon nimenomaisia taloudellisia olosuhteita, myös arvioitua investointiriskiä.

Inglês

Regulated access prices need to reflect the specific economic situation of the NGA network in question, including the estimated investment risk.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Näiden tukkutason käyttöoikeushintojen olisi vastattava hintoja, jotka HMV-operaattori perii omilta vähittäiskauppayksiköiltään.

Inglês

These wholesale access prices should be equivalent to the prices that the SMP operator charges to its own retail arm.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Komissio on kehottanut sääntelyviranomaisia käyttämään tarkoituksenmukaisia kustannuslaskentamenetelmiä ja vertailemaan säänneltyjen käyttöoikeushintojen tosiasiallista tasoa EU:ssa8.

Inglês

The Commission has urged NRAs to use appropriate cost-accounting methods and to consult the actual level of regulated access prices across the EU.8

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Vaihteluvälin päätarkoituksena on ohjata kansallisia sääntelyviranomaisia niiden toteuttaessa kustannuslaskentamenetelmää, jotta voidaan saavuttaa suosituksen yleinen tavoite eli kupariverkon käyttöoikeushintojen vakaus ja ennakoitavuus.

Inglês

The main role of the band is to guide NRAs when implementing the costing methodology to meet the Recommendation’s overall objective of stability and predictability of copper access prices.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

On hyödyllistä selkeyttää, että säänneltyjen käyttöoikeushintojen kustannuslaskentamenetelmässä pitäisi huomioida infrastruktuuri-investointeihin sisältyvät riskit määrittelemällä sijoitetun pääoman vähimmäistuottoon liittyvä riskipreemio.

Inglês

It is useful to clarify that the costing methodology for regulated access prices should factor in the risks involved in infrastructure investment by means of adjustments (through a risk premium) to the minimum return on capital employed.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei tarvitse ylläpitää kupariverkon tukkutason käyttöoikeushintojen laskentaan liittyviä kustannusmalleja olosuhteissa, joissa hintojen ennakkosääntelyä ei ole määrätty, esimerkiksi jos tällaisille palveluille ei ole kysyntää.

Inglês

NRAs are not required to maintain cost models for calculating wholesale copper access prices in circumstances when there is no ex ante price regulation imposed, for example absent demand for such services.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tällaisissa olosuhteissa kansallisen sääntelyviranomaisen olisi harkittava väliaikaisten hintakattojen asettamista sellaisen viitearvon pohjalta, jossa otetaan huomioon ainoastaan kansallisten sääntelyviranomaisten tämän suosituksen mukaisesti vahvistamien käyttöoikeushintojen keskiarvo.

Inglês

In such circumstances, an NRA should consider setting interim prices based on a benchmark that only considers an average of the access rates set by NRAs in compliance with the terms of this Recommendation.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Pitkän aikavälin käyttöoikeushintojen olisi heijastettava pelkästään investoijalle aiheutuvan riskin vähenemistä, minkä vuoksi ne eivät voi alittaa sellaista kustannuslähtöistä hintaa, johon ei ole lisätty korkeampaa riskipreemiota investoijalle aiheutuvan systemaattisen riskin huomioimiseksi.

Inglês

Long-term access prices should only reflect the reduction of risk for the investor and therefore cannot be lower than the cost-oriented price to which no higher risk premium reflecting the systematic risk of the investment is added.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Edellä 48–57 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ei olisi nähtävä ainoina olosuhteina, joissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat päättää olla asettamatta säänneltyjä käyttöoikeushintoja NGA-verkon tukkutason hyödykkeille.

Inglês

The conditions set out in the points 48-57 should not be seen as the only circumstances under which NRAs can decide not to impose regulated access prices for NGA wholesale inputs.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos kansallinen sääntelyviranomainen on päättänyt poistaa aiemmin asetetut säännellyt tukkutason käyttöoikeushinnat sovittua etenemissuunnitelmaa noudattaen ja jos HMV-operaattori ei saavuta sovittuja välitavoitteita, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi harkittava säänneltyjen tukkutason käyttöoikeushintojen määräämistä uudelleen tässä suosituksessa esitettyä menetelmää noudattaen ja direktiivissä 2002/19/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tai harkittava sääntelykehyksen mukaisten valtuuksiensa käyttöä seuraamusten määräämiseksi.

Inglês

When an NRA has decided to lift previously imposed regulated wholesale access prices on the basis of an agreed EoI roadmap, and the SMP operator fails to deliver the agreed milestones, the NRAs should consider to re-impose regulated wholesale access prices in line with the methodology in this Recommendation and in accordance with the principles provided for in the Directive 2002/19/EC or consider to make use of its powers to impose penalties in accordance with the Regulatory Framework.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jäsenvaltioissa todettujen käyttöoikeushintojen perusteella ja ottaen huomioon rajallisten paikallisten kustannusvaihtelujen mahdollisuus komissio ennakoi, että suositellun kustannuslaskentamenetelmän keskeisten osien soveltaminen – toisin sanoen se, että kustannuslaskentamenetelmän olisi perustettava nykyaikaiseen ja tehokkaaseen verkkoon, siinä olisi otettava huomioon tarve taata pitkällä aikavälillä vakaat ja ennustettavissa olevat kupariverkon tukkutason käyttöoikeushinnat ja siinä olisi otettava asianmukaisesti ja johdonmukaisesti huomioon pienenevien volyymien ja 40 kohdan mukaisesti käytettävien menetelmien vaikutus – todennäköisesti johtaa vakaisiin kuparijohdinverkon käyttöoikeushintoihin ja että täysin eriytetyn kuparitilaajayhteyden vuokraamisesta aiheutuva unionin keskimääräinen kuukausihinta sijoittuu välille 8–10 euroa (ilman veroja) vuoden 2012 hintoina (jäljempänä ’hintavaihteluväli’).

Inglês

The Commission anticipates that, in light of access prices in Member States observed and bearing in mind the potential for limited local cost variations, the application of the key features of the recommended costing methodology, i.e. being based on a modern efficient network, reflecting the need for stable and predictable wholesale copper access prices over time, and dealing appropriately and consistently with the impact of declining volumes, and of the methodologies used pursuant to point 40, is likely to lead to stable copper access prices and a Union average monthly rental access price for the full unbundled copper local loop within a band between €8 and €10 (net of all taxes) expressed in 2012 prices (the price band).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisen sääntelyviranomaisen katsotaan määränneen 48 kohdan c alakohdassa ja 49 kohdan c alakohdassa tarkoitetut taloudelliseen toisinnettavuuteen liittyvät velvoitteet, jos se sisällyttää seuraavat a, b ja c alakohdassa mainitut osatekijät, joista on järjestetty kuuleminen direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti, samaan lopulliseen toimenpiteeseen, jolla se päättää olla määräämättä tai pitämättä voimassa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja NGA-verkon tukkutason hyödykkeiden osalta:

Inglês

An NRA is deemed to impose the economic replicability obligations referred to in points 48(c) and 49(c) when it includes the elements listed in points (a), (b) and (c), which have been subject to a consultation under Article 7 of Directive 2002/21/EC, in the same final measure in which it decides not to impose or maintain regulated wholesale access prices on NGA wholesale inputs:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisen sääntelyviranomaisen katsotaan määränneen tuotantopanosten vastaavuuden 48 kohdan a alakohdan ja 49 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos se sisällyttää kyseisen korjaavan toimenpiteen, josta on järjestetty kuuleminen direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti, samaan lopulliseen toimenpiteeseen, jolla se päättää olla määräämättä tai pitämättä voimassa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja NGA-verkon tukkutason hyödykkeiden osalta.

Inglês

An NRA is deemed to impose EoI in accordance with points 48(a) and 49(a) when it includes this remedy, which has been subject to a consultation under Article 7 of Directive 2002/21/EC, in the same final measure in which it decides not to impose or maintain regulated wholesale access prices on NGA wholesale inputs.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisen sääntelyviranomaisen olisi päätettävä olla asettamatta tai pitämättä voimassa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja aktiivisille NGA-verkon tukkutason hyödykkeille – lukuun ottamatta 49 kohdassa mainittuja hyödykkeitä – direktiivin 2002/19/EY 13 artiklan mukaisesti, jos kansallinen sääntelyviranomainen samalla toimenpiteellä määrää HMV-operaattorille direktiivin 2002/19/EY 10 artiklan nojalla syrjimättömyysvelvoitteita passiivisten ja aktiivisten NGA-verkon tukkutason hyödykkeiden osalta noudattaen

Inglês

The NRA should decide not to impose or maintain regulated wholesale access prices on active NGA wholesale inputs, except those inputs specified in point 49 pursuant to Article 13 of Directive 2002/19/EC, where - in the same measure- the NRA imposes on the SMP operator non-discrimination obligations concerning passive and active NGA wholesale inputs pursuant to Article 10 of Directive 2002/19/EC that are consistent with:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisen sääntelyviranomaisen olisi päätettävä olla asettamatta tai pitämättä voimassa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja passiivisille NGA-verkon tukkutason hyödykkeille tai toiminnallisuudeltaan niitä vastaaville ei-fyysisille tai virtuaalisille tukkutason hyödykkeille direktiivin 2002/19/EY 13 artiklan mukaisesti, jos kansallinen sääntelyviranomainen samalla toimenpiteellä määrää HMV-operaattorille direktiivin 2002/19/EY 10 artiklan nojalla syrjimättömyysvelvoitteita passiivisten NGA-verkon tukkutason hyödykkeiden tai toiminnallisuudeltaan niitä vastaavien ei-fyysisten tai virtuaalisten tukkutason hyödykkeiden osalta noudattaen

Inglês

The NRA should decide not to impose or maintain regulated wholesale access prices on passive NGA wholesale inputs or non-physical or virtual wholesale inputs offering equivalent functionalities, pursuant to Article 13 of Directive 2002/19/EC, where - in the same measure- the NRA imposes on the SMP operator non-discrimination obligations concerning passive NGA wholesale inputs or non-physical or virtual wholesale inputs offering equivalent functionalities, pursuant to Article 10 of Directive 2002/19/EC, that are consistent with:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisen sääntelyviranomaisen päätöstä olla määräämättä tai pitämättä voimassa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja ei pitäisi soveltaa rakennusteknisen infrastruktuurin käyttöoikeuksiin, riippumatta siitä, ovatko ne osa tuotemarkkinoita vai onko ne määrätty lisävelvoitteena.

Inglês

The NRA’s decision not to impose or maintain regulated wholesale access prices should not apply to civil engineering infrastructure access, whether part of the product market or imposed as an ancillary remedy.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat kustannuslähtöisiä käyttöoikeushintoja määrätessään soveltaa tämän suosituksen voimaantuloajankohtana käyttämäänsä kustannuslaskentamenetelmää myös 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen, jos se vastaa johdanto-osan 25–28 kappaleessa esitettyjä suositellun kustannuslaskentamenetelmän tavoitteita ja täyttää seuraavat kriteerit: i) jos sillä ei mallinneta NGA-verkkoa, siinä pitäisi ottaa huomioon asteittainen siirtymä kuparijohdinverkosta NGA-verkkoon; ii) siinä olisi sovellettava omaisuuserien arvostusmenetelmää, jossa otetaan huomioon, ettei tiettyjä rakennusteknisen infrastruktuurin omaisuuseriä toisinnettaisi kilpailuprosessissa; iii) siihen olisi liitettävä dokumentoidut kuparijohdonverkon hintaennusteet, jotka osoittavat, etteivät hinnat vaihtele merkittävästi vaan pysyvät vakaina pitkällä aikavälillä ja että vaihtoehtoinen menetelmä vastaa sääntelyn läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden periaatetta sekä täyttää tarpeen varmistaa hintavakaus; ja iv) se saisi edellyttää vain minimaalisia muutoksia kyseisessä jäsenvaltioissa jo käytössä olevaan kustannuslaskentamenetelmään mainittujen kolmen ensimmäisen kriteerin täyttämiseksi.

Inglês

When imposing cost-oriented access prices, NRAs may continue to apply beyond 31 December 2016 the costing methodology that they use at the time of entry into force of this Recommendation, if it meets the objectives of the recommended costing methodology as set out in recitals 25 to 28 and satisfies the following criteria: i) if not modelling an NGA network, it should reflect a gradual shift from a copper network to an NGA network; ii) it should apply an asset valuation method that takes into account that certain civil infrastructure assets would not be replicated in the competitive process; iii) it should be accompanied by documented projections of copper network prices showing that they will not fluctuate significantly and therefore will remain stable over a long time period and that the alternative methodology meets the objective of regulatory transparency and predictability as well as the need to ensure price stability; and iv) it should require only minimal modifications with respect to the costing methodology already in place in that Member State in order to meet the first three criteria.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kansallisten sääntelyviranomaisten ei pitäisi asettaa säänneltyjä tukkutason käyttöoikeushintoja millekään säännellylle NGA-verkon tukkutason hyödykkeelle samoilla markkinoilla, joilla 48 ja 49 kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät, riippumatta siitä, määrätäänkö tuotantopanosten vastaavuus kaikille hyödykkeille kyseisillä markkinoilla vai sovelletaanko sitä vain niihin markkinatasoihin, joissa kansallinen viranomainen katsoo tämän oikeasuhteiseksi.

Inglês

NRAs should not impose regulated wholesale access prices on any regulated NGA wholesale input within the same market where the conditions set out in points 48 and 49 are met, irrespective of whether the EoI obligation is imposed on the full set of inputs in that market or if it only applies to those levels of that market that the NRA deems proportionate.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK